foretagsutbildning • |Norge
  15-12-2011

  Lærer mer av obligatoriske kurs enn frivillige kurs

  Obligatorisk opplæring finansiert av arbeidsgiver kan være et godt virkemiddel for læring blant arbeidstakere, viser

 • |Finland
  21-11-2011

  Toisen asteen oppisopimuskoulutus – painopisteenä laatu!

  Ruotsin kansallisen oppisopimuskomitean päätehtävänä on ollut seurata ja arvioida meneillään olevaa toisen asteen oppisopimuskokeilua sekä kerätä siitä kokemuksia lähinnä työelämän näkökulmasta. Kokeilu on ollut monella tapaa onnistunut.

 • |Finland
  21-11-2011

  Lainaa tutkija – mahdollisuus PK-yrityksille

  Hanke ”Oikotie uuteen tietoon” on suunnattu Keski-Jyllannin alueella toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Yritykset voivat hakea mahdollisuutta vierailevaan tutkijaan, jonka kanssa he voivat pohtia kehitysmahdollisuuksia yrityksen tarpeiden pohjalta.

 • |Island
  21-11-2011

  Lærlingar í menntaskóla – sjónum beint að gæðum!

  Meginhlutverk sænsku nefndarinnar um málefni lærlinga hefur snúist um að fylgja eftir, meta og og yfirfæra reynslu að tilraunaverkefni um lærlinga í menntaskólum út frá sjónarhóli atvinnulífsins. Að mörgu leiti er talið að tilraunaverkefnið hafi tekist vel.

 • |Island
  21-11-2011

  Vísindamaður að láni – gott tækifæri fyrir bæði lítil og meðalstór fyrirtæki

  Verkefni sem ber heitið „ Styttri leið til nýrrar þekkingar“ er tilboð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Mið-Jótlandi, sem skortir ákveðna þekkingu til nýsköpunar og þróun viðskiptatækifæra. Fyrirtækin geta sótt um að fá vísindamann að láni án endurgjalds til þess að ræða um þróun sem tekur mið af þörfum fyrirtækisins.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!

  Nationella lärlingskommitténs huvuduppgift har varit att följa och bedöma samt dra erfarenheter från den pågående försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning främst ur arbetslivets perspektiv. Försöksverksamheten har i flera avseenden varit framgångsrik.

 • |Danmark
  17-11-2011

  Lån en forsker - et godt tilbud til små og mellemstore virksomheder

  Et projekt ”Genvej til ny viden” er et tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, der mangler konkret viden for at skabe innovation og forretningsmæssig udvikling. Virksomhederne kan søge om at få en forsker gratis ud og drøfte muligheder for udvikling med afsæt i virksomhedernes behov.

 • |Finland
  27-09-2011

  Seminaari koulutuksesta ja oppimisesta tienä yhteiskunnallisiin muutoksiin

  NVL:n osaamishanke 2009 -2012 järjesti 8.-9. syyskuuta seminaarin Ruotsin Lundissa. Seminaarissa esiteltiin pohjoismaisten tutkijoiden analysoimia hyviä esimerkkejä siitä, kuinka oppimista/koulutusta on käytetty apuna työmarkkinoiden tai yhteiskunnan muutoksiin reagoitaessa.

 • |Finland
  27-09-2011

  Yli 400 norjalaisyritystä saa varoja henkilöstön kouluttamiseen

  415 yritystä saa tänä vuonna 81 miljoonaa kruunua perustaitojen (luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataidot) opettamiseen työntekijöille. Tämä on toistaiseksi suurin summa, jonka Norjan hallituksen Työelämän perustaidot (BKA) -ohjelmasta on jaettu.

 • |Island
  26-09-2011

  Málstofa um nám/fræðslu sem leið til samfélagsbreytinga

  Dagana 8. og 9. september stóð færniþróunarverkefni NVL 2009-2012 fyrir málstofu í Lundi í Svíþjóð. Markmiðið var að kynna og ræða greiningu hóps fræðimanna á fyrirmyndardæmum um hvernig námi hefur verið beitt til þess að mæta breytingum á vinnumarkaði eða í samfélaginu.

 • |Norge
  26-09-2011

  Seminar om læring/utdanning som vei til samfunnsendringer

  8. og 9. september holdt NVLs kompetanseprosjekt 2009 -2012 ett seminar i Lund Sverige. Målet var å presentere og diskutere den analysen som en gruppe nordiske forskere har gjort på en rekke gode eksempler på hvordan læring/utdanning har vært anvendt for å møte forandringer på arbeidsmarkedet var eller i samfunnet generelt.

 • |Island
  26-09-2011

  Fleiri en 400 fyrirtæki í Noregi njóta styrkja til fræðslu

  415 fyrirtæki fá á yfirstandandi ári 81 milljónir norskra króna til námskeiðahalds í lestri, ritun, stærðfræði og upplýsingatækni fyrir starfsmenn sína. Aldrei áður hefur jafn miklum fjármunum verið úthlutað úr menntaáætlun norsku ríkisstjórnarinnar: Grunnfærni í atvinnulífinu.

 • |Norge
  20-09-2011

  Mer enn 400 virksomheter i Norge får penger til opplæring

  415 virksomheter får i år 81 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Det har aldri før blitt delt ut så mye penger fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

 • |Island
  27-04-2011

  Menntakerfið á Grænlandi búið undir að uppfylla kröfur olíu- og gasvinnslugeirans

  Hráefniskólinn er ný menntastofnun sem kemur í stað fyrirverandi námu- og frumkvöðlamenntunar við Bygginga- og mannvirkjaskólann í Sisimut. Hráefnisskólinn var stofnaður 1. janúar 2011.

 • |Finland
  27-04-2011

  Grönlannin koulutusjärjestelmä varautuu öljynporausteollisuuden tarpeisiin

  1.1.2011 Grönlantiin perustettiin uusi luonnonvaraoppilaitos, Råstofskolen, joka sijaitsee Sisimiutin rakennusalan oppilaitoksen yhteydessä.

 • |Danmark
  19-04-2011

  Grønlands uddannelsessystem opruster til at servicere offshore-industrien

  Råstofskolen er en ny uddannelsesinstitution, der er placeret i den tidligere mine- og entreprenøruddannelse under Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut. Råstofskolen er etableret som sådan 1.januar 2011.

 • |Island
  03-02-2011

  Tengslanet auðveldar einstaklingum aðgang

  Fólk sem tekur þátt í skipulögðum tengslanetum finnst þau oft vera mikil uppspretta sjálfstrausts, nýrra hugmynda og þekkingar. En hins vegar eiga vinnuveitendur og fyrirtæki oft örðugt með að tileinka sér þá þekkingu sem einstaklingarnir hafa í farteskinu.

 • |Finland
  31-01-2011

  Verkostoitumisesta suurta hyötyä yksilöille

  Organisoituihin verkostoihin kuuluvat yksilöt kokevat usein verkostot tärkeänä voimavarana, joka antaa itsevarmuutta, uusia ideoita ja osaamista. Sen sijaan työnantajat ja organisaatiot eivät o le yhtä hyviä käyttämään hyväkseen yksilöiden osaamista. Tällaisiin johtopäätöksiin Mats Holmquist päätyi työtieteen alan tohtorinväitöskirjassaan, joka esiteltiin lokakuussa Luulajan teknillisessä yliopistossa.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nätverk en stor tillgång för individen

  Individer som deltar i organiserade nätverk upplever dem ofta som en stor resurs som ger självförtroende, nya idéer och kunskap. Däremot är arbetsgivare och organisationer mindre bra på att ta tillvara den kunskap individerna får med sig. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling i arbetsvetenskap av Mats Holmquist, ”Lärande nätverk – en social oas i utvecklingsprocess” som lades fram i oktober vid Luleå tekniska universitet.

 • |Sverige
  25-11-2010

  Monet työntekijät osallistuvat henkilöstökoulutukseen

  Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla vajaa kaksi miljoonaa ihmistä osallistui jonkinlaiseen henkilöstökoulutukseen.

 • |Finland
  25-11-2010

  Oppisopimus – oppia työtä varten

  Kansallinen oppisopimustoimikunta on saanut valmiiksi toisen osamietintönsä, jossa käydään läpi kaksivuotisen oppisopimuskokeilun kokemuksia.

 • |Island
  25-11-2010

  Margt starfsfólk tekur þátt í starfsmenntun

  Á fyrri helmingi ársins 2010 tóku tvær milljónir starfsmanna þátt í einhverri menntun fyrir starfsfólk.

 • |Island
  25-11-2010

  Lærlingar í menntaskóla – menntun til starfa

  Sænska nemanefndin hefur skilað annarri áfangaskýrslu sinni um Lærlinga í menntaskóla - menntun til starfa. – Reynslan að lokinni tveggja ára tilraun með lærlinga (SOU 2010:75)

 • |Sverige
  21-11-2010

  Många anställda deltar i personalutbildning

  Under första halvåret 2010 deltog knappt två miljoner personer i någon form av personalutbildning.

 • |Sverige
  21-11-2010

  Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb

  Nationella lärlingskommittén har överlämnat sitt andra delbetänkande Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb - Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning (SOU 2010:75).

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  14-10-2010

  Hoppet ut fra et helikopter!

  Han landet på Hvannadalshnukur for å redde en gruppe fjellvandrere som var rammet av snøras. Hvannadalshnukur er Islands høyeste topp, over 2000 meter, og en del av Vatnajökull, Europas største isbre. Dette hoppet og etterfølgende berging er en av utallige oppgaver som Arnar Felix Einarsson, fjellguide og medlem av speidernes redningskorps i Kopavogur, har utført med hell.

 • |Island
  25-05-2010

  Verkakvennafélag hefur frumkvæði að þróunarvinnu

  HAK, (Havnar Arbeiðskvinnufelag), sem er stéttarfélag verkakvenna í Þórshöfn sækist eftir virkum félögum, þróttmikilli starfsemi og tækifærum til þróunar fyrir félaga.

 • |Finland
  24-05-2010

  Työläisnaisten ammattiyhdistys järjestää kehittävää toimintaa

  Torshavnin työläisnaisten ammattiyhdistyksen tavoitteena on aktiivinen jäsenistö ja dynaaminen yhdistys, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

 • |Finland
  24-05-2010

  Seminaari lupaavista esimerkkihankkeista

  Luovuus, innovaatiot, joustavuus ja monisektorinen yhteistyö näyttäytyivät tärkeinä elementteinä Reykjavikissa 18.5. pidetyssä kansallisessa seminaarissa.

 • |Finland
  23-05-2010

  Turning Learning 2010 – konferenssi työssä oppimisesta

  21.-22.10.2010, Malmön korkeakoulu

 • |Island
  21-05-2010

  Málstofa um fyrirmyndarverkefni

  Sköpun, nýsköpun, sveigjanleiki og þverfaglegt samstarf bar oft á góma þegar rætt var um einkenni fyrirmyndarverkefnanna sem kynnt voru á málstofu á hótel Nordica Hilton í Reykjavík þann 18. maí sl.

 • |Norge
  21-05-2010

  Seminar om lovende eksempler

  Kreativitet, innovasjon, fleksibilitet og tverrsektorielt samarbeide var titt nevnt som viktige elementer i de otte lovende eksempler som ble presentert på et nasjonal seminar på Hotel Nordica Hilton i Reykjavik den 18. mai.

 • |Island
  20-05-2010

  Turning Learning 2010 – ráðstefna um nám í atvinnulífinu

  21-22.10.2010, Malmö högskola

 • |Sverige
  20-05-2010

  Turning Learning 2010 – en konferens om lärande i arbetslivet

  21-22.10.2010, Malmö högskola

 • |Danmark
  19-05-2010

  Arbejderkvinders fagforening tager initiativ til udviklingsaktiviteter

  HAK (Havnar Arbeiðskvinnufelag), som er fagforening for arbejderkvinder i Torshavn, ønsker aktive medlemmer, en dynamisk forening, og udviklingsmuligheder for deres medlemmer.

 • |Island
  29-03-2010

  Námsnetið – einstaklings miðað nám í atvinnulífinu

  Námsnetið er net fræðsluaðila um allan Noreg sem hafa valið að einbeita sér að einstaklingsmiðuðu námi, uppbótanámi og formlegri færni til þess að gera skjólstæðinga sína hæfari til þess að mæta kröfum á vinnumarkaði.

 • |Finland
  29-03-2010

  Oppimisverkosto – sopeutettua, yksilöllistä työssä oppimista

  Oppimisverkosto on maanlaajuinen työelämäkuntoutusta järjestävien yritysten verkosto, jonka jäsenet panostavat sopeutettuun oppimiseen, täydentävään ja muodollisen pätevyyden antaviin koulutuksiin. Tarkoituksena on antaa osallistujille parhaat mahdolliset valmiudet tämänhetkiseen työelämään.

 • |Norge
  25-03-2010

  Læringsnettverket – tilpasset, individuell læring i arbeidslivet

  Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk av attføringsbedrifter som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltagere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv.

 • |Finland
  31-08-2009

  Turning Learning

  Konferenssi työssä oppimisesta. Malmön korkeakoulu, 1.–2. lokakuuta 2009.

 • |Finland
  31-08-2009

  Training Needs Assessment

  28.9.–1.10.2009, Reykjavik, Islanti

 • |Finland
  31-08-2009

  Uusi pohjoismainen työelämäaiheinen verkkolehti

  Finanssikriisi on hämärtänyt työllisyden ja työttömyyden välistä rajaa ja tehnyt pohjoismaisesta mallista entistäkin ajankohtaisemman. Verkkolehti arbeidslivinorden.org on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työllisyyteen ja työympäristöön liittyvistä aiheista. Tarjolla on uutisia, keskustelua, kommentteja ja artikkeleita, joissa tarkastellaan erityisesti työelämän pohjoismaista kehitystä ja Pohjoismaiden sekä EU:n välisiä suhteita.

 • |Island
  28-08-2009

  Turning Learning

  Ráðstefna um nám á vinnustað. Háskólanum í Malmö 1.- 2. október 2009.

 • |Island
  28-08-2009

  Nýtt norrænt veftímarit um atvinnulífið

  Fjármálakreppan hefur valdið því að mörkin milli þess að vera í starfi og að vera atvinnulaus eru orðin óskýr. Norræna velferðarlíkanið er enn meir til umfjöllunar, eftir að fjármálakreppan hófst. Á arbeidslivinorden.org munu þeir sem vinna með vinnumarkaðsmál, vinnuumhverfi og vinnurétt geta fundið frétti, umræður og skoðanir um helstu mál. Norrænir straumar og stefnur verða í brennidepli en einnig verður fylgst vel með fréttum frá ESB.

 • |Sverige
  27-08-2009

  Turning Learning

  En konferens om arbetsplatsförlagt lärande. Malmö högskola 1-2 oktober 2009.

 • |Norge
  27-08-2009

  Nytt nordisk nettidsskrift med fokus på arbeidslivet

  Finanskrisen har bidratt til at grensen mellom det å være sysselsatt og arbeidløs er blitt mindre tydelig. Den nordiske modellen har med finanskrisen fått fornyet aktualitet. Alle som arbeider med og er interessert i spørsmål om sysselsetting, arbeidsmiljø og arbeidsrett vil finne nyheter, debatter, kommentarer og artikler på arbeidslivinorden.org. Alt med et særskilt blikk på de nordiske trendene og forholdet mellom Norden og EU.

 • |Island
  23-06-2009

  Yfirfærsla þekkingar og kunnáttu eftir menntun

  Ein stærsta kennslufræðilega áskorunin sem nú blasir við er yfirfærsla þekkingar og kunnáttu sem einstaklingar hafa tileinkað sér í námi til þess að beita þeim við raunverulegar kringumstæður á vinnustað. Hvaða þættir leiða til þess að það sem við tileinum okkur í náminu sé nothæft í vinnunni?

 • |Finland
  22-06-2009

  Koulutuksen annin siirtäminen käytännön työtehtäviin

  Koulutuksesta saadun tiedon ja osaamisen siirtäminen käytännön työhön on yksi tämän hetken suurimmista pedagogisista haasteista. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, pystymmekö käyttämään koulutuksessa saamiamme tietoja ja taitoja työtilanteissa?

 • |Danmark
  18-06-2009

  Transfer af viden og kunnen, fra uddannelse til anvendelse i konkret arbejde

  Transfer af viden og kunnen fra uddannelse til konkret arbejdspladsanvendelse er en af de største aktuelle pædagogiske udfordringer. Hvilke faktorer bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen også kan anvendes i en efterfølgende arbejdssituation?

 • |Island
  26-05-2009

  Turning Learning – Ráðstefna um nám í atvinnulífinu

  1-2.10.2009, Málmeyjar háskólinn, Svíþjóð

 • |Finland
  24-05-2009

  Turning Learning – konferenssi työssä oppimisessa

  Aika: 1.–2. lokakuuta 2009 Paikka: Malmön korkeakoulu, Ruotsi

 • |Sverige
  19-05-2009

  Turning Learning - En konferens om lärande i arbetslivet

  1-2.10.2009, Malmö Högskola, Sverige

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2008

  Vuxenstuderande mot sin vilja

  Helst hade Bill Parsons genast velat ha ett jobb som motsvarade hans kvalifikationer, men innan han nådde målet blev vägen genom vuxenutbildningsdjungeln ganska snårig.

 • |Finland
  28-02-2008

  Työelämän koulutuskeskuksen toiminta arvioitiin

  Vuonna 2003 perustetun Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) toiminta ja sen tulokset vuosilta 2003–2007 on arvioitu Islannin opetusministeriön aloitteesta. FA on NVL:n islantilainen isäntäorganisaatio.

 • |Island
  26-02-2008

  Úttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

  Á haustmisseri 2007 var á vegum menntmálaráðuneytis gerð úttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Tók úttektin til tímabilsins 2003-2007, þ.e. frá upphafi starfsemi Fræðslumiðstöðvarinnar til ársloka 2007. Úttektarskýrsla lá fyrir í ársbyrjun 2008 og er hún aðgengileg á vef menntamálaráðuneytis.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter

  Efteråret 2007 ønskede undervisningsministeriet efter en resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter. Udtægtsperioden er fra 2003-2007, dvs. fra oprettelsen af Arbejdslivets oplæringscenter til slutningen af 2007. Arbejdslivets oplæringscenter er NVL's værtsorganisation i Island.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  13-12-2007

  Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

  Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

  Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Vinnustaðanám: forsendur, stefnumörkun/aðferðir og árangur

  Vel skipulögð sí- og endurmenntun fyrir alla í atvinnulífinu skiptir verulegu máli fyrir einstaklinginn, vinnustaðina og fræðslustofnanirnar og fyrir þá aðila á vinnumarkaði sem áttu frumkvæði að þessu framlagi til menntunar.

 • |Danmark
  27-11-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater

  Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Konferenssi työssä oppimisesta

  NVL järjesti konferenssin työssä oppimisesta Kööpenhaminassa 23.–24.toukokuuta. Konferenssin järjestämiseen osallistuivat Tanskan tiede-, teknologia- ja kehitysministeriö ja joukko pohjoismaisia organisaatioita ja hankkeita.

 • forskning |in English
  30-05-2007

  Learning In The Workplace

  The conference Learning In The Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

 • |in English
  30-05-2007

  Learning In The Workplace

  The conference Learning In The Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • |Island
  26-04-2007

  Vorfjárlög

  Átak til þess að koma í veg fyrir útskúfun, Svíum er áfram um iðnnám, Starfsmenntaháskóla stofnaðir í Svíþjóð

 • |Finland
  24-04-2007

  Yrityksille rahoitusta perustaito-opetuksen järjestämiseen

  Hallituksen työelämän perustaito-ohjelma jakaa 20 miljoonaa kruunua 70:lle norjalaisyritykselle. Varat suunnataan perustason luku-, kirjoitus, lasku- ja tietotekniikkaopetukseen. Yli 200 yritystä oli hakenut rahoitusta yhteensä noin 78 miljoonan kruunun verran.

 • |Finland
  24-04-2007

  Kevätbudjetti

  Budjettiesitys tarttuu syrjäytymiseen, Ruotsi ottaa käyttöön oppisopimuskoulutuksen, ammattikorkeakouluja Ruotsiin

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Vårbudgeten

  Krafttag mot utanförskapet i vårpropositionen, Sverige inför lärlingsutbildningar, Yrkeshögskola införs i Sverige

 • |Finland
  28-03-2007

  Kööpenhaminassa konferenssi työssä oppimisesta

  NVL järjestää 23.–24. toukokuuta konferenssin työssä oppimisesta. Konferenssin järjestämiseen osallistuvat myös FLUID, NFF, SVERD, STUS,

 • |Island
  27-03-2007

  Fræðsla á vinnustöðum, ráðstefna í Kaupmannahöfn

  Dagana 23. og 24. maí stendur NVL í samstarfi við CFL, FLUID, NFF, SVERD, STUS, Nordflex verkefnið og danska vísindaráðuneytið fyrir

 • |Norge
  27-03-2007

  Læring på arbeidsplassen, konferanse i København

  Dagene 23 og 24 mai arrangerer NVL I samarbeide med CFL, FLUID, NFF, SVERD, STUS, Nordflex prosjektet og det danske forskningsministerium en

 • |Island
  20-12-2006

  Mat á vinnumarkaðsmenntun árið 2007

  Ráðgert er að á næsta ári verði vinnumarkaðsmenntun í Danmörku metin til þess að unnt sé að leggja mat á hvort og hversu vel svokallað AMU –

 • |Finland
  20-12-2006

  Työmarkkinakoulutukset arvoidaan vuonna 2007

  Tanskan työmarkkinakoulutusmuodot arvioidaan vuonna 2007. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin koulutusjärjestelmä vastaa

 • |Danmark
  15-12-2006

  Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne i 2007

  Arbejdsmarkedsuddannelserne skal i 2007 evalueres for hvordan AMU-systemet lever op til AMU-lovens formål og i hvilket omfang AMU-systemets

 • kompetensutveckling |in English
  16-11-2006

  Dear Reader

  An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.

 • kompetensutveckling |Finland
  16-11-2006

  Hyvä lukija

  Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • glesbygd kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • distansutbildning kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • fängelseutbildning kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • |Island
  05-11-2006

  Dialog: Nám í atvinnulífinu

  Í næsta tölublaði af Dialog er þemanu lýst út frá sjónarhóli vísindanna jafnt sem starfinu á vettvangi með fjölbreyttum  dæmum um nám sem

 • |Finland
  02-11-2006

  Dialog: Työssäoppiminen

  Dialog-lehden uusin numero valaisee työssäoppimista sekä teorian että käytännön kannalta. Lehdessä esitellään joukko erilaisia esimerkkejä

 • |Sverige
  31-10-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  Detta nummer av Dialog belyser temat såväl ur forskarens som praktikerns perspektiv, och tillhandahåller en stor variation av exempel från

 • |Finland
  29-09-2006

  Oppivat yritykset

  Mitä tiedämme työelämässä oppimisesta? Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää yhdessä Norjan opetusministeriön kanssa Rica Værnesissa

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteisvoimin aikuis- ja jatkokoulutuksen hyväksi

  Tanskan hallitus ja työelämäjärjestöt ovat tällä viikolla kokoontuneet keskustelemaan aikuis- ja jatkokoulutuksen panostuksista. Julkinen

 • |Island
  28-09-2006

  Þekkingarfyrirtæki

  Hvað vitum við um nám á vinnustað?

 • |Norge
  27-09-2006

  Lærende virksomheter

  Hva vet vi om læring på arbeidsplassen?