folkbildning • folkbildning mångkulturell |Danmark
  08-05-2011

  Den nordiske folkehøjskole – skolen for livet

  Med inspiration fra Danmark blev en folkehøjskole oprettet på Færøerne i 1899 og har siden haft stor betydning for færøsk folkelig identitet. På højskolen blev der for første gang på Færøerne undervist på færøsk, da al undervisning hidtil havde foregået på dansk. Folkehøjskolen eksisterer endnu i bedste velgående som et vigtigt tilbud i dagens massekultur.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  08-05-2011

  Med sikte på ett hållbart föreningsliv

  Studiecirklar, föreläsningar och kurser är vardagsmat för ABF - Åland. I april prövade de ett nytt koncept genom att lära ut grundläggande tankar kring hur föreningar kan nå en hållbar utveckling i sin verksamhet. Möt studieledare Mia Hanström och ICF-coachen Jessica Eriksson som nu planerar flera temakvällar under hösten.

 • folkbildning forskning |Danmark
  08-05-2011

  Opråb fra Vestjylland

  I 25 år har folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland været vært for dialog mellem forskere og den almindelige befolkning, ligesom centeret har sikret formidling af ny viden til borgerne inden for snart sagt alle forskningsgrene. Et af centerets flagskibe er det årlige Thorkil Kristensen seminar, som igen til juni samler en række internationalt højt anerkendte forskere til debat

 • |Island
  27-04-2011

  Stjórnmálin fyrir samfélagsborgara – frá sjónarhóli samfélagsborgara

  Alþýðufræðsluráðinu var falið að boða til og stýra sameiginlegum fundi með samræðum og samstarfi á milli ríkisstjórnarinnar og félagasamtaka borgaranna. Í nýútkominni skýrslu er árangrinum lýst.

 • |Island
  27-04-2011

  Samtök danskra alþýðufræðsluaðila héldu upp á 70 ára starfsafmæli

  Á fundinum sem haldinn var í tilefni af afmælinu var litið um öxl, allt til stofnunar samtakanna (DFS) og ljósi varpað á þau gildi sem eru, enn sem fyrr, mikilvæg hverju lýðræðissamfélagi.

 • |Finland
  27-04-2011

  Politiikkaa kansalaisyhteiskuntaa varten – kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta

  Ruotsin kansansivistysneuvoston tehtävänä on ollut kutsua kokoon hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteinen keskustelu- ja neuvottelufoorumi ja hallinnoida sitä. Tämän työn tuloksista kerrotaan uudessa raportissa.

 • |Finland
  27-04-2011

  Kansansivistystyön kattojärjestö juhli 70-vuotispäiviään

  Dansk Folkeoplysnings Samrådin juhlatapaamisessa vedettiin historiallisia linjoja organisaation toiminnan alkuaikoihin. Erityisesti viitattiin niihin arvoihin, jotka olivat silloin ja ovat edelleen ajankohtaisia demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle.

 • |Sverige
  20-04-2011

  Politiken för det civila samhället – ur det civila samhällets perspektiv

  Folkbildningsrådet har haft i uppdrag sammankalla och administrera ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. I en ny rapport beskrivs resultaten från detta arbete.

 • |Danmark
  20-04-2011

  Dansk folkeoplysnings samråd fejrede 70års jubilæum

  På jubilæumsmødet blev der trukket historiske linier tilbage til DFS’s start, og især de værdier som både dengang og nu er aktuelle for et demokratisk samfund.

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  15-04-2011

  Nationell och global bildning

  Den nordiska folkbildningen ser olika ut i de nordiska länderna. Den bygger på olika nationella traditioner och olika former av inflytanden ifrån andra länder, till en början mest från tysk kultur.

 • |Finland
  29-03-2011

  Pohjoismainen seminaari osana maailmankonferenssia

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmössa 14. –17. kesäkuuta 2011

 • |Island
  29-03-2011

  Norræn málstofa– hluti af heimsráðstefnu

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 júní 2011

 • |Sverige
  29-03-2011

  Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 juni 2011

 • |Island
  29-03-2011

  Geta lýðskólar orðið til þess að draga úr brottfalli úr framhaldsskóla?

  Nú er ástandið þannig að þriðji hver nemandi rýfur námsferil sinn í framhaldsskóla.

 • |Island
  29-03-2011

  Próf fyrir frambjóðendur í veftímaritinu Sivistys

  Veftímaritið Sivistys, (Bildningen, Menntun) hefur opnað próf fyrir frambjóðendur til þingkosninga. Prófið beinist að því að sýna hver stefna frambjóðendanna er í mennta- og menningarmálum.

 • |Island
  28-03-2011

  Róttækar breytingar nauðsynlegar

  - umræðuhefti frá Sambandi danskra alþýðufræðsluaðila

 • |Finland
  28-03-2011

  Voivatko kansanopistot vähentää toisen asteen koulupudokkaita?

  Tällä hetkellä norjalaisista toisen asteen opiskelijoista noin kolmasosa keskeyttää opinnot. Nyt useat kansanopistot ovat valmiina tarjoamaan viranomaisille apua tilanteen parantamiseksi.

 • |Finland
  28-03-2011

  Rajut muutokset välttämättömiä

  - Tanskan kansansivistysneuvoston kannanotto

 • |Danmark
  25-03-2011

  Drastiske ændringer er nødvendige

  - et debatskrift fra Dansk folkeoplysningssamråd.

 • |Finland
  24-03-2011

  Sivistyksen vaalikone

  Verkkolehti Sivistys on avannut vaalikoneen, joka paljastaa, mitä kansanedustajaehdokkaat ajattelevat sivistyksestä ja kulttuurista.

 • |Sverige
  23-03-2011

  Kandidattest i nättidningen Sivistys

  Nättidningen Sivistys (Bildningen) har öppnat ett kandidattest inför riksdagsvalet. Testet foku-serar på vad kandidaterna har för åsikter om bildnings- och kulturfrågor.

 • |Norge
  22-03-2011

  Kan folkehøyskolene bidra til å redusere frafall i videregående skole?

  Situasjonen i dag er at vel en tredjepart av elevene bryter det videregående skoleløpet.

 • |Island
  01-03-2011

  Alþýðufræðsla og óformleg menntun er ekki með í viðmiðarammanum

  Danska alþýðufræðslan og önnur óformleg kennsla er ekki felld inn að viðmiðrammann. Þar með skilur Danmörk sig, samkvæmt skýrslunni ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning” frá öðrum norrænum löndum.

 • |Finland
  28-02-2011

  Nonformaali opetus jäi viitekehyksen ulkopuolelle

  Vapaa sivistystyö ja muu nonformaali opetus ei sisälly Tanskan tutkintojen viitekehykseen. Tanska eroaa tässä suhteessa muista pohjoismaista, todetaan raportissa ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning”.

 • |Finland
  28-02-2011

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly

  Pohjoismainen seminaari järjestetään osana kansansivistyksen maailmankonferenssia kesäkuussa 2011.

 • |Island
  28-02-2011

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly

  Norrænt málþing – hluti af Heimsráðstefnu um alþýðufræðsluna í Málmey dagana 14.-17. júní 2011

 • |Sverige
  25-02-2011

  Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 juni 2011

 • |Danmark
  23-02-2011

  Folkeoplysning og non-formel uddannelse ikke inkluderet i kvalifikationsrammen

  Den danske Folkeoplysning og anden ikke-formel undervisning er ikke integreret i Kvalifikationsrammen, hvorved Danmark, iflg. rapporten ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning” adskiller sig fra andre nordiske lande.

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-02-2011

  Att hitta sitt sammanhang

  Är du nyfiken på forntida matlagning, stridskonst eller olika hantverks- och byggtekniker? I den åländska landsortskommunen Saltvik väcks vikingatiden och järnåldern till liv genom Fornföreningen Fibula. Entusiastiska kursdragare och medlemmar lär ut vikingahistoria med hjälp av prova-på-aktiviteter, gästabud och praktiska kurser. Möt ungdomsledaren Gunilla Nilsson, Fibulas egen viceordförande och tyghäxa.

 • folkbildning forskning |Norge
  15-02-2011

  Forskning gir flere spørsmål enn svar

  Den ferske forskningsrapporten ”frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer” besvarer noen spørsmål – og inviterer til tusen nye!

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-02-2011

  Frivillighet kan öppna nya världar

  Folkhälsan är en finlandssvensk organisation som redan i nittio års tid har baserat en stor del av sin verksamhet på frivilliga insatser. Det är främst viljan att lära sig något nytt och behovet av social samvaro som är drivkraften hos dem som kommer med, säger Viveca Hagmark, direktör för Folkhälsans förbund. Allra viktigtast är givetvis att organisationens ändamål – att främja hälsa och livskvalitet - känns angeläget.

 • |Island
  01-02-2011

  Menntamalaráðherra í samráði um skýrslu alþýðufræðslunefndarinnar

  Menntamálaráðherra Dana, Tine Nedergård var ánægð með skýrslu alþýðufræðslunefndarinnar.

 • |Finland
  31-01-2011

  Opetusministeri kansansivistysvaliokunnan kuultavana raportin johdosta

  Opetusministeri Tine Nedergård oli tyytyväinen kansansivistysvaliokunnan raporttiin.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Undervisningsministeren i samråd om folkoplysningsudvalgets rapport

  Undervisningsminister Tine Nedergård var tilfreds med folkeoplysningsudvalgets rapport.

 • folkbildning näringsliv |Norge
  17-12-2010

  Kan studieforbundene redde det aktive medborgerskapet?

  I den nye norske voksenopplæringsloven er det fastsatt seks overordnede mål for studieforbundenes aktivitet. Det første målet på listen er ”Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere”. Jeg har spurt to studieforbund om hvilke tanker de gjør seg om dette? Hvor ligger utfordringene for aktivt medborgerskap – og hva gjør de egentlig med dem?

 • |Island
  15-12-2010

  Víðtækar breytingar á fræðslusamböndum bæði svæðisbundin og í nærumhverfinu

  Í Svíþjóð eiga sér stað umfangsmiklar breytingar, sem hafa í för með sér ögrandi viðfangsefni en einnig fjölbreytt tækifæri fyrir fræðslusamböndin. Landshlutar taka yfir verkefni frá ríkinu, samstarfsstofnanir verða settar á laggirnar og fjármunum verður útdeilt svæðisbundið.

 • |Island
  15-12-2010

  Samstarf á milli bókasafna og alþýðufræðsluaðila getur hleypt nýju lífi í alþýðufræðsluna

  Það er álit Samtaka stjórnenda á sviði barna- og menningarmála, sem beinir sjónum að námi og samveru í nærsamfélaginu.

 • |Finland
  14-12-2010

  Suuria muutoksia sivistysliittojen toimintaan

  Ruotsissa on meneillään paradigman muutos, joka tuo mukanaan sivistysliitoille suuria haasteita, mutta myös suuria mahdollisuuksia. Valtiolta siirtyy tehtäviä aluehallinnolle, kuntatasolle perustetaan yhteistyöelimiä ja taloudellisia resursseja jaetaan alueellisesti.

 • |Finland
  14-12-2010

  Uusi kansansivistysaalto

  Kirjastojen ja kansansivistyksen välinen yhteistyö saattaa synnyttää uuden kansansivistysaallon. Tätä mieltä on koulutus- ja kulttuurialan johtotehtävissä työskentelevien yhdistys, joka painottaa paikallisyhteisössä tapahtuvaa oppimista ja yhteisöllisyyttä.

 • |Sverige
  10-12-2010

  Stora förändringar för studieförbunden på regional och lokal nivå

  Sverige står inför ett paradigmskifte som innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter för studieförbunden. Regionerna tar över statliga uppgifter, kommunala samverkansorgan inrättas och ekonomiska resurser fördelas regionalt.

 • |Danmark
  10-12-2010

  Samarbejde mellem biblioteket og folkeoplysningen kan sætte gang i en ny folkeoplysningsbølge

  Det mener Børne- og Kulturchefforeningen, som sætter fokus på læring og fællesskab i lokalsamfundet.

 • |Finland
  25-11-2010

  Uusi vapaakoulujen tietokeskus avattu

  Yksi kansansivistystoimikunnan raportin tuloksista on kansallisen vapaakoulujen tietokeskuksen perustaminen.

 • |Island
  25-11-2010

  Nýtt setur fyrir óháða fræðsluaðila í Danmörku

  Meðal árangurs af starfi nefndar, sem fjallaði um málefni alþýðufræðslunnar, er stofnun þekkingarseturs fyrir óháða fræðsluaðila.

 • |in English
  21-11-2010

  A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

  14-17.6.2011, Malmö, Sweden

 • |in English
  21-11-2010

  A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

  14-17.6.2011, Malmö, Sweden

 • |in English
  21-11-2010

  A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

  14-17.6.2011, Malmö, Sweden

 • |Danmark
  21-11-2010

  Nyt nationalt videncenter for frie skoler

  Et resultat af folkeoplysnings udvalgets rapport er etableringen af et nationalt videncenter for frie skoler.

 • |in English
  16-11-2010

  Dear Reader,

  Butter or margarine, high-fat or low-fat, meat or vegetarian, yoga or aerobics, jogging or walking? As citizens of Nordic welfare societies, we are today faced with countless alternatives when choosing a healthy lifestyle. A wealth of information, good advice and research results form a tangled jungle, making it difficult to find a way out.

 • |Finland
  16-11-2010

  Hyvä lukija

  Voita vai margariinia, rasvaista vai vähärasvaista, liha- vai kasvisruokaa, joogaa vai aerobicia, hölkkää vai kävelyä? Meillä pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kansalaisilla on nykyisin lukematon määrä vaihtoehtoja terveitä elämäntapoja valitessamme. Informaatiopaljous, hyvät neuvot ja tutkimustulokset muodostavat sekavan viidakon, josta ei ole helppo löytää ulos.

 • folkbildning vuxenutbildning |Sverige
  10-11-2010

  Kära läsare

  Smör eller margarin, fett eller fettsnålt, kött eller vegetariskt, yoga eller aerobics, jogga eller promenera? I våra nordiska välfärdssamhällen står medborgarna i dag inför ett oöverskådligt antal alternativ när det gäller att välja sunda levnadsvanor. Djungeln av information, goda råd och nya forskningsrön är snårig och det är inte lätt att hitta ut.

 • folkbildning vägledning |Sverige
  10-11-2010

  Sänkt tröskel för ett hälsosammare liv

  Lågtröskelkurser och hälsomotion är begrepp som myntades inom vuxenutbildningsvärlden i Finland när den riksomfattande takorganisationen Medborgarinstitutens förbund, MiF (på finska KoL) under åren 2002-2009 genomförde ett långsiktigt program för att starta upp olika typer av hälsofrämjande kurser vid arbetar- och medborgarinstituten.

 • folkbildning forskning |Sverige
  09-11-2010

  Gå på studiecirkel och lev längre

  Kvinnor över 60 som deltar i studiecirklar har god chans att leva längre än dem som inte gör det. Och att lyssna på musik kan frigöra stressminskande hormon. DialogWeb:s Sverigeredaktör har tittat närmare på forskning om hur folkbildning och kultur kan påverka människors hälsa.

 • |Finland
  28-10-2010

  Kansansivistystyön nykyaikaistaminen

  Kansansivistoimikunnan suosituksissa ratkaisuja kansansivistystyön nykyaikaistamiseksi

 • |Island
  26-10-2010

  Nútímavæða alþýðufræðsluna

  Nefnd sem fjallar um alþýðufræðsluna í Danmörku hefur lagt fram tillögur um endurnýjun alþýðufræðslunnar.

 • |Danmark
  20-10-2010

  Modernisering af folkeoplysningen

  Folkeoplysningsudvalgets anbefaler løsninger til en modernisering af folkeoplysningen.

 • |Finland
  27-09-2010

  Mitä hyötyä kansanopistosta on opiskelijalle?

  Raportti kansanopisto-opiskelusta valmistui elokuun lopulla.

 • |Finland
  27-09-2010

  FOFU lakkautettiin

  Jäsenmäärän lasku ja sisällöllisesti sekä taloudellisesti muuttuneet toimintaedellytykset ovat syynä siihen, että FOFU (kansansivistystyön ja aikuisopetuksen tutkimus- ja kehitystyön yhdistys) lakkautettiin 11. syyskuuta pidetyssä kokouksessa.

 • |Island
  27-09-2010

  FOFU lögð niður

  Fækkun meðlima og breyttar kringumstæður, bæði hvað varðar innihald og fjárhag valda því að FOFU (Samtök um rannsóknir og þróun í alþýðufræðslu og fullorðinsfræðslu) voru lögð niður á síðasta fundi.

 • |Island
  27-09-2010

  Ávinningur nema af dvöl í lýðskóla

  Þann 27. ágúst sl. var skýrslan „Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne“ lögð fram

 • |Danmark
  23-09-2010

  FOFU nedlagt

  Faldende medlemstal og ændrede vilkår både indholdsmæssigt og økonomisk er baggrunden for, at FOFU (Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning) på et møde d.11 sept. blev nedlagt.

 • |Norge
  22-09-2010

  Elevers utbytte av folkehøgskolen

  27. august ble rapporten ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne” lagt fram.

 • |in English
  21-09-2010

  EAEA/NVL Conference

  The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

 • |in English
  21-09-2010

  EAEA/NVL Conference

  The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

 • |in English
  21-09-2010

  EAEA/NVL Conference

  The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

 • |Island
  30-08-2010

  Vika símenntunar 2010

  LESTUR er þema ársins, eða lestrarfærni, lestrargleði og lestrarlöngun. Það er tilhlýðilegt að tengja viku símenntunar 2010 við norska Lestrarárið. Bókasöfnin leika mikilvægt hlutverk í átakinu um Lestrarárið. Bókasöfnin eru einnig þátttakendur í viku símenntunar.

 • |Finland
  29-08-2010

  Aikuisten oppimisen teemaviikko 2010

  Tämän vuoden teemana on LUKEMINEN – lukutaito, lukuilo ja lukuinto. Vuoden 2010 aikuisten oppimisen viikko nivoutuu luontevasti kansalliseen lukemisen teemavuoteen. Kirjastoille on uskottu keskeinen rooli teemavuoden järjestelyissä, ja kirjastot ovat myös vahvasti esillä aikuisten oppimisen viikolla.

 • |Norge
  24-08-2010

  Læringsdagene 2010

  LESING er årets tema – altså lesekompetanse, leseglede og leselyst. Det har vært naturlig å koble Læringsdagene 2010 til det nasjonale Leseåret. Bibliotekene er utpekt til å ha en sentral rolle i Leseårssatsingen. Bibliotekene er også sterkt og tydelig representert i de årlige Læringsdagene.

 • folkbildning innovation |Norden
  24-07-2010

  Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

  I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

 • |Island
  24-06-2010

  Kennslufræði alþýðufræðslunnar sérstaklega gagnleg

  Kennslufræði alþýðufræðslunnar sérstaklega gagnleg til þess að hvetja til náms og brjóta mynstur í markhópum annars

 • |Finland
  24-06-2010

  Vapaalla sivistystyöllä erityisiä pedagogisia vahvuuksia

  Vapaan sivistystyön pedagogiikka soveltuu erityisen hyvin edistämään opiskelumotivaatiota ja rikkomaan kielteisiä

 • |Danmark
  24-06-2010

  Folkeoplysningen har særlige pædagogiske styrker

  Når det handler om at fremme uddannelsesmotivation og støtte mønsterbrydning i ikke uddannelsesmotiverede målgrupper.

 • |Island
  25-05-2010

  Mismunur auðgar – nýtt dæmasafn

  Í nýútkomnu riti sænska alþýðufræðslusambandsins; Mismunur auðgar, eru dæmi um og yfirlit yfir starfsemi fræðslusamtakanna á sviði aðlögunar innflytjenda.

 • |Island
  24-05-2010

  Daður lýðskólanna við nasismann

  Um leið og þess er minnst að 70 ár eru liðin síðan Danmörk var hertekin birtir Højskolebladet grein með yfirliti yfir tengsl lýðskóla við nasismann.

 • |Finland
  24-05-2010

  Erilaisuus on rikkaus – uusia esimerkkejä

  Ruotsin Kansansivistysliiton uudessa julkaisussa kerrotaan sivistysliittojen maahanmuuttajatyöstä esimerkkien kautta.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kansanopistojen flirtti natsismin kanssa

  Tanskan miehityksen 70-vuotispäivän tienoilla ilmestynyt kansanopistolehti tarkastelee kansanopistojen suhdetta natsismin.

 • |Danmark
  18-05-2010

  Højskolernes flirt med nazismen

  Her ved 70-årsdagen for besættelsen af Danmark ser Højskolebladet tilbage på højskolens forhold til nazismen.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Olikheter berikar – ny exempelsamling

  I Folkbildningsförbundets nya skrift Olikheter berikar ges exempel på och inblick i den verksamhet som studieförbunden arbetar med inom integrationsområdet.

 • |in English
  12-05-2010

  Dear Reader!

  Spring is in the air. The question is: Will you go out into the sun or stay indoors, seated at the computer?

 • |Finland
  12-05-2010

  Hyvä lukija!

  Kevättä on ilmassa. Kysymys kuuluu: menetkö ulos auringonpaisteeseen vai jäätkö sisään istumaan tietokoneen ääressä?

 • flexibelt lärande folkbildning |Norge
  12-05-2010

  Kjære leser!

  Det er vår i luften. Spørsmålet er: Skal du ut i solen eller blir du sittende inne foran datamaskinen?

 • demokrati folkbildning |Norge
  12-05-2010

  Lesesirkel@

  Marta B Helgadóttir er en engasjert kvinne med mange ressurser. I starten av 2007 hadde hun en veldig krevende jobb som hun syntes tok for stor plass i livet sitt. Det skulle også være rom for interesser. I gymnastiden hadde hun vært medlem av en lesesirkel, hun elsket å lese og hadde også i mange år hatt en drøm om å skrive. - Hvor vanskelig kan de være? tenkte Marta.

 • folkbildning IKT kompetens |Norge
  11-05-2010

  Sosiale medier + folkeopplysning = Sant?

  En arbeidsgruppe i NVL har i vinter dukket ned i den store vrimmelen som kalles sosiale medier. På vegne av nettverket NORDINFO har representanter for Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet og Voksenopplæringsforbundet utviklet og gjennomført en liten surveyundersøkelse blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. Og hva fant man der?

 • folkbildning IKT kompetens |Danmark
  11-05-2010

  Unge får nyt perspektiv på sociale medier

  Unge er rutinerede brugere af sociale medier, og for nogle bliver et højskoleophold stedet, hvor de får sat nye perspektiver på Facebook og YouTube som vigtige redskaber i demokratiets tjeneste. De opdager både mediernes muligheder og begrænsninger og foretrækker ofte dialogen ansigt til ansigt om politik og samfundsforhold

 • flexibelt lärande folkbildning |Sverige
  10-05-2010

  Interagerande i kunskapssökandet

  Är folkbildningen i traditionell mening utdöd nu när det går att få svar på sina frågor genom att googla? Nej, i stället måste vi se möjligheterna i möten över nätet, hävdar Ingemar Svensson som just nu undersöker hur man kan använda sociala medier i folkbildningen.

 • folkbildning invandrare |Sverige
  10-05-2010

  Handarbetets virtuella vitrin

  Bloggen Opistosta Käsin har hjälpt lärarna att se på sitt arbete på ett nytt sätt. Den ger dem också en möjlighet att visa för en större publik hur roligt det är att handarbeta och hur fina arbeten man kan åstadkomma på en kurs inom den fria bildningen.

 • |Island
  27-04-2010

  Tillaga um endurskoðun á fjárframlögum til alþýðufræðslunnar

  Grundvöllurinn að fjárveitingunum mun í framtíðinni einnig vera kerfi sem byggir á hlutfall hins opinbera af raunverulegum kostnaði. Lagt er til að fjárframlög til fræðslustarfsemi sem nýtur stuðnings frá hinu opinbera verði aukin til muna.

 • |Island
  27-04-2010

  Framlög til námsávísananna aukið um sex prósent

  Menntamálastofnunin hefur veitt meira en þremur milljónum evra til námsávísana ætluðum 237 stofnunum í alþýðufræðslunni. Með styrknum geta stofnanirnar lækkað eða sleppt námsskeiðsgjöldum til þess að stuðla að jafnari þátttöku í námi innan alþýðufræðslunnar.

 • |Finland
  26-04-2010

  Kansansivistys panostaa koulutuskielteisiin nuoriin

  Joukko tanskalaisia vapaan sivistystyön organisaatioita on yhteistyössä kansansivistysneuvosto DFS:n kanssa laatinut tekstin, jonka aiheena on kansansivistyskentän panostus matalasti koulutettuihin nuoriin. Taantuman ja siitä johtuvan nuorisotyöttömyyden vuoksi on erityisen tärkeää motivoida nuoria koulutuksen pariin ja saada heidät pysymään siellä.

 • |Danmark
  23-04-2010

  Folkeoplysningens indsats overfor de uddannelsessvage unge

  En række folkeoplysende landsorganisationer har i samarbejde med DFS udformet et papir der beskriver folkeoplysningens særlige indsats for uddannelssvage unge. Der er efter finanskrisen og den deraf stigende ungdomsarbejdsløshed et øget fokus på, at motivere og fastholde unge i ungdomsuddannelser.

 • |Finland
  21-04-2010

  Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

  Valtionrahoituksen pääasiallisena muotona olisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin perustuva laskennallinen järjestelmä. Sen sijaan esitetään, että vapaan sivistystyön valtionosuustunteja esitetään lisättäväksi merkittävästi.

 • |Finland
  21-04-2010

  Opintoseteleihin kuuden prosentin lisäys

  Opetushallitus on myöntänyt yli kolme miljoonaa euroa opintoseteliavustuksia 237 vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Avustuksella oppilaitokset voivat alentaa tai jättää perimättä opintomaksuja tukeakseen tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen

  Utgångspunkten för finansieringen skulle också i fortsättningen vara ett system med kalkylerade statsandelar som grundar sig på faktiska kostnader. Det föreslås att den statsstödda utbildningsvolymen inom folkbildningen skulle ökas markant.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Ökning på sex procent till studiesedlarna

  Utbildningsstyrelsen har beviljat över tre miljoner euro i form av studiesedlar för 237 institut inom folkbildningen. Genom understödet kan instituten sänka eller slopa studieavgifter för att stödja jämlikt deltagande i studier inom folkbildningen.

 • |Finland
  30-03-2010

  Uudistuksia ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevaan lainsäädäntöön

  Tanskan hallitus on sopinut tukipuolueen kanssa uusista ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevista säännöistä. Osa

 • |Island
  29-03-2010

  Fjárveiting til jafnréttismála innan alþýðufræðslunnar

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita 7 milljónum SEK til alþýðufræðslunnar til sérstaks átaks í jafnréttismálum sem einkum á að beinast að kvenbrautryðjendum. Tvær milljónir eru sérstaklega ætlaðar konum sem tilheyra minnihlutahópum.

 • |Island
  29-03-2010

  Nýjar reglur um útelndinga og aðlögun

  Danska ríkisstjórnin hefur skrifað undir samning við stuðningsflokk sinn um nýjar reglur um útlendinga og aðlögun.