fangelseutbildning • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  07-03-2012

  Rekordmånga tog betyg

  | Publicerat 7.3.2012 | Fler intagna än tidigare tog betyg under 2011. - Det är glädjande att se det här intresset för utbildning under anstaltstiden och att allt fler når betyg, säger Lena Axelsson, nationellt ansvarig för Kriminalvårdens lärcentrum.

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |Sverige
  07-03-2012

  Brottspåföljdsmyndigheten fann föremål för nedskärningar

  | Publicerat 7.3.2012 | Nedskärningarna i statsekonomin betyder anpassningsåtgärder på ca 5 miljoner euro per år i utgifter för Brottspåföljdsmyndigheten under perioden 2013 – 2016. Syftet med åtgärderna är att säkerställa anstalternas verksamhet också i framtiden.

 • |Sverige
  16-01-2012

  Fångarnas möjligheter att använda webben utvidgas till alla öppna anstalter

  | Publicerat 16.1.2012 | I år blir det lättare för fångarna att sköta sina bostads-, arbets-, studie- och andra civilärenden, när alla öppna anstalter kan skaffa sig en dator med internetkontakt för fångbruk.

 • |Sverige
  11-01-2012

  eMedborgaren

  | Publicerat 11.1.2012 | Samhällsprojektet eMedborgaren erbjuds Kriminalvårdens klienter.

 • |Finland
  21-11-2011

  Vuoden aikuisopiskelija suorittaa vankilassa jo kolmatta ammattitutkintoa

  Rolf Sagstad suorittaa kolmatta kisällin tutkintoaan Bergenin vankilassa, ja häntä odottaa vakituinen työpaikka kun hän vapautuu ensi vuonna.

 • |Norge
  21-11-2011

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsel

  | Publicerat 21.11.2011 | Nasjonale kartlegginger av utenlandske innsattes utdanningsbakgrunn, behov og ønsker i de nordiske fengsler.

 • |Norge
  21-11-2011

  Nye saker fra Norge

  | Publicerat 21.11.2011 | Musik i fengsel og frihet, Verdien av idrett mm.

 • |Island
  21-11-2011

  Fyrirmynd í námi fullorðinna tekur þriðja sveinsprófið í fangelsi

  Rolf Sagstad er um það bil að ljúka þriðja sveinsprófinu sín í fangelsinu í Bergen. Þegar hann verður laus á næsta ári bíður hans föst vinna.

 • |Norge
  17-11-2011

  Årets læringshelt tar sitt tredje svennnebrev i fengsel

  | Publicerat 17.11.2011 | Rolf Sagstad er i gang med sitt tredje svennebrev i Bergen fengsel, og har fast jobb som venter når han kommer ut neste år.

 • |Norge
  17-11-2011

  Årets læringshelt tar sitt tredje svennnebrev i fengsel

  Rolf Sagstad er i gang med sitt tredje svennebrev i Bergen fengsel, og har fast jobb som venter når han kommer ut neste år.

 • |Sverige
  16-11-2011

  Skolinspektionen granskar Kriminalvårdens klientutbildning

  | Publicerat 16.11.2011 | Skolinspektionen utför under 2011 en kvalitetsgranskning av klientutbildningen i Sverige. Syftet är att höja kvaliteten på verksamheten.

 • fängelseutbildning |
  09-09-2011

  Finland

  Finland

 • fängelseutbildning |
  09-09-2011

  Sverige

  Sverige

 • |Island
  06-09-2011

  Fjarkennsla í norskum fangelsum

  Norska ríkisstjórnin hefur látið í ljósi ósk um að auka fjarkennslu og vefnám til þess að auðvelda föngum að leggja

 • |Finland
  05-09-2011

  Verkko-opintoja norjalaisvankiloissa

  Norjan hallitus on ilmaissut haluavansa vankiloihin lisää etä- ja verkko-opintomahdollisuuksia, jotta useammat vangit

 • |Norge
  05-09-2011

  Nettstudier i norske fengsler

  Regjeringen har uttrykt at de vil øke muligheten for å ta i bruk  fjernundervisning og nettstudier for på den måten å

 • fängelseutbildning |
  08-08-2011

  Fackliga nätverk

  Fackliga nätverk

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Samarbete med Baltikum

  Samarbete med Baltikum

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Hälsa

  Studiers betydelse för hälsan

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Ut från fängelset

  Ut från fängelset

 • fängelseutbildning lika möjligheter |Sverige
  22-05-2011

  FRÄMMANDE - konstpedagogiska målningar i Helsingfors fängelse 20.5. – 25.8.2011

  | Publicerat 22.5.2011 | Studenterna i konstpedagogik vid Aaltouniversitetets Konstindustriella högskola hänger tillsammans med sin lärare konstnären Tuomo Saali upp målningar och några installationer i lokalerna i Helsingfors fängelse. Efter att utställningen avslutats ska fem av de utställda verken stanna permanent i fängelsets besökslokaler. Verken väljs av fångarna och deras besökare genom omröstning.

 • |Danmark
  18-05-2011

  EPEA konference i Manchester

  | Publicerat 18.5.2011 | EPEA afholder I oktober 2011 en international konference om fængselsundervisning. Konferencen omfatter workshops, fotoudstillinger og et forskerseminar med fremlæggelse af den nyeste europæiske forskning om fængselsundervisning.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nordisk seminar om yrkesopplæring og arbeidsdrift i Malmø 11. og 12. mai 2011

  | Publicerat 8.5.2011, uppdaterat 17.5.2011 | Hele 58 deltagere deltog på det nordiske seminaret om yrkesopplæring og arbeidsdrift som Nordisk nettverk for fengselsundervisning arrangerer i Malmø i mai 2011.

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  08-05-2011

  Danske indsatte i lukkede fængsler har fået et sikret pc-netværk med begrænset adgang til internettet

  Indsatte i danske åbne fængsler har siden år 2000 kunnet bruge internettet som en del af de undervisningstilbud som Kriminalforsorgen har kunnet tilbyde.

 • |Norge
  08-05-2011

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler

  | Publicerat 8.5.2011 | Nasjonale kartlegginger av utenlandske innsattes utdanningsbakgrunn, behov og ønsker.

 • |Norge
  08-05-2011

  Nordisk seminar om yrkesopplæring og arbeidsdrift i Malmø 11. og 12. mai 2011

  | Publicerat 8.5.2011, uppdaterat 17.5.2011 | Hele 58 deltagere deltog på det nordiske seminaret om yrkesopplæring og arbeidsdrift som Nordisk nettverk for fengselsundervisning arrangerer i Malmø i mai 2011.

 • |Island
  29-03-2011

  HIPPO – Einstaklingsmiðuð fræðsla fyrir fanga í norskum fangelsum

  HIPPO er skammstöfun sem táknar «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

 • |Island
  29-03-2011

  Umfangsmikið færniþróunarverkefni í fangelsunum

  Það er mikil áhersla á símenntun í Noregi. Nú eiga fangaverðir, verkstjórar, félagsliðar og félagsráðgjafar að fara á námskeið hjá KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter, símenntunarmiðstöð fangelsismála).

 • |Finland
  28-03-2011

  HIPPO – räätälöityjä opintoja norjalaisille vangeille

  HIPPO on lyhenne sanoista «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

 • |Finland
  28-03-2011

  Vankeinhuollon työntekijöille täydennyskoulutusta

  Norjassa panostetaan täydennyskoulutukseen. Nyt vankiloiden henkilöstölle järjestetään kurssi kriminaalihuollon koulutuskeskuksessa.

 • |Norge
  22-03-2011

  HIPPO – Individuelle opplæringsløp for innsatte i norske fengsler

  HIPPO står for «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

 • |Norge
  22-03-2011

  Stort kompetanseløftet i kriminalomsorgen

  Det satses på etterutdanning i Norge. Nå skal fengselsetjenter, verkstedsbetjenter, miljøterapeuter og sosionomer på kurs på KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter).

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  25-02-2011

  Sikre pc-netværk er skudt i gang på Anstalten ved Herstedvester

  Anstalten ved Herstedvester er det første fængsel, der får sikret pc-netværk til de indsatte.

 • realkompetens validering |Norge
  09-02-2011

  Med blikket rettet fremover

  | Publicerat 9.2.2011 | Når elever i fengslene får vurdert sine arbeidserfaringer, kurs, og avbrutte studieløp opp mot læreplaner, kalles det realkompetansevurdering (validering), blir det et gode både for den enkelte og for skoleverket.

 • |Norge
  26-01-2011

  Studerende fanger

  | Publicerat 26.1.2011 | Antall fanger som studerer mens de avsoner, har aldri vært høyere en i år. På Islands største fengsel Litla-Hraun, er 42 innsatte registrerte som studerende ved Sørlandets videregående skole på Selfoss. Ut av 18 innsatte på Bitra fengsel er 16 registrerte ved skolen. Og noen fanger på Kvíabryggja er registrerte for fjernundervisning.

 • |Island
  26-01-2011

  Kennsla i fangelsum

  Fjöldi þeirra fanga sem stundar nám meðfram afplánun hefur aldrei verið meiri en í ár. Alls eru 42 fangar á Litla-Hrauni skráðir til náms við Fjölbrautaskóla Suðurlands og 16 fangar af 18 á Bitru hafa innritað sig til náms. Þá eru nokkrir fangar á Kvíabryggju skráðir í fjarnám.

 • forskning |Norge
  26-01-2011

  Studerende fanger

  Antall fanger som studerer mens de avsoner, har aldri vært høyere en i år. På Islands største fengsel Litla-Hraun, er 42 innsatte registrerte som studerende ved Sørlandets videregående skole på Selfoss. Ut av 18 innsatte på Bitra fengsel er 16 registrerte ved skolen. Og noen fanger på Kvíabryggja er registrerte for fjernundervisning.

 • |Sverige
  17-12-2010

  Finlands största byrå för samhällspåföljder inrättas i Nyland

  | Publicerat 17.12.2010 | Den största byrån för samhällspåföljder i Finland ska inrättas i Nyland i årsskiftet när de före detta samhällspåföljdsbyråerna i Esbo och Vanda slås ihop. Namnet på den nya byrån ska vara Nylands byrå för samhällspåföljder.

 • fängelseutbildning yrkesutbildning |Sverige
  08-11-2010

  Familjen med!

  | Publicerat 8.11.2010 | Fängelseundervisning var ett av teman för workshops under Grundtvig-programmets 10-årsjubileum i Helsingfors 4-5 november 2010. Jubileet arrangerades av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

 • |Island
  26-10-2010

  Tvær nýjar skýrslu frá sérfræðingaráðstefnum NVL

  Velheppnuð ráðstefna Norræna lestrarráðsins

  22. – 24. september 2010, Helsingjaeyri Danmörku
  (Alfarådet

 • |Finland
  22-10-2010

  Kaksi uutta konferenssiraporttia NVL:n asiantuntijaverkostoilta

  Onnistunut pohjoismainen lukutaitokonferenssi

  22. – 24. syyskuuta 2010, Helsingør, Tanska
  (Alfarådet –

 • |Sverige
  22-10-2010

  Två nya konferensrapporter från NVL:s expertnätverk

  Vellykket Nordisk alfabetiseringskonferanse

  22. – 24. september 2010, Helsingør, Danmark
  (Alfarådet -

 • fängelseutbildning |
  21-10-2010

  Ett annat liv

  Ett annat liv

 • |Danmark
  28-09-2010

  Vigtig konference om Livslang Læring i København

  | Publicerat 28.9.2010 | I dagene 22-24 september 2010 afholdt EU's programkontor for livslang læring en konference i København for at fejre Grundtvig Programmets 10 års jubilæum.

 • |Sverige
  20-09-2010

  Nordens bästa narkotikahundar tävlade i Kajana

  | Publicerat 20.9.2010 | De bästa narkotikahundarna från Sverige, Norge, Danmark och Finland tävlade senaste vecka om skärpt luktsinne vid de nordiska mästerskapen i Kajana.

 • |Norge
  07-09-2010

  FOKO seminar høsten 2010

  | Publicerat 7.9.2010 | FOKO – Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen (norsk underavdeling av EPEA) inviterer til konferanse 20. – 22. oktober 2010

 • |Norge
  07-09-2010

  Konferanse om Entreprenørskap

  | Publicerat 7.9.2010 | Det er stor interesse for pedagogisk entreprenørskap og bruk av ungdomsbedrifter i kriminalomsorgen. Fylkesmannen i Hordaland inviterer til konferanse om pedagogisk entreprenørskap i kriminalomsorgen 1. og 2. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmelding innen 1. oktober 2010.

 • |Norge
  07-09-2010

  Norge er best i Norden

  | Publicerat 7.9.2010 | En nordisk tilbakefallsundersøkelse viser at norske fengselsdømte har et tilbakefall på 20 prosent.

 • |Norge
  07-09-2010

  Innsatte i fengsel opplever opplever utdanning svært positivt

  | Publicerat 7.9.2010 | Å nytte tiden til noe fornuftig og nyttig opplever innsatte som svært verdifullt, viser ny norsk forsking.

 • fängelseutbildning forskning |Sverige
  20-08-2010

  Ny rapport: Effekterna av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

  | Publicerat 20.8.2010 | När fängelsedömda ges chansen att utbilda sig inom ett yrke ökar andelen som får arbete.

 • |Sverige
  16-08-2010

  Förändrad organisation medför utmaningar för välbefinnandet på arbetsplatsen i brottspåföljdssektorn

  | Publicerat 13.8.2010 | Förändringar i organiseringen av arbetet är en vanlig anledning till bekymmer hos de anställda i brottspåföljdssektorn. Den psykiska påfrestningen i arbetet har ökat särskilt i fängelserna, men också i arbetet med samhällspåföljder och vid centralförvaltningen i branschen.

 • |Sverige
  03-08-2010

  De intagna uppvisar många somatiska och psykiska störningar

  | Publicerat 3.8.2010 / 17.6.2010 | Det finns många psykiskt och fysiskt synnerligen sjuka människor i de finländska fängelserna. De intagnas sjukfrekvens är avsevärt högre jämfört med den övriga befolkningen.

 • |Sverige
  03-08-2010

  Det omfattande reformprojektet för brottspåföljdssektorn slutfördes

  | Publicerat 3.8.2010 / 23.6.2010 | Året 2009 var ett år av förberedelser för den nya organisationen: i början av 2010 inledde Brottspåföljdsmyndigheten som består av före detta Brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet sin verksamhet.

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Danmark
  15-07-2010

  Vellykket uddannelseskonference med perspektiver

  | Publicerat 15.7.2010 | Den 21.-22. juni afholdt Direktoratet en vellykket konference, hvor der blev sat fokus på udfordringer, muligheder og perspektiver for uddannelsen af indsatte i Danmark.

 • |Danmark
  28-06-2010

  Ny undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns fængsler

  | Publicerat 28.6.2010 | Livshistorier og Kriminalitet er en empirisk undersøgelse fra Københavns Fængsler af dr.theol. Lissi Rasmussen. Rapporten søger at afdække et helhedsbillede af etnisk minoritetsunges liv, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der?

 • |Danmark
  21-06-2010

  Ny rapport om uddannelse af indsatte

  | Publicerat 21.6.2010 | Ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sætter fokus på uddannelse af indsatte i fængslerne.

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Norge
  10-06-2010

  Nordisk seminar om IKT i København

  | Publicerat 10.6.2010 | Nordisk nettverk for fengselsundervisning gjennomførte 3. og 4. juni 2010 et nordisk seminar om IKT i kriminalomsorgen. Tjuetre representanter fra alle de nordiske landene var tilstede.

 • fängelseutbildning näringsliv |Danmark
  08-06-2010

  Redaktionensmøde i København

  | Publicerat 8.6.2010 | Redaktionen mødtes i den 2. juni i København for at drøfte hjemmesiden og se på nye mulige tiltag. Værten for mødet var Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • |Sverige
  19-04-2010

  Nordisk konferens i höst

  | Publicerat 19.4.2010 | Den 30 september-3 oktober 2010 hålls den 14:e nordiska konferensen om klientutbildning/fengselsutdanning på Billingehus Konferenscenter, strax utanför Skövde i Sverige. Konferensen heter ”Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund”.

 • |Island
  01-03-2010

  Góðir tækifæri til menntunar í fangelsi við Mørekysten

  Skóladeildin í fangelsinu á Hustad , sem er talið meðal þeirra bestu í Noregi, greinir frá því hvernig staðið er að menntun í fangelsinu.

 • |Finland
  01-03-2010

  Hustadin vankilassa hyvät opiskelumahdollisuudet

  Hustadin vankilan koulutusosastoa pidetään Norjan parhaana. – Tässä vankilassa kaikille opiskelijoille tehdään

 • |Norge
  16-02-2010

  Godt skoletilbud i fengsel på Mørekysten

  Skoleavdelinga på Hustad fengsel, som karakteriseres som Norges beste, forteller om hvordan de driver sin undervisning.

 • |Sverige
  19-01-2010

  Läs- och skrivkurs

  | Publicerat: 19.1.2010 | Lärarna i region Stockholm kommer att genomgå en läs- och skrivkurs i samarbete med Stockholms universitet. Kursen kommer att fokusera på handledarrollen och den satsning vi gör för de studerande med kort tidigare utbildning. Kursens innehåll kommer att fokusera på alfabetisering, andraspråksperspektiv, kontextbundet språk, kontextreducerat språk samt läs- och skrivinlärning.

 • fängelseutbildning |
  30-11-2009

  Artiklar - fengsel

  Artiklar - fengsel

 • |Norge
  23-10-2009

  Vellykket baltisk-nordisk seminar i Estland september 2009

  | Publicerat 23.10.2009 | Seminaret ble gjennomført i det nyeste fengslet i Estland, Viru fengsel, i Jöhvi. Fengslet har plass til 1000 innsatte og ble åpnet i 2008. Formålet med det baltisk-nordiske seminaret var spredning av rapporten " Education in Nordic Prisons. Prisoners' Educational Backgrounds, Preferences and Motivation". En annen målsetting var å bedre samarbeidet mellom de baltiske og nordiske landene på dette området.

 • |in English
  18-06-2009

  Baltic-Nordic seminar September 2009

  The County Governor of Hordaland, Norway, has received a grant of 8000 Euro to organise a Baltic-Nordic seminar which takes place in Jöhvi, Estonia 23rd and 24th of September 2009. The initiative to this seminar was taken by the Nordic network of prison education.

 • |in English
  18-06-2009

  Baltic-Nordic seminar September 2009

  The County Governor of Hordaland, Norway, has received a grant of 8000 Euro to organise a Baltic-Nordic seminar which takes place in Jöhvi, Estonia 23rd and 24th of September 2009. The initiative to this seminar was taken by the Nordic network of prison education.

 • |in English
  18-06-2009

  Baltic-Nordic seminar September 2009

  The County Governor of Hordaland, Norway, has received a grant of 8000 Euro to organise a Baltic-Nordic seminar which takes place in Jöhvi, Estonia 23rd and 24th of September 2009. The initiative to this seminar was taken by the Nordic network of prison education.

 • fängelseutbildning forskning |Norge
  15-05-2009

  Vettig utnyttelse av ventetid – Viktigste grunnen for udannelse i fengsel

  I januar i år utga Nordisk Ministerråd en nordisk kartlegging av behovet for opplæring i nordiske fengsel. Nordisk nettverk for fengselsundervisning tok i 2006 initiativ til å gjennomføre en nordisk kartlegging av innsattes utdanningsbakgrunn.

 • fängelseutbildning vuxnas lärande |Norden
  01-08-2008

  Nordic prison education

  (TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

 • fängelseutbildning hållbar utveckling |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • |Finland
  01-02-2008

  Vankilakoulutuksen suuntaviivoja

  Islannin opetusministeri ja oikeusministeri esittelivät viime viikolla hallitukselle tuoreen raportin maan vankilakoulutustilanteesta.

 • |Island
  01-02-2008

  Stefnumótun í menntunarmálum fanga

  Menntamálaráðherra og dóms- og kirkjumálar¬áðherra kynntu ríkisstjórn Íslands nýútkomna skýrslu nefndar um stefnumótun í menntunar¬málum fanga í síðustu viku.

 • |Danmark
  01-02-2008

  Retningslinjer i fængselsundervisning

  Undervisningsministeren sammen med Justitsministeren præsenterede, i sidste uge, for Islands regering en ny rapport om fængselsundervisning i Island. Et nævn fik den opgave at se på fjernundervisning via Internettet, erhvervsundervisning, uddannelse for fanger af udenlandsk afstamning samt den gruppe fanger som af en eller anden grund ikke afsluttede folkeskolen. I vedhæng med rapporten følger en mindre nordisk rapport om fangers uddannelse som fanger i afsoning deltog i, i 2006.

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Landsöversikter

  Landsöversikter

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Nordiska

  Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Europeiska

  Europeiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Projekt

  Projekt

 • |Danmark
  20-12-2007

  Fængselsundervisning på kontrakt

  Fængselsskolens aktiviteter på undervisningsområdet bliver i stigende grad en del af fængslernes kontrakter med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • |Norge
  14-12-2007

  Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen

  Ny kurs i opplæring for innsatte og folk i soningskø

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  08-10-2007

  Fængselsundervisning i den digitale tidsalder – resultater og muligheder fra Pipeline projektet

  En konference afholdt ved Hurdalsjøen Hotel i nærheden af Oslo.

 • distansutbildning fängelseutbildning |Danmark
  10-09-2007

  Nordiske fængsler inspirerer hinanden

  De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.

 • fängelseutbildning livslångt lärande |Sverige
  21-06-2007

  EPEAs 11. konference I Dublin, Irland

  5 succesfulde konference dage sluttede I Dublin den 18. juni 2007. Norden satte et stærkt præg på konferencen ved at stille med 2 hovedtalere. Ud af de 180 deltagere fra 30 nationer kom 5 fra Danmark, 7 fra Estland, 3 fra Finland, 1 fra Island, 5 fra Letland, 26 fra Norge og 7 fra Sverige.

 • |Danmark
  14-05-2007

  PIPELINE Workshop

  Deltagere fra 9 lande, heriblandt 3 fra Sverige, 3 fra Norge og 2 fra Danmark, deltog i en ugelang workshop i Slovenien arrangeret af den svenske partner i Pipeline projektet og de slovenske partnere.

 • fängelseutbildning |
  04-05-2007

  RSS

  RSS

 • |Norge
  04-05-2007

  Mange flere innsatte får opplæring i norske fengsel

  I 2006 og 2007 er det etablert opplæringstilbod i tre nye fengsel og i ni fengsel som tidligere ikke har hatt skoletilbud for de

 • |Norge
  04-05-2007

  Fengselsundervisningen i Norge inn i den digitale verden

  Fire skolar og fire fengsel i Norge skal prøve ut bruk av IKT/Internett i opplæringen innenfor kriminalomsorgen.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Övrigt

  Övrigt

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning