haallbar utveckling • sustainable development education policy |International
  24-06-2022

  High-level Political Forum: SDGs Learning, Training and Practice

  July 11 at 14:30 (Norway, Sweden, Denmark); 15:30 (Finland); 12:30 (Iceland); Online event

 • Hammerfest Foto: Colourbox
  distrikt bærekraftig utvikling kompetanseutvikling næringsliv |Norge
  12-10-2021

  Politisk vilje og samarbeid om utdanning - en nøkkel til bærekraft i Nordområdene

  Nordområdene er strategisk viktige for Norden. Men de sliter med utfordringer som store avstander, spredt bosetting og små fagmiljøer. Hvordan kan Nordområdene lykkes i å skape et bærekraftig nærings- og samfunnsliv, spør arrangørene av Læring i Nord EPALE/NVL-konferansen 2021.

 • Kunskap om hållbar utveckling
  hållbar utveckling |Norden
  11-10-2021

  Kunskap om hållbar utveckling

  NVL inviterar till en kaffestund kring inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

 • Webinar om lansering av inspirationsbok
  hållbar utveckling innovation kompetensutveckling |Europa
  07-10-2021

  Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

  Webbinarium presenterar inspirationsbok som samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet som stödjer hållbar utveckling.

 • Linda Karlsson anser att utbildning är viktigt för en hållbar framtid. Foto: Privat.
  hållbar utveckling kvalitetssäkring yrkesutbildning |Finland
  07-10-2021

  Hållbar utbildning vann pris

  Vad ska vår nya strategi heta? Studiesekreteraren Linda Karlssons förslag vann gehör i Axxell.

 • Eivind Stigen Holter og Silje Eriksen Havn skreddersyr turopplegg, og er opptatt av å bli mer bærekraftige i arbeidshverdagen. De tar gjerne turister med utenfor allfarvei til autentiske opplevelser.
  bærekraftig utvikling kompetanseutvikling læringsutbytte livslang læring |Norge
  27-09-2021

  Mer kunnskap og mer bærekraftig reiseliv - utenfor allfarvei

  Hver og en av oss kan bidra til bærekraftig utvikling. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Kunnskap er avgjørende viktig. Kunnskap hos bedriftsledere og ansatte, kunnskap hos innkjøpere og kunder, kort sagt kunnskap i hverdagen.

 • Flateyri ligger på nordsiden av Önundarfjörður, en tradisjonell hvalfangst- og fiskeriby.
  bærekraftig utvikling kompetanseutvikling livslang læring |Island
  03-08-2021

  Folkehøgskolen bidrar til mer bærekraftig samfunn

  Ideen kom opp for noen år siden. I flere lokalsamfunn på Vestfjordene var en dialog på gang om at det var behov for noe mer enn fiskeri for å etablere bærekraftig samfunn. Samfunn hvor unge mennesker ville bo, stifte familie, medvirke til å styrke mangfold i arbeidslivet og delta aktivt i samfunnet.

 • Ordförandelandet Finland stod värd för en nordisk virtuell sommarkonferens kring temat hållbar utveckling
  hållbar utveckling högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  21-06-2021

  Dags för hållbar action och mindre prat

  Skapa mikrokurser på nordisk nivå och lyft fram skolmåltiden. Många konkreta förslag lyftes fram i en intensiv workshop på hållbarhetskonferensen Alla påverkar. De nordiska konferensdeltagarna efterlyste bättre verktyg, tätare samarbete och färre stela strukturer.

 • Der er dannet et dansk forskningsnetværk for bæredygtig udvikling og nye ph.d.-studerende har gang i spændende og praksis-nære projekter. Foto: Sigurður Ólafsson/norden.org
  folkeoplysning forskning bæredygtig udvikling uddannelsespolitik |Danmark
  26-04-2021

  Bæredygtig uddannelse rykker – men mest i de andre nordiske lande

  Der sker mere end nogensinde med bæredygtighedspædagogikken. Lektor og forsker i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Jonas Andreasen Lysgaard, der sammen med andre forskere fra DPU står bag ny bog om forskning og praksis på området, savner dog en stærkere dansk politisk vilje til at forankre bæredygtighedsmålene i undervisningen.

 • Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!
  hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  27-03-2021

  Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

  En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

 • Foto: Andrea Piacquadio
  democracy education policy |Norden
  13-03-2021

  The Importance of Democracy in Education

  You are invited to follow the presentation “Constructing Stronger Democracy in School and Education” By Matti Rautiainen, Senior University Lecturer at the University of Jyväskylä, Finland.

 • Photo from the cover of the report
  democracy sustainable development learning outcomes |Norden
  08-10-2020

  Engaging young people in sustainability and the future of education

  NVL has published a new publication about results from Clever Competence, workshop for young adults

 • Vi må ikke skille fornuft og følelse ad, så Grundtvig ville måske have skrevet en sang for at sætte ord på klima og bæredygtighed, mener Kirsten Margrethe Andersen.
  demokrati folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  14-09-2020

  Hvad ville Grundtvig have sagt til klimadebatten?

  Det er ikke kun politikerne, der må forholde sig til de svære diskussioner og dilemmaer, som klimadiskussionen rejser. Det er også en bunden opgave for folkeoplysningen, mener formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten Margrethe Andersen.

 • folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  03-08-2020

  Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

  Nikolaj Voldum Ahlburg er valgfagslærer og underviser i tre fag om bæredygtighed på Testrup Højskole. Der er altid fyldt op på holdene. Han oplever en generation, som tager klimaforandringer meget alvorligt og presser på for, at højskolerne også gør det.

 • sustainable development |Norden
  01-08-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

  Del 2 av 3: Demokratisk dannelse for en bærekræftig framtid

  Registrering nederst på siden.

 • Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
  fortbildning hållbar utveckling |Sverige
  22-06-2020

  Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

  Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

 • Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv
  folkbildning fortbildning hållbar utveckling |Finland
  04-06-2020

  Finland utbildar agenter för framtiden

  I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

 • sustainable development |Norden
  06-05-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

  Del 1 av 3: ”From Vulnerability to Sustainability? ”: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemien vi er på vei ut av/er i?

 • lifelong learning |Norden
  09-09-2019

  Webinar on “Transgenerational Cooperations”

  Webinar with Jonas Andreasen Lysgaard

  10th of September at 14 (DK, SE, NO) at 15 in Finland, at 13 (Iceland, Faroe

 • 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning satte fokus på bæredygtighed i voksenundervisningen med mange spændende ideer til, hvad det indebærer. Her er det professor MSO emeritus Jeppe Læssøe. Foto: Dorthe Plechinger.
  efter- og videreudddannelse bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  27-05-2019

  Voksenundervisning – på den bæredygtige måde

  Hvad er bæredygtighed i undervisningen – og hvilke krav stiller det til undervisere og undervisningen, at der skal undervises til en uvis fremtid med ukendte klimamæssige udfordringer og store politiske spørgsmål. Det gav 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning i Danmark forskellige bud på.

 • – Vi bruker det momentumet som europeisk miljøhovedstad gir oss til å satse på og forsere investeringer i nullutslippsteknologi, sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl. Foto: Marianne Alfsen.
  demokrati bærekraftig utvikling innovasjon |Norge
  14-03-2019

  Oslo – europeisk rollefigur på vei inn i det grønne skiftet

  Tre ganger grønt. Grønn økonomi. Grønne omgivelser. Grønn byutvikling. Alt sammen i den grønne europeiske miljøhovedstaden. European Green Capital, sier EU, som ga denne æren og oppgaven til Oslo i 2019.

 • Kilde: https://www.norden.org/da/node/24326
  |Norden
  30-10-2018

  Global goals for local priorities

  The 2030 Agenda at local level

 • |Danmark
  04-10-2018

  Annual network meeting for alumni network 2018

  Dear network, firends and partners, we invite you to our annual network meeting in Copenhagen!

 • sustainable development adult learning |Norden
  22-11-2017

  Nordisk Bærekraft - Stories from the New Nordic Education for Sustainability

  Stories from the New Nordic Education for Sustainability

 • bærekraftig utvikling |
  04-05-2017

  Artikel om Nordic Civic Education

  I IACD Magazine Practice Insights finner du artikkelen Nordic Civic Education – for Hope and Change.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  27-01-2017

  Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

  I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

 • sustainable development higher education |Norden
  19-05-2016

  Caitlin Wilson - Sustainable Development Network

  "Interaction with others who are working towards the same goals but with different perspectives is probably the greatest source of new ideas I ever experience."
  Caitlin Wilson - Sustainable Development Network.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  14-03-2016

  Utdanning for holdbar utvikling

  Tyve voksne fra hele Norden deltar på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.

 • Foto: Pexels
  bæredygtig udvikling |Norden
  01-08-2015

  Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

  Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
  Aarhus Universitet

 • forskning |Finland
  05-05-2015

  Kansainvälinen konferenssi tutkii kulttuurin roolia kestävässä kehityksessä

  Konferenssi Culture(s) in Sustainable Futures kokoaa lähes 300 osallistujaa keskustelemaan kulttuurin merkityksistä kestävässä kehityksessä.

 • hållbar utveckling |Norden
  27-04-2015

  Nordisk konference: Voksnes læering - kompetencer til bæredygtig turisme

  Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder.

 • hållbar utveckling |Finland
  22-04-2015

  Kestävän kehityksen kasvatusta Suomeen!

  Suomen tulisi laatia kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-04-2015

  Ständig tillväxt löser inte problemen

  Historien visar hur samhällen gått under när de överträtt de naturgivna förutsättningar som gäller för mänsklig existens.

 • hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  Adult Education and the Planetary Condition

  Adult Education and the Planetary Condition

 • Asfalt og industri skal transformeres til mat og grøde.
  hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  3. samling i Kungälv og Gøteborg_XXXX

  Den 3. samlingen handlet om kommunikasjon og den dynamikken som oppstår i en god dialog, og

 • hållbar utveckling |Norden
  26-03-2015

  Alla blir digitala

  Nordiskt seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015 i Köpenhamn.

 • hållbar utveckling |Sverige
  26-03-2015

  Hållbar utveckling i praktiken

  Det lokala påverkar det globala.

 • hållbar utveckling |Sverige
  18-03-2015

  Hur blir en högskola hållbar?

  Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

 • hållbar utveckling |Færöerne
  20-02-2015

  West Nordic Studies – Governance and Sustainable Management

  West Nordic Studies – Governance and Sustainable Management heter en ny vestnordisk masteruddannelse, som lanceres i 2015.

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-02-2015

  Bildning som vaccin

  ”Can a people turn stupid?" frågade sig en gång den amerikanske medieforskaren Neil Postman.

 • hållbar utveckling |Norge
  16-02-2015

  Fem ting jeg har lært som kunnskapsformidler

  Min påstand er at skolen som utdanningsinstitusjon ikke tar dette ansvaret nok på alvor.

 • hållbar utveckling |Norden
  22-01-2015

  Folkhögskolor blir centra för omställning

  Folkhögskolor kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 • hållbar utveckling |Norden
  12-12-2014

  Piloting Nordic sustainability education

  A Nordic network is piloting a post-qualifying course for adult educators, focusing on sustainability education. The pilot emphasises learning combined with practical action.

 • Energiakademiet
  hållbar utveckling |Norden
  03-12-2014

  Energi på Samsø

  Energi på Samsø

 • hållbar utveckling |Norden
  04-11-2014

  Å leve et bærekraftig liv

  Civic - andre samling

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • hållbar utveckling |
  31-10-2014

  Aiming higher and further – sustainability in education

  Kirsten Paaby i et intervju.

 • hållbar utveckling |Norden
  22-10-2014

  Hållbar utveckling via folkhögskolan

  Vilken roll kan folkhögskolorna spela i omställningen mot en hållbar framtid?

 • hållbar utveckling |Danmark
  30-09-2014

  Jakter på holdbar nordisk velferd

  Nordisk Ministerråd er nå halvveis i programmet «Holdbar Nordisk velferd» som er en av deres hovedsatsinger.

 • hållbar utveckling |Danmark
  22-09-2014

  Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

  Konferansen "Jakten på en holdbar nordisk velferd" den 16.-17. september i København stilte følgende spørsmål: Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kommende konferanser og publikasjoner

  en liste over kommende hendelser når det gjelder området bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - anbefalt litteratur

  en liste over anbefalt litteratur om bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - aktuelle lenker

  en liste over aktuelle lenker til materiell om bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  26-08-2014

  Ny nordisk efteruddannelse - pressemelding

  Pressemeldinger og publiserte artikler

 • hållbar utveckling |Europa
  26-08-2014

  Tidligere seminarer og presentasjoner

  - Nordisk konferanse om bærekraftig utvikling 17.-19. september 2013 i Umeå, Sverige
  - The 4th EU-Russia Innovation Forum
  - Nera 42 congress, Lillehammer mars 2014
  - Nordiske broer for livslang læring Island 11.og 12. juni

 • Meðal þátttakenda var liði TELE-POST. Samtals söfnuðust 1.700 kg af sorpi.
  |
  26-06-2014

  Grænlenskt umhverfisverkefni tilnefnt til Náttúru- og umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs

  Stóra grænlenska hreinsunarátakið „Saligaatsoq – Avatangiiserik“ er meðal 13 tilnefninga um verkefni til að hljóta Náttúru – og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs

 • |Grønland
  25-06-2014

  Ympäristöhanke ehdolla Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnon saajaksi

  Suuri grönlantilainen siivoushanke ”Saligaatsoq - Avatangiiserik” kilpailee Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnosta yhdessä 12 muun ehdokkaan kanssa.

 • forskning hållbar utveckling |Norden
  20-06-2014

  Hvor mange kloder har vi?

  Som geolog lærte jeg aldrig noget om økonomi og økonomer lærer aldrig noget om geologi. Vores uddannelsessystemer er ikke gode nok fordi alle skal være specialister og ingen får oversigt over det hele, tilføjede hun.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Virkelige broer

  Under sloganet holdbar nordisk velfærd arbejder ministerrådet med at gøre de nordiske landes uddannelser gældende indenfor hele Norden. Nordiske borgere skal kunne tage deres uddannelse eller dele af den i et andet nordisk land.

 • hållbar utveckling innovation |Norden
  18-06-2014

  Den nødvendige bæredygtighed

  Hvis alle verdens mennesker vil leve som amerikanske statsborgere, har vi brug for 5 jordkloder. Og hvis vi alle vil leve som EU-borgere, har vi brug for 3 jordkloder. Vi har brugt en tredjedel

 • Et af de deltagende oprydningshold var fra TELE-POST. I alt samlede holdet 1700 kg.
  |Grønland
  18-06-2014

  Miljøprojekt nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris

  Det store grønlandske oprydningsprojekt ”Saligaatsoq - Avatangiiserik” skal kæmpe om Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014 sammen med 12 andre nominerede.

 • hållbar utveckling näringsliv |Norden
  22-04-2014

  Bærekraftig kunnskap

  -Klimaendringer er både et lokalt og et globalt problem.(…)Klimasaken krever en offentlig og demokratisk debatt som vi alle må delta i dersom vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn for barnebarna.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1A: Praksis - teori

  Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Yhteiskuntavastuu kehittyy

  Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Samfélagsábyrgð undir þróun

  Í Samtökum um samfélagsábyrgð, CSR Grænland er nú hugað að þema næsta árs sem er menntun og aðlögun á vinnumarkaði. Til undirbúnings var haldin námsstefna 5. nóvember sl. fyrir stærri fyrirtæki innan samtakanna þar sem haldnir voru fyrirlestrar og verkstæði um aðlögun á vinnumarkaði.

 • |Grönland
  20-11-2013

  CSR i udvikling

  CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ný skýrsla um náms- og starfsráðgjöf í fagháskólum

  Þekkingarmiðstöð fyrir náms- og starfsráðgjöf, VUE hefur gefið út nýja skýrslu um náms- og starfsráðgjöf. Skýrslan er gerð vegna þess að unnið er að þróun fagmennsku náms- og starfsráðgjafa.

 • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • |Grönland
  27-08-2013

  Ældre i Maniitsoq bliver fortrolige med tablets

  Ældreforbundet i Maniitsoq har etableret projektet Senior-Surf, som har til formål at gør ældre borgere mere fortrolige med at bruge IT teknologi og samtidig skal unge mennesker fra lokalsamfundet stå for oplæring af brugen af udstyrene. Det har en forbindelse med bærdygtighedsprojekterne i Qeqqata Kommunea (kommunen i Vestgrønland) og forbundet har arbejdet på at skaffe fem computertablets og en stationær computer. Velux Fonden har bidraget med 27.000 kr. til projektet.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Måltidsekologer – ny utbildning vid Örebro universitet

  Nu tar den första kullen måltidsekologer examen vid Örebro universitet. Studenterna har tillägnat sig en unik utbildning med mathanteringen i fokus och blir något av pionjärer inom sitt kunskapsområde.

 • |Grönland
  21-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |NVL
  26-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norge
  31-01-2013

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

  Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

 • |Sverige
  30-01-2013

  Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

  SWEDESD har publicerat en sammanfattande rapport “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward” med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  03-10-2011

  Med sikte på hållbar och lönsam landsbygd

  I slutet av 1700-talet, medan Finland fortfarande tillhörde Sverige, grundandes det Finska hushållningssällskapet. Idag är hushållningssällskapet Finlands äldsta verksamma förening, och Ålands Hushållningssällskap är en avknoppning av denna. Möt VD:n för Ålands Hushållningssällskap, Hans Knutsson, som delar föreningens vision om att göra landsbygden lönsam genom att sprida kunskap och engagemang.

 • kompetensutveckling |
  07-09-2011

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

 • forskning hållbar utveckling |Åland
  25-08-2011

  Surdeg och örter lockar deltagare

  Sensommaren börjar göra sig påmind när jag besöker Finnös nedlagda folkskola på norra Åland. I trädgården står Karin Eklund och rensar bort blommor som smyckat rabatten under sina bästa dagar. Tillsammans med sin man Ulf har hon blåst liv i skolan. Här arrangeras kurstillfällen inom bl.a. surdegsbakning, matlagning och örtkännedom.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  08-05-2011

  Med sikte på ett hållbart föreningsliv

  Studiecirklar, föreläsningar och kurser är vardagsmat för ABF - Åland. I april prövade de ett nytt koncept genom att lära ut grundläggande tankar kring hur föreningar kan nå en hållbar utveckling i sin verksamhet. Möt studieledare Mia Hanström och ICF-coachen Jessica Eriksson som nu planerar flera temakvällar under hösten.

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...

 • hållbar utveckling |
  10-03-2009

  Verksamhetsplan 2011

  Verksamhetsplan 2011

 • Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International
  hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Unge vil engageres på egne præmisser

  Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og ...

 • Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle
  hållbar utveckling |Danmark
  15-10-2008

  Svenskere vil oplyses om miljø

  Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Nye budskaber i miljødebatten

  Nye budskaber i miljødebatten

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Kolosser på grønne fødder

  Kolosser på grønne fødder

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  50 konkrete ideer til handlinger

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  Norden skal vise gode eksempler

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Nordisk klimakonferens 2008

  Nordisk klimakonferens 2008

 • hållbar utveckling |
  30-09-2008

  Folkeopplysningen bærer

  Folkeopplysningen bærer

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kampagne om realkompetence

  Det er nemmere at få adgang til efteruddannelse, hvis man har fået sine realkompetencer vurderet. Det er hovedbudskabet i en stor kampagne, som det danske Undervisningsministeriet netop har sat i gang.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

  AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven