grunnleggende ferdigheter • baskunskaper invandrare |Sverige
  12-09-2022

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

  The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

 • baskunskaper kompetensutveckling |Sverige
  15-09-2017

  Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

  Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

 • |Norge
  22-09-2015

  Työelämän perustaito-opetus

  50 000 aikuista on osallistunut työpaikalla järjestettyyn perustaito-opetukseen vuodesta 2006 alkaen.

 • |Norge
  22-09-2015

  Basiskompetanse  i arbeidslivet

  Siden 2006 har 50 000 voksne fått kurs i grunnleggende ferdigheter.

 • |Norge
  20-02-2015

  Positive langtidseffekter av basiskompetansekurs

  En ny rapport viser gode langtidsresultater for ansatte i Posten som har deltatt på kurs i grunnleggende ferdigheter.

 • |Norge
  20-02-2015

  Perustaitokurssin pitkäaikaisvaikutukset myönteisiä

  Uuden raportin mukaan Norjan postin työntekijöille järjestetystä perustaitokurssista on pitkällä aikavälillä saatu hyviä tuloksia.

 • |Norge
  28-05-2014

  Vilja rannsóknir á grunnleikni, heilsu og atvinnulífi

  Atvinnu- og félagsmálaráðuneytið í Noregi auglýsir eftir umsóknum um styrki til rannsókna á grunnfærni og aðstæðum hópa sem eiga erfitt uppdráttar á vinnumarkaði.

 • |Norge
  28-05-2014

  Ministeriö haluaa tutkimusta perustaitojen, terveyden ja työelämän yhteyksistä

  Norjan työ- ja sosiaaliministeriö on julistanut haettavaksi tutkimusrahoitusta tutkimustyöhön, joka koskee perustaitoja ja haavoittuvien ryhmien tilannetta työmarkkinoilla.

 • |Norge
  16-05-2014

  Vil forske på grunnleggende ferdigheter, helse og arbeidsliv

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) lyser nå ut midler til å forske på grunnleggende ferdigheter og utsatte gruppers situasjon på arbeidsmarkedet.

 • |Norge
  29-04-2014

  Uusi suurkäräjäilmoitus elinikäisestä oppimisesta ja syrjäytymisestä tekeillä

  Hallitus haluaa kehittää uuden, yhtenäisen politiikan auttaakseen aikuisia, joiden perustaidot ovat heikot. Kolme ministeriötä – opetusministeriö, lapsi-, tasa-arvo- ja inkluusioministeriö sekä työ- ja sosiaaliministeriö – laativat nyt yhdessä elinikäistä oppimista ja syrjäytymistä koskevan suurkäräjäilmoituksen.

 • |Norge
  25-04-2014

  Ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

  Regjeringen vil utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. Tre departementer, Kunnskapsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, skal nå samarbeide om en ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.