folkbildning • Inflyttningen till Åland slog rekord i fjol. Rektor Leena Raitanen är mycket nöjd med den arsenal upplägg som det åländska samhället och Medis kan erbjuda nyinflyttade för att lära sig svenska språket, öppningen till en god integrering.
  integration |Åland
  21-06-2017

  ”Det åländska samhället tar väl hand om sina nyinflyttade”

  Inflyttningen till Åland slår rekord, och den fria bildningen gör en avgörande insats för integrationen.

 • distansutbildning folkbildning flexibelt lärande |Sverige
  09-03-2016

  Fler väljer folkbildning på distans

  Att gå distanskurs är lätt, smidigt och roligt. Medborgarskolan i Skåne har gjort en medveten satsning att öka antalet studiecirklar på distans.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • |Sverige
  10-11-2015

  Tre nya folkhögskolor kan få statsbidrag

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att tre nya folkhögskolor ska få statsbidrag.

 • |Norge
  30-10-2015

  Vuoden 2016 valtionbudjetti saatiin valmiiksi

  Opintokeskukset tyytyväisiä

 • |Norge
  30-10-2015

  Statsbudsjettet 2016 i havn

  Studieforbundene er fornøyd.

 • |Sverige
  12-10-2015

  Folkbildningen gör skillnad

  Folkbildningen, särskilt studieförbunden, står inför ett avgörande läge inför Folkbildningsrådets arbete att ta fram ett nytt regelverk för statsbidragen från 2017.

 • |Danmark
  01-10-2015

  Er højskolernes frirum under pres?

  Højskolerne er blandt de få tilbageværende bastioner for den brede dannelse i det konkurrenceprægede samfund.

 • |Finland
  28-09-2015

  Livslånga samtal

  Nu börjar Livlinan - ett samtal i poddcast-form.

 • |Norden
  23-09-2015

  Nordisk idékonferens om nyanlända

  Den akutte flygtningesituation kalder på den frie folkeoplysning/folkbildnings insatser i hele Norden.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Kansanopiston käyneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

  Kansanopistossa opiskelleet ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

 • forskning |Danmark
  22-09-2015

  Vapaan sivistystyön toimijoiden välinen monialainen yhteistyö

  Tanskan vapaan sivistystyön tietokeskus VIFO on kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatinut uuden raportin vapaan sivistystyön toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Folkhögskolans deltagare nöjda med sin utbildning

  Personer som gått på folkhögskola är överlag nöjda med sin utbildning.

 • |Sverige
  11-06-2015

  30 miljoner till språkundervisning för asylsökande

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela totalt 30 miljoner kronor till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

 • forskning |Danmark
  11-06-2015

  Højskoler bygger bro til uddannelsessystemet

  Et højskoleophold kan få frafaldne unge til at vende tilbage til uddannelsessystemet, viser en ny evaluering.

 • |Sverige
  03-06-2015

  Om den bildade borgerlighetens kollaps

  Det här är en krönika om bildning.

 • flexibelt lärande |Sverige
  28-05-2015

  På drömresan mot förändring

  Linda Bergh Andersson är på väg mot Brasilien.

 • kompetensutveckling |Norge
  20-05-2015

  Kvalifikasjoner uten livslang læring?

  Da det norske kvalifikasjonsrammeverket ble erklært klart i desember 2011, manglet perspektivet livslang læring.

 • flexibelt lärande |Norge
  21-04-2015

  Vi trenger en fantastisk folkehøyskole – med e-sport

  Folkehøyskolen er ikke et universitet, og det handler ikke om å produsere arbeidstagere.

 • |Danmark
  21-04-2015

  Det levende demokrati spirer og gror fra neden

  Vi ser det som vores opgave at være med til at levere en folkelig oplysning, der kan fremme den selvtillid, myndighed og evne til samtale hos den enkelte, der er en forudsætning for at tage del i fællesskabet.

 • |Finland
  21-04-2015

  Helsingin seudun kesäyliopistossa tarjolla 700 kurssia

  Helsingin seudun kesäyliopiston vuoden 2015 ohjelma on ilmestynyt ja ilmoittautuminen on alkanut.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-04-2015

  Ständig tillväxt löser inte problemen

  Historien visar hur samhällen gått under när de överträtt de naturgivna förutsättningar som gäller för mänsklig existens.

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-04-2015

  Dra inte in på studiecirkeln - svenskar vill lära

  Studiecirkeln lyckas på ett unikt sätt möta människor där de befinner sig för ett lärande genom hela livet.

 • kompetensutveckling |Europa
  26-03-2015

  Europeisk fortbildning satsar på pedagoger

  En kurs som riktar sig till dig som jobbar praktiskt inom folkbildningen, som vill få nya kontakter och möjlighet att reflektera över och få ny fart i ditt dagliga jobb.

 • hållbar utveckling |Sverige
  26-03-2015

  Hållbar utveckling i praktiken

  Det lokala påverkar det globala.

 • |Danmark
  25-03-2015

  Konference om folkeoplysningens demokratiske værdi

  Konference om folkeoplysningens demokratiske værdi.

 • |Sverige
  25-03-2015

  Profet i sitt hemland, men inte i Sverige

  NFS Grundtvig är paradoxernas pedagog.

 • |Sverige
  24-03-2015

  Nya folkhögskolan i Borås får 400 000 kronor

  I Borås har en ny folkhögskola startats.

 • |Finland
  20-03-2015

  Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät vaalipaneelin

  Kenellä on oikeus oppia?

 • Så här gör man i Kyrkslätt.
  |Finland
  20-03-2015

  Invandrare vill lära sig svenska

  Den första arbiskursen i svenska för invandrare i Kyrkslätt har ett tiotal deltagare.

 • flexibelt lärande |Norge
  19-03-2015

  Verdens frieste skoleslag

  I Norge finnes det bare ett skoleslag uten lærerplaner, pensum eller godkjenningsordninger å forholde seg til.

 • Thor talar.
  |Sverige
  17-03-2015

  Ny podd-radio - vågar du lyssna?

  Det verkar som om fenomenet med podd-radio bara växer.

 • |Sverige
  13-03-2015

  Ett liv som folkbildare

  Han är utbildad arkitekt. Men har arbetat ett helt liv som folkbildare.

 • |Sverige
  09-03-2015

  Folkbildning som vaccin

  Många har någon gång deltagit i en studiecirkel eller kurs på en folkhögskola eller ett studieförbund.

 • flexibelt lärande |Danmark
  06-03-2015

  Er aftenskolerne fleksible nok?

  Kun få aftenskoler bruger muligheden for at skabe nye kursusformer.

 • |Sverige
  03-03-2015

  Folkhögskolan integrerar bra

  Folkhögskolor i utsatta stadsdelar skulle kunna bidra till att motverka diskriminering, segregation och utanförskap, skriver bland andra pedagogikprofessor Per-Olof Thång.

 • |Sverige
  03-03-2015

  Den trygga enögdheten

  Per Svensson om en bildningstrend utan reellt innehåll i Sydsvenskan.

 • |Danmark
  01-03-2015

  Folkbildningsradio i Danmark

  Nu kommer folkbildningen till en radioapparat nära dig.

 • |Finland
  27-02-2015

  Hyvä koulutuspohja auttaa sopeutumaan muutoksiin

  OAJ:n toinen varapuheenjohtaja Päivi Koppanen on seurannut Oriveden tilannetta tarkkaan. Hän varoittaa opettajien lomautuksista.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-02-2015

  Bildning som vaccin

  ”Can a people turn stupid?" frågade sig en gång den amerikanske medieforskaren Neil Postman.

 • |Danmark
  13-02-2015

  Folkbildare bloggar

  En ny blogg av folkbildare har sett dagens ljus i Danmark.

 • |Sverige
  13-02-2015

  Folkhögskolorna hjälper invandrare etablera sig

  Under våren drar Gotlands folkhögskola igång en ny utbildning, en etableringskurs för nyanlända invandrare.

 • |Sverige
  10-02-2015

  Så ska Studieförbundet Vuxenskolan utvecklas

  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är mitt i processen av ett omfattande förändringsarbete.

 • |Sverige
  09-02-2015

  Folkbildning kärnan i nytt integrationsprojekt

  Ung i Småland är ett nytt integrationsprojekt med syfte att få ungdomar i meningsfull verksamhet.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Nytt stödsystem för studieförbunden i Sverige

  Nu har Folkbildningsrådet skickat ut förslaget till ett nytt system för statsbidrag till studieförbund på remiss.

 • hållbar utveckling |Norden
  22-01-2015

  Folkhögskolor blir centra för omställning

  Folkhögskolor kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 • |Sverige
  21-01-2015

  Cecilia Palm är ny generalsekreterare för Folkuniversitetet

  Cecilia Palm är Folkuniversitetets nya generalsekreterare.

 • |Finland
  19-01-2015

  Att jobba som folkbildare – frihet till priset av lön och trygghet

  Inge Ekholm hör till den växande grupp människor som jobbar deltid och pusslar med olika uppdrag för att få det att gå ihop.

 • |Sverige
  15-01-2015

  En folkbildare ryter till

  Thomas Schiff är folkbildaren som efter 40 år drämmer näven i bordet.

 • |Sverige
  08-01-2015

  Podcasts om folkbildning

  Folkbildning i brytningens tid.

 • |Finland
  30-12-2014

  Mindre konkurrens mellan folkbildare i Finland

  En ny finansieringsmodell för folkbildningen i Finland föreslås träda i kraft under 2016.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Mänskliga rättigheter

  På regeringens uppdrag har Folkbildningsrådet fördelat medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna, MR, i samhället.

 • kompetensutveckling |Finland
  22-12-2014

  2,2 miljoner vuxna deltog i icke-formella studier i Finland år 2013

  De flesta deltagarna inom den icke-formella utbildningen deltog i folkbildningen, där bruttoantalet studerande var ca. 1,7 miljoner och nettoantalet studerande ca. 950 000 år 2013.

 • |
  08-12-2014

  Vestlunddagarna 2015 Demokratisera demokratin

  Vestlunddagarna 19-20 mars 2015 ställer frågor som rör det fria ordet i förhållande till demokratin.
  Vem har tillgång till det fria ordet och rätten att yttra sig i det offentliga rummet? Genom vilka
  kanaler och media, utifrån vilka förutsättningar och på vilka villkor? Hur skapas möjligheter och
  vilka är begränsningarna? Vem har, får och tar sig rätten att yttra och uttrycka sig? Vilket ansvar
  tas för att upprätthålla en fri och öppen diskussion av samhället, i kulturlivet, i och av media?

  Inbjudan och program

 • |Sverige
  13-11-2014

  Nytt studie­förbund står för dörren

  Sverige kan vara på väg att få ett nytt studie­förbund – det tredje största – med kristen värdegrund och med livstolkning som profil.

 • |Norden
  08-10-2014

  Making learning visible in the Nordic countries

  Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

 • |Sverige
  15-09-2014

  Uusi kansansivistystä koskeva lakiesitys hyväksyttiin

  Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt uuden kansansivistystyötä koskevan lakiesityksen.

 • |Norden
  15-09-2014

  Nýtt frumvarp um alþýðufræðslu hefur verið lagt fram

  Sænska þjóðþingið Riksdagen hefur nú samþykkt nýtt frumvarp til laga um alþýðufræðslu.

 • |Sverige
  14-08-2014

  Ny proposition om folkbildning har antagits

  Riksdagen har nu antagit den nya propositionen om folkbildning. I propositionen betonas folkbildningens ansvar för frågor om mångfald och jämställdhet.

 • |Norge
  28-05-2014

  Fjölgun á námskeiðum hjá fræðslusamböndunum

  Árið 2013 voru 15.000 fleiri þátttakendur skráðir á námskeið fræðslusambandanna en árið 2012, þetta kemur fram í tölum sem norska hagstofa birti þann 13. maí. „Frjáls félagasamtök og fræðslusamböndin bjóða upp á gríðarlega fjölbreytt litróf af námskeiðum um allt land og það er ánægjulegt að sífellt fleiri notfæra sér það“ segir framkvæmdastjóri Fullorðinsfræðslusambandsins Sturla Bjerkaker.

 • |Norge
  28-05-2014

  Sturla Bjerkaker tekinn inn í Hall of Fame fullorðinsfræðslunnar

  Framkvæmdastjóri Fullorðinsfræðslusambandsins í Noregi Sturla Bjerkaker var þann 29. apríl sl. fyrsti Norðmaðurinn sem valinn hefur verið inn í International Adult and Continuing Education Hall of Fame» (IACE). Þessa alþjóðlegu viðurkenningu hlýtur hann meðal annars fyrir störf sín við að efla leshringi og lýðræðislegt námsfyrirkomulag á sviði norskrar og evrópskrar fullorðinsfræðslu.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar fær föst framlög

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar (Vifo) var komið á laggirnar árið 2013 með þriggja ára verkefnasamningi.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Dvöl á lýðskóla gagnast þeim best sem eru ekki námsvanir

  Samband lýðskóla í Danmörku (FFD) hefur með styrk frá menningarmálaráðuneytinu greint áhrif dvalar í lýðskóla á brottfall nemenda úr námi við framhaldsskóla sem og framvindu náms.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Kotoutumiskurssi kansanopistossa – enemmän kuin pelkkää ruotsin kieltä

  Kistan kansanopistossa maahanmuuttajien kotoutumiskurssi on täydessä vauhdissa. Sekä kurssin 17 osallistujan että opettajien mielestä kurssi on hyvin kehittävä, koska sillä ”oppii muutakin kuin pelkkää ruotsia”.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Opintopiirien vetäjät tärkeä voimavara vapaalle sivistystyölle

  Ruotsin 90 000:llä opintopiirien vetäjällä on paljon erilaista osaamista, ja käsitykset heidän toimenkuvastaan vaihtelevat sivistysliitosta toiseen. Muun muassa tällaisiin johtopäätöksiin päädyttiin ruotsalaisessa opintopiirien vetäjiä koskevassa tutkimuksessa.

 • |Norge
  28-05-2014

  Sivistysliittojen kursseilla entistä enemmän osallistujia

  Vuonna 2013 Norjan sivistysliittojen järjestämille kursseilla oli 15 000 osallistujaa enemmän kuin vuonna 2012. Lisäys käy ilmi Norjan tilastokeskuksen 13. toukokuuta julkistamista tilastoista. - Järjestöt ja sivistysliitot tarjoavat valtavan valikoiman erilaisia kursseja, ja niiden tarjonta kattaa koko maan. On mukava nähdä, että sitä hyödyntää yhä useampi, toteaa Norjan sivistysliittojen kattojärjestön Voksenopplæringsforbundetin pääsihteeri Sturla Bjerkaker.

 • |Norge
  28-05-2014

  Sturla Bjerkaker aikuisten oppimisen Hall of Fameen

  Norjan sivistysliittojen kattojärjestön Voksenopplæringsforbundetin pääsihteeri Sturla Bjerkaker valittiin 29. huhtikuuta ensimmäisenä norjalaisena mukaan aikuisten oppimisen Hall of Fameen, «International Adult and Continuing Education Hall of Fame» (IACE). Bjerkaker sai tämän kansainvälisen tunnustuksen muun muassa työstä, jota hän on tehnyt opintopiirien sekä demokraattisten oppimismuotojen edistämiseksi norjalaisen ja eurooppalaisen aikusten oppimisen saralla.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Kansansovistyksen tietokeskukselle myönnettiin jatkuva rahoitus

  Kansansivistyksen tietokeskus Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) perustettiin vuonna 2013 kolmivuotisella hankerahoituksella.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Kansanopistossa opiskelu tukee nuorten ammatti- ja korkeakouluopintoja

  Tanskan kansanopistoyhdistys Folkehøjskolernes Forening (FFD) on kulttuuriministeriön tuella tutkinut kansanopistossa opiskelun vaikutuksia nuorten ammattiopintojen keskeyttämiseen ja korkea-asteen opintojen loppuun suorittamiseen.

 • |Sverige
  21-05-2014

  Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska

  På Kista folkhögskola är etableringskursen för invandrare i full gång. Både de 17 deltagarna och lärarna själva tycker att kursen är väldigt utvecklande där man får lära sig ”mer än bara svenska”.

 • |Sverige
  21-05-2014

  Cirkelledare viktig resurs för folkbildningen

  Sveriges 90 000 cirkelledare har många olika kompetenser och synen på deras uppdrag varierar mellan studieförbunden. Det är några av slutsatserna i rapporten "Cirkelledare - folkbildningens fotfolk och drivkraft".

 • |Danmark
  19-05-2014

  Videncenter for Folkeoplysning får fast bevilling

  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) blev i 2013 oprettet med en tre-årig projektbevilling.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Højskoleophold hjælper ikke-uddannelsesvante unge til uddannelse

  Folkehøjskolernes Forening (FFD) har med støtte fra Kulturministeriet analyseret effekterne af højskoleophold i forhold til frafald på ungdomsuddannelser og gennemførsel af videregående uddannelse.

 • |Norge
  16-05-2014

  Flere på kurs i studieforbundene

  Det var 15 000 flere deltakere på kurs i studieforbund i 2013 enn i 2012, det viser statistikken som Statistisk sentralbyrå publiserte 13. mai. - De frivillige organisasjonene og studieforbundene tilbyr et enormt spekter av ulike kurs over hele landet, og det er godt å se at stadig flere får nytte av dem, sier generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Sturla Bjerkaker.

 • |Norge
  16-05-2014

  Sturla Bjerkaker inn i voksenopplæringens Hall of Fame

  Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Sturla Bjerkaker ble 29. april, som første nordmann, valgt inn i «International Adult and Continuing Education Hall of Fame» (IACE). Denne internasjonale æresbevisningen får han blant annet for sitt arbeid med å fremme studieringen og demokratiske læringsformer i norsk og europeisk voksenopplæring.

 • De utsocknes som hade hunnit komma på morgonen före konferensen fick en guidad tur i Visby.
  folkbildning näringsliv |Norden
  12-05-2014

  Samtal bygger broar mellan öarna

  För att kunna erbjuda så mycket vuxenutbildning som möjligt är det vanligt att små orter samarbetar med grannkommunerna. Det är dock svårt när man befinner sig på en ö. DialogWeb var med på konferensen ”Utmana system och bygga broar” i Visby den 28–29 april.

 • |Finland
  29-04-2014

  Muutoksia koulutuksen rahoitukseen

  Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Koulutussektorille myönnetään kehyskaudelle noin 140 miljoonan euron määrärahat kasvua tukeviin toimiin, mutta eräistä muista kohdista rahoitusta leikataan.

 • |in English
  25-04-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  Tuesday May 13th at 10.00-11.00 CET

 • |Finland
  25-04-2014

  Ändringar i finansieringen av utbildningen

  Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 • Samverkan och flexibla strukturer är receptet för att motverka utanförskap (ungdomarna på bilden har nte anknytning till texten).
  |Sverige
  27-02-2014

  Samverkan och flexibilitet behövs i ungas utbildning

  Folkhögskolorna spelar en viktig roll i flera av de satsningar som Sverige gör för att förebygga att unga blir utslagna. Av de nordiska länderna har Sverige den högsta andelen arbetslösa unga och unga som står helt utanför samhället.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Rådslag om folkbildningens digitala utveckling

  Nu fortsätter arbetet med den digitala utvecklingen inom folkbildningen. Under 2014 genomförs rådslag i studieförbund och folkhögskolor för att lyfta frågan. Till stöd finns resurspersoner i studieförbund och folkhögskolor.

 • |Finland
  19-02-2014

  Strukturer och finansiering inom folkbildningen förnyas

  Med reformen vill man tydliggöra och uppdatera grunderna för finansieringen av folkbildningen. Syftet är också att garantera verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet genom att bilda tillräckligt stora enheter.

 • |Finland
  29-01-2014

  Sannfinländarna startar en studiecentral

  Studiecentralen skall svara på de önskemål som partimedlemmarna har om utbildning i förtroende- och i partiuppgifter. Partiet vill också aktivera kommuninvånare, väcka intresse för gemensamma ärenden samt öka genomskinlighet i beslutsfattandet.

 • |Finland
  29-01-2014

  Flokkur Sannra Finna stofnar fræðslumiðstöð

  Fræðslumiðstöðin á að mæta óskum flokksmanna um menntun um trúnaðar- og flokksmálefni. Með þessu hyggst flokkurinn virkja íbúa sveitarfélaga, vekja áhuga á sameiginlegum málefnum og auka gagnsæi ákvarðanatöku.

 • |Finland
  29-01-2014

  Perussuomalaisille opintokeskus

  Omalla opintokeskuksella kasvava puolue vastaa jäsentensä toiveisiin saada koulutusta luottamus- ja puoluetehtäviin. Puolue haluaa myös aktivoida kuntalaisia, herättää kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen ja lisätä päätöksenteon avoimuutta.

 • |
  26-11-2013

  Final Dissemination Conference

  The Final Dissemination Conference of the OBSERVAL-Net project will present the Manifesto on Validation of Non-formal and Informal Learning prepared by the consortium and an advocacy pack, intended to help anyone interested to promote VNIL at national, regional, local or institutional level.

 • |
  26-11-2013

  Nyttan med folklig bildning - i nytt ljus

  På seminariet diskuteras viktiga vägval för folkbildningen utifrån helt ny forskning om folkhögskolor och studieförbund tillsammans med forskare och pedagoger från hela Norden.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Miljoona kruunua romaninaisille suunnattuihin hankkeisiin

  Verkkokursseja, tasa-arvotyötä ja opintopiirien vetäjien koulutusta – siinä muutama esimerkki hankkeista, joiden avulla kansanopistot ja sivistysliitot pyrkivät tavoittamaan suuremman määrän romaninaisia. Vapaan sivistystyön valtionapujen jakamisesta vastaava Ruotsin kansansivistysneuvosto (Folkbildningsrådet) jakoi yhteensä miljoona kruunua kuudelle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa romaninaisten mahdollisuuksia elinkeinon tai lisäkoulutuksen hankkimiseen.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Einni milljón sænskra króna veitt í þróunarverkefni með rómakonum

  Vefnámskeið, jafnréttistarf og menntun leiðbeinenda í námsflokkum eru dæmi um verkefni sem lýðskólar og fræðslusambönd fá stuðning við að ná til fleiri rómakvenna. Alþýðufræðsluráðið hefur úthlutað einni milljón sænskra króna til sex verkefna sem eiga að bæta tækifæri rómakvenna til að sjá fyrir sér eða til frekari menntunar.

 • |Sverige
  20-11-2013

  En miljon till utvecklingsprojekt med romska kvinnor

  Internetkurser, jämställdhetsarbete och utbildning av cirkelledare är exempel på projekt som nu får stöd när folkhögskolor och studieförbund ska nå fler romska kvinnor. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat en miljon kronor till sex projekt som ska förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri

  Markmið dreifbýlisverkefnisins Nuiki sem hófst á síðasta ári, er að veita íbúum tækifæri til þess að sækja sér menntun. Góður árangur náðist af verkefninu á fyrsta árinu en þá luku 43 af 45 þátttakendum á ólíkum aldri námsferlinu.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Hankkeesta koulutusnostetta Grönlannin maaseudulle

  Viime vuonna Grönlannissa alkoi Nuiki-hanke, joka auttaa maaseututaajamissa asuvia hankkimaan koulutusta. Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs, sillä 45:stä osallistujasta 43 suoritti koulutusohjelman loppuun saakka.

 • forskning |Sverige
  19-11-2013

  Tutkimusta ruotsalaisesta kansalaisyhteiskunnasta

  Ruotsin tiedeneuvosto on käynnistänyt tutkimuksen puiteohjelman, jonka aiheena on kansalaisyhteiskunnan kehitys Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ohjelman kesto on 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2015.

 • |Finland
  19-11-2013

  Sparnaðartillögur gætu orðið til þess að tugir alþýðufræðslumiðstöðva verði lagðar niður

  Sparnaðaraðgerðir ríkisins og sveitarfélaganna gætu bitnað á alþýðufræðslumiðstöðvunum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lagt til við fjármálaráðuneytið að framlög til miðstöðvanna verði lækkuð um 20 milljónir evra. Það ætti að leiða til 15 milljón evra sparnaðar fyrir sveitarfélögin.

 • |Finland
  19-11-2013

  Säästöesitykset voivat sulkea kymmeniä kansalaisopistoja

  Valtion ja kuntien säästötoimet saattavat kohdistua rajuina kansalaisopistoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää valtiovarainministeriölle 20 miljoonan euron leikkausta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Kunnille tämä merkitsisi 15 miljoonan euron säästöjä.

 • |Grönland
  22-10-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Forskning om svenska civilsamhället

  Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 • |Finland
  22-10-2013

  Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

  De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

 • Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.
  studieavbrott folkbildning |Finland
  17-10-2013

  Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

  En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Højskoleophold viser markant positiv effekt hos unge der afbryder ungdomsuddannelserne

  Resultater i en ny analyse udarbejdet for Foreningen af folkehøjskoler i Danmark af ”Lange Analyser”, peger på, at der er en markant positiv effekt hos afbrydere fra ungdomsuddannelserne af at tage på højskole.

 • |Norge
  27-08-2013

  Nytt studieforbund!

  9. august ble Studieforbundet KOR godkjent. Nå er det totalt 16 godkjente studieforbund i Norge. Det er Norges Korforbund som har meldt seg ut av Studieforbundet Folkeuniversitetet og i stedet dannet et nytt studieforbund.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Fokus på amatørkulturens mulighed og betydning i samfundet

  ”Amatørkultur” er en ny digital publikation om amatørkulturen som et betydningsfuldt lærings- og aktivitetsrum både for den enkelte og samfundet. I publikationen gives bl.a. et bud på, hvad en amatør kan være og hvilken form for læring, kundskab og dannelse der karakteriserer amatøraktiviteter. Der er beskrivelser af konkrete cases og andre relevante links.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Dansk præsident for europæisk organisation

  Dansk præsident for europæisk organisation

 • |Grönland
  25-06-2013

  Kursusarrangement fra Socialpædagogisk Seminarium

  30 deltagere fra rundt om kysten i Grønland der arbejder med personer der har ADHD og autisme, har gennemført et kursus om ADHD og autisme arrangeret af Socialpædagogisk Seminarium, Kompetenceudviklingscenter i Ilulissat.

 • |Norge
  25-06-2013

  100 år med kvinnelig stemmerett

  11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 • |Norge
  25-06-2013

  Flere voksne på kurs

  4. juni ble tallene for studieforbundenes kursvirksomhet i 2012 publisert. Statistikken viser at 7000 flere gikk på kurs i studieforbundene i fjor. Studieforbundet Funkis, med sine 57 medlemsorganisasjoner for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende , har den største økningen av alle. De arrangerte kurs for 6600 flere deltakere i 2012 enn i 2011!

 • |Sverige
  21-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Island
  21-05-2013

  Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

  Forberedelse for opprettelsen av en ny folkehøyskole, Lungaskolen i Seydisfjord på Øst Island er i gang. Planen er at de første elver starter sine studier i begynnelsen av neste år.

 • |Finland
  21-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Danmark
  21-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Island
  20-05-2013

  Nýtt stefnumótandi skjal frá alþýðufræðslunni: Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar (Folkbildningens Vägval & Vilja)

  Stefnumótunarskjalið Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar á að varpa ljósi að hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélaginu og hvers sameinuð alþýðufræðsla er megnug. Lýðskólar og fræðslusambönd í allri Svíþjóð tóku þátt í samningu skjalsins.

 • |Island
  20-05-2013

  Aðgengi að alþýðumenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur birt rannsókn um aðgengi að lýðskólum og alþýðufræðslu. Aðgengi hreyfihamlaðra og fólks sem á við námsörðugleika að stríða var kannað sérstaklega.

 • |Island
  20-05-2013

  Myndugir borgarar og skuldbindandi samfélög

  - Umræðubók, sem spáir fyrir um hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélagi framtíðarinnar.

 • |Finland
  20-05-2013

  Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tutkimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi kansansivistyspoliittinen asiakirja: Kansansivistyksen valinnat ja tahto

  Kansansivistyspoliittisen asiakirjan Folkbildningens Vägval & Vilja (Kansansivistyksen valinnat & tahto) tehtävänä on selventää kansansivistyksen roolia yhteiskunnassa sekä sitä, mitä kansansivistyskenttä kokonaisuutena on valmis tekemään. Asiakirjan laadintatyöhön on osallistunut joukko kansanopistoja ja sivistysliittoja eri puolilta Ruotsia.

 • |Finland
  20-05-2013

  Seydisfjordiin perustetaan kansanopisto

  Itä-Islannin Seydisfjordiin ollaan perustamassa uutta kansanopistoa, Lungaskolenia. Ensimmäisten opiskelijoiden on määrä aloittaa Lungaskolenisssa ensi vuoden alussa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

  Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Island
  15-05-2013

  Stofna lýðskóla á Seyðisfirði

  Nú er unnið að undirbúningi að stofnun lýðskóla, Lungaskólans á Seyðisfirði. Gert er ráð fyrir að fyrstu nemendurnir hefji nám í byrjun næsta árs.

 • |Norge
  15-05-2013

  Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

  Forberedelse for opprettelsen av en ny folkehøyskole, Lungaskolen i Seydisfjord på Øst Island er i gang. Planen er at de første elver starter sine studier i begynnelsen av neste år.

 • |Danmark
  15-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Finland
  23-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön yhteenliittymä ruotsinkielisessä Suomessa

  - Tämä vahvistaa kansansivistystyötä. Kyseessä on epädramaattinen mutta erittäin tärkeä kahden organisaation yhdistyminen yhdeksi, joka pystyy paremmin tukemaan yksittäisiä jäseniä, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ruotsalaiset arvostavat sivistysliittoja

  Vuonna 2013 sivistysliittojen arvostus ruotsalaisten keskuudessa on vahvaa. Jopa yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että sivistysliitot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Enemmistö ruotsalaisista, kuusi kymmenestä, on myös joskus osallistunut sivistysliittojen järjestämään toimintaan.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Island
  22-04-2013

  Fræðslusamböndin njóta styrkrar stöðu meðal almennings

  Árið 2013 njóta fræðslusamböndin góðs álits almennings. Níu af hverjum tíu Svíum telja hlutverk þeirra í sænsku samfélagi mikilvæg. Meirihluti þeirra hefur einnig tekið þátt í starfseminni einhvertíma.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ný samtök sænskumælandi alþýðufræðsluaðila í Finnlandi

  - Þetta eflir alþýðufræðsluna. Sameining samtakanna var átakalaus en er ákaflega mikilvæg, og auðveldar okkur að styðja aðildarfélaga okkar, segir nýkosinn formaður Ann-Maj Björkell-Holm.

 • vuxnas lärande folkbildning |Sverige
  22-04-2013

  Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

  Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Norge
  26-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Piareersarfik-ohjaajat konferenssissa Göteborgissa

  Mm. opinto-ohjausta sekä peruskoulun täydennysopintoja tarjoavien Piareersarfik-keskusten ohjaajia eri puolilta Grönlantia osallistui Göteborgissa järjestettyyn ohjausalan konferenssiin. He vierailivat myös paikallisessa aikuisopintokeskuksessa sekä Lyngbyn työvoimatoimistossa, joissa henkilöstö kertoi heille toiminnastaan.

 • |Finland
  26-03-2013

  Sivistysliitot esillä kulttuuriselvityksessä

  4. päivänä maaliskuuta Norjan entinen kulttuuriministeri Anne Enger esitteli nykyiselle kulttuuriministerille Hadia Takjikille ja muille hallituksen jäsenille tuoreen kulttuuriselvityksen. Selvityksessä käsitellään perusteellisesti Norjan kulttuuripolitiikkaa, rahoitusta ja vaikutuskeinoja. Sivistysliitot tuodaan selvityksessä esiin osana maan kulttuuriperustaa ja tärkeinä demokratian edistämisen ja kulttuuriin liittyvän koulutuksen toimijoina.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Náms- og starfsráðgjafar á vegum heimastjórnarinnar (Piareersarfik) á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg

  Náms- og starfsráðgjafarnir koma frá ýmsum sveitarfélögum á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg. Auk þess heimsóttu þeir símenntunarmiðstöðina í Gautaborg, þar sem þeir hlýddu á kynningar starfsmanna miðstöðvarinnar og vinnumiðlunarinnar.

 • |Island
  25-03-2013

  Menningarúttekt með rými fyrir fræðslusambönd

  Þann 4. mars sl. kynnti fyrrverandi ráðherra menningarmála Anne Enger, NOU NOU Fjórðu skýrsluna 2013, Menningarúttektina 2014 fyrir norsku ríkisstjórninni og menningarmálaráðherranum Hadia Tajik. Í Menningarúttektinni er farið ítarlega yfir alla þætti menningarmála í Noregi, fjármögnun og aðferðir – og þar eru fræðslusamböndin talin til grunnstoða menningarinnar, sem mikilvægir þættir í lýðræðislegri umræðu og kennslu um menningu.

 • |Norge
  20-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kansanopistojen opintomotivaatiokurssit edistävät opiskelua ja työllistymistä

  Viime vuonna lähes 4000 ruotsalaisnuorta kävi kansanopistossa opintomotivaatiokurssin. Ruotsin kansansivistysneuvoston tuoreen raportin mukaan heistä 41 % on jatkanut opiskelua tai saanut työpaikan.

 • |Island
  25-02-2013

  Námshvatningarnámskeið lýðskólanna leiða til frekara náms og vinnu

  Af næstum 4.000 unglingum sem tóku námhvatningarnámskeið lýðskólanna á síðasta hafa nærri 41 % haldið áfram námi eða fengið atvinnu. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá Lýðskólaráðinu (Folkbildningsrådet).

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Island
  21-02-2013

  Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013

  Mímir-símenntun stendur að skipulagningu og framkvæmd norrænnar ráðstefnu ABF- i Norden árið 2013þ

 • |Norge
  21-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Norge
  30-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Finland
  29-01-2013

  Sivistysliitot kieltä kehittämässä

  Norjan sivistysliitot haluavat tehdä toimintaansa näkyvämmäksi – ja näyttää maailmalle, että niiden järjestämillä kursseilla opiskelee vuosittain puoli miljoonaa osallistujaa.

 • |Norge
  28-01-2013

  Fræðslusamböndin veðja á tungumál

  Norsku fræðslusamböndin eru stórhuga, þau vilja verða betri og sýna heiminum fram á að hálf milljón manns sækja námskeið á þeirra vegum ár hver.

 • |Norge
  28-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Island
  17-12-2012

  Marianne Jelved tekur við embætti menningarmálaráðherra

  Uffe Elbæk hefur látið að embætti menningarmálaráðherra í Danmörku. Nýi menningarmálaráðherrann, Marianne Jelved, er úr hópi róttækra vinstrimanna og hefur langa reynslu af stjórnmálum. Hún hefur setið á danska þinginu síðan 1987, gegnt embætti fjármálaráðherra og ráðherra Norðurlandasamstarfsins.

 • |Finland
  17-12-2012

  Marianne Jelvedistä uusi kulttuuriministeri

  Uffe Elbæk on päättänyt erota kulttuuriministerin tehtävästä. Uusi kulttuuriministeri on radikaalien Marianne Jelved, jolla on laaja poliittinen kokemus.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Marianne Jelved ny kulturminister

  Uffe Elbæk har valgt at træde tilbage som kulturminister. Den nye kulturminister er den radikale Marianne Jelved, der har en bred politisk erfaring. Hun har været medlem af folketinget siden 1987 og har tidligere været bl.a. økonomiminister og minister for nordisk samarbejde.

 • utbildningspolitik folkbildning |Åland
  03-12-2012

  Stolt över den fria bildningen

  Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn bjöds in till ABF-Ålands 30-års jubileum i november 2012 för att berätta om den åländska regeringens politik kring folkbildningsfrågor och bildningsförbund. Kvällen bjöd också på information kring hur ABF:s verksamhet ser ut runtom i Norden och på diskussioner kring behovet av bildningsförbund.

 • |Finland
  22-11-2012

  Panostus työttömien ja pitkään sairauslomalla olleiden kansanopisto-opetukseen

  Ruotsin hallitus varaa syysbudjetissaan 57 miljoonaa kruunua siihen, että opintomotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit ulotetaan myös yli 25-vuotiaiden haettavaksi. Esikuntoutuksen järjestämiselle kansanopistossa on myös laaja poliittinen tuki.

 • |Finland
  22-11-2012

  Vuoden 2012 kansansivistyspalkinnon sai Seniornett Norge

  Sadattuhannet seniorit ovat päässeet mukaan digitaaliseen arkeen sen jälkeen kun Seniornett käynnistettiin vuonna

 • |Finland
  22-11-2012

  Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

  Yksi keskeinen keskustelunaihe on ollut niiden työttömien toimeentulon turvaaminen, jotka putoavat 1. tammikuuta päivärahajärjestelmästä. Nyt voimaan tullut uusi säädös takaa työttömille vielä puolen vuoden toimeentulon, mikäli he osallistuvat koulutukseen.

 • |Island
  19-11-2012

  Átak í lýðskólum fyrir atvinnuleitendur og fólk í löngu sjúkraleyfi

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt til að 57 milljónum sænskra króna verði varið til þess að fjölga námsleiðum um námshvatningu svo hægt verði að bjóða eldri en 25 ára upp á námið. Þar að auki er pólitískur stuðningur við forvarnarstarf lýðskóla.

 • |Island
  19-11-2012

  Alþýðufræðsluverðlaunin 2012 féllu í hlut Eldranetsins í Noregi (Seniornett Norge)

  Mörg hundruð þúsund eldri borgara hafa orðið virkir í rafrænu samfélagi síðan Eldranetið hóf starfsemi sína árið 1997. Ár

 • |Island
  19-11-2012

  Danska ríkisstjórnin samþykkir fjárlög fyrir 2013 að loknu samkomulagi við Einingu, enhedslisten

  Meginviðfangsefnið er að tryggja atvinnuleitendum sem frá og með 1. janúar 2013 missa réttindi til atvinnuleysisbóta. Gert var samkomulag um að tryggja atvinnuleitendum bætur í sex mánuði til viðbótar ef þeir sækja nám.

 • |Norge
  15-11-2012

  Folkeopplysningsprisen for 2012 gikk til Seniornett Norge

  Hundretusenvis av seniorer har blitt inkludert i den digitale hverdagen siden Seniornett startet i 1997. Hvert år

 • |Danmark
  14-11-2012

  Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

  Et centralt punkt har været at sikre de ledige, der pr. første januar ville falde ud af dagpengesystemet. Der er vedtaget en ordning, hvor de ledige sikres forsørgelse i yderligere seks måneder, hvis de deltager i uddannelse.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Folkhögskolesatsning på arbetssökande och långtidssjukskrivna

  Regeringen avsätter 57 miljoner i höstbudgeten för att utöka Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år. Dessutom finns ett brett politiskt stöd för förrehabilitering på folkhögskolorna.

 • |Island
  23-10-2012

  Fjárframlög til lýðskóla í Noregi hækka

  Í fjárlögum norska ríkisins fyrir 2013 er gert ráð fyrir að fjárframlög til lýðskóla hækki um tíu milljónir NOK. Þetta

 • |Island
  23-10-2012

  Alþýðufræðslan og kaupfélögin hefja samstarf

  Samtök danskra kaupfélaga, FDB og Samtök danskra lýðskóla, FFD hafa hafið samstarf.

 • |Finland
  22-10-2012

  Norjan kansanopistoille enemmän rahoitusta

  Vuoden 2013 valtionbudjetissa kansanopistoille on varattu 10 miljoonaa kruunua enemmän rahaa kuin edellisvuonna.

 • |Finland
  22-10-2012

  Osuuskauppajärjestö tekee yhteistyötä kansansivistysalan kanssa

  Tanskalainen osuuskauppayhdistys FDB ja Tanskan kansanopistoyhdistys FFD ovat aloittaneet yhteistyön.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Nyt samarbejde mellem Folkeoplysning og Brugsforeninger

  FDB – Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og FFD – Foreningen For Danske Folkehøjskoler har indledt samarbejde.

 • |Norge
  18-10-2012

  Folkehøgskolene i Norge får mer penger

  Statsbudsjettet 2013 gir folkehøgskolene en økning på 10 millioner kroner.

 • |Island
  26-09-2012

  Menntun í sókn

  Hagstofan á Grænlandi hefur gefið út  hefti um menntun til starfa árið 2011. Þar kemur meðal annars fram að það eru

 • |Finland
  26-09-2012

  Grönlannin tilastokeskus: kouluttautuminen lisääntynyt

  Grönlannin tilastokeskus on julkaissut tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyviä tilastoja vuodelta 2011.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Uddannelse i fremdrift

  Grønlands Statistik har udgivet ”Kompetencegivende uddannelser 2011”. Heri står der blandt andet at der er mange der

 • |Finland
  29-08-2012

  Opiskelumahdollisuudet uhattuina haja-asutusalueilla

  Kansalaisopistot ovat Suomen suurin vapaan sivistystyön järjestäjä. Opistoissa on toteutettu paljon yhdistämisiä 2000-luvulla, minkä vuoksi koulutustarjonta on epätasaisesti jakautunut maan eri osissa.

 • |Finland
  29-08-2012

  Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

  Tilastokeskus toteuttaa laajan selvityksen suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Haastattelut tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 • |Island
  29-08-2012

  Námstækifærum í strjálbýli fækkar

  Borgarastofnanir eru stærstu alþýðufræðsluaðilarnir í Finnlandi. Fjölmargar stofnanir voru sameinaðar á síðasta áratug. Það hefur leitt til þess að framboð menntunar er mismunandi eftir landshlutum.

 • |Island
  29-08-2012

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Hagstofan hrindir í framkvæmd umfangsmikilli könnun á þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi eftir undirstöðumenntun. Í könnuninni verða tekin viðtöl við rúmlega 6.000 Finna á aldrinum 18–69 ára. Viðtölin verða tekin fyrir lok ársins 2012.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Studiemöjligheter i glesbygderna hotade

  Medborgainstituten är den största anordnaren av folkbildningen i Finland. Instituten har genomfört många sammanslagningar under 2000-talet, vilket har lett till att utbudet av utbildningen har blivit ojämlikt fördelat i olika delar av landet.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  Statistikcentralen inleder en omfattande utredning av vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuas drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Intervjuerna görs före utgången av år 2012.

 • |Finland
  26-06-2012

  Bornholmissa keskusteltiin demokratiasta

  Kansankokouksen (Folkemødet) nimellä tunnettu poliittinen tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Allingessa, Bornholmin saarella pidetyn tapahtuman aiheena oli demokratia ja kansanvalta. Keskusteluun tärkeistä aiheista osallistui mm. poliitikkoja, kansalaisia ja organisaatioiden, aluehallinnon, oppilaitosten ym. edustajia.

 • |Island
  25-06-2012

  Umræður um lýðræðið á Borgundarhólmi

  Lýðræði og þjóðveldi voru aðalumræðuefni á málþingi alþýðunnar í Allinge á Borgundarhólmi. Stjórnmálamenn, íbúar, fulltrúar stofnana, sveitastjórna, og fræðsluaðila voru virkir í umfjöllun og umræðunum um brýn málefni.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Demokrati til debat på Bornholm

  Demokrati og folkestyre var til debat på årets folkemøde I Allinge på Bornholm. Politikere, borgere, organisationer, regioner, uddannelsesinstitutioner o.a. deltog i debatter og diskussioner om væsentlige emner.