hinder • |Norge
  21-11-2011

  Nye saker fra Norge

  | Publicerat 21.11.2011 | Musik i fengsel og frihet, Verdien av idrett mm.

 • |Finland
  21-11-2011

  Taloudelliset sanktiot eivät näytä edistävän sosiaaliavustuksien saajien työllistymistä

  - uusi tanskalaistutkimus toteaa.

 • |Island
  21-11-2011

  Ekki dugar að beita fjárhagslegum refsingum til þess að koma atvinnulausum í vinnu

  Sýnir ný könnun frá rannsóknastofnum sveitarfélaganna (d.Anvendt kommunal forskning).

 • |Danmark
  17-11-2011

  Økonomiske sanktioner ser ikke ud til at få kontanthjælpsmodtagere i job

  - viser en ny undersøgelse fra AKF -Anvendt kommunal forskning.

 • |Finland
  22-06-2011

  Kehitysvammaisille suunnattu korkea-asteen koulutusohjelma

  Gävlen korkeakoulu käynnistää syksyllä 2011 koulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen Ruotsin korkeakoulumaailmassa. Tämä terveyden edistämisen koulutusohjelma on suunniteltu kehitysvammaisille henkilöille.

 • |Island
  21-06-2011

  Háskólamenntun fyrir einstaklinga með skertan þroska

  Haustið 2011 mun háskólinn í Gävle hrinda af stað námi sem einstakt í Svíþjóð.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning

  Hösten 2011 inleder Högskolan i Gävle en satsning som är unik på akademisk nivå i Sverige. Då börjar en högskoleutbildning som är anpassad för studenter med utvecklingsstörning och som förbereder för arbete med hälsa.

 • |Finland
  28-04-2011

  PISA estää innovatiivista ajattelua koulutusjärjestelmässä

  Tämä johtopäätös esitetään uudessa, kattavassa tutkimuksessa, jossa on tutkittu luovuutta, innovaatioita ja yrittäjyyttä Pohjoismaiden koulutusjärjestelmissä. Yrittäjähenkisemmällä pedagogiikalla voitaisiin esim. vähentää opintojen keskeyttämistä, joka on ongelma useissa pohjoismaissa.

 • |Island
  28-04-2011

  PISA kemur í veg fyrir nýsköpun í menntakerfinu

  Þetta er ein af niðurstöðunum í nýrri, umfangsmikilli rannsókn á sköpunargáfu, nýsköpun og frumkvöðlastarfi í norrænum menntakerfum. Kennslufræði sem byggir á frumkvöðlahugsun getur dregið úr brottfalli en það er vandamál sem nokkrar norrænu þjóðanna kljást við.

 • |Danmark
  27-04-2011

  PISA hæmmer nytænkning i uddannelsessystemet

  Det er en af konklusionerne i en ny omfattende undersøgelse af kreativitet, innovation og entreprenørskab i de nordiske uddannelsessystemer. En mere entreprenøriel pædagogik kan blandt andet modvirke de problemer med studiefrafald som nogle af de nordiske lande kæmper med.

 • |Island
  03-02-2011

  Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa

  Unglingar sem útskrifast úr framhaldsskóla – af sérstökum námsbrautum fyrir þroskahefta nemendur – öðlast ekki rétt til áframhaldandi náms. Að komast út á vinnumarkaðinn er ekki auðvelt fyrir unglinga almennt og það reynist þroskaheftum sérstaklega örðugt.

 • |Island
  01-02-2011

  23 norsk fyrirtæki taka þátt í nemaáætluninni 2011

  Ríkið hefur hrint í framkvæmd nýrri nemaáætlun fyrir fólk sem lokið hefur framhaldsmenntun en er með skerta starfsgetu. Markmiðið með áætluninni er að ná í hæft starfsfólk og veita opinberum stofnunum reynslu til þess að ráða starfsfólk með skerta starfgetu en framhaldsmenntun og aðlaga störfin að þörfum þeirra.

 • |Finland
  31-01-2011

  Työelämähanke kehitysvammaisille

  Kehitysvammaiset nuoret, jotka suorittavat toisen asteen tutkinnon eritysopetuksessa, eivät tällä hetkellä saa kelpoisuutta opintojen jatkamiseen. Työelämään pääsy on vaikeaa nuorille ylipäätään, mutta kehitysvammaisille nuorille se on erityisen vaikeaa.

 • |Finland
  31-01-2011

  23 valtiollista työpaikkaa mukaan vuonna 2011 alkavaan harjoitteluohjelmaan

  Norjan valtio käynnistää uuden harjoitteluohjelman, joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille vammaisille henkilöille. Ohjelman tavoitteena on löytää hyviä työntekijöitä ja kerryttää valtion laitosten kokemusta korkeakoulutettujen vammaisten rekrytoinnista ja työolojen järjestämisestä.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

  Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  23 norske virksomheter med i traineeprogrammet 2011

  Staten setter nå i gang et nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Hensikten med programmet er å få tak i dyktige medarbeidere og å gi statlige virksomheter erfaring med å rekruttere og legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

 • |Island
  24-06-2010

  Fjöldi umsækjenda um fullorðinsfræðslu við „Skúlin við Áir“

  Markhópur þessa litla skóla eru fullorðnir sem af einhverjum ástæðum þarfnast endurhæfingar, eru hreyfiskertir eða af

 • |Island
  24-06-2010

  Símenntun í lesblindukennslu

  18 kennarar úr grunn- og framhalds- og starfsmenntaskólum hafa lokið símenntun í kennslu lesblindra.

 • |Finland
  24-06-2010

  Paljon hakijoita aikuisoppilaitokseen “Skúlin við Áir”

  Pienen oppilaitoksen kohderyhmänä ovat aikuiset kuntoutujat, joiden toimintakyky on alentunut tai joilla muista syistä

 • |Finland
  24-06-2010

  Täydennyskoulutusta lukihäiriöistä

  18 peruskoulun, lukion ja ammattikoulun opettajaa on käynyt lukihäiriöaiheisen täydennyskoulutuksen.

 • |Danmark
  17-06-2010

  Mange ansøgere til voksenskolen: “Skúlin við Áir”

  Denne lille skole, hvis målgruppe er voksne som af diverse årsager er under rehabilitering, har nedsatte

 • |Danmark
  17-06-2010

  Efteruddannelse i ordblindhed

  18 lærere fra folke-, gymnasie- og erhvervsskoler har gennemført en efteruddannelse i ordblindhed.

 • |Finland
  16-12-2009

  Oppimisen suurlähettiläät

  Työelämän koulutuskeskuksen vuosikokouksessa 26. marraskuuta nimitettiin kaksi oppimisen suurlähettilästä: Sigtryggur Gíslason ja Vilhjálmur Örn.

 • |Island
  14-12-2009

  Fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þann 26. nóvember sl. hlutu þeir Sigtryggur Gíslason og Vilhjálmur Örn Halldórsson viðurkenningu fyrir að hafa skarað fram úr í námi fullorðinna á árinu 2009.

 • |Norge
  14-12-2009

  Læringsambassadører

  På Arbeidslivets utdanningssentrets årsmøte den 26. november ble Sigtryggur Gíslason og Vilhjálmur Örn Halldórsson kåret som årets læringsambassadører.

 • |Island
  29-01-2009

  Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu

  Þann 1. janúar 2009 tóku ný lög um mismunun og aðgengileika gildi í Noregi. Nú er það á ábyrgð vinnustaða og fræðsluaðila að ganga úr skugga um að fötlun sé ekki til trafala.

 • |Finland
  29-01-2009

  Vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjiminen kiellettiin

  Vuoden 2009 alusta Norjassa astui voimaan uusi syrjintä- ja esteettömyyslaki. Tästä lähin on työpaikkojen ja oppilaitosten vastuulla varmistaa, että alentunut toimintakyky ei estä työssäkäyntiä ja opiskelua.

 • |Norge
  27-01-2009

  Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne

  Fra 1. januar 2009 gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge. Nå er det arbeidsplassene og utdanningsinstitusjonenes ansvar å legge til rette for at funksjonshemming ikke skal være en hindring.

 • |Island
  27-11-2008

  Aukin alþýðumenntun fyrir fatlaða

  Á næstu fjórum árum verður aukalega 15 milljónum varið til þátttöku fatlaðra í alþýðumenntun.. Fjármagnið kemur úr ríkissjóði.

 • |Finland
  26-11-2008

  Lisää kansansivistysvaroja vammaisille

  Tanskan valtio suuntaa lisää varoja vammaisten vapaaseen sivistystyöhön. Seuraavan neljän vuoden ajalle on varattu yhteensä 15 miljoonaa kruunua lisärahaa.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Mere folkeoplysning til handicappede

  Over de næste fire år vil der blive afsat yderligere 15 mio. kr. til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Pengene kommer fra satspuljen.

 • |Norge
  04-09-2008

  Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge

  Loven vil gi personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering. Loven inneholder også en tilgjengelighetsdel som gir en

 • |Island
  18-06-2008

  Mikilvæg lög í Noregi

  Samþykkt hafa verið ný lög um aðgreiningu og aðgengi

 • |Finland
  18-06-2008

  Syrjintä- ja esteettömyyslaki hyväksyttiin Norjassa

  Laki takaa vammaisille juridisen suojan syrjintää vastaan. Laissa on myös esteettömyyttä koskeva osa, joka velvoittaa suunnittelemaan

 • |Norge
  13-06-2008

  Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge

  Loven vil gi personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering. Loven inneholder også en tilgjengelighetsdel som gir en

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  13-12-2007

  Samhall kan ge alla ett arbetsliv

  Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

  Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Samfélag án aðgreiningar

  Nýútkomin samanburðarrannsókn milli Norðurlandanna fjögurra, Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sýnir að Danmörk stendur sig illa í jafnréttismálum fatlaðra.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Danmark dårligst til at integrere handicappede

  Danmark ligger dårligt, når det drejer sig om ligebehandling af handicappede. Det viser en ny undersøgelse, der sammenligner de fire nordiske lande: Island, Norge, Sverige og Danmark.

 • |Finland
  26-09-2007

  Kuulovammaiset työntekijät tarvitsevat tukea

  Joka kymmenennellä työntekijällä on kuulon alenema.

 • |Island
  25-09-2007

  Tíundi hver launþegi hefur skerta heyrn

  Í rannsókn sem gerð var við Tækni og náttúrufræðiháskólann í Noregi (NTNU, ViLL), leiðir í ljós að heyrnaskertir njóta mismikils stuðnings frá samstarfsmönnum og stjórnendum.

 • |Norge
  25-09-2007

  Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel

  Men en undersøkelse gjort ved Norges teknisk, naturvitenskapelige universitet (NTNU, ViLL), tyder på at hørselshemmede i varierende grad opplever støtte fra kolleger og ledelse.

 • |Finland
  31-08-2007

  Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

  Olemme kaikki kuulleet ja lukeneet vastaavia tarinoita työnhakijoista, jotka jäävät ilman työpaikkaa, koska eivät sovi työelämän vaatimaan yhtenäiseen muottiin.

 • |Island
  30-08-2007

  Fékk ekki vinnu á skiptiborðinu – hjólastóllinn kom í veg fyrir það

  Álíka sögur um vinnufúst fólk, sem hefur ekki fengið störf við hæfi vegna þess að það uppfyllir ekki ströngustu kröfur atvinnulífsins, höfum við bæði lesið og heyrt.

 • |Norge
  28-08-2007

  Fikk ikke jobb som sentralborddame – rullestolen en hindring.

  Vi har hørt og lest mange liknende historier om arbeidsvillige som har fått avslag fordi de ikke fyller arbeidslivets strømlinjeformede krav.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • |Norge
  29-11-2006

  Ikke alle får være med!

  Til tross for stort behov for arbeidskraft, er ikke alle like velkomne inn i arbeidslivet. Mennesker med god utdanning, høy arbeidskapasitet og engasjement kan oppleve at de ikke tas i betrakning når søknader prioriteres. Mange opplever diskriminering og tilsidesetting også når de er i arbeid.