flexibelt larande • |
  20-08-2014

  Karolinska börjar med öppna online-kurser

  Sverige - För första gången ansluter sig ett svenskt lärosäte till världens övriga universitet och börjar ge så kallade Massive Open Online Courses. Kurserna, som är öppna för vem som helst att delta i, är gratis och får ofta tusentals deltagare.

 • |Norge
  26-06-2014

  Greinargóð ráð um nýtingu MOOC í háskólamenntun

  Að áliti norsku MOOC-nefndarinnar er þróun tölvutækni í háskólamenntun of hæg. Nú hefur nefndin afhent Torbjørn Røe Isaksen, þekkingarráðherra gagnleg ráð um hvernig nýta mætti tæknina betur í Noregi.

 • |Norge
  25-06-2014

  Selkeitä neuvoja hallitukselle MOOC-koulutuksen käytöstä korkeakouluissa

  Norjan hallituksen asettaman MOOC-komitean (MOOC=massiivinen avoin verkkokurssi) mielestä norjalaisen korkeakoulutuksen digitaalinen kehitys on liian hidasta Komitea onkin esittänyt opetusministeri Torbjørn Røe Isaksenille konkreettisia neuvoja siitä, miten Norjassa voitaisiin hyödyntää teknologiaa paremmin.

 • |Norge
  22-06-2014

  Klare råd om MOOC i høyere utdanning

  Det norske MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Nå har utvalget gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen konkrete råd om hvordan Norge kan utnytte teknologien bedre.

 • distansutbildning flexibelt lärande |Norge
  03-06-2014

  Utdanning vil gå på nett

  Den dagen vi begynner å skrive 2020 vil utdanning og skoler trolig se ganske annerledes ut enn i dag. Ett scenario kan være at mange klasserom har gått ut av bruk, de unge har kortere utdanningsperiode før de begynner å jobbe, mens det foregår mange utdanningsaktiviteter på arbeidsplassene hver eneste dag. De fleste vil sitte foran en skjerm og jobbe med oppgaveløsning, enten det er i opplæringssammenheng eller jobbsammenheng.

 • |in English
  25-04-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  Tuesday May 13th at 10.00-11.00 CET

 • Per Martin Skogsholm drar også fra Askim til Oslo for å undervise voksne i klasserom en kveld i uka, som et ekstra tilbud i tillegg til nettundervisningen.
  flexibelt lärande vuxnas lärande |Norge
  24-03-2014

  Viktig å skape trygghet og tillit

  - Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til studentene fra første dag. Når jeg ser at det er kommet inn oppgavebesvarelse fra en ny student, tar jeg alltid den først. En som leverer et arbeid for først gang er gjerne usikker på om han har løst oppgaven på riktig måte. Da er det godt å få rask respons, bli ønsket velkommen, og få tilbud om å ta kontakt når han støter på vanskeligheter. Jeg er klar til å hjelpe, og dette inspirerer nybegynneren til å stå på videre.

 • VUC:s nybyggda studiehus har såväl öppna ytor som mer stillsamma utrymmen där de studenter som behöver kan dra sig tillbaka och koncentrera sig.
  flexibelt lärande innovation |Danmark
  22-11-2013

  I moderna klassrum är kommunikationen tredimensionell

  En lärare står vid sin kateder och eleverna sitter på rad, vända mot läraren men med ryggarna mot varandra. Så har den traditionella klassrumssituationen sett ut under de senaste seklen. Problemet med detta är att kommunikationen blir tvådimensionell och bara sker mellan läraren och den elev som för tillfället räcker upp handen. De andra eleverna blir inte delaktiga i samtalet.

 • distansutbildning |
  17-10-2013

  Running an effective webinar – experience and opportunities

  Running an effective webinar – experience and opportunities

 • |Norge
  26-09-2013

  FuN for fleksibel utdanning

  Fleksibel utdanning Norge – eller FuN – er det nye navnet på Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). 10. september lanserte de sitt nye navn og sin nye profil med en egen navnefest.

 • distansutbildning högre utbildning |Norge
  12-09-2013

  Mooc – en ny utdanningsrevolusjon?

  Har vi noen gang hatt større tilgang på utdanning for voksne i Norden? Det vrimler av utdanningstilbud i en mengde fag og ferdigheter. Utdanning som tilbys utenfor det offentlige skolesystemet koster vanligvis penger i Norge og i flere andre nordiske land. For et par år siden dukket det opp kurs fra anerkjente amerikanske universiteter, over nettet og gratis. Fenomenet kalles mooc, som betyr «massive open online course».

 • - My own prediction is that today's university and college sector will not die out, but we will see greater pressure on further education, says Anders Nome.
  distansutbildning vägledning |Norge
  13-08-2013

  MOOCs will affect and even transform formal education

  Anders Nome is Head of Development for NKS (Norwegian Correspondence School) Online Studies. He has years of experience of online education. Recently he took a study trip to California, where the latest trends in online education were the focus of attention. We asked Anders some questions on developments in Massive Open Online Courses (MOOCs) in American education.

 • Torunn Gjelsvik
  distansutbildning innovation |Norge
  13-08-2013

  Innovation and challenge – 20 years of online education in Norway

  During the spring of 2013 the Norwegian Association for Distance Education (NADE) conducted the project “Innovation and challenge”, exploring the contribution of the Norwegian online schools to pedagogical development from 1995 to 2015. Despite Norway’s long history in the international field of distance education, the position of the online schools often remains little known. Hopefully, the report on this project, which NADE released in June, will help broaden the perspective.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare

  Utbildningsstyrelsen har 2008–2013 administrerat ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där man tagit fram en ny lärmiljö för invandrare. Med hjälp av tjänsten kan invandrare studera finska eller svenska i en öppen lärmiljö på webben.

 • |Færöerne
  21-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |Norge
  21-05-2013

  Spennende utvikling hos nettskolene

  De offentlig godkjente nettskolene i Norge gjennomførte 28 utviklingsprosjekter i fjor. - Prosjektene viser både bredde og styrke, sier daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), Torhild Slåtto. NFF har som oppgave å levere en samlet rapport over alle prosjektene til Vox, og rapporten for 2012 er nå klar.

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Fokus på fjernstudier

  Et center for fjernstudier skal etableres sommeren 2013 i bygden Vági på Suðuroy, som er Færøernes sydligste ø. Dette blev vedtaget til byrådsmøde i Vági Kommune den 14. januar.

 • distansutbildning kompetensutveckling |Europa
  24-07-2012

  Hvordan arrangere et webinar?

  Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

 • |
  18-06-2009

  Studiebesök

  Gyldendals är det äldsta förlaget I Danmark men vill vara med att verka i en ny tid där nya medier öppnar andra möjligheter för läsade och lärande. Vi togs emot av flera entusiastiska medarbetare som i tur och ordning presenterade tre intressanta projekt.

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

  Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobile Creativity and Critical Thinking

  Mobile Creativity and Critical Thinking

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

  Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  The Role of Mobile Learning in European Education

  The Role of Mobile Learning in European Education

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilprogram för livsstilsändringar

  Mobilprogram för livsstilsändringar

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

  Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

  Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

 • distansutbildning |Sverige
  17-06-2009

  Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?

  Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?

 • distansutbildning |in English
  16-06-2009

  On The Go (English)

  On The Go (English)

 • distansutbildning |Sverige
  16-06-2009

  On The Go (svenska)

  On The Go (svenska)

 • distansutbildning |
  02-04-2009

  Arkiv

  Arkiv

 • innovation kompetensutveckling vuxenutbildning |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • distansutbildning |
  30-08-2007

  Distansnätverk

  Distansnätverk

 • |
  04-06-2007

  Några röster från konferensen

  Några röster från konferensen

 • |
  04-06-2007

  Tillsammans på en annorlunda konferens

  Tillsammans på en annorlunda konferens

 • |
  01-06-2007

  Learning in the Workplace - Conference 2007

  Learning in the Workplace - Conference 2007

 • |
  09-03-2005

  Flexibelt lärande

  Flexibelt lärande