hogre utbildning • |Norge
  27-04-2015

  Einbeitum okkur að gæðum — Umbætur á skipulagi háskóla

  Norðmenn verða takast á við breytingar í samfélaginu til að tryggja atvinnu og velferð í framtíðinni.

 • |Norge
  27-04-2015

  Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

  Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden.

 • kompetensutveckling |Finland
  23-03-2015

  Uudet erikoistumiskoulutukset käynnistyvät

  Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista koulutusta, joka on suunnattu työkokemusta jo hankkineille korkeakoulutetuille henkilöille.

 • kompetensutveckling |Finland
  20-03-2015

  Nya specialiseringsutbildningar kör igång

  Specialiseringsutbildningar är långvariga utbildningar som riktar sig till högskoleutbildade med erfarenhet inom arbetslivet.

 • Kent Wallén arbetar på Viadidakt i Katrineholm och är ordförande i organisationen Nitus. Amare Lawgaw är student och brukar sitta på lärcentret ungefär tre dagar i veckan.
  distansutbildning |Sverige
  05-03-2015

  Teknik och politik förändrar lärcentrens framtid

  Nu har även näringslivet förstått hur viktigt det är att studenter stannar på de små orterna.

 • |Sverige
  02-03-2015

  Universitetet måste behålla sin autonomitet

  ”Autonomin inom högre utbildning ska inte bara avse oberoende gentemot statsmakten utan även oberoende gentemot närings, –och arbetsliv”.

 • |Norge
  19-02-2015

  Akademisk tøv

  Vi blir ikke best av å presse stadig flere studenter inn i en utdanning de ikke trenger, og som de heller ikke har noe sterkt ønske om å ta.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nära 158 000 antagna till vårens högskoleutbildningar

  Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud med två procent vårterminen 2015.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nálægt 158.000 teknir inn í háskóla á vormisseri

  Framboð háskólamenntunar hefur dregist saman um 2 prósent vorið 2015.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet

  Nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer.

 • |Finland
  14-11-2014

  Ny yrkeshögskolelag i Finland 1 januari 2015

  Den nya yrkeshögskolelagen i Finland träder i kraft den 1 januari 2015.

 • |Norge
  26-06-2014

  Greinargóð ráð um nýtingu MOOC í háskólamenntun

  Að áliti norsku MOOC-nefndarinnar er þróun tölvutækni í háskólamenntun of hæg. Nú hefur nefndin afhent Torbjørn Røe Isaksen, þekkingarráðherra gagnleg ráð um hvernig nýta mætti tæknina betur í Noregi.

 • |Norge
  25-06-2014

  Selkeitä neuvoja hallitukselle MOOC-koulutuksen käytöstä korkeakouluissa

  Norjan hallituksen asettaman MOOC-komitean (MOOC=massiivinen avoin verkkokurssi) mielestä norjalaisen korkeakoulutuksen digitaalinen kehitys on liian hidasta Komitea onkin esittänyt opetusministeri Torbjørn Røe Isaksenille konkreettisia neuvoja siitä, miten Norjassa voitaisiin hyödyntää teknologiaa paremmin.

 • |Finland
  25-06-2014

  Demokratiakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa

  Opettajankoulutusta tulee kehittää siten, että kaikki opiskelijat voivat perehtyä demokratiakasvatuksen periaatteisiin ja saada perusosaamista ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusasiakirjoihin liittyvissä keskeisissä asioissa.

 • |Norge
  22-06-2014

  Klare råd om MOOC i høyere utdanning

  Det norske MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Nå har utvalget gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen konkrete råd om hvordan Norge kan utnytte teknologien bedre.

 • |Finland
  18-06-2014

  Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen

  Lärarutbildningen bör utvecklas så att alla studeranden kan fördjupa sig i demokratifostrans principer och få baskunskaper i centrala frågor om mänskliga rättigheter och dokumenten för de mänskliga rättigheterna.

 • |Finland
  27-05-2014

  Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

  Aloituspaikkojen lisäämisellä halutaan vauhdittaa opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Vuosina 2014 – 2015 yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

 • Helsingfors Universitet
  |Finland
  21-05-2014

  Högskolorna får 3000 nybörjarplatser till

  Genom att öka antalet nybörjarplatser vill man påskynda de studerandes övergång till högskolestudier. Under 2014-2015 får universiteten totalt 1 507 och yrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

 • |Sverige
  29-04-2014

  Opettajankoulutusohjelmien hakijamäärät nousseet huomattavasti

  Ensisijaisena vaihtoehtona opettajankoulutukseen hakevien määrä on reilussa nousussa jo jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Ruotsin korkeakouluneuvoston tuoreista tilastoista.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Kraftig ökning av sökande till lärarutbildningar

  Antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar kraftigt för tredje året i rad. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet som presenteras idag.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Uppsala universitet och Bergmangårdarna på Fårö inleder samarbete

  Uppsala universitet Campus Gotland inleder ett utbildnings- och forskningssamarbete med Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö. Målet är att utveckla nya utbildningar och stimulera nya forskningssamarbeten relaterade till estetik, film, konst, litteratur och tolkningsteorier.

 • |Finland
  19-12-2013

  Yrkeshögskolor fick nya tillstånd

  Statsrådet har beviljat nya tillstånd för 24 yrkeshögskolor från och med den 1 januari 2014. Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Genom tillståndsprocessen minskade antalet orter med yrkeshögskolverksamhet till under 50. År 2010 hade 62 orter yrkeshögskoleverksamhet.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • |Finland
  26-11-2013

  Lisää ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan suomalaisiin korkeakouluihin

  Vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulisi olla tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000, kun nykyisellään heitä on noin 20 000.

 • |Finland
  25-11-2013

  Fleiri erlendir stúdentar í finnskum háskólum

  Stefnt er að því að minnsta kosti 60.000 stúdentar af erlendum uppruna ljúki prófum frá finnskum háskólum árið 2025. Nú eru þeir um það bil 20.000.

 • |Finland
  20-11-2013

  Flera utländska studenter till finska högskolor

  Det skall finnas minst 60 000 studeranden av utländskt ursprung som avlägger examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor år 2025. I dag finns det ca 20 000.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Þróun á námi í náttúruvísindum á Grænlandi

  Innan tíðar verður í fyrsta skipti hægt að leggja stund á nám í líffræði á háskólastigi á Grænlandi. Þetta verður gert í samstarfi Náttúrustofnunar, Háskólans í Árósum og Manitoba háskóla í Kanada, en þar er samstarf eftir Artek-líkaninu þegar hafið.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Luonnontieteellinen koulutusohjelma kehitteillä Grönlannissa

  Parin vuoden kuluttua Grönlannissa käynnistyy ensi kertaa yliopistotasoinen biologian koulutusohjelma. Koulutus toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuvat Grönlannin luontoinstituutti, tanskalainen Århusin yliopisto ja kanadalainen Manitoban yliopisto. Organisaatioilla on entisestään kumppanuussuhde, joka on solmittu arktisen teknologiakeskus Artekin puitteissa.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Färsaarten yliopistoon ulkoinen arviointi

  Opetusministeri Bjørn Kalsø on nimittänyt kolmesta ulkomaisesta asiantuntijasta koostuvan paneelin suorittamaan arvioinnin Färsaarten yliopistosta. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Korkeakoulutus, kansainvälistyminen ja tutkimus polttopisteessä

  Syyskuussa Torshavnissa järjestettiin kaksi suurta koulutustapahtumaa, joista kummassakin oli paljon kävijöitä. Ensimmäisenä vuorossa oli ”Rajatonta koulutusta” -nimiset koulutusmessut, toisena eurooppalaiseen Tutkijoiden yö -tapahtumasarjaan kuuluva tutkimusaiheinen tilaisuus.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ytri úttekt á Háskólanum á Færeyjum

  Færeyski menntamálaráðherrann, Bjørn Kalsø, hefur tilnefnt þrjá erlenda sérfræðinga í nefnd sem á að gera ytri úttekt á háskólanum á Færeyjum. Skýrsla með úttektinni er væntanleg haustið 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Háskólamenntun, alþjóðavæðing og áhersla á rannsóknir

  Í september voru haldnar tveir stórir viðburðir um menntun í Þórshöfn og báðir voru vel sóttir. Fyrri viðburðurinn var menntamessan Menntun án landamæra og sá síðari snerist um rannsóknir og var hluti af European Researchers’ Night’.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Uusi raportti Tanskan ammatillisten korkeakoulujen uraohjauksesta

  Koulutuksen ja ammatillisen ohjauksen tutkimuskeskus VUE on julkistanut uuden raportin uraohjauksesta. Tutkimuksen taustalla on keskustelu ohjaustoiminnan ammatillistumisesta.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

  Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE ,har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

 • |Grönland
  22-10-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

  Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE, har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

  Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Finland
  26-09-2013

  Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

  Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 • distansutbildning högre utbildning |Norge
  12-09-2013

  Mooc – en ny utdanningsrevolusjon?

  Har vi noen gang hatt større tilgang på utdanning for voksne i Norden? Det vrimler av utdanningstilbud i en mengde fag og ferdigheter. Utdanning som tilbys utenfor det offentlige skolesystemet koster vanligvis penger i Norge og i flere andre nordiske land. For et par år siden dukket det opp kurs fra anerkjente amerikanske universiteter, over nettet og gratis. Fenomenet kalles mooc, som betyr «massive open online course».

 • Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet.
  vuxenutbildning högre utbildning |Island
  28-08-2013

  Uddannelsen styrker livskvaliteten

  Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.

 • |Norden
  27-08-2013

  Nordplus-programmen inbjuder till kontaktseminarium

  Den 30-31 oktober 2013 ordnas ett gemensamt kontaktseminarium för alla Nordplus-programmen i Stockholm. På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Mittuniversitetet satsar för utvecklat e-lärande

  En ny satsning på forskning inom e-lärande ska ytterligare öka kvaliteten i utbildningen vid Mittuniversitetet. Sex miljoner satsas när en ny forskningsmiljö byggs upp för att ta tillvara nya pedagogiska metoder och nya möjligheter som den senaste tekniken och internet ger.

 • |Finland
  27-08-2013

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 • |Finland
  27-08-2013

  På spaning efter framtidens kompetensbehov

  Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

 • - My own prediction is that today's university and college sector will not die out, but we will see greater pressure on further education, says Anders Nome.
  vägledning distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  MOOCs will affect and even transform formal education

  Anders Nome is Head of Development for NKS (Norwegian Correspondence School) Online Studies. He has years of experience of online education. Recently he took a study trip to California, where the latest trends in online education were the focus of attention. We asked Anders some questions on developments in Massive Open Online Courses (MOOCs) in American education.

 • |Grönland
  25-06-2013

  Meeqqerivitsialak i gang med efter- og videreuddannelse af ansatte på landsplan

  Meeqqerivitsialak ”den gode dagsinstitution” har været i gang med den tredje og sidste proces i etableringen til børneinstitutioner i Grønland, hvilket er efter- og videreuddannelse af ansatte på førskoleområdet.

 • |Færöerne
  25-06-2013

  Højere uddannelse med til årets kulturnat

  Fredag den 7. juni var der kulturnat i Torshavn. Med på det omfattende kulturprogram, som samlede tusindvis af menneseker i hovedstaden, var Færøernes universitet.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Måltidsekologer – ny utbildning vid Örebro universitet

  Nu tar den första kullen måltidsekologer examen vid Örebro universitet. Studenterna har tillägnat sig en unik utbildning med mathanteringen i fokus och blir något av pionjärer inom sitt kunskapsområde.

 • |Færöerne
  21-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |Færöerne
  20-05-2013

  Mikill áhugi á fjarnámi

  „Fjarlestrardepilin“ (Miðstöð fjarmenntunar) i Vági á syðstu ey Færeyja hóf starfsemi fyrir mánuði síðan með tilboði um tólf námsleiðir. Nú eru námsleiðirnar sem miðstöðin býður upp á orðnar 27 og þær eru frá Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Englandi.

 • |Finland
  20-05-2013

  Etäopiskelu kiinnostaa monia

  Färsaarten eteläisimmällä saarella Vágissa aloitti kuukausi sitten toimintansa etäopintokeskus. Alkuun valikoimissa oli 12 eri koulutusohjelmaa, mutta tällä hetkellä keskuksen kautta voi hakeutua jo 27 eri koulutusohjelmaan, joita järjestävät Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa sijaitsevat oppilaitokset.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |Grönland
  23-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Norge
  23-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Island
  23-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Avalak piti seminaarin opiskelijoille Tanskassa

  Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten järjestö Avalak järjesti kevätseminaarin "ulkomaille matkustaminen ja harjoittelu" 12. - 14.4. Tanskan Horsensissa. Seminaarin aiheena oli opiskelu Grönlannissa ja Yhdysvalloissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

  Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

  Tutkimus ja korkeakoulutus mainitaan ensisijaisen tärkeinä kasvutekijöinä uudessa raportissa, jonka Färsaarten itsehallinto julkaisi huhtikuun alussa. Työministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä esitellään 37 konkreettista kasvunedistämiskeinoa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

  Färsaarten opetusministeriö on ilmoittanut, että opinto- ja uraohjaus on yksi sen painopistealueista vuonna 2013. Färsaarten yliopiston uusi ohjauksen maisteriohjelma toteutetaan osa-aikaisena monimuotokoulutuksena.

 • |Finland
  22-04-2013

  Unesco Islannissa: Vigdís-instituutti

  15. huhtikuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir luovutti Islannin yliopistossa Vigdís Finnbogadóttirille Unescon ja islantilaisviranomaisten solmiman yhteistyösopimuksen.

 • |Island
  22-04-2013

  Heildaráætlun um fólksfjölgun fyrir 700 milljónir

  Rannsóknir og æðri menntun eru kjarni vaxtar í nýrri skýrslu sem færeyska landsstjórnin birti og hóf innleiðingu á í byrjun apríl. Frumkvæðið að greinargerðinni átti atvinnuráðuneytið.

 • |Island
  22-04-2013

  Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf hefst 2013

  Færeyska menntamálaráðuneytið hefur kunngert að ráðgjöf njóti forgangs árið 2013. Námsleiðin sem verður í boði við Háskóla Færeyja verður á meistarastigi og í formi svonefndrar„blended learning“.

 • |Island
  22-04-2013

  Of litlar rannsóknir á fullorðinsfræðslu

  Norska ríkisstjórnin lagði nýlega fram þingsályktunartillögu um rannsóknir með titlinum „Langar línur – þekking skapar tækifæri“ Þar er varpað fram að rannsóknum á sviði fullorðinsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Því er lagt til að auka fjárframlög til rannsókna á sviðinu til þess að hægt verði að auka við þekkinguna.

 • |Grønland
  22-04-2013

  Avalak námskeið fyrir stúdenta í Danmörku

  Samtök grænlenskra námsmanna í Danmörku, – Avalak stóðu fyrir vornámskeiði með yfirskriftinni: Utanlandsferðir og praktískar upplýsingar, dagana 12.-14. apríl í Horsens, Danmörku þar sem fjallað var um menntun á Grænlandi og í Bandaríkjunum.

 • |Finland
  22-04-2013

  Háskólinn í Åbo býður upp á menntun fyrir sænskumælandi embættismenn

  Í Háskólanum í Åbo verður boðið upp á nýja þverfaglega námsleið í opinberri stjórnsýslu. Markmiðið er að mæta þörf fyrir sænskumælandi embættismenn í Finnlandi.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Norge
  18-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Island
  17-04-2013

  UNESCO á Íslandi: Vigdísarstofnun

  Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra afhenti frú Vigdísi Finnbogadóttur samstarfssamning íslenskra stjórnvalda og UNESCO í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.

 • |Norge
  17-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |
  26-03-2013

  Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

  Nordiska ministerrådet ger ut två nya rapporter om högre utbildning i Norden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Etäopiskelu luo kehitystä syrjäseuduilla

  Onko mahdollista lisätä Färsaarilla tarjottavien korkeakouluohjelmien määrää 16:sta sataan? Miten etäopiskelun avulla voidaan luoda kehitystä ja vähentää poismuuttoa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin keskustelutilaisuudessa, jonka Färsaarten yliopisto järjesti 7. maaliskuuta Torshavnin Østrømissä. Tilaisuudessa julkistettiin NVL-raportti koulutuksesta syrjäseutujen kehittäjänä.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Finland
  26-03-2013

  Yliopistojen rooli syrjäseutujen kasvutekijänä

  Kuinka Färsaaret voivat käyttää korkeakoulutusta väestönkasvun välineenä? Millainen rooli syrjäseutujen yliopistoilla voi olla paikallisyhteisössä ja miten ne voivat vaikuttaa yhteisön kehitykseen?

 • |Finland
  26-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Danmark
  26-03-2013

  Realkompetence - opdateret viden og inspiration

  Nationalt videncenter for realkompetence, NVR, der er placeret på VIAUC, har etableret en ny vidensplatform, der formidler ny viden om realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser.

 • |Finland
  26-03-2013

  Monikielisyys haastaa yliopistot

  Englannin kielen yleistyminen yliopistoissa on herättänyt huolta kansallisten kielten heikkenemisestä tieteen ja opetuksen kielenä.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uutta tietoa aiemmin opitun tunnustamisesta

  VIA University Collegen yhteydessä toimiva aiemmin opitun tunnustamisen (AOT) keskus on luonut uuden tietoportaalin. Portaali sisältää uutta tietoa yksivuotisten korkeakoulutusohjelmien AOT-mahdollisuuksista.

 • |Island
  26-03-2013

  Samanburður á skrásetningagjöldum og stúdentum á Norðurlöndunum

  Norræna ráðherranefndin hefur gefið út tvær nýjar skýrslur um háskólanám á Norðurlöndunum.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjarkennsla skapar vöxt á jaðarsvæðum

  Er hægt að fjölga námstækifærum Færeyinga á sviði æðri menntunar úr 16 til 100? Hvernig má nýta fjarkennslu til byggðaþróunar og koma í veg fyrir brottflutning? Þessar spurningar voru meðal þeirra sem var varpað fram í umræðum sem háskólinn í Færeyjum stóð fyrir 7. mars sl. á Østrøm í Þórshöfn og þar sem skýrsla NVL með yfirskriftinni: „Uddannele skaber udvikling i udkantsområder“ var kynt.

 • |Island
  25-03-2013

  Hlutverk háskóla í vexti jaðarsvæða

  Hvernig geta Færeyingar nýtt sér æðri menntun við fólksfjölgun? Hvaða hlutverki geta háskólar gegnt í fámennum samfélögum og hvaða áhrif geta þeir haft á þróun samfélagsins?

 • |Island
  25-03-2013

  Fjöltyngi áskorun fyrir háskólana

  Aukið vægi ensku í finnskum háskólum veldur áhyggjum af að stöðu þjóðartungumála Finna, finnsku og sænsku í vísindum og kennslu.

 • |Island
  25-03-2013

  Raunfærni – uppfærð þekking og innblástur

  Miðstöð raunfærnimats í Danmörku, NVR, sem er staðsett í VIAUC, háskólanum hefur opnað nýja vefgátt þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um raunfærnimat í háskólanámi, bæði á móti prófgráðum og diplómagráðum.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Sverige
  20-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Danmark
  19-03-2013

  Realkompetence - opdateret viden og inspiration

  Nationalt videncenter for realkompetence, NVR, der er placeret på VIAUC, har etableret en ny vidensplatform, der formidler ny viden om realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser.

 • |Finland
  19-03-2013

  Pohjoismaiden opintomaksut ja opiskelijat vertailussa

  Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut kaksi uutta raporttia korkea-asteen koulutuksesta Pohjoismaissa.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

  Nordiska ministerrådet ger ut två nya rapporter om högre utbildning i Norden.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Fokus på fjernstudier

  Et center for fjernstudier skal etableres sommeren 2013 i bygden Vági på Suðuroy, som er Færøernes sydligste ø. Dette blev vedtaget til byrådsmøde i Vági Kommune den 14. januar.

 • |Norge
  30-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusi fäärin kielen koulutus maahanmuuttajille

  Färsaarten yliopisto kantaa nyt kortensa kekoon sekä maahanmuuttajien kotoutumisen että aikuiskoulutuksen saralla. Helmikuun puolivälissä alkaa korkeakoulutasoinen fäärin kielen kurssi, joka on suunnattu Färsaarilla asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille.

 • |Finland
  29-01-2013

  Etäopintoihin uutta tukea

  Färsaarten eteläisimmällä saarella Suðuroyllä sijaitsevaan Vágin kuntaan perustetaan etäopiskelukeskus kesällä 2013. Asiasta päätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa 14. tammikuuta.

 • |Finland
  29-01-2013

  Elinkeinoelämässä suoritettava tohtorintutkinto suosiossa

  Norjan tutkimusneuvoston käynnistämä, elinkeinoelämän palveluksessa työskenteleville tohtoriopiskelijoille suunnattu tukijärjestely on tuoreen tuoreen raportin mukaan hyvin suosittu. 99 % yrityksistä ja 95 % opiskelijoista on hyvin tyytyväisiä järjestelyyn.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýtt tungumálanám í færeysku fyrir innflytjendur

  Háskólinn í Færeyjum stendur nú í fyrsta skipti að námi fyrir innflytjendur og á sviði fullorðinsfræðslu. Um miðjan febrúar hefst nám á bakkalárstigi í færeysku fyrir íbúa af erlendu bergi brotna á Færeyjum.

 • |Island
  29-01-2013

  Fjarkennsla í brennidepli

  Koma verður á miðstöð fyrir fjarkennslu í sveitarfélaginu Vági á Suðurey sumarið 2013, en það er syðsta eyjan sem tilheyrir Færeyjum. Þetta var samþykkt af sveitarstjórninni í Vági þann 14. janúar.

 • |Island
  28-01-2013

  Doktorsgráða í fyrirtækjum slær í gegn

  Vísindanefnd Noregs hefur komið á nýrri námsleið til doktorsprófs , doktorsgráðu í atvinnulífinu. Í nýrri skýrslu kemur fram að tilhögunin hefur slegið í gegn. 99% fyrirtækjanna og 95% af kandídötunum kunna mjög vel að meta hana.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Fokus på fjernstudier

  Et center for fjernstudier skal etableres sommeren 2013 i bygden Vági på Suðuroy, som er Færøernes sydligste ø. Dette blev vedtaget til byrådsmøde i Vági Kommune den 14. januar.

 • |Norge
  28-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Island
  17-12-2012

  Frá brotthvarfi frá Færeyjum yfir í fólksfjölgun

  Var yfirskrift fjölmenns málþings í byrjun desember um spekilekann „brain drain“ frá svæðinu. Fleiri tækifæri til náms, aukið jafnrétti og alþjóðlegur háskóli voru meðal þess sem talið var nauðsynlegt til að mæta vandanum.

 • |Island
  17-12-2012

  Samstarf á milli háskólanna á svæðinu verður að veruleika

  Fróðskaparsetur Færeyja (Háskólinn í Færeyjum) tekur þátt í sameiginlegu mastersnámi á NORA-svæðinu undur nafninu „Managing Societal Development in the High North“.

 • |Finland
  17-12-2012

  Väestökadosta väestönkasvuun

  Torshavnissa järjestettiin joulukuun alussa iso keskustelutilaisuus alueen ”brain drain”-problematiikasta. Koulutusmahdollisuuksien ja tasa-arvon lisääminen sekä kansainvälisen yliopiston perustaminen mainittiin esimerkkeinä tärkeistä toimenpiteistä. Keskustelutilaisuus järjestettiin osana Exit Føroyar-kirjan julkistamista.

 • |Finland
  17-12-2012

  Pohjois-Atlantin alueen yliopistoyhteistyö toteutuu

  Färsaarten yliopisto osallistuu NORA-alueen yhteiseen maisteriohjelmaan, jonka nimi on ”Managing Social Development in the High North”.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Fra Exit Færøerne til befolkningsvækst

  Dette var overskriften til et stort debatmøde i Torshavn i starten af december om regionens ‘brain drain’ problematik. Flere uddannelsesmuligheder, mere ligestilling og et internationalt universitet blev nævnt som nødvendige indsatsområder.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Samarbejde mellem regionens universiteter bliver realitet

  Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) med i fælles masteruddannelse i NORA-regionen med navnet “Managing Societal Development in the High North”.

 • |Finland
  22-11-2012

  Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto käsitteli korkeakouluyhteistyötä

  Pohjoismaiden neuvoston istunto järjestettiin Helsingissä 30.10.—1.11.2012. Opetusministeri Jukka Gustafsson osallistui pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusministerineuvoston kokoukseen 13.10. Kokouksen aiheena oli pohjoismainen tutkimusyhteistyö ja pohjoismainen tutkimusrahoitus.

 • |Finland
  22-11-2012

  Torshavnin bootcampissa pohdittiin pohjoismaisen meriteollisuuden innovaatiokykyä

  Pelastavatko yliopisto-opiskelijat meriteollisuuden tulevaisuuden? Tätä kysymystä käsiteltiin Torshavnissa pidetyssä innovaatioworkshopissa, johon osallistui 18 opiskelijaa Färsaarilta, Islannista, Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsissa. Workshopissa keskusteltiin ja kilpailtiin meriteollisuusalan tärkeän haasteen ratkaisemisesta.

 • |Island
  19-11-2012

  Ráðherranefnd um menntamál og rannsóknir fjallaði um samstarf háskóla

  Þing Norðurlandaráðs fór fram í Helsinki dagana 30.10.-1.11.2012. Menntamálaráðherra Finna Jukka Gustafsson tók þátt í fundi ráðherranefndar um menntun og rannsóknir. Meginumfjöllunarefnið var samstarf um rannsóknir og fjármögnun norrænna rannsókna.

 • |Island
  19-11-2012

  Bættur aðgangur að námi í Danmörku

  Að lokinni undirritun sameiginlegrar yfirlýsingar um aðgengi grænlenskra stúdenta í háskólanám í Danmörku. Skilyrði er að umsækjendur frá Grænlandi hafi lokið stúdentsprófi og uppfylli sérstaka kröfu um erlent tungumál. Yfirlýsingin var undirrituð á þingi Norðurlandaráðs í Helsinki þann 30. október af samstarfsráðherra Grænlands, Palle Christiansen ráðherra mennta og vísinda og Morten Østergaard menntamálaráðherra Dana.

 • |
  19-11-2012

  Æfingabúðir í Þórshöfn beina sjónum að færni til nýsköpunar í norrænum sjávarútvegi

  Verður framtíð sjávarútvegs borgið með aðstoð háskólastúdenta? Spurningin var meginviðfangsefni fundar 18 nema frá Færeyjum, Íslandi, Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð í nýsköpunarsmiðju í Þórshöfn á Færeyjum þar sem rætt var um samkeppnishæfni og keppt í lausnum á viðfangsefnum í sjávarútvegi.

 • |Danmark
  15-11-2012

  Bootcamp i Torshavn sætter fokus på innovationsevnen i den nordiske marineindustri

  Kommer universitetsstudernede til at redde marineindustriens fremtid? Det spørgsmål var i centrum da 18 studerende fra Færøerne, Island, Danmark, Finland, Norge og Sverige mødtes til en innovationsworkshop i Torshavn for at diskutere og konkurrere om at løse en presserende udfordring i marineindustrien.

 • |Sverige
  15-11-2012

  Utbildnings- och forskningsministerrådet tog upp högskolesamarbetet

  Nordiska rådets session ordnades i Helsingfors 30.10.-1.11.2012 Undervisningsminister Jukka Gustafsson deltog i nordiska utbildnings- och forskningsministerrådets möte 31.10. Temat var det nordiska forskningssamarbetet och den nordiska forskningsfinansieringen.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Endnu bedre adgang til uddannelser i Danmark

  En fælles erklæring om grønlandske studenters adgang til videregående uddannelse i Danmark , hvor ansøgere med en adgangsgivende grønlandsk gymnasial eksamen opfylder det specifikke afgangskrav om ’yderligere fremmedsprog’, er blevet underskrevet den 30. oktober i Helsingfors af medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansen og den danske uddannelsesminister Morten Østergaard i forbindelse med Nordisk Råds Session.

 • |Island
  23-10-2012

  Menntasýning í tíunda skipti

  Menntasýningin “Markleys Útbúgving” (menntun á landamæra), sem einkum er ætluð nemendum í framhaldsskólum og örðu áhugafólki um menntun, var haldin í tíunda skipti í september 2012. Aðstandendur sýningarinnar upplýsa að um 750 gestir í leit að menntun hafi tekið þátt í viðburðinum sem haldinn var í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn.

 • |Island
  23-10-2012

  Færeyska verður jöfn öðrum Norðurlandatungumálum

  Samkvæmt nýjum samningi veitir færeyska sömu réttindi og önnur Norðurlandatungumál til aðgangs í háskólanám í Danmörku.

 • |Finland
  23-10-2012

  Koulutusmessut järjestettiin 10. kerran

  Otsikolla "Markleys Útbúgving" (Rajaton koulutus) syyskuussa järjestettyjen messujen kohderyhmänä ovat lukio-oppilaat ja muut koulutuksesta kiinnostuneet. Messut järjestettiin tänä vuonna kymmenettä kertaa, ja paikkana oli tällä kertaa Torshavnin Pohjolan talo. Järjestäjien mukaan messuilla oli noin 750 kävijää.

 • |Finland
  23-10-2012

  Fääri tasa-arvoiseksi muiden pohjoismaisten kielten kanssa

  Uuden sopimuksen myötä fäärin kieli asetetaan samalle viivalle kuin muut pohjoismaiset kielet tanskalaisiin korkeakouluihin pyrittäessä.

 • |Island
  23-10-2012

  Æðri menntun á Norðurlöndum kortlögð

  Nú er hægt að bera saman háskóla á Norðurlöndum og í Evrópu. Þann 22. október verður stóra U-Map kortlagningin kynnt, en í henni eru bornar saman rúmlega 100 æðri menntastofnanir á Norðurlöndum.

 • |Island
  23-10-2012

  Færni innflytjenda ekki nýtt sem skyldi

  Ný rannsókn í Kaupmannahöfn leiðir í ljós að færni innflytjenda er ekki nýtt sem skyldi.

 • |Finland
  22-10-2012

  Pohjoismaisia korkeakoulutusohjelmia kartoitettu

  Pohjoismaisten korkeakoulutusohjelmien vertaileminen eurooppalaisiin on nyt helpompaa. 22. lokakuuta esitellään reilut 100 pohjoismaista korkea-asteen oppilaitosta kattava laaja kartoitus.

 • |Finland
  22-10-2012

  Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

  Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos Kora on Kööpenhaminan kaupungin toimeksiannosta kartoittanut ylikoulutettujen osuutta pääkaupungissa asuvista maahanmuuttajista.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt, viser ny undersøgelse i Københavns kommune.

 • |Sverige
  18-10-2012

  Nordiska högre utbildningar kartlagda

  Nu är det möjligt att jämföra Nordens högre utbildningar med de europeiska. Den 22 oktober presenteras den stora kartläggningen U-Map som genomförts bland drygt 100 institutioner för högre utbildning i Norden.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Uddannelsesmesse for 10. gang

  Uddannelsesmessen “Markleys Útbúgving” (uddannelse uden grænser), hvis målgruppe er gymnasieelever og andre uddannelsesinteresserede, blev holdt for 10. gang i september 2012. Arrangørerne beretter, at omkring 750 uddannelsessøgende deltog i arrangementet, som i år blev holdt i Nordens Hus i Torshavn.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog

  Ny aftale giver det færøske sprog de samme rettigheder, som andre nordiske sprog har, i forbindelse med adgang til højere uddannelse i Danmark.

 • |Island
  26-09-2012

  Samkeppni grefur undan siðferði innan æðri menntunar

  Aukin samkeppni bæði innanlands og alþjóðleg veldur því að lítið verður gert úr akademíunni og grefur undan meginviðfangsefnum háskólans. Í versta falli getur samkeppnin leitt til aukins misréttis meðal stúdenta og spillingu á siðferði starfsfólksins.

 • |Island
  26-09-2012

  Menntun í sókn

  Hagstofan á Grænlandi hefur gefið út  hefti um menntun til starfa árið 2011. Þar kemur meðal annars fram að það eru

 • |Sverige
  26-09-2012

  Konkurrensen äventyrar moralen inom högre utbildning

  Den tilltagande konkurrensen på nationell och internationell nivå håller på att underminera akademiska värden och äventyrar genomförandet av universitetens basuppgifter. Samtidigt kan det i värsta fall leda till en tilltagande ojämlikhet bland studerandena och en försvagning av moralen hos personalen.

 • |Finland
  26-09-2012

  Grönlannin tilastokeskus: kouluttautuminen lisääntynyt

  Grönlannin tilastokeskus on julkaissut tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyviä tilastoja vuodelta 2011.

 • |Finland
  26-09-2012

  Islannissa pitkät valmistumisajat

  Islannnissa toisen asteen (ammatti- tai lukio-opintojen) loppuun suorittaneiden osuus väestöstä on pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD-raportista Education at a glance.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kilpailu vaarantaa korkeakoulutuksen moraalin

  Lisääntyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu rapauttaa akateemisia arvoja ja vaarantaa yliopiston perustehtävien suorittamisen. Samalla se voi pahimmillaan johtaa opiskelijoiden eriarvoistumiseen ja henkilökunnan moraalin heikkenemiseen.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Uddannelse i fremdrift

  Grønlands Statistik har udgivet ”Kompetencegivende uddannelser 2011”. Heri står der blandt andet at der er mange der

 • |Island
  26-09-2012

  Íslendingar lengi að ljúka námi

  Íslendingar eru fyrir neðan meðaltal þegar kemur að samanburði þeirra sem lokið hafa framhaldsskóla¬menntun meðal OECD-þjóða. Þetta kemur fram í skýrslu OECD, Education at glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  Islendinger lenge om at fullføre studier

  Islendinger ligger nedenfor gjennomsnittet i stater som er medlemmer i OECD, når det gjelder sammenligning av antall voksne som har fullført en utdanning fra den videregående skolen (yrkes eller gymnasial). Dette fremgår av OECDs rapport Education at glance.

 • |Finland
  29-08-2012

  ”Pk-yritysten akateemiset kehityspilotit olleet menestys”

  Vuonna 2005 aloitetun järjestelyn turvin alle sata työntekijää työllistävä yritys, jossa on vain vähän

 • |Island
  29-08-2012

  Tilboðið um að ráða háskólamenntaða þekkingarstjóra til lítilla og meðalstórra fyrirtækja nýtur vinsælda

  Tilboðið hefur verið í gildi síðan 2005. Tilgangurinn er að gera fyrirtækjum með færri en 100 starfsmenn og fáa háskólamenntaða, kleift að verkefnaráða háskólamenntaðan einstakling til starfa við þróun fyrirtækisins.

 • |Danmark
  21-08-2012

  ”Akademiske videnpiloter på små og mellemstore virksomheder en succes”

  Ordningen har eksisteret siden 2005 og indebærer, at virksomheder med under 100 ansatte og kun få højtuddannede med et

 • |Finland
  26-06-2012

  Korkeakoulut ja yritykset tarvitsevat toisiaan

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AOT) on haaste yliopistoille ja korkeakouluille, etenkin kun

 • |Finland
  26-06-2012

  Historiallinen päivä Färsaarten yliopistossa

  Ensimmäiset opettajat ja lastentarhanopettajat ovat valmistuneet Färsaarten yliopistosta. He suorittivat alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeinä ovat BEd in Education (opettaja) ja BEd in Social Education (lastentarhanopettaja).

 • |Finland
  26-06-2012

  Yliopistoissa ennätysmäärä hakijoita

  Vajaat 9500 henkilöä on hakenut opiskelemaan Islannin yliopistoon syksyksi 2012. Syksyyn 2009 verrattuna hakijamäärä on noussut yli 40 %, sillä silloin hakijoita oli 6800. Suosituin tiedekunta on humanistinen, jonka jälkeen tulevat yhteiskuntatieteellinen ja terveystieteellinen tiedekunta.

 • |Finland
  26-06-2012

  Aikuispedagogiikka ja aiemmin hankitu osaamisen arviointi

  Oslon ja Akershusin korkeakoulussa alkaa uusi koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on toimia aikuiskasvattajien

 • |Finland
  26-06-2012

  Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointiin kehitettiin toimintamalli

  Malli on syntynyt valtakunnallisen hankkeen lopputuloksena, ja sitä on kehitetty laajassa yhteistyössä koulutuksen ja työelämän sidosryhmien kanssa. Mallin avulla pyritään löytämään niitä osaamisia, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

 • |Island
  25-06-2012

  Háskólar og fyrirtæki þarfnast hvers annars

  Mat á raunfærni er snúið úrlausnarefni fyrir háskóla, ekki síst sökum þess að formlegt nám hefur fram til þessa verið

 • |Island
  25-06-2012

  Sögulegur dagur við Háskólann í Færeyjum

  Fyrstu stúdentarnir í kennslu og kennslufræði við Háskólann í Færeyjum hafa lokið prófum til B.Ed.-gráðu í grunnsólakennslu (kennari) og og B.Ed.-gráðu í leikskólakennslu (leikskólakennari).

 • |Island
  25-06-2012

  Kennslufræði fullorðinna og raunfærnimat

  Ný námsleið við Háskólann í Osló og Akershus til þess að mæta þörf fyrir færniþróun þeirra sem koma að fræðslu

 • |Island
  25-06-2012

  Umsækjendur um nám við háskóla aldrei verið fleiri

  Tæplega 9.500 umsóknir um grunn- og framhaldsnám bárust Háskóla Íslands fyrir komandi haustmisseri. Ef horft er til ársins 2009 má sjá að umsóknum hefur fjölgað um rúm 40 prósent en þá voru þær um 6.800. Flestar umsóknir um grunnnám eru á sviði hugvísinda, félagsvísinda og heilbrigiðsvísinda.

 • |Island
  25-06-2012

  Líkan til þess að spá fyrir um þörf á færni fyrir starfsmenntun

  Verkefnið við þróun líkansins hefur farið fram með í víðtæku samstarfi fulltrúa frá gjörvöllu Finnlandi og verið til umsagnar hjá ýmsum hagsmunahópum á sviði menntunar og atvinnulífs. Með því að beita líkaninu verður reynt að spá fyrir um hvaða færni atvinnulífið hefur þörf fyrir í framtíðinni.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning

 • |Danmark
  25-06-2012

  Historisk dag ved Færøernes Universitet

  De første Bachelorer i lærer og pædagogfaget har bestået eksamen ved Færøernes Universitet og har fået tildelt den akademiske grad BEd in Education (lærer) og BEd in Social Education (pædagog).

 • |Norge
  25-06-2012

  Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering

  Nytt studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å dekke behovene for kompetanseutvikling hos pedagogisk personell

 • |Norge
  25-06-2012

  Rekord antall søknader til universitetene

  Knapt 9.500 har søkt om studier ved Islands Universitet høsten 2012. Sammenliknet med søknader for høsten 2009 er antallet steget med over 40 %, da søkte 6.800 om opptak. De aller fleste ønsker å komme inn på studier ved humanistisk fakultet, der etter ved de samfunns- og sunnhetsvitenskaplige fakultetene.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Modell för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov

  Modellen har utvecklats av ett riksomfattande projekt och den har tagits fram i brett samarbete med intressegrupper inom utbildning och arbetsliv. Med hjälp av modellen försöker man hitta de kompetenser som kommer att behövas i framtidens arbetsliv.

 • högre utbildning validering |Sverige
  14-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

 • |
  24-05-2012

  Sameiginlegt átak um frumkvöðla, rannsóknir og nýsköpun

  Saab Dynamics, sveitarfélagið Karlskoga og háskólinn í Örebro sameinast um aðgerðir til þess að efla frumkvöðla, rannsóknir og nýsköpun. Samstarfsyfirlýsing var undirrituð við upphaf umfangsmikillar þróunarvinnu.

 • |Island
  24-05-2012

  „Tæknistökkið“ á að veita ungu fólki tækifæri til starfsþjálfunar

  Sænska ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins hafa gripið til aðgerða til þess að fleiri velji nám í verkfræði. Fjögurra mánaða launaðar ungnemastöður í fyrirtækjum eiga veita fleirum tækifæri til þess að kynnast verkfræði.

 • |Island
  24-05-2012

  Skýrsla um ástand æðri menntunar 2012

  Í skýrslu norska þekkingarráðuneytisins er að finna tölur um stöðu háskólasviðsins árið 2011, þar er litið til þróun

 • |Island
  24-05-2012

  Símenntun fyrir háskólamenntaða krefst þróunar

  Þær aðferðir í finnska menntakerfinu sem beitt er við símenntun háskólamenntaðs fólks duga ekki til þess að viðhalda færni þess. Símenntunin er heldur ekki nægilega sveigjanleg til þess að uppfylla kröfur sem gerðar um menntun í nýjum sérhæfðum atvinnugreinum.

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutettujen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

  Suomen nykyisen koulutusjärjestelmän keinot eivät riitä ylläpitämään yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeän korkeakoulutetun työvoiman osaamista eivätkä ne vastaa joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeisiin.

 • |Finland
  24-05-2012

  Yhteinen panostus yrittäjyyteen, tutkimukseen ja innovaatioihin

  Saab Dynamics, Karlskogan kunta ja Örebron yliopisto toteuttavat yhteisen hankkeen, jossa yhdistyvät yrittäjyys, tutkimus ja innovaatiot. Organisaatiot ovat aloittaneet laajan kehitystyön allekirjoittamalla aiejulistuksen.

 • |Finland
  24-05-2012

  Hanke luo nuorille tekniikan alan harjoittelupaikkoja

  Ruotsin hallitus ja elinkeinoelämä toteuttavat hankkeen, jonka tavoitteena on innostaa nuoria kouluttautumaan insinööriksi. Nuoret saavat mahdollisuuden tutustua insinöörin ammattiin suorittamalla neljän kuukauden palkallisen harjoittelun yrityksessä.

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutuksen tilannekatsaus 2012

  Norjan opetusministeriön raportissa esitellään korkeakoulusektorin tilastoja vuodelta 2011 ja tarkastellaan pidemmän

 • |Norge
  24-05-2012

  Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

  Kunnskapsdepartementets rapport presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på

 • |Sverige
  14-05-2012

  Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

  De metoder som det nuvarande finländska utbildningssystemet erbjuder räcker inte till för att upprätthålla kompetensen hos personer med högre utbildning. Metoderna är inte heller flexibla nog för att motsvara behoven inom de nya expertbranscher som växer fram.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Gemensam satsning på företagande, forskning och innovation

  Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet gör en gemensam satsning på företagande, forskning och innovation. En avsiktsförklaring har undertecknats som start på ett omfattande utvecklingsarbete.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Tekniksprång ska ge ungdomar praktikplatser

  Regeringen och näringslivet genomför en satsning för att få fler ungdomar att vilja bli ingenjörer. Genom fyra månaders betald praktik på ett företag ska ungdomar få en chans att lära sig vad ingenjörsyrket innebär.

 • |Island
  24-04-2012

  Hert á kröfum um færni kennara í Noregi

  Menntamálaráðuneytið hefur lagt til að herða kröfur um að kennarar verði að hafa ákveðna menntun í þeim fögum sem þeir kenna.

 • |Island
  24-04-2012

  Laganám fyrir grænlenskar kringumstæður við AAU

  Í samstarfi Háskólands á Grænlandi, Ilisimatusarfik i Nuuk mun háskólinn í Álaborg bjóða upp á nýtt laganám sem varðar grænlenskar kringumstæður. Til grundvallar liggur nýr fimm ára samstarfssamningur á milli háskólanna tveggja eða fram til 2017.

 • |Island
  24-04-2012

  Háskólasamstarf í Norður-Atlantshafssvæðinu

  Fjórir háskólar á NORA-svæðinu hafa hug á að koma á sameiginlegu, þverfaglegu mastersnámi í stjórnun.

 • |Island
  24-04-2012

  Staða táknmáls í Svíþjóð

  Menntamálnefnd hefur samþykkt að leggja fram frumvarp um að táknmál njóti jafnræðis á við nútímamál og verði einingabært.

 • |Island
  24-04-2012

  Umsækjendum um nám í háskólum fjölgar

  Umsækjendum um nám í starfsmenntaháskólum og háskólum fjölgar á milli ára. Í starfsmenntaháskólunum njóta greinar á sviði heilbrigðis- og félagsmála auk íþrótta og í háskólunum heilbrigðisvísindi.

 • |Finland
  19-04-2012

  Viittomakielen asema Ruotsissa

  Valtiopäivien opetusvaliokunta on päättänyt yksimielisesti esittää, että viittomakieli asetetaan korkeakouluhaussa samaan asemaan nykykielten kanssa ja että hakija saa siitä lisäpisteitä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Opettajien pätevyysvaatimuksia halutaan tiukentaa

  Norjan opetusministeriö ehdottaa, että opettajilta tulisi edellyttää opetettavan aineen muodollista pätevyyttä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Korkeakouluihin viimevuotista enemmän hakijoita

  Tämän kevään yhteishauissa hakijamäärät nousivat viime kevään luvuista. Ammattikorkeakouluissa sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala oli suosituin, yliopistoissa terveystieteellinen ala.

 • |Finland
  19-04-2012

  Aalborgin yliopisto käynnistää Grönlantiin erikoistuvan oikeustieteen koulutuksen

  Aalborgin yliopisto käynnistää yhteistyössä Nuukissa sijaitsevan Ilisimatusarfikin kanssa uuden oikeustieteellisen koulutusohjelman, jossa keskitytään erityisesti Grönlannin olosuhteisiin. Koulutusohjelman taustalla on yliopistojen välinen viisivuotinen yhteistyösopimus, joka jatkuu vuoteen 2017 asti.

 • |Finland
  19-04-2012

  Yliopistoyhteistyötä Pohjois-Atlantin alueella

  Neljä Pohjois-Atlantin alueen yliopistoa suunnittelee yhteistä monitieteellistä johtamisen maisteriohjelmaa.