icke-formellt larande • |Sverige
  23-03-2015

  ”Sissimenetelmät” auttavat uusien kielten oppimisessa

  Sävsjön kunnan Aleholmsskolanin koulukirjaston hoitaja Elisabeth Mueller Nylander on Ruotsin edustaja uudessa EU-hankkeessa.

 • |Sverige
  20-03-2015

  ”Gerillametoder” ska få studenter att lära sig nya språk

  Elisabeth Mueller Nylander, bibliotekarie på Aleholmsskolan i Sävsjö kommun, är Sveriges representant i ett nytt EU-projekt inom programmet Erasmus + med 10 deltagande länder.