folkbildning • |Island
  24-05-2012

  Alþýðufræðsla í fimmhundruð ára samhengi

  – Rati maður einhvertíma í rannsóknum sínum inn á óplægðan akur er það líkt því að ferðast í nýsnævi og horfa á eigin

 • |Island
  24-05-2012

  Lýðskólarnir ná góðum árangri við aðlögun

  Símakönnun meðal sextán sveitarfélaga, sem samtök lýðskóla gerðu nýlega, sýna að ráðgjafar í mörgum sveitarfélaganna hafa góða reynslu af því að senda flóttafólk á lýðskóla. Þeim finnst umhverfið á lýðskólunum gjöfult.

 • |Finland
  24-05-2012

  Kansansivistyksen tutkija katsoo kauas

  — Jos kohdalle osuu se onni, että omalla tutkimuksellaan raivaa uutta uraa, tunne on sama kuin liikkuisi kauniissa,

 • |Finland
  24-05-2012

  Kansanopistoissa hyviä tuloksia integraatiosta

  Tanskan kansanopistoyhdistyksen 16 kuntaan tekemä soittokierros osoittaa, että monilla kunnilla ja virkailijoilla on hyviä kokemuksia pakolaisten lähettämisestä kansanopistoihin. Kansanopistot koetaan hyödyllisiksi ympäristöiksi.

 • |Sverige
  24-05-2012

  Folkbildning i ett femhundraårigt perspektiv

  – Om man har turen att i sin forskning någon gång beträda ny mark känns det som att röra sig i ett vackert orört

 • |Danmark
  15-05-2012

  Højskolerne har gode resultater med integration

  En rundringning til 16 kommuner, lavet af Folkehøjskolernes Forening, viser, at mange kommuner og sagsbehandlere har gode erfaringer med at sende flygtninge på højskole. De oplever, at miljøet på højskolen er givtigt.

 • folkbildning forskning |Sverige
  14-05-2012

  Folkbildning i ett femhundraårigt perspektiv

  – Om man har turen att i sin forskning någon gång beträda ny mark känns det som att röra sig i ett vackert orört snölandskap och se sina egna fotavtryck i snön.

 • |Island
  24-04-2012

  Mariu Österåker gefst tími til að opna hugann fyrir óþekktum tækifærum,

  hún sagði upp starfi sínu sem fyrirtækjaráðgjafi og vék þar með af framabrautinni til þess að geta helgað sig því sem

 • |Finland
  24-04-2012

  Nyt on aika ajatella yllättäviä mahdollisuuksia

  Maria Österåker irtisanoutui yrityskehittäjän työstään ja hylkäsi nousujohteisen urakehityksen

 • |Sverige
  18-04-2012

  Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

  för Maria Österåker som sade upp sig från sitt arbete som företagsutvecklare och gav därmed upp tanken

 • folkbildning näringsliv |Sverige
  18-04-2012

  Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

  ”Snopet konstaterar jag att det är först när jag slutade vara allt det jag trodde förväntades av mig som jag blev allt det jag ville bli. Ju mindre jag anstränger mig, desto bättre fungerar det.”

 • |Norge
  17-04-2012

  Prosjektet “Rom for dannelse” er gjennomført

  Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har de siste to årene koordinert prosjektet med danske og svenske partnere, og med

 • forskning högre utbildning |Sverige
  04-04-2012

  Alternativa vägar till universitetet under lupp

  – Det är spännande att lärande sker i så många olika former och i så många olika miljöer - både formella och informella - genom hela livet. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt.

 • |Island
  26-03-2012

  Þátttakan er hvetjandi en allt of fáir taka þátt í námskeiðum lýðskólanna sem sérsniðin eru til þess að hvetja til frekara náms

  Flestir þeirra atvinnulausu unglinga sem hafa tekið þátt í námshvatningar námskeiðum lýðskólanna halda áfram námi eða fá vinnu. En það eru allt of fáir sem sækja námskeiðin. Frá þessu er greint í nýrri skýrslu frá sænska Alþýðuráðinu.

 • |Island
  26-03-2012

  Áfram unnið að gæðum í alþýðufræðslunni

  Lýðskólar og fræðslusambönd standa vel að skipulagningu og framkvæmd starfsins. Þó er þörf að að bæta mat og lýsingu á árangri gæðastarfsins. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sænska Alþýðufræðsluráðsins.

 • |Island
  26-03-2012

  Ný lög um alþýðufræðslu með athugasemdum

  Ríkisþing Dana samþykkti nokkrar breytingar á lögum um alþýðufræðslu í júní i 2011. Nú hafa lögin verið gefin út í

 • |Finland
  26-03-2012

  Vapaan sivistystyön laatutyö jatkuu

  Kansanopistot ja sivistysliitot ovat hyviä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Laatutyön tulosten ja vaikutusten arvioinnissa ja esittelyssä olisi kuitenkin kehitettävää, osoittaa Ruotsin kansansivistysneuvoston uusi raportti.

 • |Finland
  26-03-2012

  Uusi kansansivistyslaki kommentein täydennettynä

  Tanskan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2011 joukon muutoksia vapaata sivistystyötä koskevaan lakiin. Uusi laki

 • |Danmark
  22-03-2012

  Den nye folkeoplysningslov med kommentarer

  Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Nu udkommer den nye folkeoplysningslov i

 • folkbildning livslångt lärande |Danmark
  22-03-2012

  Indhold og faglige udfordringer i dagligdagen

  En lærende organisation, der går forrest med viden og kompetencer vedrørende ældres behov, og at husfolk og medarbejdere samarbejder om sundhed og trivsel både i huset og i samfundet. Dette er visionen for Tilhaldið, et hverdagscenter for Torshavns ældre borgere.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Deltagarna motiverade men för få på studiemotiverande folkhögskolekurs

  Merparten av de arbetslösa ungdomar som deltar i den studiemotiverande folkhögskolekursen går vidare till fortsatta studier eller arbete. Men antalet som går kursen är alldeles för få. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

  Folkhögskolor och studieförbund är bra på planering och genomförande av sin verksamhet. Men man behöver bli bättre på att utvärdera och visa resultat och effekter av kvalitetsarbetet. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

 • folkbildning forskning |Sverige
  28-02-2012

  Hon ger folkhögskolorna skarpare konturer

  ”Det är helt grundläggande att reflektera kring hur vi skapar vårt varande och vårt samhälle.”

 • |Finland
  27-02-2012

  Kansansivistystä kansanoopperassa

  Sivistysliitto Studiefrämjandet ja Folkoperan (kansanooppera) käynnistävät ensimmäistä kertaa oopperapiirejä. Tarkoituksena on levittää oopperatietoutta innostavassa muodossa erilaisille kohderyhmille. Suunnitteilla on viisi erilaista oopperapiiriä. Yksi piiri on suunnattu 1980-luvulla syntyneille, toinen sinkuille, kolmas vanhempainvapaalla oleville, neljäs eläkeläisille ja viides tiedonhaluisille. tähän mennessä suosituimpia ovat olleet eläkeläisten, tiedonhaluisten ja sinkkujen oopperapiirit.

 • |Finland
  27-02-2012

  Aikuiskoulutuksen profiilia nostetaan

  Koulutus- ja tiedepolitiikan tehtävät on organisoitu opetus- ja kulttuuriministeriössä uudelleen. Uudistuksen tavoitteena on uudistaa ministeriön rakenne vastaamaan paremmin toimialojen erilaisia tarpeita ja nostaa aikuiskoulutuksen profiilia.

 • |Island
  27-02-2012

  Alþýðufræðsla í Þjóðaróperu Svía

  Námsflokkarnir og Þjóðarópera Svía taka höndum saman um námshringi um óperur. Markmiðið er að kynna óperur á skemmtilegan hátt fyrir mismunandi hópum samfélagsins. Lögð hafa verið drög að fimm mismunandi óperuhringjum. Óperuhring fyrir fólk á áttræðisaldri, fyrir einhleypa, fyrir fólk í barnsburðarleyfi, fyrir ellilífeyrisþega og fyrir fróðleiksfúsa. Hringir ellilífeyrisþega, fróðleiksfúsra og einhleypra hafa notið mestra vinsælda.

 • |Island
  27-02-2012

  Framhaldsfræðslu gert hærra undir höfði

  Verkefni finnska mennta- og menningarmálaráðuneytisins á sviði menntunar og rannsókna hafa verið endurskipulögð. Markmið umbótanna er að endurnýja skipulag ráðuneytisins til þess að mæta þörfum ólíkra sviða og að skerpa hlutverk framhaldsfræðslu í menntastefnunni.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Folkbildning på Folkoperan

  Studiefrämjandet och Folkoperan startar för första gången operacirklar tillsammans. Syftet är att på ett lustfyllt sätt dela med sig av operakunskaper till olika grupper i samhället. Fem olika operacirklar är planerade. Operacirkel för 80-talister, för singlar, för föräldralediga, för pensionärer och för vetgiriga. Pensionärernas, de vetgirigas och singlarnas cirklar är populärast hittills.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Vuxenutbildningens profil höjs

  Uppgifterna inom utbildnings- och forskningspolitiken har omorganiserats på undervisnings- och kulturministeriet. Målet med reformen är att förnya ministeriets struktur så att den på ett bättre sätt motsvarar behoven inom olika verksamhetsområden och att höja vuxenutbildningens profil inom utbildningspolitiken.

 • |Island
  30-01-2012

  Vefstofur DISTANS 2012

  Fjarkennslunet NVL Distans býður, í samstarfi við NordInfo, til þátttöku í röð klukkustundar langra vefstofa einu sinni í mánuði á vordögum.

 • |Island
  30-01-2012

  Dönsku alþýðufræðslusamtökin, DFS, ræða þróun og ný markmið

  Dönsku alþýðufræðslusamtökin kynntu á nýársfagnaði sínum þann 6. janúar sl. tillögur að nýrri stefnumótun fyrir

 • |Finland
  30-01-2012

  DISTANS-webinaareja 2012

  NVL:n Distans-verkosto järjestää yhdessä Nordinfon kanssa tunnin kestäviä, kaikille avoimia webinaareja kerran kuussa koko kevään ajan.

 • |Finland
  30-01-2012

  Dansk folkeoplysnings samråd keskustelee kehityksestä ja uusista tavoitteista

  Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) esitteli 6. tammikuuta uuden

 • |Danmark
  25-01-2012

  Dansk folkeoplysnings samråd, DFS, diskuterer udvikling og nye mål

  Dansk folkeoplysnings samråd præsenterede på deres nytårskur 6.januar et forslag til ny strategi. Formålet er bl.a. at

 • |Norge
  20-01-2012

  DISTANS webinars 2012

  NVLs Distansnettverk inviterer i samarbeide med Nordinfo til en serie med en times lange webinars en gang i måneden hele våren.

 • Daiva Malinauskiene för Litauen närmare Norden
  folkbildning internationalisering |Norden
  11-01-2012

  För gemenskap mellan generationer och nationer

  December månad betyder exceptionellt långa arbetsdagar för litauiska Daiva Malinauskiene, som är chef för Soros International House (SIH) i Vilnius.

 • |Island
  19-12-2011

  „A World Worth Living In“ - lokaskýrsla

  Sænska alþýðufræðsluráðið hefur lagt fram lokaskýrslu frá heimsráðstefnunni „A World Worth Living In“ sem haldin var dagana 14. – 17. júní 2011 i Malmö. Stýrihópur alþýðufræðsluráðsins staðfestir m.a. í samantekt sinni að heimsráðstefnan hafi verið árangursrík bæði hvað varðar innihald og skipulag.

 • |Island
  19-12-2011

  Ný fjárlög

  Aukin framlög til rannsókna

  Breið samstaða náðist um samkomulag um að veita einum milljarði danskra króna til

 • |Finland
  19-12-2011

  A World Worth Living In – loppuraportti

  Ruotsin kansansivistysneuvosto on laatinut loppuraportin 14. – 17.6. 2011 Malmössa järjestetystä maailmankonferenssista. Neuvoston johtoryhmä toteaa loppuyhteenvedossaan muun muassa, että maailmankonferenssin sisältö ja järjestelyt onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin.

 • |Finland
  19-12-2011

  Uusi budjetti

  Lisää rahoitusta tutkimukseen

  Laajapohjaisen sopimuksen tuloksena budjetissa on varattu miljardi kruunua

 • |Danmark
  15-12-2011

  Den nye finanslov

  Flere midler til forskning

  Et bredt forlig står bag en aftale om at tildele 1 milliard til forskning og

 • |Sverige
  09-12-2011

  A World Worth Living In - en slutrapport

  Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö. Folkbildningsrådets styrgrupp konstaterar bl.a. i sina sammanfattande slutkommentarer att arrangerandet av världskonferensen sammantaget blev en framgång innehållsmässigt och organisatoriskt.

 • Gina Maria Grønlien Østmoe anser att det nordiska samarbetet är speciellt viktigt för Norge som är utanför EU.
  folkbildning integration |Norden
  28-11-2011

  Studiecirklar en del av helningsprocessen

  På Akersgata 35 ligger ett av centrala Oslos många kontorshus. I husets tredje våning arbetar Gina Maria Grønlien Østmoe, som är generalsekreterare på Senterpartiets Studieforbund. Några hundra meter härifrån briserade den bomb som inledde de fruktansvärda terrordåden i Norge den 22 juli i år. Just den dagen var Gina ledig, men hon rörde sig i centrum av Oslo och såg följderna av bombattentatet med egna ögon

 • |Finland
  21-11-2011

  Norja saa uuden sivistysliiton

  7. marraskuuta oli historiallinen päivä. Sivistysliitto Populus ja Bygdefolkets Studieforbund (Maaseudun

 • |Finland
  21-11-2011

  Pyyntiretkiin liittyviä perinteitä käsiteltiin kansanopistossa

  Grönlannin eteläosassa sijaitseva kansanopisto ”Sulisartut Højskoliat” järjesti tilaisuuden, jossa nuoremmille sukupolville välitettiin tietoa ulkosaaristoon suuntautuneiden pyyntiretkien perinteistä.

 • |Finland
  21-11-2011

  Rom for dannelse (Tilaa sivistykselle)

  Pohjoismainen konferenssi kirjastojen ja aikuiskoulutuksen välisestä yhteistyöstä. 12.–13. tammikuuta 2012 Farris Bad –hotelli, Larvik, Norja

 • |Finland
  21-11-2011

  Uusi selvitys kansansivistystyön saamasta valtion tuesta

  Ruotsin hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen kansansivistystyön saamasta valtion tuesta. Selvitys voidaan nähdä osana hallituksen pyrkimystä varmistaa kansansivistystoiminnan korkea laatu jatkossakin.

 • |Island
  21-11-2011

  Rými fyrir menntun

  Norræn ráðstefna um samstarf bókasafna og fullorðinsfræðslu 12. og 13. janúar 2012 Farris Bad, Larvik, Norge

 • |Island
  21-11-2011

  Yfirfærsla af þekkingu à hefðbundnum veiðilendum

  Grænlenski starfsmenntaskólinn „Sulisartut Højskoliat“ á Suður-Grænlandi stóð á dögunum fyrir viðburði til þess að miðla þekkingu um hefðbundnar veiðislóðin á ystu eyjum.

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt mat á framlagi ríkisins til alþýðufræðslunnar

  Sænska ríkisstjórnin hefur látið gera mat á fjárframlögum ríkisins til alþýðufræðslu. Líta má á matið sem lið í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til þess að tryggja áframhaldandi gæði alþýðufræðslunnar.

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt fræðslusamband – Fræðslusamband um næringu og samfélag hefur verið stofnað

  7. nóvember er sögulegur dagur. Alþýðufræðslusambandið Populus og Fræðslusamband landsbyggðafólks hafa samþykkt að

 • |Sverige
  17-11-2011

  Rom for dannelse

  Nordisk konferanse om samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, 12. og 13. januar 2012 Farris Bad, Larvik, Norge

 • |Danmark
  17-11-2011

  Videreføring af viden om traditionelle fangstpladsophold

  Den grønlandske arbejderhøjskole ”Sulisartut Højskoliat” i Sydgrønland arrangerede et videreførelse af viden om traditionelle fangstpladsophold i yderste øer.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Ny utredning om statligt stödet till folkbildningen

  Regeringen har tillsatt en utredning om det statliga stödet till folkbildningen. Utvärderingen kan ses som ett led i regeringens strävan att säkerhetsställa att kvalitén i folkbildningsverksamheten är fortsatt hög.

 • |Norge
  17-11-2011

  Nytt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn er stiftet

  7. november har blitt en historisk dag. Populus Studieforbundet folkeopplysning og Bygdefolkets Studieforbund har

 • Verksamhetsledare Kadi Raudalainen engagerar sig i de finsk-ugriska folken.
  folkbildning hållbar utveckling |Norden
  16-11-2011

  Finsk-ugrisk kultur från morgon till kväll

  Klockan närmar sig åtta på kvällen, men Kadi Raudalainen sitter fortfarande och betar av några pappershögar på sitt kontor i centrum av Tallinn.

 • |Island
  24-10-2011

  Námskeið fyrir starfsmenn á söfnum í Nuuk

  Dagana 26. til 30. september var haldið í Nuuk námskeið fyrir starfsfólk í söfunum. Hugmyndin að námskeiðinu er að sögn formanns safnanefndarinnar, Aviaaja Rosing Jakobsen, var að veita starfsfólki í byggðasöfnum á Grænlandi innsýn í safnaheiminn og skapa framtíðarsýn samhliða því sem starfsfólkið öðlaðist þekkingu á grænlenskri menningu.

 • |Island
  24-10-2011

  Veftímaritið re:flex kemur út á nýjan leik

  Nú er aftur hafin útgáfa á veftímaritinu Re:flex með nýju útliti og nýjum greinum. Í samstarfi við Alþýðufræðslunetið er ætlunin að veftímaritið auki færni í fjarkennslu og sveigjanlegu námi fyrir kennara innan alþýðufræðslunnar.

 • |Island
  24-10-2011

  Alþýðufræðslan byggir brú í menntun

  Er neitið á nýjum bæklingi sem samtök alþýðufræðsluskóla hefur gefið út í samstarfi við danska alþýðufræðslusambandið, DFS.

 • |Finland
  24-10-2011

  ”Vapaa sivistystyö rakentaa siltaa koulutukseen”

  on vapaan sivistystyön oppilaitosten yhdistysten ja alan kattojärjestö DFS:n julkaiseman uuden esitteen otsikko.

 • |Finland
  24-10-2011

  Museoalan seminaari Nuukissa

  Nuukissa järjestettiin 26. – 30. syyskuuta museoiden työntekijöille suunnattu seminaari. Museotoimen johtajan Aviaaja Rosing Jakobsenin mukaan seminaarin tavoitteena oli antaa grönlantilaisten paikallismuseoiden työntekijöille tietoa museotoimesta, pitkän aikavälin visioista ja Grönlannin kulttuurihistoriasta.

 • |Finland
  24-10-2011

  Verkkolehti re:flex ilmestyy jälleen

  Verkkolehti re:flex on lanseerattu uudelleen. Lehden ulkoasu ja artikkelit ovat uudistuneet. Lehden tavoitteena on lisätä verkkopedagogiikan ja joustavan oppimisen tuntemusta kansansivistäjien parissa yhdessä Folkbildningsnätet-verkkosivuston kanssa.

 • |Danmark
  19-10-2011

  ”Folkeoplysning bygger bro til uddannelse”

  er titlen på en folder udgivet af de folkeoplysende skoleforeninger i samarbejde med DFS.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Seminaret for museumsansatte i Nuuk

  Der var en seminar for museumsansatte i Nuuk, mellem d. 26. og 30. september. Idéen bag seminaret er ifølge formanden for museumsvæsenet Aviaaja Rosing Jakobsen, - at give ansatte i grønlandske lokalmuseer indblik i museumsvæsenet og danne sig nogle visioner på længere sigt, samtidig med at deltagerne tilegner sig viden om den grønlandske kulturhistorie.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Nättidningen re:flex åter

  Nättidningen Re:flex har nu åter lanserats med ny layout och med nya artiklar. Nättidningen vill tillsammans med Folkbildningsnätet öka kompetensen om nätpedagogik och flexibelt lärande för folkbildare.

 • folkbildning hållbar utveckling |Norge
  03-10-2011

  Bærekraftens bekvemmelighetstvil

  - I Norge har vi ikke gjort noe som helst for reduksjon av klimagassutslippene på de ti årene jeg har jobbet med dette, slår klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt fast. Kunnskapen om klimaendringene er stor, og folk vet at livsstilen må endres for å oppnå bærekraftig utvikling. Likevel velger mange heller å betvile alvorlighetsgraden i forskernes påstander. – Et spørsmål om bekvemmelighet, hevder Hygen.

 • |Island
  27-09-2011

  Kennsla í dönsku aðlögum þörfum hvers Grænlendings í Óðinsvéum

  Í Grænlendingahúsinu í Óðinsvéum fer fram ókeypis einstaklingsmiðuð kennsla í dönsku fyrir Grænlendinga sem búa í borginni, í samstarfi við færniþróunarmiðstöð fyrir dönskukennslu. Markmið kennslunnar er að bæta dönskukunnáttu Grænlendinga sem búa og nema í Óðinsvéum.

 • |Finland
  27-09-2011

  Vapaan sivistystyön opinnot tukevat demokratiaa

  Neljä maanlaajuista sivistysliittoa (AOF, NETOP, DOF ja LOF)  on toteuttanut Tanskan kansansivistysalan kattojärjestön

 • |Island
  26-09-2011

  Kvöldskólarnir efla lýðræðið

  Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem gerð var af fjórum fræðslusamböndum, sem eru virk um alla Danmörku  (AOF, NETOP, DOF

 • |Danmark
  21-09-2011

  Undervisning i dansk tilpasses for hver grønlænder i Odense

  På Det Grønlandske Hus i Odense er der i samarbejde med en lokal kompetence center undervisning i dansk, som er gratis, på individuelt niveau for grønlændere i Odense. Voksenundervisningen tager udgangspunkt i forbedring af danskkundskab for grønlændere der bor og studerer i Odense.

 • |Danmark
  20-09-2011

  Aftenskolerne styrker demokrati

  En undersøgelse lavet af de fire landsdækkende oplysningsforbund (AOF, NETOP, DOF og LOF) med støtte fra Dansk

 • |Island
  06-09-2011

  Sérstakt sjónarhorn á æðri menntun?

  Annelie Andersén, fil.dr.,varði doktorsritgerð sína: „Sérstakt sjónarhorn á æðri menntun? Félagsfræðilegar framsetningar nema í lýðskólum á háskólum“.

 • |Island
  06-09-2011

  Stofnun karla komið á laggirnar í Helsinki

  Stofnunin opnar í september og starfsemin snýst eingöngu um karla. Hugmyndin er að þegar karlmaður hefur nám gerir hann það oftast í hópi vina.

 • |Finland
  05-09-2011

  Erityinen näkökulma korkeakoulutukseen?

  Annelie Andersén, fil.dr., on väitellyt tohtoriksi. Hänen väitöskirjansa ”Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet” (Erityinen näkökulma korkeakoulutukseen? Kansanopisto-opiskelijoiden korkeakoulua ja yliopistoa koskevat sosiaaliset representaatiot”) käsittelee siirtymää kansanopistosta korkeakouluun.

 • |Finland
  05-09-2011

  Pelkästään miehille suunnattu opisto aloittaa Helsingissä

  Miessakkiopiston toiminta käynnistyy syyskuussa. Ajatuksena on, että miehet aloit-tavat opiskelun useimmiten kaveriporukassa.

 • |Sverige
  05-09-2011

  Ett särskilt perspektiv på högre studier?

  Annelie Andersén, fil.dr., har disputerat med avhandlingen: ”Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet”.

 • |Sverige
  05-09-2011

  Helsingfors får ett institut för män

  Institutet startar i september och vänder sig enbart till män. Tanken är att när en man börjar studera, gör han det oftast tillsammans med ett gäng vänner.

 • folkbildning vuxenutbildning |Norge
  25-08-2011

  Kjærsti Gangsø – til tjeneste for kultur og tradisjon

  Kjærsti Evjen Gangsø er av den typen som brenner. Hun snakker seg varm – og hun gjør det gjerne! Om kultur, dugnadsånd, fellesskap, tradisjonsformidling og frivillighet. Nå har hun satt seg fore å endre den norske privatskoleloven slik at en smedutdanning kan komme på plass. Hun kommer nok ikke til å gi seg!

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • folkbildning validering |Norden
  25-07-2011

  A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

  The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

 • |Finland
  22-06-2011

  Kansanopistojen ylläpitämisluvat uudistuvat

  Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa kaikkien kansanopistojen ylläpitämisluvat vuoden 2012 alusta. Uudistuksen myötä kansanopistojen on entistä selkeämmin määriteltävä koulutustehtävänsä vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja kansanopistoille säädettyjen koulutustehtävien mukaisesti.

 • |Finland
  22-06-2011

  Tanskassa voimaan uusi laki vapaasta sivistystyöstä

  Kesäkuun 1. päivä Tanskan kansanedustuslaitos hyväksyi joukon muutoksia kansansivistyslakiin. Muutos pohjautuu hallituksen asettaman kansansivistystoimikunnan suosituksiin. Toimikunta sai valmiiksi raporttinsa marraskuussa 2010.

 • |Island
  21-06-2011

  Leyfi til reksturs lýðskóla endurnýjuð

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið ætlar að breyta leyfum til reksturs allra lýðskóla fyrir ársbyrjun 2012. Til þess að fá endurnýjað leyfi verða skólarnir að gera betur grein fyrir menntaverkefnum sínum í samræmi við lög um alþýðufræðslu og því menntahlutverki sem lýðskólum ber skylda til að sinna.

 • |Island
  21-06-2011

  Ný lög um alþýðufræðslu samþykkt

  Þann 1. júlí sl. voru samþykktar ýmsar breytingar á lögum um alþýðufræðslu á þjóðþingi Dana. Breytingarnar byggja á meðmælum frá alþýðufræðsluráðinu sem skilaði skýrslu í nóvember 2010.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Tillstånd att driva folkhögskolor förnyas

  Undervisnings- och kulturministeriet skall ändra tillstånden att driva folkhögskola för samtliga folkhögskolor fr.o.m. ingången av 2012. I förnyelsen skall folkhögskolorna tydligare än förr precisera sin utbildningsuppgift i enlighet med lagen för folkbildningen och de utbild-ningsuppgifter som föreskrivs folkhögskolorna.

 • |Danmark
  20-06-2011

  Ny dansk folkeoplysningslov vedtaget

  D.1. juli vedtog Folketinget en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne bygger på anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg, der færdiggjorde sin rapport november 2010.

 • |Finland
  25-05-2011

  Henkilökohtainen oppimisprofiili fäärin kielellä

  NOVA - ”Nordic Tools for Learning Validation” on verkkotyökalu, jonka avulla kaikki kiinnostuneet voivat saada fäärinkielisen kuvauksen henkilökohtaisesta oppimisprosessistaan ja nonformaalista osaamisestaan.

 • |Finland
  25-05-2011

  Nuoret kansansivistäjät pohtivat tulevaisuutta

  Ruotsin kansansivistysliiton tuoreessa julkaisussa todetaan: Sivistysliittojen nuorilla työntekijöillä ei yleensä ole asiaa hallitusten kokouksiin. He ovat kuitenkin kansansivistysaatteen tulevat kantajat, sen vaalijat ja kehittäjät.

 • |Finland
  25-05-2011

  Sivistysliittojen toiminnassa kasvua

  Vuonna 2010 sivistysliittojen kursseilla oli puoli miljoonaa osanottajaa. Kymmenen vuotta jatkunut laskusuunta kääntyi

 • |Island
  25-05-2011

  Starfsemi fræðslusambanda í Noregi eflist!

  Árið 2010 tóku rúmlega hálf milljón manna þátt í námskeiðum fræðslusambandanna. Eftir tíu ára fækkun, fjölgaði

 • |Island
  24-05-2011

  Ungir leiðbeinendur innan alþýðufræðslunnar

  Í nýútkomnu riti frá sænsku Alþýðufræðslusamtökunum: Ungir leiðbeinendur í alþýðufræðslusamböndum hafa ekki aðgang að stjórnarherbergjunum. En það eru þeir sem eiga að standa vörð um hugmyndafræði alþýðufræðslunnar í framtíðinni og þróa hana.

 • |Norge
  20-05-2011

  Studieforbundene i Norge kan presentere vekst!

  I 2010 var det over en halv million deltakere på studieforbundenes kurs. Ti år med nedgang er snudd, i 2010 ble det

 • |Danmark
  18-05-2011

  Personlig læringsprofil på færøsk

  NOVA - ”Nordic Tools for Learning Validation” er et webbaseret redskab, som gør det muligt for alle interesserede at få en beskrivelse på færøsk af ens personlige læringsprofil og uformelle kompetencer.

 • |Sverige
  17-05-2011

  Unga folkbildare om framtiden

  Ny skrift från Folkbildningsförbundet: De unga medarbetarna på studieförbunden har i regel inte tillgång till styrelserummen. Men det är de som ska bära folkbildningens idé i morgon, det är de som ska vårda och utveckla den.

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  08-05-2011

  Nordisk folkbildning ska gå i dialog med resten av världen

  I ett europeiskt och globalt perspektiv har Norden mycket att erbjuda, men också en hel del att lära sig. Inom utbildningen handlar det om att ge och få, att föra en ständig dialog. Det är Eeva-Inkeri Sirelius grundbudskap när hon med sin långa erfarenhet av internationellt samarbete inom folkbildningen tittar på Nordens roll inom vuxenutbildningen.

 • folkbildning livslångt lärande |Norge
  08-05-2011

  Rundt og rundt med Sturla Bjerkaker

  Tiden går i sirkler. Læring skjer i sirkler. Han sier selv at han ikke er noen misjonær. Men i likhet med misjonærer flest han har både stor tro og et brennende engasjement. Han tror på folkeopplysning. – Den nordiske tradisjonens vektlegging av demokratiske og likeverdige læringsprosesser har en evig aktualitet, sier Sturla Bjerkaker.