forskning • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Luonnontieteellinen koulutusohjelma kehitteillä Grönlannissa

  Parin vuoden kuluttua Grönlannissa käynnistyy ensi kertaa yliopistotasoinen biologian koulutusohjelma. Koulutus toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuvat Grönlannin luontoinstituutti, tanskalainen Århusin yliopisto ja kanadalainen Manitoban yliopisto. Organisaatioilla on entisestään kumppanuussuhde, joka on solmittu arktisen teknologiakeskus Artekin puitteissa.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Färsaarten yliopistoon ulkoinen arviointi

  Opetusministeri Bjørn Kalsø on nimittänyt kolmesta ulkomaisesta asiantuntijasta koostuvan paneelin suorittamaan arvioinnin Färsaarten yliopistosta. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Korkeakoulutus, kansainvälistyminen ja tutkimus polttopisteessä

  Syyskuussa Torshavnissa järjestettiin kaksi suurta koulutustapahtumaa, joista kummassakin oli paljon kävijöitä. Ensimmäisenä vuorossa oli ”Rajatonta koulutusta” -nimiset koulutusmessut, toisena eurooppalaiseen Tutkijoiden yö -tapahtumasarjaan kuuluva tutkimusaiheinen tilaisuus.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ytri úttekt á Háskólanum á Færeyjum

  Færeyski menntamálaráðherrann, Bjørn Kalsø, hefur tilnefnt þrjá erlenda sérfræðinga í nefnd sem á að gera ytri úttekt á háskólanum á Færeyjum. Skýrsla með úttektinni er væntanleg haustið 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Háskólamenntun, alþjóðavæðing og áhersla á rannsóknir

  Í september voru haldnar tveir stórir viðburðir um menntun í Þórshöfn og báðir voru vel sóttir. Fyrri viðburðurinn var menntamessan Menntun án landamæra og sá síðari snerist um rannsóknir og var hluti af European Researchers’ Night’.

 • forskning |Sverige
  19-11-2013

  Tutkimusta ruotsalaisesta kansalaisyhteiskunnasta

  Ruotsin tiedeneuvosto on käynnistänyt tutkimuksen puiteohjelman, jonka aiheena on kansalaisyhteiskunnan kehitys Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ohjelman kesto on 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2015.

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • |Grönland
  22-10-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Forskning om svenska civilsamhället

  Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 • |Norge
  26-09-2013

  28 millioner til forskning

  Fire fagmiljøer har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på voksnes læring. Alle vil bruke datamateriale fra den første PIAAC-undersøkelsen, som kommer 8. oktober. To av fire forskningsprosjekter, både NIFU og Høgskolen Stord/Haugesund, har nordisk fokus.

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • |in English
  27-08-2013

  8 Success Factors now in five languages

  The booklet on 8 Success Factors - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society, originally in Swedish, has been popular and applied in various setting to evaluate projects, operations and programs . To meet the needs of our readers it has been translated to Danish, English, Greenlandic and Icelandic.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Viden om Grønlands undergrund i hovedstaden

  For at hjælpe geologer fra udlandet, folk der vil vide mere om og arbejde med Grønlands undergrund vil GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i september-måneden få lokaler i hovedstaden Nuuk. Derigennem vil informationsdeling og kontakt gennem GEUS i Grønland blive lokalt. En af opgaverne er også at være med på uddannelsesområdet i Grønland og udvikle undervisningen om råstoffer.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Mittuniversitetet satsar för utvecklat e-lärande

  En ny satsning på forskning inom e-lärande ska ytterligare öka kvaliteten i utbildningen vid Mittuniversitetet. Sex miljoner satsas när en ny forskningsmiljö byggs upp för att ta tillvara nya pedagogiska metoder och nya möjligheter som den senaste tekniken och internet ger.

 • |Finland
  27-08-2013

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 • |Færöerne
  25-06-2013

  Ny forskningspark åbnet i Torshavn

  Fredag den 31. maj åbnede forskningsparken, der bærer navnet “Granskingarsetrið Inova”. Inova, som står for innovation og nytænkning, er ramme for tværvidenskabelig og erhvervsorienteret forskning.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Forskningscirkeln – en väg till kunskapsutveckling i skolan

  En forskningscirkel, som är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor kan fungera som ett sätt att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. Det visar en ny rapport av Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, Sören Andersson, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Ann-Marie Wahlström, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Island
  21-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Island
  20-05-2013

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir í rannsóknum á námi fullorðinna

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir um nám fullorðinna er nýútkomin bók sem meðal annars fjalla um hvað kennslufræði er, hversvegna fullorðnum er nauðsynlegt að leggja stund á nán og hvað stýrir námi fullorðinna.

 • |Finland
  20-05-2013

  Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

  Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Opinnot ovat mahdollisuus - tukea ammattikoulutukselle

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutusalalle suunnatun apurahan. Taustalla on hallituksen päätös käynnistää kampanja, jonka otsikkona on "Opinnot ovat mahdollisuus". Apurahaa voi hakea 1.6.2013 asti.

 • |Island
  15-05-2013

  Nám er vinnandi vegur - Styrkir til að efla starfsmenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur. Umsóknarfrestur er til 1. júní 2013.

 • |Norge
  15-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Norge
  23-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

  Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

  Tutkimus ja korkeakoulutus mainitaan ensisijaisen tärkeinä kasvutekijöinä uudessa raportissa, jonka Färsaarten itsehallinto julkaisi huhtikuun alussa. Työministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä esitellään 37 konkreettista kasvunedistämiskeinoa.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |Island
  22-04-2013

  Heildaráætlun um fólksfjölgun fyrir 700 milljónir

  Rannsóknir og æðri menntun eru kjarni vaxtar í nýrri skýrslu sem færeyska landsstjórnin birti og hóf innleiðingu á í byrjun apríl. Frumkvæðið að greinargerðinni átti atvinnuráðuneytið.

 • |Island
  22-04-2013

  Of litlar rannsóknir á fullorðinsfræðslu

  Norska ríkisstjórnin lagði nýlega fram þingsályktunartillögu um rannsóknir með titlinum „Langar línur – þekking skapar tækifæri“ Þar er varpað fram að rannsóknum á sviði fullorðinsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Því er lagt til að auka fjárframlög til rannsókna á sviðinu til þess að hægt verði að auka við þekkinguna.

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • |Norge
  18-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • forskning vuxenutbildning |Danmark
  04-04-2013

  Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

  To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 • kompetensutveckling |NVL
  26-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Finland
  26-03-2013

  Yliopistojen rooli syrjäseutujen kasvutekijänä

  Kuinka Färsaaret voivat käyttää korkeakoulutusta väestönkasvun välineenä? Millainen rooli syrjäseutujen yliopistoilla voi olla paikallisyhteisössä ja miten ne voivat vaikuttaa yhteisön kehitykseen?

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

  Tilastokeskus kerää opettajista tietoa kyselyllä, joka lähetetään noin 3 800 kouluun ja 60 000 opettajalle. Tiedonkeruu koskee kaikkia opettajia peruskoulusta aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

 • |Island
  25-03-2013

  Hlutverk háskóla í vexti jaðarsvæða

  Hvernig geta Færeyingar nýtt sér æðri menntun við fólksfjölgun? Hvaða hlutverki geta háskólar gegnt í fámennum samfélögum og hvaða áhrif geta þeir haft á þróun samfélagsins?

 • |Island
  25-03-2013

  Árangursþættir í menntaverkefnum

  Skýrsla fræðamanna „Analysis of educational projects designed to meet challenges in society“ og heftið „8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället“ voru kynntar á málstofu í Þórshöfn í Færeyjum þann ” 22. febrúar 2013.

 • |Island
  25-03-2013

  Upplýsingum um kennara safnað í Finnlandi

  Hagstofan í Finnlandi aflar upplýsinga um kennara með spurningakönnun sem verður send til um það bil 3.800 skóla og 60.000 þúsund kennara. Um er að ræða kennara á öllum sviðum allt frá grunnskóla til fullorðinsfræðslu.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Danmark
  20-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Norden
  30-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

  SWEDESD har publicerat en sammanfattande rapport “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward” med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

 • |Norge
  30-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Finland
  30-01-2013

  Tutkijoiden ja käytännön aikuiskasvatustyötä tekevien kohtauspaikka!

  Miten teoria ja käytäntö kohtaavat aikuisten oppimisessa Pohjoismaissa? Onko teorialla ja tutkimuksella jotain sanottavaa käytännön aikuiskasvatustyötä tekeville ja onko käytännöllä mitään tekemistä tutkimuksen kanssa? Ota selvää ja osallistu kiinnostavaan keskusteluun aiheesta 5.– 6. Reykjavikissa.

 • |Island
  29-01-2013

  Fundastaður fræðimanna og fræðsluaðila!

  Hvert er samband fræða og fræðsluaðila á Norðurlöndunum? Hafa kenningar og rannsóknir eitthvað að segja um starfsemina eða hefur starfsemin eitthvað með háskólana að gera? Þú getur komist að þessu og tekið þátt í áhugaverðum umræðum um efnið dagana 5.-6. mars i Reykjavík.

 • |Finland
  29-01-2013

  Raportti kestävän kehityksen kasvatuksesta

  SWEDESD on julkaissut yhteenvetoraportin “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward”. Raportin johtopäätökset ja suositukset ovat peräisin Visbyssä 24. – 26.10.2012 pidetystä kestävän kehityksen kasvatuksen (ESD) kansainvälisestä konferenssista. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa. www.swedesd.se.

 • |Finland
  29-01-2013

  Elinkeinoelämässä suoritettava tohtorintutkinto suosiossa

  Norjan tutkimusneuvoston käynnistämä, elinkeinoelämän palveluksessa työskenteleville tohtoriopiskelijoille suunnattu tukijärjestely on tuoreen tuoreen raportin mukaan hyvin suosittu. 99 % yrityksistä ja 95 % opiskelijoista on hyvin tyytyväisiä järjestelyyn.

 • |Island
  29-01-2013

  Ný skýrsla um nám í sjálfbærri þróun

  SWEDESD hefur gefið út skýrslu með samantekt undir yfirskriftinni „Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward“ með niðurstöðum og ráðleggingum frá alþjóðlegri ráðstefnu um nám í sjálfbærri þróun (ESD) sem haldin var í Visby í Svíþjóð dagana 24. til 26. október 2012. Hægt er að nálgast skýrsluna í heild sinni á slóðinni www.swedesd.se.

 • |Island
  28-01-2013

  Doktorsgráða í fyrirtækjum slær í gegn

  Vísindanefnd Noregs hefur komið á nýrri námsleið til doktorsprófs , doktorsgráðu í atvinnulífinu. Í nýrri skýrslu kemur fram að tilhögunin hefur slegið í gegn. 99% fyrirtækjanna og 95% af kandídötunum kunna mjög vel að meta hana.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Norge
  28-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

  SWEDESD har publicerat en sammanfattande rapport “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward” med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

 • |Finland
  22-11-2012

  Viides pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  Tervetuloa viidenteen aikuisten oppimisesta järjestettävään tutkijakonferenssiin, joka pidetään Islannin Reykjavikissa 5.–6. maaliskuuta 2013.

 • |Finland
  22-11-2012

  Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto käsitteli korkeakouluyhteistyötä

  Pohjoismaiden neuvoston istunto järjestettiin Helsingissä 30.10.—1.11.2012. Opetusministeri Jukka Gustafsson osallistui pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusministerineuvoston kokoukseen 13.10. Kokouksen aiheena oli pohjoismainen tutkimusyhteistyö ja pohjoismainen tutkimusrahoitus.

 • |Finland
  22-11-2012

  Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

  Yksi keskeinen keskustelunaihe on ollut niiden työttömien toimeentulon turvaaminen, jotka putoavat 1. tammikuuta päivärahajärjestelmästä. Nyt voimaan tullut uusi säädös takaa työttömille vielä puolen vuoden toimeentulon, mikäli he osallistuvat koulutukseen.

 • |Island
  19-11-2012

  Ráðherranefnd um menntamál og rannsóknir fjallaði um samstarf háskóla

  Þing Norðurlandaráðs fór fram í Helsinki dagana 30.10.-1.11.2012. Menntamálaráðherra Finna Jukka Gustafsson tók þátt í fundi ráðherranefndar um menntun og rannsóknir. Meginumfjöllunarefnið var samstarf um rannsóknir og fjármögnun norrænna rannsókna.

 • |Island
  19-11-2012

  Fimmta norræna ráðstefnan um nám fullorðinna

  Velkomin á fimmtu ráðstefnu norrænna fræðimanna um nám fullorðinna dagana 5. og 6. mars 2013 í Reykjavík.

 • |Island
  19-11-2012

  Danska ríkisstjórnin samþykkir fjárlög fyrir 2013 að loknu samkomulagi við Einingu, enhedslisten

  Meginviðfangsefnið er að tryggja atvinnuleitendum sem frá og með 1. janúar 2013 missa réttindi til atvinnuleysisbóta. Gert var samkomulag um að tryggja atvinnuleitendum bætur í sex mánuði til viðbótar ef þeir sækja nám.

 • |Danmark
  16-11-2012

  Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring

  Velkommen til ”Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring” d.5.-d.6.marts 2013 i Reykjavík, Island.

 • |Sverige
  15-11-2012

  Utbildnings- och forskningsministerrådet tog upp högskolesamarbetet

  Nordiska rådets session ordnades i Helsingfors 30.10.-1.11.2012 Undervisningsminister Jukka Gustafsson deltog i nordiska utbildnings- och forskningsministerrådets möte 31.10. Temat var det nordiska forskningssamarbetet och den nordiska forskningsfinansieringen.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

  Et centralt punkt har været at sikre de ledige, der pr. første januar ville falde ud af dagpengesystemet. Der er vedtaget en ordning, hvor de ledige sikres forsørgelse i yderligere seks måneder, hvis de deltager i uddannelse.

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  26-10-2012

  Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

  En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  17-10-2012

  Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship (2012)

  New waves of immigration have added unprecedented demographic complexity to Western societies. The early post-war migration pattern of replacement labour from a clearly defined handful of sending countries has been overtaken by what we today call “super-diversity”.

 • |Island
  26-09-2012

  Samkeppni grefur undan siðferði innan æðri menntunar

  Aukin samkeppni bæði innanlands og alþjóðleg veldur því að lítið verður gert úr akademíunni og grefur undan meginviðfangsefnum háskólans. Í versta falli getur samkeppnin leitt til aukins misréttis meðal stúdenta og spillingu á siðferði starfsfólksins.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Konkurrensen äventyrar moralen inom högre utbildning

  Den tilltagande konkurrensen på nationell och internationell nivå håller på att underminera akademiska värden och äventyrar genomförandet av universitetens basuppgifter. Samtidigt kan det i värsta fall leda till en tilltagande ojämlikhet bland studerandena och en försvagning av moralen hos personalen.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kilpailu vaarantaa korkeakoulutuksen moraalin

  Lisääntyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu rapauttaa akateemisia arvoja ja vaarantaa yliopiston perustehtävien suorittamisen. Samalla se voi pahimmillaan johtaa opiskelijoiden eriarvoistumiseen ja henkilökunnan moraalin heikkenemiseen.

 • |Finland
  29-08-2012

  Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

  Tilastokeskus toteuttaa laajan selvityksen suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Haastattelut tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 • |Island
  29-08-2012

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Hagstofan hrindir í framkvæmd umfangsmikilli könnun á þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi eftir undirstöðumenntun. Í könnuninni verða tekin viðtöl við rúmlega 6.000 Finna á aldrinum 18–69 ára. Viðtölin verða tekin fyrir lok ársins 2012.

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  22-08-2012

  Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

  Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb ...

 • |Sverige
  21-08-2012

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  Statistikcentralen inleder en omfattande utredning av vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuas drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Intervjuerna görs före utgången av år 2012.