fengselsutdanning • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • fängelseutbildning |
  28-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.)

 • distansutbildning fängelseutbildning |Sverige
  10-10-2012

  Fängelsenätverk efterlyser fler specialpedagoger för vuxna

  Varför finns det inte fler specialpedagoger med särskild kunskap om vuxna studerande? Och när kommer mer forskning om utbildning i fängelse? Det är några av frågorna som det nordiska nätverket för fängelseutbildning lyfter fram i sina rekommendationer.