högre utbildning • |
  07-12-2015

  Suomi ottaa käyttöön lukuvuosimaksut Euroopan ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille

  Suomalaiset korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

 • |Finland
  02-12-2015

  Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

  De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

 • Rosario Ali samordnade utbildningsprojektet Romané Bučá.
  högre utbildning |Sverige
  12-10-2015

  Rosario arbetar för romers utbildning

  I Sverige bor över 50 000 romer. Av dessa har bara runt 30 personer högre utbildning och många har svårt att få arbete.

 • forskning |Finland
  12-06-2015

  Yliopistoille tukea profiloitumiseen

  Suomen Akatemia on myöntänyt 50 miljoonaa euroa kymmenelle suomalaisyliopistolle tukeakseen niiden profiloitumista tiettyihin vahvuusalueisiin.

 • forskning |Finland
  11-06-2015

  Universiteten fick stöd för profileringen

  Finlands Akademi har beviljat 50 miljoner euro åt tio finländska universitet för att stödja deras profilering inom vissa fokusområden.

 • |
  26-11-2013

  Lärarfortbildning i Norden

  A Nordic Dialogue on the Integration of Teacher’s Initial and Continuing Education

 • |
  26-11-2013

  Universitetens roll i Norden

  En konferens för de nordiska universitetens strategiska ledning inom akademia och administration 21 – 23 augusti 2013 på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors skärgård.

 • |
  26-11-2013

  Nordiskt Sommaruniversitets (NSU) sommarsession 2013

  NSU är stolt över att kunna presentera sommarsessionens keynote speakers, Nina Power och Julia Borossa.

 • |
  26-11-2013

  Changing the Trajectory - Quality for Opening up Education

  In 2014 EFQUEL will join forces with the LINQ 2014 Conference to create a mega event for Quality and Innovation in education and learning.