forskning • 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning satte fokus på bæredygtighed i voksenundervisningen med mange spændende ideer til, hvad det indebærer. Her er det professor MSO emeritus Jeppe Læssøe. Foto: Dorthe Plechinger.
  bæredygtig udvikling efter- og videreudddannelse voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  27-05-2019

  Voksenundervisning – på den bæredygtige måde

  Hvad er bæredygtighed i undervisningen – og hvilke krav stiller det til undervisere og undervisningen, at der skal undervises til en uvis fremtid med ukendte klimamæssige udfordringer og store politiske spørgsmål. Det gav 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning i Danmark forskellige bud på.

 • Lotte Darsø, lektor i innovation, arbejder med masteruddannelsen LAICS, der står for Leadership and Innovation in Complex Systems, forsker i kreativitet og innovation. Hun mener, at de innovative kompetencer er de bæredygtige kompetencer, som fremtiden har brug for. Foto: Dorthe Plechinger
  bæredygtig udvikling kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  27-05-2019

  Innovationskompetencer er fremtidens kompetencer

  "Ikke alt, der kan måles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan måles". Med Einsteins citat indledte lektor i innovation Lotte Darsø sit oplæg "Fremtidens kompetencer – en udfordring for uddannelsessystemet" til 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning 13.-15. maj 2019 i Danmark.

 • forskning |Norden
  25-02-2016

  Mimers årliga forskarkonferens

  Arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet och Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

 • forskning |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Forskarnätverket 2016

 • |Danmark
  22-09-2015

  Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

  Der er en tendens til oftere at indgå samarbejde om enkelt arrangementer end fortløbende samarbejder.

 • forskning |Finland
  05-05-2015

  Kansainvälinen konferenssi tutkii kulttuurin roolia kestävässä kehityksessä

  Konferenssi Culture(s) in Sustainable Futures kokoaa lähes 300 osallistujaa keskustelemaan kulttuurin merkityksistä kestävässä kehityksessä.

 • forskning |Danmark
  05-05-2015

  Nye pædagogiske anbefalinger skal styrke de erhvervsrettede voksenuddannelser

  Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har udarbejdet et pædagogisk inspirationsmateriale med praksis- og forskningsbaseret viden om voksenpædagogik.

 • flexibelt lärande |Danmark
  23-04-2015

  Vi-vi-vi-generationen

  Unge, digitale indfødte er ikke en mig-mig-mig-generation af selvcentrerede superindividualister.

 • forskning |Sverige
  13-03-2015

  Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

  Går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet?

 • forskning |Norge
  12-03-2015

  70 millioner NOK til å danne internasjonale partnerskap

  SIU og Forskningsrådet har lansert et nytt, stort partnerskapsprogram for internasjonalisering i høyere utdanning, og lyser nå ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren.

 • forskning |Sverige
  06-03-2015

  Regeringen påbörjar arbetet med ny forskningsproposition

  Regeringen har gett i uppdrag till Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag för en forskningspolitiks proposition.

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • forskning |Sverige
  10-02-2015

  Många unga varken jobbar eller studerar

  Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats.

 • forskning |Finland
  09-02-2015

  Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

  Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto.

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • forskning |Danmark
  05-02-2015

  The Nordic Model for Lifelong Learning: a solution to the crisis

  Last week, Aarhus University hosted the international conference 'Learning Unlimited'.

 • forskning |Færöerne
  30-01-2015

  Färsaarten yliopistosta ulkoinen arviointi

  Kyseessä on ensimmäinen Färsaarten yliopistosta tehty ulkoinen arviointi.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • forskning |Finland
  30-01-2015

  Valtaosa suomenkielisistä vastustaa kouluruotsia

  Kolme neljäsosaa suomenkielisistä haluaisi lakkauttaa pakollisen ruotsin opiskelun ja tehdä ruotsista valinnaisen aineen.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

  Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • forskning |Sverige
  30-01-2015

  Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

  Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Færeyjar aðilar að Horizon 2020

  Fyrir þróunarlönd eins og Færeyjar, sem ekki tilheyra formlegu samstarfi ESB um rannsóknir, hafa ferlar samningaviðræðna verið langir.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Úttekt á starfsemi Háskólans í Færeyjum

  Forsenda sérfræðingahópsins var „Við metum til að þróa“ Árangur vinnunnar, sem er fyrsta ytri úttektin á Háskólanum í Færeyjum, var birt á fundi hjá mennta-, vísinda- og menningarmálaráðuneytinu þann 13. janúar sl.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Meirihluti finnskumælandi eru andsnúnir skólasænsku

  Þrír af hverjum fjórum finnskumælandi vilja fella niður skyldunám í sænsku og telja að það ætti að vera valfrjálst.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Færøerne med i Horizon 2020

  Aftalen gør Færøerne en associeret del Horizon 2020.

 • forskning högre utbildning |Færöerne
  29-01-2015

  Evaluering af Færøernes Universitet

  Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Majoriteten av de finskspråkiga emot skolsvenskan

  Tre fjärdedelar av de finskspråkiga vill slippa de obligatoriska studierna i svenska och tycker att studierna borde vara frivilliga.

 • distansutbildning |Sverige
  26-01-2015

  Kan man läsa digitalt på riktigt?

  Det digitala läsandet och vad det gör med oss

 • Professor emeritus Kari Uusikylä tror på den fria bildningen.
  forskning motivation |Finland
  19-01-2015

  Att mäta och jämföra resultat tar död på kreativiteten

  Känd kreativitetsforskare efterlyser långsammare tempo.

 • forskning |Sverige
  12-01-2015

  Sökande tog sin början i en saga

  Humanism, naturvetenskap och filosofi.

 • forskning |Danmark
  11-01-2015

  Kvaliteten der forsvandt

  For at få kvalitet i en undervisning skal det være en indre sammenhæng mellem de forskellige niveauer inden for den institution didaktikken angår.

 • forskning |Norge
  09-01-2015

  Høring om langtidsplanen

  Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité holdt åpen høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning tirsdag 6. januar.

 • forskning |Norge
  22-12-2014

  Nødvendig med nytenkning om fagskoler

  Denne uken er det publisert to nye rapporter om fagskoler i Norge.

 • forskning |Island
  22-12-2014

  Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte 2014

  Arbeidslivets opplæringssenter holdt årsmøte på Hotel Natura den 4. desember i samarbeid med NVL.

 • forskning |island
  05-12-2014

  Investment in Adult Learning pays off!

  The analysis suggests that adult learning is even more important for innovation performance than higher education.

 • |Færöerne
  01-12-2014

  Færøernes Universitet anerkender ‘Charter and Code’

  Som den første forskningsinstitution på øerne har Færøernes Universitet meddelt Europa Kommissionen, at de anerkender Charter & Code.

 • forskning |Sverige
  12-11-2014

  500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

  500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

 • forskning |island
  10-11-2014

  Ny bok om äldre och lärande

  Senaste nytt inom äldres lärande finns nu samlat i en ny bok: Generations in Europe. Contemporary Issues on Older Adult Education, som är tillgänglig gratis.

 • forskning |island
  27-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Maailman kaikkiin talouksiin vaikuttavan pitkittyneen, kenties pysyvän talouskriisin aikana jotkut menettävät enemmän kuin toiset.

 • forskning |island
  22-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Ævinám er til framdráttar á tímum efnahagskreppu.

 • forskning |island
  20-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Livslångt lärande är en faktor som hjälper i tider av ekonomisk kris.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.
  forskning utbildningspolitik |Grønland
  07-10-2014

  Livslang læring skal sættes i centrum

  Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.

 • forskning |Sverige
  06-10-2014

  Effektivare arbetsmöten

  För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus.

 • |Danmark
  26-06-2014

  Dönsk fyrirtæki skara framúr fyrirtækjum á Norðurlöndunum við að nýta fjárfestingar til rannsókna og þróunar

  Niðurstöður nýrrar greiningar sýna að dönsk fyrirtæki fá meira út úr þeim fjárfestingum sem varið er til rannsókna þróunar en fyrirtæki annarsstaðar á Norðurlöndunum.

 • Sosiaalikasvatusalan oppilaitos Perorsaanermik Ilinniarfik on nyt mukana arktisella alueella sijaitsevien oppilaitosten UArctic-verkostossa, joka edistää alueella tapahtuvaa koulutusta ja tutkimusta.
  |Grønland
  26-06-2014

  Grönlantilainen oppilaitos osaksi UArctic-verkostoa

  Maailman pohjoisin sosiaalialan oppilaitos Perorsaanermik Ilinniarfik kuuluu nyt University of Arctic -koulutusverkostoon.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020

  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta

  Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020.
  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta

  Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020.
  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Tanskalaisyritykset Pohjoismaiden parhaita hyödyntämään tutkimus- ja kehityspanostuksia

  Tuoreen tutkimuksen mukaan tanskalaiset yritykset saavat paremman tuoton tutkimukseen ja kehitykseen suunnatuista panostuksista kuin muissa Pohjoismaissa toimivat yritykset.

 • Sammen med en række andre uddannelser i det arktiske område, er det socialpædagogiske seminarium Perorsaanermik Ilinniarfik nu blevet optaget i netværket UArctic, der promoverer uddannelse og forskning i området.
  |Grønland
  18-06-2014

  Uddannelse bliver en del af UArctic

  Verdens nordligste seminarium Perorsaanermik Ilinniarfik indgår nu i uddannelsesnetværket University of Arctic.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Danske virksomheder bedst i Norden til at få udbytte af investeringer i forskning og udvikling

  En ny analyse viser, at danske virksomheder får mere ud af deres investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande.

 • |Færöerne
  18-06-2014

  Færøerne og EU enige om forslag til ny forskningsaftale

  Aftalen drejer sig om Færøernes deltagelse EUs forskningsprogram, Horizon 2020, fra 2014 til 2020.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Norrænir lista- og vísindamenn í fremstu röð þróa Biophiliu

  Á formennskuárinu 2014 óskuðu íslensk stjórnvöld eftir samstarfi við hin Norðurlöndin um frekari þróun Biophiliu kennsluverkefnisins. Staðbundin samstarfsnet verða sett á öllum Norðurlöndum, þ.m.t. Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Eminente Nordiske kunstnere og forskere utvikler Biophilia

  Under islandsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2014 ønsket islandske myndigheter samarbeid med de andre nordiske landene om utvikling av Biophilia utdanningsprosjektet. Lokale samarbeidsnettverk blir etablert i alle de nordiske landene og på Åland, Færøyene og Grønland.

 • |Norden
  28-03-2014

  Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning

  Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for nordisk utdanningsforskning under Horisont 2020? Dette er tema for konferansen "Shaping the future of Nordic education" i Reykjavik 19. mai 2014.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Uusi ajatushautomo korottaa äänensä humanistisen osaamisen puolesta

  Ruotsissa perustettiin vastikään kansallinen humanististen tieteiden ajatushautomo Humtank. Ajatushautomon tarkoituksena on täyttää keskustelussa vallitseva tyhjiö ja edustaa humanistista näkökulmaa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, etenkin tutkimukseen ja koulutukseen liittyvässä keskustelussa. Yksi hautomon jäsenistä on Jonas Harvard, Mittuniversitetet-yliopiston humanististen tieteiden osaston dosentti.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ný hugmyndasmiðja á sviði hugvísinda

  Nýlega var nýrri hugmyndasmiðju á sviði hugvísinda – Humtank komið á laggirnar. Henni er ætlað að fylla tómarúm í umræðum og beina sjónum að sjónarmiðum hugvísinda í samfélagsmálefnum einkum hvað varða rannsóknir og menntun. Jonas Harvard, dósent í sagnfræði við Hugvísindadeild er einn af stofnendunum

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • forskning |Norden
  27-02-2014

  Interkulturel pædagogik (2013)

  Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

 • |
  31-01-2014

  “Adult Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult Education

  School of Education, University of Tampere, Finland

 • |Norge
  29-01-2014

  Forskning: 9 av 10 anbefaler studieforbundenes kurs

  21. januar publiserte Vox en forskningsrapport fra Oxford Resarch. Med det er ett års forskning på studieforbund avsluttet, og konklusjonene er positive: Kurs i studieforbund og frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Uddannelse i fremgang i Grønland

  Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Lancering af EURAXESS Faroe Islands

  19. december 2013 blev Euraxess portal nr. 39, som er Euraxess Faroe Islands, åbnet for offentligheden og taget i brug.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  EURAXESS Faroe Islands avattiin

  19. joulukuuta 2013 Euraxessin portaali numero 39, Euraxess Faroe Islands, avattiin yleisölle ja otettiin käyttöön.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Koulutus nosteessa Grönlannissa

  Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 • |Norge
  29-01-2014

  Tutkimus: yhdeksän kymmenestä suosittelisi sivistysliittojen kursseja

  21. tammikuuta Norjan elinikäisen oppimisen virasto Vox julkisti Oxford Research -tutkimuslaitoksen laatiman tutkimusraportin. Raportti perustuu vuoden pituiseen sivistysliittoja koskevaan tutkimukseen, jonka johtopäätökset ovat myönteisiä: sivistysliittojen ja vapaaehtoisjärjestöjen järjestämät kurssit ovat osallistujille antoisia niin oppimistulosten kannalta kuin sosiaalisesti.

 • Den danska barn- och undervisningsministern, Christine Antorini deltar i den nordiska skolkonferensen på Bella Center i Köpenhamn.
  |Norden
  19-01-2014

  Stor konferens om den nordiska skolan

  Norden visar vägen med en stor konferens i Köpenhamn om utmaningar och styrkor i de nordiska utbildningarna.

 • forskning |
  27-11-2013

  Arbejdsgrupper om forskning - Faktablader

  Arbejdsgrupper om forskning - Faktablader

 • forskning |Norden
  27-11-2013

  Arbeidsgrupper om forskning - Virksomhetsplan 2013

  Arbeidsgrupper om forskning - Virksomhetsplan 2013

 • |
  26-11-2013

  Lärarfortbildning i Norden

  A Nordic Dialogue on the Integration of Teacher’s Initial and Continuing Education

 • |
  26-11-2013

  Universitetens roll i Norden

  En konferens för de nordiska universitetens strategiska ledning inom akademia och administration 21 – 23 augusti 2013 på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors skärgård.

 • |
  26-11-2013

  CO-CREATE 2013 Conference

  CO-CREATE 2013 invites into trans-disciplinary dialogue researchers in the fields of organization theory, management science, service research, law, design research, and learning sciences, as well as in computer science and engineering.

 • |
  26-11-2013

  NERA Congress number 42: Education for sustainable development

  The topic of the conference is related to the UN decade ”Education for sustainable development” which has come to an end in 2014. You are invited to take part in this discussion, even if your research interest may be in other directions.”

 • |
  26-11-2013

  Nyttan med folklig bildning - i nytt ljus

  På seminariet diskuteras viktiga vägval för folkbildningen utifrån helt ny forskning om folkhögskolor och studieförbund tillsammans med forskare och pedagoger från hela Norden.

 • |
  26-11-2013

  Mere og bedre VEU – hvordan?

  Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) den årlige forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

  8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Symposiumi aikuisten peruslukutaidosta

  Alfarådet-lukutaitoverkoston kokoontumisen yhteydessä Färsaarilla järjestettiin 28.10. symposiumi peruslukutaidosta ja kotoutumisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 eri alojen ammattilaista.

 • |Norge
  26-11-2013

  Opettajat tyytyväisiä täydennyskoulutukseen

  Pohjoismainen innovaation, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuskeskus NIFU on tutkinut täydennyskoulutukseen vuonna 2013 osallistuneiden norjalaisopettajien kokemuksia.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Siirtyminen koulutuksesta työelämään

  Uusi vihkonen kertoo, miten siirtymää aikuiskoulutuksesta työelämään voidaan helpottaa.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Málþing um grunnleikni fullorðinna í læsi

  Í tengslum við heimsókn norræna læsisráðsins (Alfarådet) til Færeyja þann 28. September sl. var haldið málþing um grunnleikni í læsi og aðlögun. Um 60 manns sóttu þingið.

 • |Norge
  25-11-2013

  Kennarar ánægðir með símenntun

  Norræna vísindastofnunin fyrir nýsköpun, rannsóknir og menntun (NIFU) hefur gert könnun meðal norskra kennara sem sóttu símenntun árið 2013.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Yfirfærsla á milli menntunar og vinnu

  Yfirfærsla sí- og endurmenntunar – Tólf þættir sem tryggja að maður nýti það sem maður lærir er auðlesinn bæklingur um hvernig hægt er að efla yfirfærslu á milli náms og starfs.

 • forskning |Norden
  22-11-2013

  Forskermiljø - Danmark, Finland, Norge, Sverige

  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved nationale institutioner i de nordiske lande

 • forskning |
  21-11-2013

  Tematiske forskernetværk - verksamhetsplan 2013

  Tematiske forskernetværk - verksamhetsplan 2013

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Symposium om grundlæggende literacitet for voksne

  I forbindelse med Alfarådets besøg på Færøerne 28. oktober blev der afholdt et symposium om grundlæggende literacitet og integrationsspørgsmål. Omkring 60 deltagere fra diverse sektorer var til arrangementet.

 • |Norge
  20-11-2013

  Lærere fornøyde med videreutdanning

  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en undersøkelse blant norske lærere som har deltatt på videreutdanning i 2013.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  "Transfer i VEU – Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer", letlæst og anvendeligt hæfte om at fremme transfer mellem uddannelse og praksis.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Þróun á námi í náttúruvísindum á Grænlandi

  Innan tíðar verður í fyrsta skipti hægt að leggja stund á nám í líffræði á háskólastigi á Grænlandi. Þetta verður gert í samstarfi Náttúrustofnunar, Háskólans í Árósum og Manitoba háskóla í Kanada, en þar er samstarf eftir Artek-líkaninu þegar hafið.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri

  Markmið dreifbýlisverkefnisins Nuiki sem hófst á síðasta ári, er að veita íbúum tækifæri til þess að sækja sér menntun. Góður árangur náðist af verkefninu á fyrsta árinu en þá luku 43 af 45 þátttakendum á ólíkum aldri námsferlinu.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Luonnontieteellinen koulutusohjelma kehitteillä Grönlannissa

  Parin vuoden kuluttua Grönlannissa käynnistyy ensi kertaa yliopistotasoinen biologian koulutusohjelma. Koulutus toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuvat Grönlannin luontoinstituutti, tanskalainen Århusin yliopisto ja kanadalainen Manitoban yliopisto. Organisaatioilla on entisestään kumppanuussuhde, joka on solmittu arktisen teknologiakeskus Artekin puitteissa.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Färsaarten yliopistoon ulkoinen arviointi

  Opetusministeri Bjørn Kalsø on nimittänyt kolmesta ulkomaisesta asiantuntijasta koostuvan paneelin suorittamaan arvioinnin Färsaarten yliopistosta. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Korkeakoulutus, kansainvälistyminen ja tutkimus polttopisteessä

  Syyskuussa Torshavnissa järjestettiin kaksi suurta koulutustapahtumaa, joista kummassakin oli paljon kävijöitä. Ensimmäisenä vuorossa oli ”Rajatonta koulutusta” -nimiset koulutusmessut, toisena eurooppalaiseen Tutkijoiden yö -tapahtumasarjaan kuuluva tutkimusaiheinen tilaisuus.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ytri úttekt á Háskólanum á Færeyjum

  Færeyski menntamálaráðherrann, Bjørn Kalsø, hefur tilnefnt þrjá erlenda sérfræðinga í nefnd sem á að gera ytri úttekt á háskólanum á Færeyjum. Skýrsla með úttektinni er væntanleg haustið 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Háskólamenntun, alþjóðavæðing og áhersla á rannsóknir

  Í september voru haldnar tveir stórir viðburðir um menntun í Þórshöfn og báðir voru vel sóttir. Fyrri viðburðurinn var menntamessan Menntun án landamæra og sá síðari snerist um rannsóknir og var hluti af European Researchers’ Night’.

 • forskning |Sverige
  19-11-2013

  Tutkimusta ruotsalaisesta kansalaisyhteiskunnasta

  Ruotsin tiedeneuvosto on käynnistänyt tutkimuksen puiteohjelman, jonka aiheena on kansalaisyhteiskunnan kehitys Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ohjelman kesto on 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2015.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • |Grönland
  22-10-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Forskning om svenska civilsamhället

  Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 • |Norge
  26-09-2013

  28 millioner til forskning

  Fire fagmiljøer har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på voksnes læring. Alle vil bruke datamateriale fra den første PIAAC-undersøkelsen, som kommer 8. oktober. To av fire forskningsprosjekter, både NIFU og Høgskolen Stord/Haugesund, har nordisk fokus.

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • |in English
  27-08-2013

  8 Success Factors now in five languages

  The booklet on 8 Success Factors - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society, originally in Swedish, has been popular and applied in various setting to evaluate projects, operations and programs . To meet the needs of our readers it has been translated to Danish, English, Greenlandic and Icelandic.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Viden om Grønlands undergrund i hovedstaden

  For at hjælpe geologer fra udlandet, folk der vil vide mere om og arbejde med Grønlands undergrund vil GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i september-måneden få lokaler i hovedstaden Nuuk. Derigennem vil informationsdeling og kontakt gennem GEUS i Grønland blive lokalt. En af opgaverne er også at være med på uddannelsesområdet i Grønland og udvikle undervisningen om råstoffer.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Mittuniversitetet satsar för utvecklat e-lärande

  En ny satsning på forskning inom e-lärande ska ytterligare öka kvaliteten i utbildningen vid Mittuniversitetet. Sex miljoner satsas när en ny forskningsmiljö byggs upp för att ta tillvara nya pedagogiska metoder och nya möjligheter som den senaste tekniken och internet ger.

 • |Finland
  27-08-2013

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 • |Færöerne
  25-06-2013

  Ny forskningspark åbnet i Torshavn

  Fredag den 31. maj åbnede forskningsparken, der bærer navnet “Granskingarsetrið Inova”. Inova, som står for innovation og nytænkning, er ramme for tværvidenskabelig og erhvervsorienteret forskning.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Forskningscirkeln – en väg till kunskapsutveckling i skolan

  En forskningscirkel, som är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor kan fungera som ett sätt att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. Det visar en ny rapport av Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, Sören Andersson, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Ann-Marie Wahlström, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Island
  21-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Island
  20-05-2013

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir í rannsóknum á námi fullorðinna

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir um nám fullorðinna er nýútkomin bók sem meðal annars fjalla um hvað kennslufræði er, hversvegna fullorðnum er nauðsynlegt að leggja stund á nán og hvað stýrir námi fullorðinna.

 • |Finland
  20-05-2013

  Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

  Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Opinnot ovat mahdollisuus - tukea ammattikoulutukselle

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutusalalle suunnatun apurahan. Taustalla on hallituksen päätös käynnistää kampanja, jonka otsikkona on "Opinnot ovat mahdollisuus". Apurahaa voi hakea 1.6.2013 asti.

 • |Island
  15-05-2013

  Nám er vinnandi vegur - Styrkir til að efla starfsmenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur. Umsóknarfrestur er til 1. júní 2013.

 • |Norge
  15-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Norge
  23-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

  Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

  Tutkimus ja korkeakoulutus mainitaan ensisijaisen tärkeinä kasvutekijöinä uudessa raportissa, jonka Färsaarten itsehallinto julkaisi huhtikuun alussa. Työministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä esitellään 37 konkreettista kasvunedistämiskeinoa.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |Island
  22-04-2013

  Heildaráætlun um fólksfjölgun fyrir 700 milljónir

  Rannsóknir og æðri menntun eru kjarni vaxtar í nýrri skýrslu sem færeyska landsstjórnin birti og hóf innleiðingu á í byrjun apríl. Frumkvæðið að greinargerðinni átti atvinnuráðuneytið.

 • |Island
  22-04-2013

  Of litlar rannsóknir á fullorðinsfræðslu

  Norska ríkisstjórnin lagði nýlega fram þingsályktunartillögu um rannsóknir með titlinum „Langar línur – þekking skapar tækifæri“ Þar er varpað fram að rannsóknum á sviði fullorðinsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Því er lagt til að auka fjárframlög til rannsókna á sviðinu til þess að hægt verði að auka við þekkinguna.

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • |Norge
  18-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • forskning vuxenutbildning |Danmark
  04-04-2013

  Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

  To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 • kompetensutveckling |NVL
  26-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Finland
  26-03-2013

  Yliopistojen rooli syrjäseutujen kasvutekijänä

  Kuinka Färsaaret voivat käyttää korkeakoulutusta väestönkasvun välineenä? Millainen rooli syrjäseutujen yliopistoilla voi olla paikallisyhteisössä ja miten ne voivat vaikuttaa yhteisön kehitykseen?

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

  Tilastokeskus kerää opettajista tietoa kyselyllä, joka lähetetään noin 3 800 kouluun ja 60 000 opettajalle. Tiedonkeruu koskee kaikkia opettajia peruskoulusta aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

 • |Island
  25-03-2013

  Hlutverk háskóla í vexti jaðarsvæða

  Hvernig geta Færeyingar nýtt sér æðri menntun við fólksfjölgun? Hvaða hlutverki geta háskólar gegnt í fámennum samfélögum og hvaða áhrif geta þeir haft á þróun samfélagsins?

 • |Island
  25-03-2013

  Árangursþættir í menntaverkefnum

  Skýrsla fræðamanna „Analysis of educational projects designed to meet challenges in society“ og heftið „8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället“ voru kynntar á málstofu í Þórshöfn í Færeyjum þann ” 22. febrúar 2013.

 • |Island
  25-03-2013

  Upplýsingum um kennara safnað í Finnlandi

  Hagstofan í Finnlandi aflar upplýsinga um kennara með spurningakönnun sem verður send til um það bil 3.800 skóla og 60.000 þúsund kennara. Um er að ræða kennara á öllum sviðum allt frá grunnskóla til fullorðinsfræðslu.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Danmark
  20-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Norden
  30-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

  SWEDESD har publicerat en sammanfattande rapport “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward” med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

 • |Norge
  30-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Finland
  30-01-2013

  Tutkijoiden ja käytännön aikuiskasvatustyötä tekevien kohtauspaikka!

  Miten teoria ja käytäntö kohtaavat aikuisten oppimisessa Pohjoismaissa? Onko teorialla ja tutkimuksella jotain sanottavaa käytännön aikuiskasvatustyötä tekeville ja onko käytännöllä mitään tekemistä tutkimuksen kanssa? Ota selvää ja osallistu kiinnostavaan keskusteluun aiheesta 5.– 6. Reykjavikissa.

 • |Island
  29-01-2013

  Fundastaður fræðimanna og fræðsluaðila!

  Hvert er samband fræða og fræðsluaðila á Norðurlöndunum? Hafa kenningar og rannsóknir eitthvað að segja um starfsemina eða hefur starfsemin eitthvað með háskólana að gera? Þú getur komist að þessu og tekið þátt í áhugaverðum umræðum um efnið dagana 5.-6. mars i Reykjavík.

 • |Finland
  29-01-2013

  Raportti kestävän kehityksen kasvatuksesta

  SWEDESD on julkaissut yhteenvetoraportin “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward”. Raportin johtopäätökset ja suositukset ovat peräisin Visbyssä 24. – 26.10.2012 pidetystä kestävän kehityksen kasvatuksen (ESD) kansainvälisestä konferenssista. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa. www.swedesd.se.

 • |Finland
  29-01-2013

  Elinkeinoelämässä suoritettava tohtorintutkinto suosiossa

  Norjan tutkimusneuvoston käynnistämä, elinkeinoelämän palveluksessa työskenteleville tohtoriopiskelijoille suunnattu tukijärjestely on tuoreen tuoreen raportin mukaan hyvin suosittu. 99 % yrityksistä ja 95 % opiskelijoista on hyvin tyytyväisiä järjestelyyn.

 • |Island
  29-01-2013

  Ný skýrsla um nám í sjálfbærri þróun

  SWEDESD hefur gefið út skýrslu með samantekt undir yfirskriftinni „Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward“ með niðurstöðum og ráðleggingum frá alþjóðlegri ráðstefnu um nám í sjálfbærri þróun (ESD) sem haldin var í Visby í Svíþjóð dagana 24. til 26. október 2012. Hægt er að nálgast skýrsluna í heild sinni á slóðinni www.swedesd.se.

 • |Island
  28-01-2013

  Doktorsgráða í fyrirtækjum slær í gegn

  Vísindanefnd Noregs hefur komið á nýrri námsleið til doktorsprófs , doktorsgráðu í atvinnulífinu. Í nýrri skýrslu kemur fram að tilhögunin hefur slegið í gegn. 99% fyrirtækjanna og 95% af kandídötunum kunna mjög vel að meta hana.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Norge
  28-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

  SWEDESD har publicerat en sammanfattande rapport “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward” med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

 • |Finland
  22-11-2012

  Viides pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  Tervetuloa viidenteen aikuisten oppimisesta järjestettävään tutkijakonferenssiin, joka pidetään Islannin Reykjavikissa 5.–6. maaliskuuta 2013.

 • |Finland
  22-11-2012

  Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto käsitteli korkeakouluyhteistyötä

  Pohjoismaiden neuvoston istunto järjestettiin Helsingissä 30.10.—1.11.2012. Opetusministeri Jukka Gustafsson osallistui pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusministerineuvoston kokoukseen 13.10. Kokouksen aiheena oli pohjoismainen tutkimusyhteistyö ja pohjoismainen tutkimusrahoitus.

 • |Finland
  22-11-2012

  Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

  Yksi keskeinen keskustelunaihe on ollut niiden työttömien toimeentulon turvaaminen, jotka putoavat 1. tammikuuta päivärahajärjestelmästä. Nyt voimaan tullut uusi säädös takaa työttömille vielä puolen vuoden toimeentulon, mikäli he osallistuvat koulutukseen.

 • |Island
  19-11-2012

  Ráðherranefnd um menntamál og rannsóknir fjallaði um samstarf háskóla

  Þing Norðurlandaráðs fór fram í Helsinki dagana 30.10.-1.11.2012. Menntamálaráðherra Finna Jukka Gustafsson tók þátt í fundi ráðherranefndar um menntun og rannsóknir. Meginumfjöllunarefnið var samstarf um rannsóknir og fjármögnun norrænna rannsókna.

 • |Island
  19-11-2012

  Fimmta norræna ráðstefnan um nám fullorðinna

  Velkomin á fimmtu ráðstefnu norrænna fræðimanna um nám fullorðinna dagana 5. og 6. mars 2013 í Reykjavík.

 • |Island
  19-11-2012

  Danska ríkisstjórnin samþykkir fjárlög fyrir 2013 að loknu samkomulagi við Einingu, enhedslisten

  Meginviðfangsefnið er að tryggja atvinnuleitendum sem frá og með 1. janúar 2013 missa réttindi til atvinnuleysisbóta. Gert var samkomulag um að tryggja atvinnuleitendum bætur í sex mánuði til viðbótar ef þeir sækja nám.

 • |Danmark
  16-11-2012

  Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring

  Velkommen til ”Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring” d.5.-d.6.marts 2013 i Reykjavík, Island.

 • |Sverige
  15-11-2012

  Utbildnings- och forskningsministerrådet tog upp högskolesamarbetet

  Nordiska rådets session ordnades i Helsingfors 30.10.-1.11.2012 Undervisningsminister Jukka Gustafsson deltog i nordiska utbildnings- och forskningsministerrådets möte 31.10. Temat var det nordiska forskningssamarbetet och den nordiska forskningsfinansieringen.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

  Et centralt punkt har været at sikre de ledige, der pr. første januar ville falde ud af dagpengesystemet. Der er vedtaget en ordning, hvor de ledige sikres forsørgelse i yderligere seks måneder, hvis de deltager i uddannelse.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  26-10-2012

  Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

  En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  17-10-2012

  Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship (2012)

  New waves of immigration have added unprecedented demographic complexity to Western societies. The early post-war migration pattern of replacement labour from a clearly defined handful of sending countries has been overtaken by what we today call “super-diversity”.

 • |Island
  26-09-2012

  Samkeppni grefur undan siðferði innan æðri menntunar

  Aukin samkeppni bæði innanlands og alþjóðleg veldur því að lítið verður gert úr akademíunni og grefur undan meginviðfangsefnum háskólans. Í versta falli getur samkeppnin leitt til aukins misréttis meðal stúdenta og spillingu á siðferði starfsfólksins.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Konkurrensen äventyrar moralen inom högre utbildning

  Den tilltagande konkurrensen på nationell och internationell nivå håller på att underminera akademiska värden och äventyrar genomförandet av universitetens basuppgifter. Samtidigt kan det i värsta fall leda till en tilltagande ojämlikhet bland studerandena och en försvagning av moralen hos personalen.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kilpailu vaarantaa korkeakoulutuksen moraalin

  Lisääntyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu rapauttaa akateemisia arvoja ja vaarantaa yliopiston perustehtävien suorittamisen. Samalla se voi pahimmillaan johtaa opiskelijoiden eriarvoistumiseen ja henkilökunnan moraalin heikkenemiseen.

 • |Finland
  29-08-2012

  Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

  Tilastokeskus toteuttaa laajan selvityksen suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Haastattelut tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 • |Island
  29-08-2012

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Hagstofan hrindir í framkvæmd umfangsmikilli könnun á þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi eftir undirstöðumenntun. Í könnuninni verða tekin viðtöl við rúmlega 6.000 Finna á aldrinum 18–69 ára. Viðtölin verða tekin fyrir lok ársins 2012.

 • kompetensutveckling forskning |Sverige
  22-08-2012

  Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

  Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb ...

 • |Sverige
  21-08-2012

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  Statistikcentralen inleder en omfattande utredning av vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuas drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Intervjuerna görs före utgången av år 2012.