hollbar utveckling • forskning innovation |Danmark
  03-10-2011

  Energibesparelser til søs – fra forskning til business

  Det startede med forskning og en interesse i skibes dybgang og i energibesparelser. Seks år senere har GreenSteam udviklet sig til en virksomhed med engagerede og højtuddannede ingeniører og forskere, der har udviklet et praktisk og anvendeligt energibesparende system, hvor kombinationen af avanceret teknik og fornuftige principper om sejllads og olieforbrug udgør løsningen.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  03-10-2011

  Med sikte på hållbar och lönsam landsbygd

  I slutet av 1700-talet, medan Finland fortfarande tillhörde Sverige, grundandes det Finska hushållningssällskapet. Idag är hushållningssällskapet Finlands äldsta verksamma förening, och Ålands Hushållningssällskap är en avknoppning av denna. Möt VD:n för Ålands Hushållningssällskap, Hans Knutsson, som delar föreningens vision om att göra landsbygden lönsam genom att sprida kunskap och engagemang.

 • folkbildning hållbar utveckling |Norge
  03-10-2011

  Bærekraftens bekvemmelighetstvil

  - I Norge har vi ikke gjort noe som helst for reduksjon av klimagassutslippene på de ti årene jeg har jobbet med dette, slår klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt fast. Kunnskapen om klimaendringene er stor, og folk vet at livsstilen må endres for å oppnå bærekraftig utvikling. Likevel velger mange heller å betvile alvorlighetsgraden i forskernes påstander. – Et spørsmål om bekvemmelighet, hevder Hygen.

 • |Island
  06-09-2011

  Verkfærin eru fyrir hendi, notið þau!

  Norræna Ráðherranefndin og Stýrihópurinn fyrir fullorðinsfræðslu óskuðu eftir að fá innsýn í hve miklum mæli fullorðnir njóta tækifæra til þess að afla sér aukinnar þekkingar og færni til þess að stuðla að sjálfbærri þróun. Hvaða námsmöguleika er boðið upp á í norrænu löndunum á sviði loftlagsbreytinga og umhverfismála?

 • |Island
  06-09-2011

  Hvaða nám um sjálfbæra þróun stendur fullorðnum til boða?

  7. október, Kaupmannahöfn

 • |Finland
  05-09-2011

  Välineet ovat olemassa, käyttäkää niitä!

  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä SVL halusivat tutkia, millaisia mahdollisuuksia aikuisilla on saada tietoa ja osaamista, jonka avulla he voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen. Millaisia ilmasto- ja ympäristöaiheisia oppimismahdollisuuksia aikuisille on tarjolla Pohjoismaissa?

 • |Finland
  05-09-2011

  Millaista tietoa aikuiset saavat kestävästä kehityksestä?

  Aika: 7. lokakuuta 2011, Kööpenhamina.

 • |Norge
  05-09-2011

  Verktøyet finnes, bruk det!

  Nordisk Ministerråd og Styringsgruppen for Voksnes Læring, SVL, ønsket å få innsikt i hvilken grad voksne får mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter for kunne påvirke en bærekraftig utvikling. Hva slags læringstilbud finnes for voksne i Norden innenfor klima og miljø?

 • |Norge
  05-09-2011

  Hva slags kunnskapstilbud får voksne om bærekraftig utvikling?

  7. oktober 2011, København

 • forskning hållbar utveckling |Åland
  25-08-2011

  Surdeg och örter lockar deltagare

  Sensommaren börjar göra sig påmind när jag besöker Finnös nedlagda folkskola på norra Åland. I trädgården står Karin Eklund och rensar bort blommor som smyckat rabatten under sina bästa dagar. Tillsammans med sin man Ulf har hon blåst liv i skolan. Här arrangeras kurstillfällen inom bl.a. surdegsbakning, matlagning och örtkännedom.

 • |Finland
  25-05-2011

  Uudet opetussuunnitelmat

  Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti 16.5. päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat.

 • |Island
  17-05-2011

  Nýjar námsskrár

  Mennta- og menningarmálaráðherra staðfesti þann 16. maí nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nye læreplaner

  Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  08-05-2011

  Med sikte på ett hållbart föreningsliv

  Studiecirklar, föreläsningar och kurser är vardagsmat för ABF - Åland. I april prövade de ett nytt koncept genom att lära ut grundläggande tankar kring hur föreningar kan nå en hållbar utveckling i sin verksamhet. Möt studieledare Mia Hanström och ICF-coachen Jessica Eriksson som nu planerar flera temakvällar under hösten.

 • folkbildning forskning |Danmark
  08-05-2011

  Opråb fra Vestjylland

  I 25 år har folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland været vært for dialog mellem forskere og den almindelige befolkning, ligesom centeret har sikret formidling af ny viden til borgerne inden for snart sagt alle forskningsgrene. Et af centerets flagskibe er det årlige Thorkil Kristensen seminar, som igen til juni samler en række internationalt højt anerkendte forskere til debat

 • |Island
  03-02-2011

  Danir í formennsku fyrir Norðurlandaráði 2011

  Nýr forseti Norðurlandaráðs, Henrik Dam Kristensen vill styrkja stöðu Norðurlandanna í Evrópu, beina

 • |Island
  03-02-2011

  Getur fjarkennsla átt þátt í að draga úr „spekileka“ frá Færeyjum?

  Nýlega kom út skýrsla um ýmis tækifæri sem felast í fjarkennslu og hvernig fjarkennsla getur verið tækifæri fyrir þá sem leita sér menntunar á Færeyjum. Auk þess að veita ný, örðuvísi og fjölbreyttari tækifæri til náms getur fjarkennsla einkum hentað þeim sem búa á dreifbýlli svæðum til sí- og endurmenntunar.

 • |Finland
  31-01-2011

  Pohjoismaiden neuvoston Tanskan puheenjohtajakausi 2011

  Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Henrik Dam Kristensen haluaa vahvistaa Pohjoismaiden asemaa

 • |Sverige
  31-01-2011

  Etäopetus avuksi Färsaarten “aivovuotoon?”

  Färsaarilla julkaistussa tuoreessa selvityksessä tarkastellaan etäopetuksen antamia mahdollisuuksia ja sitä, voitaisiinko niiden avulla saada useammat färsaarelaiset opiskelemaan kotisaarilla ulkomaille hakeutumisen sijaan. Etäopetuksen avulla voidaan luoda uusia, vaihtoehtoisia ja monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja parantaa haja-asutusalueiden väestön koulutusmahdollisuuksia.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Dansk formandskab for Nordisk Råd i 2011

  Nordisk Råds nye præsident Henrik Dam Kristensen ønsker at styrke Norden som en region i Europa, øget

 • forskning |Danmark
  25-01-2011

  Kan fjernundervisning være med til at reducere ‘brain drain’ på Færøerne?

  En redegørelse om diverse muligheder for fjernundervisning og hvordan fjernundervisning kan fastholde uddannelsessøgende på Færøerne er kommet på markedet. Udover at være med til skabe nye, alternative og varierede uddannelsesmuligheder, kan fjernundervisning især forbedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse for folk, der bor i udkantsområder.

 • |Island
  15-12-2010

  Nýr samstarfssamningur á milli Íslands, Grænlands og Færeyja

  Á fundi Norrænu ráðherranefndarinnar í Reykjavík  í nóvember sl. ræddu menningarmálaráðherrar  Vestur-

 • |Danmark
  14-12-2010

  Uusi yhteistyösopimus Islannin, Grönlannin ja Färsaarten välille

  Pohjoismaiden ministerineuvoston marraskuisessa tapaamisessa Reykjavikissa Länsi-Pohjolan kolme kulttuuriministeriä 

 • |Danmark
  10-12-2010

  Ny samarbejdsaftale mellem Island, Grønland og Færøerne

  Under Nordisk Ministerrådesmøde i Reykjavík i november diskuterede de tre kulturministre í vestnorden, Katrin

 • |Island
  28-09-2010

  LAUSNIR innan seilingar, sameiginlegar i Åbo 31.1.-2.2.2011

  Hvernig get ég hvatt til breytinga innan stofnunarinnar sem ég vinn í, sem miða að sjálfbærri þróun? Hvaða lausnir eru sjálfbærar? Hvaða lausnir eru á vandamálunum sem blasa við skipulagi í mínu sveitarfélagi eða í orkumálum?

 • |Island
  27-09-2010

  Lélegri námsárangur

  Háskólastofnunin  hefur greint námsárangur, eða hvernig stúdentum gengur að ljúka þeim námskeiðum sem þeir hafa skráð

 • |Finland
  15-09-2010

  RATKAISUJA lähellä, yhdessä –konferenssi, 31.1.- 2.2.2011, Turku

  Miten saan innostettua oman organisaationi mukaan kestävän kehityksen mukaisiin muutoksiin? Mitä ne kestävät ratkaisut oikeastaan ovat? Mikä olisi soveltuva ratkaisu esim. kaupunkisuunnittelu- tai energiahaasteisiimme?

 • |Sverige
  15-09-2010

  LÖSNINGAR nära, tillsammans i Åbo 31.1.-2.2.2011.

  Hur kan jag inspirera min egen organisation till förändringar som främjar hållbar utveckling? Vilka lösningar är egentligen hållbara? Vilka är de lämpligaste lösningarna för exempelvis utmaningarna inom vår stadsplanering eller vår energiförsörjning?

 • |Island
  01-03-2010

  Vorráðstefna 13 – 14.4.2010

  Norræna lýðskólaráðið býður lýðskólafólki hvaðanæva af Norðurlöndunum til vorráðstefnu á Norræna lýðskólanum í Kungälv.

 • |Island
  01-03-2010

  Nýtt hefti með hugmyndum um kennslu í sjálfbærni

  ”Bæredygtig udvikling et indsatsområde indenfor almen voksenuddannelse”(Áhersla á sjálfbæra þróun á sviði fullorðinsfræðslu) er titillinn á nýju hefti með hugmyndum frá danska menntamálaráðuneytinu.

 • |Finland
  01-03-2010

  Ideavihkonen kestävästä kehityksestä

  ”Kestävä kehitys aikuisten AVU-koulutuksen painopistealueena” on Tanskan opetusministeriön laatima uusi ideavihkonen.

 • |Danmark
  24-02-2010

  Ny inspirationshæfte om bæredygtig udvikling

  ”Bæredygtig udvikling et indsatsområde indenfor almen voksenuddannelse” er titlen på et nyt inspirationshæfte fra undervisningsministeriet.

 • |in English
  16-02-2010

  Dear Reader

  The participation of 120 heads of state and government leaders was not enough. The COP15 summit held in Copenhagen in December resulted in the modest Copenhagen Accord instead of the ambitious, legally binding global climate deal anticipated by many.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Norge
  16-02-2010

  Interessant og lærerikt å kunne delta i COP15 i København

  I et intervju med Björgólfur Thorsteinsson, formann for styret i Landvernd, forteller han DialogWeb’s lesere hvorfor det var viktig for frivillige organisasjoner å være med til møtet, lytte til foredrag, presentasjoner og overvære forhandlinger som skal avklare hvor fort og hvor drastisk verden skal gå frem for å redusere utslippene av klimagasser.

 • |Finland
  15-02-2010

  Hyvä lukija,

  120:n valtionpäämiehen ja hallituksen päämiehen läsnäolo ei riittänyt. Joulukuussa Kööpenhaminassa pidetyn COP 15 -ilmastokokouksen tuloksena oli vaatimaton Kööpenhaminan sopimus, ja monen odottama kunnianhimoinen, juridisesti sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus jäi toteutumatta.

 • hållbar utveckling motivation |Danmark
  15-02-2010

  Pioner med visioner

  I desember 2009 vedtog alle de politiske partier i Lagtinget et forslag om Færøernes klimapolitik, hvis formål det er, at CO2 udslippet begrænses med 20 procent til 2020. Færøerne skal også gøres mindre afhængigt af olie og fossile brændstoffer og øge energiproduktion med varige energikilder.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Sverige
  15-02-2010

  Rädda världen med kulturens hjälp

  Att använda kultur är ett sätt för lärare och folkbildare att väcka elevers intresse för miljöfrågor. När all fakta om klimathotet blir för naturvetenskaplig och allvarlig, kan det vara effektivt att använda skönlitteratur, film, teater och andra konstformer för att inspirera till en mer hållbar livsstil.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Danmark
  14-02-2010

  Kære læser

  120 stats- og regeringslederes fremmøde var ikke nok. COP 15 mødet i december i København endte i en mager ”Copenhagen Accord” frem for den ambitiøse, juridisk bindende klimaaftale for hele kloden, mange havde sat næsen op efter.

 • hållbar utveckling vuxenutbildning |Danmark
  14-02-2010

  Klima og miljø skal ud til nye målgrupper

  Få måneder inde i 2010 er de civile organisationer stadig i færd med at finde deres ben oven på kulminationen op til COP 15. Klima, miljø og bæredygtighed vil også fremover stå højt på dagsordenen inden for folkeoplysningen. Området skal udvikles, men uden særlige bevillinger, som man oplevede i 2009

 • |Finland
  10-02-2010

  Kevätkonferenssi 13. – 14.4.2010

  Pohjoismainen kansanopistoneuvosto kutsuu kansanopistolaisia ympäri Pohjolan mukaan Kevätkonferenssiin Nordiska folkhögskolaniin, Kungälvii, Ruotsiin.

 • |Sverige
  10-02-2010

  Vårkonferens 13 – 14.4.2010

  Nordiska folkhögskolrådet inbjuder folkhögskolmänskor från hela Norden till Vårkonferensen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

 • hållbar utveckling motivation |
  10-02-2010

  Climate Changes in Estonia

  Estonia trying to contract its energy expenditures by setting up a new agency. The Estonian Energy and Climate Agency has been founded and is in operation since December 2009.

 • hållbar utveckling innovation |Norge
  10-02-2010

  På sporet av bærekraftige framtider

  Det er straks to måneder siden lysene slukket og verdens fokus på København var over for denne gang. Politikerne lykkes ikke med å få til en forpliktende klimaavtale på COP15. Betyr det at fokuset på klima blant folk også er over? Daglig leder i Stiftelsen Idébanken Kai Arne Armann tror ikke det.

 • hållbar utveckling |Åland
  09-02-2010

  Med miljö på Agendan

  På Åland finns ett till synes litet miljökontor under namnet ”Agenda 21-kontoret”. Här arbetar tre kvinnor på deltid för att öka miljömedvetenheten genom utbildning och nätverksskapande. Redan fyra år efter att kontoret startade sin verksamhet belönades de med Nordiska Rådets Natur och Miljöpris. De hyllades för att ha skapat ett nätverk som aktivt både kunde fånga upp idéer och dessutom lyckas med att omsätta dem i praktiken. I sommar firar de sitt 15-års jubileum.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  09-02-2010

  Klimatfrågor bäddar för miljötänkande

  Om vi väljer att tala enbart om klimatförändringen i stället för miljö- och hållbarhetsfrågor på en bredare front finns det en risk att de som inte tror på växthuseffekten hoppar av hela miljötänkandet. Det tror miljöjournalisten Hanna S. Backman, som valde bort Köpenhamnskonferensen för att stanna hemma och fundera på hur man kan gå vidare och tänka bredare efter Köpenhamn.

 • |Island
  16-12-2009

  Nýtt tengslanet um sjálfbæra þróun

  Dansk Regional Centre of Expertise (RCE) – er nýtt tengslanet um sjálfbæra þróun sem menntamálaráðherra Dana opnaði við DPU, kennaraháskólann í Danmörku.

 • |Island
  16-12-2009

  Loftslagsráðstefnan í Kaupmannahöfn

  Um víða veröld er fylgst með loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn þessa dagana. Fjöldi menntastofnana og félagasamtaka hafa verið virk bæði fyrir ráðstefnuna og eins nú á meðan hún stendur yfir og hafa sent skilaboð um lausnir og aðgerðir á COP15 fundinn í Kaupmannahöfn.

 • |Finland
  15-12-2009

  Uusi kestävän kehityksen verkosto

  Regional Centre of Expertise (RCE) on uusi kestävän kehityksen verkosto, jonka Tanskan opetusministeriö on käynnistänyt Tanskan kasvatustieteellisessä yliopistossa.

 • |Finland
  15-12-2009

  Kööpenhaminan ilmastokokous

  Kööpenhaminan ilmastokokousta seurataan parhaillaan kaikkialla maailmassa. Useat oppilaitokset ja organisaatiot ovat osallistuneet ilmastokeskusteluun aktiivisesti sekä ennen kokousta että sen aikana ideoimalla ratkaisuja ja kokousohjelmaa.

 • |Danmark
  14-12-2009

  Nyt netværk for bæredygtig udvikling

  Dansk Regional Centre of Expertise (RCE) - et nyt netværk for bæredygtig udvikling indviet af Undervisningsministeren på DPU- Danmarks pædagogiske universitet.

 • |Danmark
  14-12-2009

  Klimakonference i København

  Verden følger FN’s klimakonference i København i disse dage. Flere uddannelsesinstitutioner og organisationer har været aktive både før og under klimatopmødet og har sendt deres bud løsninger og aktiviteter til COP15 mødet i København.

 • |Island
  23-11-2009

  Alþýðufræðslan beinir sjónum að loftslagsráðstefnunni

  Samband alþýðufræðsluaðila í Danmörku, DFS, hefur opnað vefsíðu með upplýsingum um

 • |Finland
  23-11-2009

  Vapaa sivistystyö seuraa Kööpenhaminan ilmastokokousta

  Tanskan vapaan sivistystyön keskusjärjestön (DFS) kotisivuille on koottu tietoa joulukuun huippukokouksen yhteydessä

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...

 • |Danmark
  18-11-2009

  Folkeoplysning har fokus på klimatopmødet

  Dansk folkeoplysnings samråd har etableret en side med information om aktiviteter i forbindelse med klimatopmøde i

 • |Island
  22-06-2009

  Allir um borð í loftslagsrútuna!

  Í Þrændalögum er loftslagsrútan á vegunum með góð ráð fyrir íbúana.

 • |Finland
  22-06-2009

  Tervetuloa ilmastobussiin!

  Etelä-Trøndelagin teitä kiertävä ilmastobussi jakaa tietoa ja hyviä neuvoja.

 • |Norge
  17-06-2009

  Stig på klimabussen!

  I Trøndelagsfylkene ruller nå en klimavennlig buss rundt med gode råd til alle trøndere.

 • hållbar utveckling internationalisering |Danmark
  10-03-2009

  Kulturkløft Norden

  Både som medarbejder og som virksomhed kan det være en stor udfordring at agere med succes på den side af Øresund, hvor man ikke selv har sine rødder. Såvel kulturelle koder som de politiske debatter er vidt forskellige og tager tid at aflæse, ved svensk fødte Melinda Frigyesi Almström, der arbejder som rådgiver i København

 • hållbar utveckling |
  10-03-2009

  Verksamhetsplan 2011

  Verksamhetsplan 2011

 • |Island
  27-11-2008

  Gerið umhverfisrannsóknir sýnilegri

  Lög um margbreytni náttúrunnar eru til umfjöllunar hjá norsku ríkisstjórninni. Með nýjum lögum er reynt að festa ákvæði um að umhverfisstjórnun verði að byggja á þekkingu í lög.

 • |Finland
  26-11-2008

  Ympäristötieteelle lisää näkyvyyttä

  Norjan hallitus valmistelee parhaillaan luonnon monimuotoisuutta koskevaa lakiehdotusta. Tarkoituksena on saada aikaan laki, joka määrää, että ympäristöhallinnon on pohjauduttava tutkimustietoon.

 • |Norge
  23-11-2008

  Gjør miljøforskningen synlig

  En naturmangfoldlov ligger til behandling i den norske regjering. I den nye loven ønsker man å lovfeste at miljøforvaltning må være kunnskapsbasert.

 • |Finland
  30-10-2008

  50 hyvää ideaa kestävästä kehityksestä

  Konferenssi ”One Small step, Nordic sustainability conference” järjestettiin 16.9. 2008 Odensessa. Kyseessä oli kolmas

 • |Island
  28-10-2008

  50 góðar hugmyndir um sjálfbæra þróun

  Ráðstefnan One Small step (Eitt örstutt skref), norræn ráðstefna um sjálfbæra þróun er sú þriðja í röðinni af norrænum

 • |Norge
  23-10-2008

  50 gode ideer for bærekraftig utvikling

  Konferansen One Small step, Nordic sustainability conference, er den tredje i rekken av nordiske konferanser med

 • folkbildning hållbar utveckling |Danmark
  20-10-2008

  Højskoler vil sparke til klimadialogen

  Folkehøjskolernes evne til at skabe unikke møder og dialog, som kan give deltagerne uventede input og refleksioner med hjem i bagagen, skal udnyttes op til det vigtige klimatopmøde i Danmark næste år

 • Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International
  hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Unge vil engageres på egne præmisser

  Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og ...

 • Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle
  hållbar utveckling |Danmark
  15-10-2008

  Svenskere vil oplyses om miljø

  Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Nye budskaber i miljødebatten

  Nye budskaber i miljødebatten

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Kolosser på grønne fødder

  Kolosser på grønne fødder

 • |in English
  15-10-2008

  Dear Reader

  In Kongens Have park in central Odense, a group of little boys was running around playing. The park was not quite itself on that day due to various tents and stands that invited curious bypassers to walk around and see what was going on. What attracted the boys’ attention, however, was a large balloon. It wasn’t just large, it was ENORMOUS.

 • |Finland
  15-10-2008

  Hyvä lukija

  Odensen Kongens Have -puistossa juoksenteli joukko leikkiviä pikkupoikia. Kaupungin keskustassa oleva puisto ei sinä päivänä ollut aivan kaltaisensa; puistossa oli erilaisia telttoja ja uteliaat kävijät kiertelivät katsomassa, mistä oli kyse. Poikien huomio oli kuitenkin kiinnittynyt suureen ilmapalloon. Se ei ollut vain suuri, se oli suorastaan VALTAVA.

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  50 konkrete ideer til handlinger

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  Norden skal vise gode eksempler

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  14-10-2008

  Kære læser

  I Kongens Have i Odense løb en gruppe mindre drenge rundt og legede. Den centrale bypark lignede ikke helt sig selv den dag med forskellige telte med stande og nysgerrige besøgende, der gik rundt for at se, hvad der skete. Men det var en kæmpestor ballon, som fangede drengenes opmærksomhed. Den var ikke alene kæmpe, den varm ENORM.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  14-10-2008

  Östersjöfonden belönar Östersjöns hjältar

  För snart 20 år sedan grundades Östersjöfonden av affärsmannen Anders Wiklöf, som ville vända den negativa utvecklingen för Östersjön. Idag ser fondens verksamhetsledare försiktigt optimistiskt på framtiden. - Det sker förändringar, men det går långsamt, säger han.

 • hållbar utveckling näringsliv |Danmark
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  Der er stort behov for mere viden, uddannelse og forskning. Det er en forudsætning for, at vi i Norden kan udvikle nye løsninger og handlemønstre, som bidrager til at bremse truslen om globale klimaforandringer. Sådan lød et af de centrale budskaber fra de 350 deltagere i den tredje fælles nordiske klimakonference i september.

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  For Norden er der umiddelbart både fordele og ulemper forbundet med klimaforandringerne, mens de fattigste dele af verden står overfor massive problemer, fremhæver klimaforsker. Miljø- og klimaforandringerne er vor tids allerstørste udfordring, mener den danske klima- og energiminister Connie Hedegaard.

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Nordisk klimakonferens 2008

  Nordisk klimakonferens 2008

 • hållbar utveckling internationalisering |
  14-10-2008

  Johanna Helin building a system for development education in Estonia

  Johanna Helin was born and grew up in Finland but has studied and worked in England, Namibia, Guinea and Ghana. Now she lives in Estonia and is helping to advance the system of development education in the country.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  14-10-2008

  Lärande för hållbar utveckling

  Ändringen i högskolelagen blev viktig för främjandet av utbildning för hållbar utveckling i Sverige, berättar Carl Lindberg, rådgivare till Svenska UNESCO-rådet. Nu har det blivit lite av en underifrånrörelse som garanteras av en rad entusiaster runt om i landet. Se bara på Skolor för hållbar utveckling, de är verkligen goda exempel på det!

 • folkbildning hållbar utveckling |Norge
  14-10-2008

  En klimaklubb for folkeopplysning?

  Første september åpnet Norges miljøvernminister Erik Solheim nettstedet klimaklubben.no. Er dette bare enda en nettside full av tettskrevet informasjon, miljøformaninger og dårlig samvittighet? –Nei, mener Anna Sigridsdatter Heen i Populus studieforbundet folkeopplysning.

 • hållbar utveckling vuxenutbildning |Norge
  14-10-2008

  Skritt for skritt!

  Alt vi gjør teller – de store miljøproblemene er summen av de små handlingene. Voksenopplæring om miljøvennlige løsninger og bærekraftig utvikling i Island og verden.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  14-10-2008

  Om hållbar utveckling…

  Klimatförändringen är inte dagens enda miljöproblem. Vi har också gifter och kemikalier i vår omgivning, övergödda och sura vattendrag, vi har arter som försvinner för att aldrig komma igen. För att nämna några exempel.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  14-10-2008

  Balansakten för in miljötänkandet i folkbildningen

  Det nordiska projektet Balansakten sprider idéer om hållbar utveckling till folkbildningsinstitutionerna i Norden. Finland har ännu mycket att lära av sina nordiska grannar.

 • hållbar utveckling |
  30-09-2008

  Folkeopplysningen bærer

  Folkeopplysningen bærer

 • |Finland
  01-09-2008

  Uusi ilmastoaiheinen teemasivu

  on avattu Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestön, Dansk folkeoplysningssamrådin kotisivuille.

 • |Island
  28-08-2008

  Nýr vefur um loftslag

  Ný vefslóð um loftslag hefur verið opnuð á vef Danska upplýsingasamráðsins.

 • |Danmark
  27-08-2008

  Ny temaside om klima

  er blevet åbnet på Dansk folkeoplysningssamråds hjemmeside.

 • |Finland
  29-05-2008

  Kansansivistys ilmastokonferenssissa

  NVL on saanut tehtäväkseen vastata työpajasta syyskuussa Tanskan Odensessa pidettävässä ilmastokonferenssissa.

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • |Island
  27-05-2008

  Alþýðufræðslan á loftslagsráðstefnu

  NVL ber ábyrgð á málstofum á norrænu loftslagsráðstefnunni í Óðinsvéum í september.

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.