in english • |
  23-07-2013

  NVL

  Nordic network for adult learning (NVL) is a project initiated and financed by the Nordic Council of Ministers and administrated by Vox, Norwegian Agency for Lifelong Learning.

 • |
  18-06-2009

  Studiebesök

  Gyldendals är det äldsta förlaget I Danmark men vill vara med att verka i en ny tid där nya medier öppnar andra möjligheter för läsade och lärande. Vi togs emot av flera entusiastiska medarbetare som i tur och ordning presenterade tre intressanta projekt.

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

  Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobile Creativity and Critical Thinking

  Mobile Creativity and Critical Thinking

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

  Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  The Role of Mobile Learning in European Education

  The Role of Mobile Learning in European Education

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilprogram för livsstilsändringar

  Mobilprogram för livsstilsändringar

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

  Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

  Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

 • distansutbildning |Sverige
  17-06-2009

  Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?

  Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?