forskning • forskning lika möjligheter |Sverige
  04-04-2011

  En språklig minoritet inom minoriteten

  Vid bussplanen i Mariehamn, alldeles i närheten av Medborgarinstitutet och stadsbiblioteket, ligger ”HandiCampen”.

 • forskning internationalisering |Sverige
  04-04-2011

  Hela världen på hemmaplan

  Om inte studenterna vill studera utomlands får man ta utlandet till studenterna.

 • forskning språk |Norge
  04-04-2011

  Som ringer i vann

  - Det er klart vi får renere gulv av å arrangere språkkurs, sier virksomhetsleder Anette Garsrud i Virksomhet renhold i Oppegård Kommune.

 • forskning innovation |Danmark
  04-04-2011

  Nytænkning skal gøre nordiske sprog cool blandt unge

  Når unge i Norden mødes, slår de hurtigt over i engelsk. Det nordiske sprogfællesskab er kraftigt på retur.

 • forskning språk |
  31-03-2011

  Estonia's experience - new languages to be learned in childhood

  Nearly a quarter of Estonia's population speaks only Russian. This is for Estonian society some kind of problem, because for the Russian speaking people it is somewhat harder to find a good job in Estonia, because the entrepreneurs in this country prefere workers skilled in both Estonian and Russian. For only Russian speaking people it is also difficult to monitor the Estonian media and to listen to social and political life in Estonia.

 • |Finland
  28-02-2011

  Aikuisten matematiikan oppiminen tutkimustiedon valossa

  Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 7.–8. huhtikuuta 2011.

 • |Finland
  28-02-2011

  Konferenssi oppimisesta ja kulttuurienvälisistä kohtaamisista

  24.–25. maaliskuuta 2011 Eskilstunassa, Ruotsi

 • |Island
  28-02-2011

  Nám og fjölmenningarlegir fundir

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  28-02-2011

  Stærðfræðinám fullorðinna byggt á rannsóknum

  Norrænt málþing í Stokkhólmi 7.-8. apríl 2011.

 • |Island
  28-02-2011

  ”Þekking & Vöxtur” (Viden & Vækst)

  er titill rannsóknarstefnu Færeyinga sem samþykkt var af Rannsóknarráði þann 28. Janúar 2011

 • |Danmark
  24-02-2011

  ”Viden & Vækst”

  er titlen på Færøernes overordnede forskningspolitik, som blev vedtaget af Forskningspolitisk Komité den 28. januar 2011.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Lärande och interkulturella möten

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Sverige

 • |Sverige
  23-02-2011

  Vuxnas matematiklärande med forskning som grund

  Nordiskt seminarium i Stockholm 7-8 april 2011.

 • forskning kompetensutveckling |Norge
  21-02-2011

  Når naturen viser krefter!

  Island er kjent for sin storslåtte natur, med vakre isbreer og aktive vulkaner. En øy langt ut i Nord-Atlanterhavet, like sør for polarsirkelen. Island ligger på den midtatlantiske ryggen hvor de euroasiatiske og nordamerikanske kontinentalplatene glir fra hverandre. I tillegg ligger øya også over et såkalt varmepunkt. Å bo på et slikt sted innebærer ikke alltid bare en positiv opplevelse.

 • forskning |in English
  18-02-2011

  Dear Reader!

  2011 is the European Year of Volunteering, and this year’s first DialogWeb, too, focuses on voluntary activities.

 • forskning |Finland
  18-02-2011

  Hyvä lukija!

  Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 johdosta tämän vuoden ensimmäisen DialogWebin teemana on vapaaehtoistoiminta.

 • forskning livslångt lärande |Sverige
  16-02-2011

  Kära läsare!

  2011 års första nummer av DialogWeb har temat frivillighet, med anledning av The European Year of Voluntary Activities.

 • baskunskaper forskning |
  15-02-2011

  CEOs of commercial companies teach sexual education at Estonian high schools

  In April this year several CEOs of large Estonian companies volunteered at high schools giving 8-12th year pupils classes about sexual education.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  15-02-2011

  Samaritterne – en frivillig indsats, der redder liv

  Med deres karakteristiske, stærkt røde påklædning er de synlige i landsskabet. Hvadenten de i små grupper går rundt og holder øje med, om nogen har brug for deres hjælp. Eller de danner en kæde foran scenen, hvor et stort koncertnavn har tiltrukket et livligt og tæt publikum. Deres opmærksomhed er ikke vendt mod superstjernerne på scenen. De er samaritter på arbejde og skal sørge for publikums velbefindende. Og de arbejder frivilligt.

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-02-2011

  Att hitta sitt sammanhang

  Är du nyfiken på forntida matlagning, stridskonst eller olika hantverks- och byggtekniker? I den åländska landsortskommunen Saltvik väcks vikingatiden och järnåldern till liv genom Fornföreningen Fibula. Entusiastiska kursdragare och medlemmar lär ut vikingahistoria med hjälp av prova-på-aktiviteter, gästabud och praktiska kurser. Möt ungdomsledaren Gunilla Nilsson, Fibulas egen viceordförande och tyghäxa.

 • forskning kortutbildade |Sverige
  15-02-2011

  Ur utanförskapet skapas eget lärande

  De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.

 • folkbildning forskning |Norge
  15-02-2011

  Forskning gir flere spørsmål enn svar

  Den ferske forskningsrapporten ”frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer” besvarer noen spørsmål – og inviterer til tusen nye!

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-02-2011

  Frivillighet kan öppna nya världar

  Folkhälsan är en finlandssvensk organisation som redan i nittio års tid har baserat en stor del av sin verksamhet på frivilliga insatser. Det är främst viljan att lära sig något nytt och behovet av social samvaro som är drivkraften hos dem som kommer med, säger Viveca Hagmark, direktör för Folkhälsans förbund. Allra viktigtast är givetvis att organisationens ändamål – att främja hälsa och livskvalitet - känns angeläget.

 • forskning motivation |Danmark
  15-02-2011

  Hvad har du gjort for fællesskabet i dag?

  Frivillige kræfter må nødvendigvis tænkes målrettet ind i en lang række af velfærdens kerneydelser som eksempelvis folkeskolen, daginstitutioner og ældreomsorg, hvis såvel budgetter som antallet af hænder skal række i de kommende årtier. Det mener Knud Aarup, der er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. Denne udvikling vil samtidig kunne styrke fællesskabet og mindske den stigende ulighed i samfundet

 • |Island
  03-02-2011

  "Nám og fjölmenningarlegir fundir"

  24.-25. mars 2011, í Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  03-02-2011

  Norðurlandaþjóðirnar fjölmenningarlegar, alþjóðlegar og fjölfróðar

  Með þessum orðum opnaði mennta- og menningarmálaráðherra Finna formennskuáætlun þeirra fyrir Norðurlandasamstarfið þann 24. janúar sl.

 • |Island
  01-02-2011

  Norsk ráðstefna um söfnun starfskrafta í raungreinar 28. mars 2011 í Osló

  Of fáir hafa lagt stund á nám í eðlisfræði, stærðfræði, efnafræði og tæknigreinum til þess að mæta þörfum atvinnulífsins, opinbera geirans og menntastofnananna. Enn fremur bendir ýmislegt til þess að þörf fyrir raungreinamenntun aukist í framtíðinni.

 • |Finland
  31-01-2011

  "Oppiminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset"

  Konferenssi 24. – 25. maaliskuuta 2011, Eskilstuna, Ruotsi.

 • |Finland
  31-01-2011

  Norjalainen konferenssi matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten aineiden opiskelijarekrytoinnista 28. maaliskuuta Oslossa

  Fysiikan, matematiikan, kemian ja teknisten alojen opiskelijamäärät ovat olleet liian pieniä kattamaan elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja oppilaitosten tarpeet. Näyttää myös vahvasti siltä, että näiden alojen osaajien tarve on kasvussa.

 • |Finland
  31-01-2011

  Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola

  Näillä teemoilla opetus- ja kulttuuriministeriö avasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmansa 24. tammikuuta.

 • forskning |Danmark
  28-01-2011

  Symposium: "Uddannelse skaber utvikling"

  Under 2011 har NVLs Distansnettverk planlagt en rekke symposier, med temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Undervisningsministeren i samråd om folkoplysningsudvalgets rapport

  Undervisningsminister Tine Nedergård var tilfreds med folkeoplysningsudvalgets rapport.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Studerende får merit

  Næsten alle studerende der søger om det, får merit på erhvervsakademi- og professionsuddannelserne.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Danske voksne uddanner sig

  Danmark er det land i Europa, hvor flest voksne deltager i uddannelse.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Konference om uddannelsesplan: Skab fremtid

  Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke afholdt en konference i Ilulissat i dagene 25. og 26. januar 2011.

 • forskning |Norge
  26-01-2011

  Studerende fanger

  Antall fanger som studerer mens de avsoner, har aldri vært høyere en i år. På Islands største fengsel Litla-Hraun, er 42 innsatte registrerte som studerende ved Sørlandets videregående skole på Selfoss. Ut av 18 innsatte på Bitra fengsel er 16 registrerte ved skolen. Og noen fanger på Kvíabryggja er registrerte for fjernundervisning.

 • forskning |Norge
  26-01-2011

  Færre elever i den videregående skolen

  Tall fra Islands statistikk viser at høsten 2010 var elever i den videregående skolen på Island 7,9 % færre en ett år før. Samtidig er flere studerende registrerte ved landets universiteter.

 • forskning |Sverige
  26-01-2011

  "Læring og interkulturelle møder"

  24.-25. marts 2011, Eskilstuna, Sverige

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Skapa en bra arbetsplats

  En god arbetsplatskvalitet innebär enkla vardagliga saker, som var och en stöter på i organisationen. Om arbetslivets kvalitet utvecklas, förbättras produktiviteten. Utvecklingen har dessutom en positiv inverkan på personalens välbefinnande.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Recept för ett lyckat kulturår

  Konst och kultur ger välfärd är huvudtemat för kulturhuvudstadsåret i Åbo. Åbo vill under 2011 visa att kultur öka människors välfärd på många sätt.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Dansk formandskab for Nordisk Råd i 2011

  Nordisk Råds nye præsident Henrik Dam Kristensen ønsker at styrke Norden som en region i Europa, øget

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden

  Mera information om Finlands ordförandeskap:
  Med dessa teman öppnade undervisnings- och kulturministeriet sitt program under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet den 24 januari.

 • forskning |Danmark
  25-01-2011

  Kan fjernundervisning være med til at reducere ‘brain drain’ på Færøerne?

  En redegørelse om diverse muligheder for fjernundervisning og hvordan fjernundervisning kan fastholde uddannelsessøgende på Færøerne er kommet på markedet. Udover at være med til skabe nye, alternative og varierede uddannelsesmuligheder, kan fjernundervisning især forbedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse for folk, der bor i udkantsområder.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Ny svensk högskola

  Den 1 januari drog verksamheten igång på Stockholms dramatiska högskola, landets största högskola för film, radio, tv och teater. Den nya högskolan, resultatet av sammanslagningen av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm, samlar alla utbildningar under ett tak.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Högskolan långt ifrån jämställd: kraftfulla politiska åtgärder krävs

  En jämställdhetsbonus till jämställda lärosäten på totalt 50 miljoner kronor per år, ett särskilt uppdrag till forskningsråden och Vinnova för att säkerställa att satsningarna på starka forskningsmiljöer inte missgynnar kvinnor är några av förslagen i betänkandet Svart på vitt - om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1).

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

  Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nytt förslag: Rätt till omprövning av betyg

  Elever har tidigare inte kunnat få sina betyg omprövade om de varit missnöjda med lärarens bedömning. I skollagen har införts en skyldighet för läraren att ändra ett betyg om det är uppenbart oriktigt och det kan ske snabbt och enkelt. I betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg (SOU 2010:96) föreslås att en elev, som inte får sitt betyg ändrat av läraren, ska kunna få betyget omprövat av rektorn.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nätverk en stor tillgång för individen

  Individer som deltar i organiserade nätverk upplever dem ofta som en stor resurs som ger självförtroende, nya idéer och kunskap. Däremot är arbetsgivare och organisationer mindre bra på att ta tillvara den kunskap individerna får med sig. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling i arbetsvetenskap av Mats Holmquist, ”Lärande nätverk – en social oas i utvecklingsprocess” som lades fram i oktober vid Luleå tekniska universitet.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Erfaring gir mulighet til utdannelse

  For å heve kompetansen i kommunens omsorgstjenester får ansatte uten generell studiekompetanse vernepleierutdannelse ved Høgskolen i Telemark (HiT).

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Norsk konferanse om rekruttering til realfag – 28. mars 2011 i Oslo

  Tilstrømmingen til fysikk, matematikk, kjemi og teknologifagene har vært for lav til å dekke næringslivets, offentlig sektors og utdanningsinstitusjonenes behov. Videre er det mye som tyder på at behovet for realister vil øke i fremtiden.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Store forventninger til lederutdanning for barnehagen

  Våren 2011 starter den nye nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  23 norske virksomheter med i traineeprogrammet 2011

  Staten setter nå i gang et nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Hensikten med programmet er å få tak i dyktige medarbeidere og å gi statlige virksomheter erfaring med å rekruttere og legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Utdanningskonferanse i Norge om ”Morgendagens helsearbeidere i nord"

  Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø arrangerer 6.-7. april 2011 regional utdanningskonferanse.

 • |Island
  15-12-2010

  Fréttir af frumkvöðlum

  Hversvegna eru tveir þriðju norskra frumkvöðla karlar? Er ein þeirra spurninga sem leitast er við að svara í þremur nýjum rannsóknaverkefnum innan MER áætlunarinnar.

 • |Island
  15-12-2010

  Finnar náðu aftur yfirburðaárangri í PISA-könnuninni

  Lesskilningur finnskra unglinga, stærðfræðikunnátta og þekking í náttúrufræði er samkvæmt PISA-könnuninni ein sú besta á heimsmælikvarða.

 • |Finland
  14-12-2010

  Uutta tietoa yrittäjyydestä

  Miksi kaksi kolmesta norjalaisyrittäjästä on miehiä? Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta MER-tutkimusohjelman kolmessa uudessa hankkeessa.

 • |Finland
  11-12-2010

  Suomi jälleen PISA-tutkimuksen kärjessä

  Suomalaisnuorten lukutaito, matematiikan osaaminen sekä luonnontieteiden osaaminen on PISA 2009 -tutkimuksen mukaan jälleen huipputasoa.

 • |Sverige
  11-12-2010

  Finland fick igen toppresultat i PISA-undersökningen

  De finländska ungdomarnas läskunnighet, matematiska färdigheter samt naturvetenskapliga färdigheter är enligt PISA-undersökningen 2009 igen i toppklass.

 • |Norge
  10-12-2010

  Nytt om entreprenørskap

  Hvorfor er to av tre norske entreprenører menn? Dette er noen av spørsmålene i tre nye prosjekter i forskningsprogrammet MER.

 • |Finland
  25-11-2010

  Tutkimus muokkaa tulevaisuutta

  Hallituksen tutkimuspoliittinen neuvonantajaryhmä on valmistanut katsauksen Ruotsin tutkimusjärjestelmästä. Ryhmän tutkimusraportissa esitetään joukko ehdotuksia, jotka liittyvät mm. koulutukseen, tutkijoiden rekrytointiin, tutkijoiden urapolkuihin, tutkimuksen täsmärahoitukseen ja ruotsalaisen tutkimuksen tason nostamiseen.

 • |Finland
  25-11-2010

  Uusi kirja aikuisten oppimisprosesseista ilmestynyt

  Aikuisten oppimisprosessit ovat erityisiä. Aikuisilla on vakiintunut identiteetti, kokemuksia työ- ja perhe-elämästä sekä formaalia ja nonformaalia osaamista. He haluavat pystyä käyttämään oppimaansa työpaikallaan, jatko-opinnossaan tai henkilökohtaisen tai sosiaalisen kehityksensä välineenä.

 • |Island
  25-11-2010

  Rannsóknir móta framtíðina

  Sænska ríkisstjórnin fól rannsóknarnefnd að veita ráðgjöf um rannsóknir. Nefndin hefur gert úttekt á sænska vísindasamfélaginu og leggur í skýrslu sinni fram fjölmargar tillögur sem varða m.a. menntun, ráðningu fræðimanna, starfsframa vísindamanna, fjárveitingar til rannsókna og hvernig auka má gæði sænskra rannsókna.

 • |Island
  25-11-2010

  Ný bók um námsnálgun fullorðinna

  Fullorðið fólk hefur þroskaða sjálfsmynd, reynslu af bæði vinnu og fjölskyldulífi, formlega hæfni og raunfærni. Fullorðið fólk getur notfært sér það sem það lærir, á vinnustað, í lengra námsferli eða til persónulegs og félagslegs þroska.

 • |Sverige
  21-11-2010

  Forskning formar framtiden

  En Forskningsberedning med uppgift att fungera som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska har gjort en översyn av det svenska forskningssystemet och lägger i rapporten ett antal förslag som bland annat gäller utbildning, forskarrekrytering, forskares karriärvägar, riktade forskningssatsningar och hur kvaliteten på svensk forskning kan höjas.

 • |Danmark
  21-11-2010

  Ny bog om voksnes læreprocesser

  Voksnes læreprocesser er noget særligt. Voksne har en etableret identitet, erfaringer fra arbejde og familieliv samt formelle og reale kompetencer. De vil kunne anvende det, de lærer, på arbejdspladsen, i et videre studieforløb eller i deres personlige og sociale udvikling.

 • |Finland
  28-10-2010

  Budjettiesitys: isoja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

  Syksyn budjettiesityksessä luvataan reiluja satsauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Lisää rahaa aiotaan suunnata oppisopimuskoulutukseen, opettajien ammattitaidon parantamiseen, tukiopetukseen, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn jne.

 • |Finland
  27-10-2010

  Islannin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan konferenssi 22.10.

  Perjantaina 22. lokakuuta kasvatustieteellinen tiedekunta järjesti konferenssin, joka koostui 44 seminaarista.

 • |Island
  26-10-2010

  Auknar áherslur á menntun og rannsóknir

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að auknum fjármunum verði varið til menntunar og rannsókna. Á áætlun eru úrbætur á kennaramenntun, áherslur á aukna færni kennara, stuðningur við nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð, átak gegn kynþáttamisrétti, einelti og fl.

 • |Island
  21-10-2010

  Menntakvika, ráðstefna Menntavísindasviðs H. Í.

  Alls voru 177 erindi flutt í 44 málstofum á Menntakviku - föstudaginn 22. október. Ráðstefnunni var ætlað að kynna og

 • |Norge
  20-10-2010

  Aktuell forskning innenfor utdanningsvitenskapen presenteredes

  Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Islands Universitet holdt konferanse.

 • |Sverige
  20-10-2010

  Stora satsningar på utbildning och forskning

  I höstens budgetproposition ingår stora satsningar på utbildning och forskning. Det gäller inrättande av lärlingsutbildningar, fortsatt lärarlyft, stöd till elever som behöver extra hjälp, insatser mot diskriminering och mobbning m.m.

 • |Finland
  27-09-2010

  Neljäs pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  Trondheim 11.–13. huhtikuuta 2011

 • |Finland
  27-09-2010

  Mitä hyötyä kansanopistosta on opiskelijalle?

  Raportti kansanopisto-opiskelusta valmistui elokuun lopulla.

 • |Finland
  27-09-2010

  FOFU lakkautettiin

  Jäsenmäärän lasku ja sisällöllisesti sekä taloudellisesti muuttuneet toimintaedellytykset ovat syynä siihen, että FOFU (kansansivistystyön ja aikuisopetuksen tutkimus- ja kehitystyön yhdistys) lakkautettiin 11. syyskuuta pidetyssä kokouksessa.

 • |Island
  27-09-2010

  FOFU lögð niður

  Fækkun meðlima og breyttar kringumstæður, bæði hvað varðar innihald og fjárhag valda því að FOFU (Samtök um rannsóknir og þróun í alþýðufræðslu og fullorðinsfræðslu) voru lögð niður á síðasta fundi.

 • |Island
  27-09-2010

  Fjórða norræna fræðimannaráðstefnan um nám fullorðinna

  Þrándheimi 11.-13. apríl 2011

 • |Island
  27-09-2010

  Ávinningur nema af dvöl í lýðskóla

  Þann 27. ágúst sl. var skýrslan „Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne“ lögð fram

 • |Danmark
  23-09-2010

  FOFU nedlagt

  Faldende medlemstal og ændrede vilkår både indholdsmæssigt og økonomisk er baggrunden for, at FOFU (Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning) på et møde d.11 sept. blev nedlagt.

 • |Norge
  22-09-2010

  Fjerde nordiske forskerkonferansen om voksnes læring

  Trondheim 11.-13. april 2011

 • |Norge
  22-09-2010

  Elevers utbytte av folkehøgskolen

  27. august ble rapporten ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne” lagt fram.

 • motivation vägledning |Norge
  17-09-2010

  Husk på hjernen!

  - Jeg har verdens beste jobb, utbryter Hanne S. Finstad. Hun kommer til intervjuet vårt direkte fra en geologiekskursjon i Sørum kommune. Der har hun holdt naturfagkurs for lærere. Hun stråler. Jeg konstaterer kjapt at her er det ingenting i veien med motivasjonen!

 • |Island
  31-08-2010

  Ný skýrsla, nýtt heimilisfang

  Hvað er átt við með flokkun og röðun á Norðurlöndunum?

 • |Finland
  30-08-2010

  Uusi raportti, uusi osoite

  Mitä mieltä Pohjoismaissa ollaan korkeakoulutuksen luokittelusta ja vertailusta?

 • |Sverige
  24-08-2010

  Ny rapport, ny adress

  Hvad mener man i Norden om klassifikation og ranking?

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2010

  Læring i arbejdslivet (2009-2010)

  Nordic Research in the field of Workplace learning/ working life learning
  Få en generel introduktion til ”Læring i arbejdslivet ”som begreb og forskningsfelt i Norden.

 • |Island
  24-06-2010

  Virðisauki af samstarfi við þekkingarfyrirtæki vex

  Virðisauki fyrirtækja sem eiga í samstarfi við þekkingarstofnanir um rannsóknir og þróun, vex umtalsvert.

 • |Finland
  24-06-2010

  Yhteistyö tiedeyhteisön kanssa

  Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun Centre for Economic and Business Research on julkaissut uuden analyysin, joka osoittaa, että yritysten ja tiedeinstituutioiden tekemä yhteistyö kasvattaa huomattavasti yritysten tuotannon arvonlisäystä.

 • |Danmark
  24-06-2010

  Øget værditilvækst af samarbejde med videninstitutioner

  Virksomheder der samarbejder med videninstitutioner om forskning og udvikling, oplever markant højere værditilvækst.

 • |Island
  25-05-2010

  Forgangsröðum á sviði mennta og rannsókna

  Þrátt fyrir kreppu og niðurskurð í samfélaginu hefur Landsstjórnin ákveðið að menntun og rannsóknir skuli njóta forgangs.

 • |Island
  25-05-2010

  Færeyjar aðilar að 7. rannsóknaáætlun ESB

  Hinn 12. maí, sl. samþykkti  lögþingið í Færeyjum að staðfesta samning um rannsóknir á milli ESB og Færeyja.

 • |Island
  24-05-2010

  Ný þekkingarmiðstöð fyrir menntun

  Þekkingarmiðstöð fyrir menntun verður komið á fót í Noregi. Stjórnmálamenn, fræðsluaðilar og aðrir hagsmunaaðilar vilja fá svar við spurningunni hvað það er sem eykur gæði í menntakerfinu.

 • |Finland
  24-05-2010

  Koulutus ja tutkimus prioriteettina

  Yhteiskuntaa koettelevista kriiseistä ja leikkauksista huolimatta Färsaarten hallitus on päättänyt priorisoida koulutusta ja tutkimusta.

 • |Finland
  24-05-2010

  Färsaaret mukaan EU:n FP7-tutkimusohjelmaan

  12. toukokuuta Färsaarten parlamentti hyväksyi sopimuksen EU:n ja Färsaarten välisestä tutkimusyhteistyöstä.

 • |Danmark
  19-05-2010

  Prioritering af uddannelse og forskning

  På trods af krisetider og store nedskæringer i samfundet, har Landsstyret valgt at prioritere uddannelse og forskning.

 • |Danmark
  19-05-2010

  Færøerne med i EU’s FP7 forskningsprogram

  Den 12. maj vedtog Lagtinget at godkende aftalen om forskningssamarbejde mellem EU og Færøerne. I praksis betyder

 • |Norge
  18-05-2010

  Nytt kunnskapsenter for utdanning

  Norge får et eget Kunnskapssenter for utdanning. Politikere, praktikere og andre interesserte vil her få svar på hva som bidrar til kvalitet i utdanningssystemet.