forskning • 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning satte fokus på bæredygtighed i voksenundervisningen med mange spændende ideer til, hvad det indebærer. Her er det professor MSO emeritus Jeppe Læssøe. Foto: Dorthe Plechinger.
  efter- og videreudddannelse bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  27-05-2019

  Voksenundervisning – på den bæredygtige måde

  Hvad er bæredygtighed i undervisningen – og hvilke krav stiller det til undervisere og undervisningen, at der skal undervises til en uvis fremtid med ukendte klimamæssige udfordringer og store politiske spørgsmål. Det gav 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning i Danmark forskellige bud på.

 • Lotte Darsø, lektor i innovation, arbejder med masteruddannelsen LAICS, der står for Leadership and Innovation in Complex Systems, forsker i kreativitet og innovation. Hun mener, at de innovative kompetencer er de bæredygtige kompetencer, som fremtiden har brug for. Foto: Dorthe Plechinger
  bæredygtig udvikling kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  27-05-2019

  Innovationskompetencer er fremtidens kompetencer

  "Ikke alt, der kan måles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan måles". Med Einsteins citat indledte lektor i innovation Lotte Darsø sit oplæg "Fremtidens kompetencer – en udfordring for uddannelsessystemet" til 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning 13.-15. maj 2019 i Danmark.

 • forskning |Norden
  25-02-2016

  Mimers årliga forskarkonferens

  Arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet och Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

 • forskning |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Forskarnätverket 2016

 • |Danmark
  22-09-2015

  Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

  Der er en tendens til oftere at indgå samarbejde om enkelt arrangementer end fortløbende samarbejder.

 • forskning |Finland
  05-05-2015

  Kansainvälinen konferenssi tutkii kulttuurin roolia kestävässä kehityksessä

  Konferenssi Culture(s) in Sustainable Futures kokoaa lähes 300 osallistujaa keskustelemaan kulttuurin merkityksistä kestävässä kehityksessä.

 • forskning |Danmark
  05-05-2015

  Nye pædagogiske anbefalinger skal styrke de erhvervsrettede voksenuddannelser

  Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har udarbejdet et pædagogisk inspirationsmateriale med praksis- og forskningsbaseret viden om voksenpædagogik.

 • flexibelt lärande |Danmark
  23-04-2015

  Vi-vi-vi-generationen

  Unge, digitale indfødte er ikke en mig-mig-mig-generation af selvcentrerede superindividualister.

 • forskning |Sverige
  13-03-2015

  Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

  Går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet?

 • forskning |Norge
  12-03-2015

  70 millioner NOK til å danne internasjonale partnerskap

  SIU og Forskningsrådet har lansert et nytt, stort partnerskapsprogram for internasjonalisering i høyere utdanning, og lyser nå ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren.

 • forskning |Sverige
  06-03-2015

  Regeringen påbörjar arbetet med ny forskningsproposition

  Regeringen har gett i uppdrag till Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag för en forskningspolitiks proposition.

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • forskning |Sverige
  10-02-2015

  Många unga varken jobbar eller studerar

  Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats.

 • forskning |Finland
  09-02-2015

  Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

  Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto.

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • forskning |Danmark
  05-02-2015

  The Nordic Model for Lifelong Learning: a solution to the crisis

  Last week, Aarhus University hosted the international conference 'Learning Unlimited'.

 • forskning |Færöerne
  30-01-2015

  Färsaarten yliopistosta ulkoinen arviointi

  Kyseessä on ensimmäinen Färsaarten yliopistosta tehty ulkoinen arviointi.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • forskning |Finland
  30-01-2015

  Valtaosa suomenkielisistä vastustaa kouluruotsia

  Kolme neljäsosaa suomenkielisistä haluaisi lakkauttaa pakollisen ruotsin opiskelun ja tehdä ruotsista valinnaisen aineen.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

  Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • forskning |Sverige
  30-01-2015

  Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

  Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Færeyjar aðilar að Horizon 2020

  Fyrir þróunarlönd eins og Færeyjar, sem ekki tilheyra formlegu samstarfi ESB um rannsóknir, hafa ferlar samningaviðræðna verið langir.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Úttekt á starfsemi Háskólans í Færeyjum

  Forsenda sérfræðingahópsins var „Við metum til að þróa“ Árangur vinnunnar, sem er fyrsta ytri úttektin á Háskólanum í Færeyjum, var birt á fundi hjá mennta-, vísinda- og menningarmálaráðuneytinu þann 13. janúar sl.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Meirihluti finnskumælandi eru andsnúnir skólasænsku

  Þrír af hverjum fjórum finnskumælandi vilja fella niður skyldunám í sænsku og telja að það ætti að vera valfrjálst.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Færøerne med i Horizon 2020

  Aftalen gør Færøerne en associeret del Horizon 2020.

 • forskning högre utbildning |Færöerne
  29-01-2015

  Evaluering af Færøernes Universitet

  Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Majoriteten av de finskspråkiga emot skolsvenskan

  Tre fjärdedelar av de finskspråkiga vill slippa de obligatoriska studierna i svenska och tycker att studierna borde vara frivilliga.

 • distansutbildning |Sverige
  26-01-2015

  Kan man läsa digitalt på riktigt?

  Det digitala läsandet och vad det gör med oss

 • Professor emeritus Kari Uusikylä tror på den fria bildningen.
  forskning motivation |Finland
  19-01-2015

  Att mäta och jämföra resultat tar död på kreativiteten

  Känd kreativitetsforskare efterlyser långsammare tempo.

 • forskning |Sverige
  12-01-2015

  Sökande tog sin början i en saga

  Humanism, naturvetenskap och filosofi.

 • forskning |Danmark
  11-01-2015

  Kvaliteten der forsvandt

  For at få kvalitet i en undervisning skal det være en indre sammenhæng mellem de forskellige niveauer inden for den institution didaktikken angår.

 • forskning |Norge
  09-01-2015

  Høring om langtidsplanen

  Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité holdt åpen høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning tirsdag 6. januar.

 • forskning |Norge
  22-12-2014

  Nødvendig med nytenkning om fagskoler

  Denne uken er det publisert to nye rapporter om fagskoler i Norge.

 • forskning |Island
  22-12-2014

  Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte 2014

  Arbeidslivets opplæringssenter holdt årsmøte på Hotel Natura den 4. desember i samarbeid med NVL.

 • forskning |island
  05-12-2014

  Investment in Adult Learning pays off!

  The analysis suggests that adult learning is even more important for innovation performance than higher education.

 • |Færöerne
  01-12-2014

  Færøernes Universitet anerkender ‘Charter and Code’

  Som den første forskningsinstitution på øerne har Færøernes Universitet meddelt Europa Kommissionen, at de anerkender Charter & Code.

 • forskning |Sverige
  12-11-2014

  500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

  500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

 • forskning |island
  10-11-2014

  Ny bok om äldre och lärande

  Senaste nytt inom äldres lärande finns nu samlat i en ny bok: Generations in Europe. Contemporary Issues on Older Adult Education, som är tillgänglig gratis.

 • forskning |island
  27-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Maailman kaikkiin talouksiin vaikuttavan pitkittyneen, kenties pysyvän talouskriisin aikana jotkut menettävät enemmän kuin toiset.

 • forskning |island
  22-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Ævinám er til framdráttar á tímum efnahagskreppu.

 • forskning |island
  20-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Livslångt lärande är en faktor som hjälper i tider av ekonomisk kris.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.
  forskning utbildningspolitik |Island
  07-10-2014

  Livslang læring skal sættes i centrum

  Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.

 • forskning |Sverige
  06-10-2014

  Effektivare arbetsmöten

  För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus.

 • |Danmark
  26-06-2014

  Dönsk fyrirtæki skara framúr fyrirtækjum á Norðurlöndunum við að nýta fjárfestingar til rannsókna og þróunar

  Niðurstöður nýrrar greiningar sýna að dönsk fyrirtæki fá meira út úr þeim fjárfestingum sem varið er til rannsókna þróunar en fyrirtæki annarsstaðar á Norðurlöndunum.

 • Sosiaalikasvatusalan oppilaitos Perorsaanermik Ilinniarfik on nyt mukana arktisella alueella sijaitsevien oppilaitosten UArctic-verkostossa, joka edistää alueella tapahtuvaa koulutusta ja tutkimusta.
  |Grønland
  26-06-2014

  Grönlantilainen oppilaitos osaksi UArctic-verkostoa

  Maailman pohjoisin sosiaalialan oppilaitos Perorsaanermik Ilinniarfik kuuluu nyt University of Arctic -koulutusverkostoon.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020

  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta

  Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020.
  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta

  Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020.
  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Tanskalaisyritykset Pohjoismaiden parhaita hyödyntämään tutkimus- ja kehityspanostuksia

  Tuoreen tutkimuksen mukaan tanskalaiset yritykset saavat paremman tuoton tutkimukseen ja kehitykseen suunnatuista panostuksista kuin muissa Pohjoismaissa toimivat yritykset.

 • Sammen med en række andre uddannelser i det arktiske område, er det socialpædagogiske seminarium Perorsaanermik Ilinniarfik nu blevet optaget i netværket UArctic, der promoverer uddannelse og forskning i området.
  |Grønland
  18-06-2014

  Uddannelse bliver en del af UArctic

  Verdens nordligste seminarium Perorsaanermik Ilinniarfik indgår nu i uddannelsesnetværket University of Arctic.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Danske virksomheder bedst i Norden til at få udbytte af investeringer i forskning og udvikling

  En ny analyse viser, at danske virksomheder får mere ud af deres investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande.

 • |Færöerne
  18-06-2014

  Færøerne og EU enige om forslag til ny forskningsaftale

  Aftalen drejer sig om Færøernes deltagelse EUs forskningsprogram, Horizon 2020, fra 2014 til 2020.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Norrænir lista- og vísindamenn í fremstu röð þróa Biophiliu

  Á formennskuárinu 2014 óskuðu íslensk stjórnvöld eftir samstarfi við hin Norðurlöndin um frekari þróun Biophiliu kennsluverkefnisins. Staðbundin samstarfsnet verða sett á öllum Norðurlöndum, þ.m.t. Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Eminente Nordiske kunstnere og forskere utvikler Biophilia

  Under islandsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2014 ønsket islandske myndigheter samarbeid med de andre nordiske landene om utvikling av Biophilia utdanningsprosjektet. Lokale samarbeidsnettverk blir etablert i alle de nordiske landene og på Åland, Færøyene og Grønland.

 • |Norden
  28-03-2014

  Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning

  Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for nordisk utdanningsforskning under Horisont 2020? Dette er tema for konferansen "Shaping the future of Nordic education" i Reykjavik 19. mai 2014.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Uusi ajatushautomo korottaa äänensä humanistisen osaamisen puolesta

  Ruotsissa perustettiin vastikään kansallinen humanististen tieteiden ajatushautomo Humtank. Ajatushautomon tarkoituksena on täyttää keskustelussa vallitseva tyhjiö ja edustaa humanistista näkökulmaa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, etenkin tutkimukseen ja koulutukseen liittyvässä keskustelussa. Yksi hautomon jäsenistä on Jonas Harvard, Mittuniversitetet-yliopiston humanististen tieteiden osaston dosentti.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ný hugmyndasmiðja á sviði hugvísinda

  Nýlega var nýrri hugmyndasmiðju á sviði hugvísinda – Humtank komið á laggirnar. Henni er ætlað að fylla tómarúm í umræðum og beina sjónum að sjónarmiðum hugvísinda í samfélagsmálefnum einkum hvað varða rannsóknir og menntun. Jonas Harvard, dósent í sagnfræði við Hugvísindadeild er einn af stofnendunum

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • forskning |Norden
  27-02-2014

  Interkulturel pædagogik (2013)

  Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

 • |
  31-01-2014

  “Adult Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult Education

  School of Education, University of Tampere, Finland

 • |Norge
  29-01-2014

  Forskning: 9 av 10 anbefaler studieforbundenes kurs

  21. januar publiserte Vox en forskningsrapport fra Oxford Resarch. Med det er ett års forskning på studieforbund avsluttet, og konklusjonene er positive: Kurs i studieforbund og frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Uddannelse i fremgang i Grønland

  Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Lancering af EURAXESS Faroe Islands

  19. december 2013 blev Euraxess portal nr. 39, som er Euraxess Faroe Islands, åbnet for offentligheden og taget i brug.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  EURAXESS Faroe Islands avattiin

  19. joulukuuta 2013 Euraxessin portaali numero 39, Euraxess Faroe Islands, avattiin yleisölle ja otettiin käyttöön.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Koulutus nosteessa Grönlannissa

  Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 • |Norge
  29-01-2014

  Tutkimus: yhdeksän kymmenestä suosittelisi sivistysliittojen kursseja

  21. tammikuuta Norjan elinikäisen oppimisen virasto Vox julkisti Oxford Research -tutkimuslaitoksen laatiman tutkimusraportin. Raportti perustuu vuoden pituiseen sivistysliittoja koskevaan tutkimukseen, jonka johtopäätökset ovat myönteisiä: sivistysliittojen ja vapaaehtoisjärjestöjen järjestämät kurssit ovat osallistujille antoisia niin oppimistulosten kannalta kuin sosiaalisesti.

 • Den danska barn- och undervisningsministern, Christine Antorini deltar i den nordiska skolkonferensen på Bella Center i Köpenhamn.
  |Norden
  19-01-2014

  Stor konferens om den nordiska skolan

  Norden visar vägen med en stor konferens i Köpenhamn om utmaningar och styrkor i de nordiska utbildningarna.

 • forskning |
  27-11-2013

  Arbejdsgrupper om forskning - Faktablader

  Arbejdsgrupper om forskning - Faktablader

 • forskning |Norden
  27-11-2013

  Arbeidsgrupper om forskning - Virksomhetsplan 2013

  Arbeidsgrupper om forskning - Virksomhetsplan 2013

 • |
  26-11-2013

  Lärarfortbildning i Norden

  A Nordic Dialogue on the Integration of Teacher’s Initial and Continuing Education

 • |
  26-11-2013

  Universitetens roll i Norden

  En konferens för de nordiska universitetens strategiska ledning inom akademia och administration 21 – 23 augusti 2013 på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors skärgård.

 • |
  26-11-2013

  CO-CREATE 2013 Conference

  CO-CREATE 2013 invites into trans-disciplinary dialogue researchers in the fields of organization theory, management science, service research, law, design research, and learning sciences, as well as in computer science and engineering.

 • |
  26-11-2013

  NERA Congress number 42: Education for sustainable development

  The topic of the conference is related to the UN decade ”Education for sustainable development” which has come to an end in 2014. You are invited to take part in this discussion, even if your research interest may be in other directions.”

 • |
  26-11-2013

  Nyttan med folklig bildning - i nytt ljus

  På seminariet diskuteras viktiga vägval för folkbildningen utifrån helt ny forskning om folkhögskolor och studieförbund tillsammans med forskare och pedagoger från hela Norden.

 • |
  26-11-2013

  Mere og bedre VEU – hvordan?

  Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) den årlige forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

  8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Symposiumi aikuisten peruslukutaidosta

  Alfarådet-lukutaitoverkoston kokoontumisen yhteydessä Färsaarilla järjestettiin 28.10. symposiumi peruslukutaidosta ja kotoutumisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 eri alojen ammattilaista.

 • |Norge
  26-11-2013

  Opettajat tyytyväisiä täydennyskoulutukseen

  Pohjoismainen innovaation, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuskeskus NIFU on tutkinut täydennyskoulutukseen vuonna 2013 osallistuneiden norjalaisopettajien kokemuksia.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Siirtyminen koulutuksesta työelämään

  Uusi vihkonen kertoo, miten siirtymää aikuiskoulutuksesta työelämään voidaan helpottaa.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Málþing um grunnleikni fullorðinna í læsi

  Í tengslum við heimsókn norræna læsisráðsins (Alfarådet) til Færeyja þann 28. September sl. var haldið málþing um grunnleikni í læsi og aðlögun. Um 60 manns sóttu þingið.

 • |Norge
  25-11-2013

  Kennarar ánægðir með símenntun

  Norræna vísindastofnunin fyrir nýsköpun, rannsóknir og menntun (NIFU) hefur gert könnun meðal norskra kennara sem sóttu símenntun árið 2013.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Yfirfærsla á milli menntunar og vinnu

  Yfirfærsla sí- og endurmenntunar – Tólf þættir sem tryggja að maður nýti það sem maður lærir er auðlesinn bæklingur um hvernig hægt er að efla yfirfærslu á milli náms og starfs.

 • forskning |Norden
  22-11-2013

  Forskermiljø - Danmark, Finland, Norge, Sverige

  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved nationale institutioner i de nordiske lande

 • forskning |
  21-11-2013

  Tematiske forskernetværk - verksamhetsplan 2013

  Tematiske forskernetværk - verksamhetsplan 2013

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Symposium om grundlæggende literacitet for voksne

  I forbindelse med Alfarådets besøg på Færøerne 28. oktober blev der afholdt et symposium om grundlæggende literacitet og integrationsspørgsmål. Omkring 60 deltagere fra diverse sektorer var til arrangementet.

 • |Norge
  20-11-2013

  Lærere fornøyde med videreutdanning

  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en undersøkelse blant norske lærere som har deltatt på videreutdanning i 2013.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  "Transfer i VEU – Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer", letlæst og anvendeligt hæfte om at fremme transfer mellem uddannelse og praksis.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Þróun á námi í náttúruvísindum á Grænlandi

  Innan tíðar verður í fyrsta skipti hægt að leggja stund á nám í líffræði á háskólastigi á Grænlandi. Þetta verður gert í samstarfi Náttúrustofnunar, Háskólans í Árósum og Manitoba háskóla í Kanada, en þar er samstarf eftir Artek-líkaninu þegar hafið.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri

  Markmið dreifbýlisverkefnisins Nuiki sem hófst á síðasta ári, er að veita íbúum tækifæri til þess að sækja sér menntun. Góður árangur náðist af verkefninu á fyrsta árinu en þá luku 43 af 45 þátttakendum á ólíkum aldri námsferlinu.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.