hogre utbildning • |Finland
  01-09-2008

  Uusi ideavihko korkeakoulujen opinto- ja uraohjaukseen

  Opinto- ja uraohjauskeskus VUE on julkaissut ideavihkon, joka sisältää 46 vinkkiä korkeakouluissa tapahtuvaan ohjaukseen.

 • |Finland
  01-09-2008

  Opettajankoulutuksen aivoriihen puheenjohtajuus Tanskalle

  International Alliance of Leading Education Institutes -aivoriihen puheenjohtajuus siirtyi Singaporelta Tanskalle. Niinpä opettajakorkeakoulu Danmarks Paedagogiske Universitet (DPU) johtaa ensi vuonna alkavaa vertailevaa tutkimushanketta, jonka otsikkona on ”Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys: Miten koulutuksella voidaan vaikuttaa?”

 • |Island
  28-08-2008

  Hugmyndalisti um ráðgjöf vegna styttra og lengra framhaldsnáms

  VUE þekkingarmiðstöð fyrir starfs- og námsráðgjöf hefur gefið út hugmyndalista „46 hugmyndir að ráðgjöf á styttra og

 • |Island
  28-08-2008

  Kennaraháskólinn í Danmörku tekur við formennsku í International Alliance of Leading Education Institutes

  Danmörk hefur tekið við formennsku alþjóðlega þankabankans International Alliance of Leading Education Institutes á eftir Singapore - og Kennaraháskólinn (DPU) hefur nú það hlutverk að vera í fararbroddi sameiginlegra samanburðarrannsókna undir yfirskriftinni: Loftslagsbreytingar og sjálfbær þróun: Hvers er menntun megnug?

 • |Island
  28-08-2008

  Mikil þörf fyrir menntun í Noregi framtíðarinnar

  Í nýrri skýrslu kemur fram að mikil þörf verður fyrir starfsfólk með æðri menntun á næstu árum í Noregi.

 • |Island
  28-08-2008

  Erfiðara að fyrir fólk með menntun erlendis frá að fá vinnu

  Rúmlega 4000 Finnar leggja á ári hverju stund á nám fyrir utan Finnland með það að markmiði að ljúka háskólaprófi. Sumir ílengjast erlendis að afloknu námi á meðan aðrir snúa aftur tilbaka til Finnlands. Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem lífeyrissjóðirnir gerður reynist þeim sem hafa aflað sér menntunar erlendis erfiðara að fá vinnu í Finnlandi.

 • |Norge
  27-08-2008

  Stort behov for utdanning i framtidas Norge

  Ny rapport viser at Norge de nærmeste årene vil ha stort behov for arbeidskraft med høy utdanning.

 • |Danmark
  27-08-2008

  Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

  VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de

 • |Danmark
  27-08-2008

  DPU overtager formandskab for den internationale tænketank International Alliance of Leading Education Institutes

  Danmark har overtaget formandskabet for alliancen efter Singapore - og DPU skal nu stå i spidsen for næste års fælles

 • |Island
  27-08-2008

  Norrænt samstarf um rannsóknir á námi

  Rannsóknarmiðstöð um nám við háskólann í Åbo hefur verið valin í hóp norrænna öndvegisrannsóknasetra og hlotið fjárveitingu til áranna 2009 – 2011.

 • |Finland
  25-08-2008

  Ulkomailla opiskelleiden työelämään siirtyminen on epävarmempaa

  Vuosittain yli 4 000 suomalaista opintotuen saajaa opiskelee ulkomailla päämääränään korkeakoulututkinto. Osa tutkinnon suorittaneista jää ulkomaille, osa palaa Suomeen. Tutkinnon suorittajan palattua Suomeen työelämään siirtyminen on epävarmempaa kuin kotimaassa opiskelleella, selviää Kelan tutkimuksesta.

 • |Sverige
  25-08-2008

  Svårare för personer som studerat utomlands att få arbete

  Över 4000 finländare studerar årligen utomlands med högskoleexamen som mål. En del blir kvar utomlands efter avlagd examen, en del återvänder till Finland. Enligt Folkpensionsanstaltens undersökning är det svårare för personer som studerat utomlands att få arbete i Finland.

 • |Finland
  19-06-2008

  Ammatillinen korkeakoulutus keskitettiin kahdeksaan oppilaitokseen

  Tanskassa kaikki keskipitkät ei-yliopistolliset korkeakoulutusohjelmat on nyt keskitetty kahdeksaan ammatilliseen korkeakouluun

 • |Island
  19-06-2008

  Nýtt Danmerkurkort yfir allt styttra framhaldsnám

  Allt styttra framhaldsnám í Danmörku er nú í átta stórum starfsmenntunarháskólum

 • |Island
  17-06-2008

  Samningur um stofnun Aalto-háskólans verður undirritaður í júni

  Ráðuneytið veitti menntamálaráðherra, Sari Sarkomaa, heimild þann 29. maí sl. til þess að undirrita stofnsamning og

 • |in English
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Island
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |in English
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Nyt Danmarkskort for alle mellemlange videregående uddannelser

  Alle mellemlange videregående uddannelser i Danmark er nu samlet i otte store professionshøjskoler.

 • |Finland
  13-06-2008

  Aalto-korkeakoulun säädekirja allekirjoitetaan kesäkuussa

  Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministeri Sari Sarkomaan allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön

 • |Sverige
  13-06-2008

  Stiftelseurkunden för Aalto-högskolan undertecknas i juni

  Statsrådet gav torsdagen den 29 maj undervisningsminister Sari Sarkomaa fullmakt att underteckna stiftelseurkunden och

 • |Island
  27-05-2008

  Sarkomaa: Markmið breytinga á háskólunum er öflugt svæðisbundið háskólasamfélag

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa leggur áherslu á að markmiðið með endurskipulagi háskólanna sé að greiða fyrir enn frekara samstarfi innan allra finnskra háskóla.

 • |Finland
  22-05-2008

  Sarkomaa: Yliopistouudistuksen tavoitteena alueellisesti vahvempi ja vaikuttavampi yliopistoverkko

  Opetusministeri Sari Sarkomaa painottaa, että yliopistolain kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintamahdollisuuksia.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • högre utbildning kompetensutveckling |Danmark
  14-04-2008

  Et reality-tjek giver ny viden om udbytte

  Den nye viden, vi erhverver os gennem kurser og videreuddannelse, skal gerne sætte sig varige spor i vores daglige praksis. Ofte er det med den ambition, mange tager hul på et uddannelsesforløb. Men en lang række faktorer spiller ind på, om det lykkes. En såkaldt efterhængende evaluering kan kaste lys over, i hvilken grad det lærte rent faktisk inddrages i den daglige praksis

 • |Finland
  31-03-2008

  ”Ruotsi osaajamaana” -konferenssit

  Nykyajan globalisoituneessa maailmassa jatkuva kasvu edellyttää yhä enemmän tietoa ja osaamista. Ruotsin Globaliseringsrådet

 • |Finland
  31-03-2008

  DPU:ssa uusi joustava maisteriohjelma koulutuksen laadun arvioinnista

  Koulutuksen laadun arviointiin ja varmistukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Siksi on tärkeää, että arviointeja tekevät asiantuntijat, jotka koulutuksen sisällön ja pedagogiikan lisäksi tuntevat arvioinnissa käytettävän teoriat ja metodit ja tietävät, kuinka tuloksia tulkitaan ja sovelletaan.

 • |Island
  31-03-2008

  Nýtt sveigjanlegt meistaranám um mat

  - á vegum Kennaraháskóla Danmerkur, Árósum (DPU ved Aarhus Universitet)

 • |Island
  30-03-2008

  Svíþjóð sem þekkingarþjóð

  Vöxtur í hnattvæddri veröld dagsins í dag er meira og minna rekinn áfram af þekkingu. Hnattvæðingrráðið býður til tveggja hálfsdagsráðstefna

 • |Danmark
  26-03-2008

  Ny fleksibel masteruddannelse om evaluering

  - tilbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

 • |Sverige
  25-03-2008

  ”Sverige som kunskapsnation”

  Tillväxten i dagens globaliserade värld drivs mer och mer av kunskap. Globaliseringsrådet inbjuder därför till två halvdagskonferenser på

 • |Finland
  28-02-2008

  Kannustuspalkinto hyvästä tiedonvälityksestä

  Oslon yliopisto jakoi tärkeän palkinnon ensi kertaa.

 • |Island
  28-02-2008

  Mikilvæg viðurkenning veitt í fyrsta skipti

  Háskólinn í Oslo vill hvetja og verðlauna góða miðlun þekkingar með nýrri viðurkenningu.

 • |Norge
  25-02-2008

  Viktig pris deles ut for første gang

  Høyskolen i Oslo vil med sin nye pris oppmuntre og belønne god formidling.

 • |Finland
  01-02-2008

  Norjaan vähemmän ja suurempia yliopistoja?

  Professori Steinar Stjernøn johtama Stjernø-toimikunta on noin kahden vuoden ajan tehnyt selvitystyötä Norjan

 • |Finland
  01-02-2008

  Ajankohtainen kirja aikuisten korkeakouluopiskelusta

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning” (Näkymätön opiskelija – aikuiset joustavassa korkeakoulutuksessa) on Wenche Rønningin toimittama tuore teos.

 • |Finland
  01-02-2008

  Korkeakouluneuvosto puoltaa yliopistotasoisen opettajantutkinnon perustamista

  Aarhusin yliopisto on hakenut lupaa 5-vuotisen akateemisen opettajantutkinnon järjestämiseksi. Tutkinto koostuisi 3-vuotisesta alemmasta ja

 • |Island
  01-02-2008

  Stærri og færri háskólar í Noregi?

  Í næstum tvö ár hefur hinn svo nefndi Stjörnu-nefndin, undir handleiðslu prófessors Steinar Stjernø, skoðað horfur hvað varðar framtíð æðri menntunar í Noregi. Nú er skýrslan komin.

 • |Island
  01-02-2008

  Hinn ósýnilegi nemandi – fullorðnir í sveigjanlegu námi á framhalds- og háskólastigi

  Hinn fullorðni, sveigjanlegi nemandi mætir mörgum ögrunum, - Við verðum að skrapa yfirborðið, segir Wenche Rønning. Hún ritstýrir nýrri bók um aðstæðu og kjör fullorðinna í námi við háskólana og menntastofnanir á háskólastigi í Noregi, Svíþjóð og Danmörku.

 • |Island
  31-01-2008

  Kennaramenntun á háskólastigi fær meðmæli matsnefndar

  Umsókn Háskólans í Árósum um 5 ára háskólamenntun fyrir kennara – 3ja ára grunnnám til bachelor gráðu og 2ja ára framhaldsnám til

 • |Norge
  28-01-2008

  Større og færre universitet i Norge?

  I nesten to år har det såkalte Stjernø-utvalget, etter lederen professor Steinar Stjernø, vurdert hvordan framtidas høyere utdanning i Norge skal se ut. Nå er utredningen kommet.

 • |Norge
  28-01-2008

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning”

  Den voksne fleksible student møter mange utfordringer, -Vi har skrapa i overflata, sier Wenche Rønning, Hun er redaktør av den nye boka om voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • |Norge
  27-11-2007

  Akademisk likestilling må oppmuntres

  Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Sterkur háskóli á Austur-Finnlandi

  Tveir háskólar á Austur-Finnlandi, háskólarnir í Joensuu og í Kuopio verða sameinaðir í Háskóla Austur-Finnlands. Hinn nýi háskóli tekur til starfa árið 2010.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

  Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.

 • |Sverige
  23-11-2007

  Östra Finland får ett starkt universitet

  I Östra Finland bereds ett federativt universitet av Joensuu och Kuopio universitet. Östra Finlands universitet ska inleda sin verksamhet 2010.

 • |Sverige
  25-09-2007

  Budgetpropositionen för 2008

  I budgeten föreslås en omfattande satsning på läsa, skriva och räkna omfattande 900 miljoner under mandatperioden. Satsningen ska stärka arbetet med elevernas basfärdigheter.

 • |Finland
  31-08-2007

  Opettajankoulutus uudistuu

  Ruotsin hallitus teettää selvityksen opettajankoulutuksen uudistamisesta. Entisen yliopistonkanslerin Sigbrit Franken tekemän selvityksen on määrä olla valmis 15. syyskuuta 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Endurskoða kennaramenntun

  Í byrjun júní skipaði sænska ríkisstjórnin nefnd sem gera á tillögur um úrbætur á kennaramenntun. Lars Leijonborg, menntamálaráðherra, hefur falið fyrrverandi yfirmann háskólasviðsins, Sigbrit Franke að leiða vinnu nefndarinnar sem á að vera lokið 15. september 2008.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Kaupmannahöfn á að vera þekkingarþorp á heimsmælikvarða

  Þankabanki sem Kaupmannahafnarborg setti á laggirnar þankabanka undir stjórn staðgengils rektors Hafnarháskóla, Lykke Friis, hefur lagt fram

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Kööpenhaminasta halutaan maailmanluokan tiedekaupunki

  Kööpenhaminan kunta on perustanut ideapajan, jonka ehdotusten on määrä antaa kaupungille eväitä taisteluun johtavan tiedekaupungin asemasta.

 • |Danmark
  29-05-2007

  København skal være vidensby i verdensklasse

  En tænketank under Københavns Kommune under ledelse af prorektor ved Københavns Universitet Lykke Friis er kommet med

 • högre utbildning realkompetens |Sverige
  13-04-2007

  Realkompetens i högre utbildning

  Lära i arbetet på universitetsnivå har länge lyfts fram som ett önskvärt scenario men tillsvidare har exemplen på konkret aktivitet i Finland varit få. I takt med att Bolognaprocessen fortskrider och utvecklas och arbetskraftsunderlaget i Finland blir allt smalare har attityden nu också vänt i Finland.

 • |Finland
  28-03-2007

  Nordic Master -maisteriohjelma

  Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo tukea uuden Nordic Master -ohjelman kehittämistä. Maisteriohjelman toteuttamiseen osallistuu

 • |Finland
  27-03-2007

  Suomalais-virolaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi

  Turun yliopisto ja Tallinnan yliopiston Haapsalu Kolledz ovat käynnistäneet hankkeen Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseksi.

 • |Island
  26-03-2007

  Norrænt meistaranám

  Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að efla þróun nýrra leiða til meistaranáms í samstarfi á milli háskóla og æðri menntastofnanna á Norðurlöndunum. Markmiðið er að styrkja stöðu Norðurlanda á svið mennta og vísinda.

 • |Danmark
  22-03-2007

  Nordic Master program

  Nordisk Ministerråd vil støtte udviklingen af nye Nordic Master programmer i samarbejde mellem universiteter og højere læreanstalter i

 • |Finland
  27-02-2007

  Nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen

  Islannin koulutusalan tutkimusinstituutti (The Educational Testing Institute) on tutkinut peruskoulunsa päättävien nuorten

 • |Norge
  27-02-2007

  Unge søker utdanning

  Undersøkelser som det islandske institutt for utprøving i utdanning (The Educational Testing Institute) har gjort blant elever som blir

 • |Finland
  01-02-2007

  Yrittäjyys vahvoilla kööpenhaminalaisessa korkeakoulussa

  Kööpenhaminassa sijaitseva korkeakoulu Suhr’s Seminarium on kahden vuoden ajan painottanut opetuksessaan yrittäjyysnäkökulmaa. Tammikuun 23.

 • |Finland
  01-02-2007

  Osaamisen tunnustaminen tukee elinikäistä oppimista korkeakouluissa

  Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää tärkeänä sitä, että korkeakoulujen opiskelijat saavat osaamisensa tunnustettua ja

 • |Sverige
  31-01-2007

  Högskolorna skall ha enhetliga tillvägagångssätt för att erkänna tidigare förvärvad kompetens

  För yrkeshögskolorna och universiteten föreslås nationella principer för hur tidigare förvärvad kompetens skall erkännas och godkännas som

 • |Finland
  20-12-2006

  Suosituksia uusista korkea-asteen koulutusohjelmista

  Uusia korkea-asteen koulutuksia kehittävien työryhmien suositukset julkistettiin hiljattain Tanskassa. Hallituksen asettamat työryhmät

 • |Finland
  02-11-2006

  Korkeakoulujen laatuun ja vaikuttavuuteen panostettava

  Opetusministeri Antti Kalliomäki totesi Savonniemen kampuksen vihkiäisissä Savonlinnassa, että samalla alueella toimivien

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää joustavuutta koulutukseen!

  Norjan opetusministeriö haluaa muuttaa korkeakoulutuksen hakukelpoisuuskriteerejä siten, että korkeakouluun voisi pyrkiä kaksivuotisen

 • |Norge
  30-10-2006

  Økt fleksibilitet i utdanning!

  Kunnskapsdepartementet vil endre reglene for opptak til høyere utdanning slik at søkere med fagbrev kan tas opp til ingeniørstudier.