info • fängelseutbildning |
  30-04-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 • Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

  Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

 • Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.  Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration. Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune. Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

  Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

 • distansutbildning |
  25-01-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall Distansnätverket göra 2019.

 • validering |Norden
  25-01-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall valideringsnätverket göra 2019.

 • baskunskaper |Norden
  25-01-2019

  Virksomhetsplan 2019

  Detta skall alfarådet göra 2019

 • hållbar utveckling |Norden
  25-01-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2019

 • fängelseutbildning |Norden
  31-10-2018

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall fängelsenätverket göra 2018.

 • utdanning i fengsel |Norden
  31-10-2018

  Virksomhetsplan 2017

  Visjon og strategi for 2017 / 2018

 • kompetensutveckling |Norden
  17-10-2018

  Kompetanse sett fra arbeidslivet

  Viksomhetsplan 2017

 • validering |Norden
  17-10-2018

  En praktikers guide för validering

  ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

 • fjernundervisning |Norden
  03-05-2018

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall Distansnätverket göra 2018.

  Nätverket vill bidra med kunskap (genom lärande exempel, undersökningar och metodsamlingar) om hur lärande innehåll och teknologi kan kombineras i lärandemodeller för vuxnas lärande.

 • basiskompetence |Norden
  19-03-2018

  Virksomhetsplan 2018

  Detta skall alfarådet göra 2018.

 • kompetenceudvikling |Island
  14-06-2017

  Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses

  Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

 • baskunskaper |Norden
  05-05-2017

  Aktuellt

  Finland koordinerar Alfarådet sedan maj 2017.

 • livslang læring erhvervsliv kompetenceudvikling |Færöerne
  03-05-2017

  Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet

  Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

 • flexible learning |Norden
  22-03-2017

  2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs

  Webinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

 • kompetanseutvikling |Norden
  10-03-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29. mars 2017.

 • prison education |Norden
  06-03-2017

  Summary: The Reykjavik conference on work and education for prisoners in the Nordic countries.

  From 12 – 14th of September 2016 a Nordic conference was held at the Grand-Hotel in Reykjavik Iceland on behalf of NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärande).

 • basiskompetanse |Norden
  28-02-2017

  Virksomhetsplan 2017

  Detta skall alfarådet göra 2017.

 • |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

 • distansutbildning |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Distansnätverket göra 2017.

 • kompetensutveckling |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket Kompetens sett från arbetslivet göra 2017.

 • hållbar utveckling |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2018.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  16-02-2017

  Nordisk bærekraft i 2017

  Nordisk bærekraft

 • Kurset besøkte Sólheimajökull glacier
  bærekraftig utvikling utdanningspolitikk |Island
  26-09-2016

  Barna er framtida. På Island tas det på alvor

  Klimaendringene var tema for Utdanning for bærekrafts tredje samling.
  Denne gangen på Island.

 • bærekraftig utvikling kompetanseutvikling |Norden
  24-08-2016

  JARÐAR-FÖR/EARTH PASSAGE - Third session on Iceland

  How can we respond as the Earth passes into a new climate?

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  03-05-2016

  NVL hos Folkehøgskolen

  I Kungälv, i midten av april, satte Folkehøgskolene i Norden sin egen rolle i en global, bæredyktig utvikling på agendaen.

 • fængselsundervisning |Island
  29-02-2016

  Work and education -cooperation and innovation

  Education and vocational training of prisoners in the Nordic countries.
  Conference organised by The Nordic network for education in prison, Reykjavik 12/9 – 15/9 – 2016.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016 for Validering

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • baskunskaper |Norden
  08-02-2016

  Alfarådets verksamhetsplan 2016

  Detta ska Alfarådet göra 2016

 • bærekraftig utvikling |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Nätverk för hållbar utveckling.

 • validering |Norden
  18-01-2016

  Validering Verksamhetsplan 2018

  Valideringsnätverket 2018

 • |Norden
  05-05-2015

  Landssamordnare 2016

  Alfarådets nationella samordnare 2016.

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans virksomhetsplan 2015

  Gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk vil Distans bidra til å skape diskusjon om og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring.

 • |Norden
  09-01-2015

  Validering inom folkbildning - Mötesplan 2015

  Så här träffas nätverket för validering inom folkbildning under 2015.

 • |Norden
  08-01-2015

  Nordiskt nätverk för validering - verksamhetsplan 2015

  Verksamhetsplan 2015 för valideringsnätverket

 • |Norden
  08-01-2015

  Verksamhetsplan 2015 - Folkbildning - Validering

  Verksamhetsplanen för 2015.

 • fängelseutbildning |Norden
  08-01-2015

  Fängelsenätverket - Verksamhetsplan 2015

  Verksamhetsplan 2015

 • |Norden
  08-01-2015

  Alfarådet - Verksamhetsplan 2015

  Nordiska alfarådets verksamhetsplan 2015

 • |
  13-11-2014

  Virksomhetsplan 2012 og medlemsliste

  Virksomhetsplan 2012 og medlemsliste

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  Verksamhetsplan 2014

 • |Norden
  20-02-2014

  Valideringsnätverket - Mötesplan 2014

  I mötesplanen för 2014 ingår bl.a. nätverksmöten, konferanser och ett forskarmöte.

 • fängelseutbildning |Norden
  20-02-2014

  Ny virksomhedsplan og årsrapport

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for å tilrettelegge opplæringen for innsatte. Nordisk nettverk skal også formidle denne kunnskapen videre til aktuelle parter og aktører.

 • distansutbildning |
  10-01-2014

  Distans action plan 2014

  NVL Distans action plan 2014: Goals, priorities, partners and activity calendar.

 • distansutbildning |
  02-12-2013

  Distansnätverk - Verksamhetsplan 2013

  Virksomhetsplan for distansenettverket 2013

 • distansutbildning |
  02-12-2013

  Distansnätverk

  Målet for nettverket er å øke bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen. For å muliggjøre dette vil vi skape møteplasser for politikere, organisasjoner, prosjekter og nettverk som har utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. Dermed arbeider vi for ett av de overordnede målene for NVL: nemlig å initiere, synliggjøre og øke tverrsektorielt samarbeid for å øke konkurransekraften i arbeidslivet og samfunnet.

 • |
  02-12-2013

  Nordiskt Nätverk för Validering - Verksamhetsplan 2014

  Nordiskt Nätverk för Validering
  Verksamhetsplan 2014

 • |Norden
  27-11-2013

  Kvalitetsnettverket - medlemmer og rapport

  Nettverkets medlemmer og lenke til rapporten - Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring

 • forskning |
  27-11-2013

  Arbejdsgrupper om forskning - Faktablader

  Arbejdsgrupper om forskning - Faktablader

 • fängelseutbildning |Norden
  25-11-2013

  Ældre virksomhedsplaner og årsrapporter

  Verksamhetsplan 2013

 • |
  22-11-2013

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser.

 • |
  19-11-2013

  Verksamhetsplan 2013

  Verksamhetsplan 2013

 • |
  14-11-2013

  Deltagare

  Deltagare

 • |Norden
  01-02-2013

  Alfarådet - Verksamhetsplan 2014

  Virksomhetsplan for Nordisk alfaråd 2014
  Målgruppe for det nordiske alfaråd er voksne med kort eller ingen skolegang som ikke har noen av de nordiske språk som morsmål.

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • forskning |
  17-12-2009

  Arbejdsgrupper om forskning

  NVL’s arbejdsgrupper om forskning har til opgave at fremme kontakt og samarbejde mellem forskere og praktikere og formidle aktuel forskning indenfor området voksnes læring i Norden.

 • |
  04-08-2009

  Formål/syfte

  Formål/syfte

 • |
  03-11-2008

  Tidligere årsplaner og konferanser

  Tidligere årsplaner og konferanser

 • |
  03-11-2008

  Medlemmar

  Medlemmar

 • distansutbildning |
  30-08-2007

  Distansnätverk

  Distansnätverk

 • |
  30-08-2007

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Övrigt

  Övrigt

 • |
  05-08-2005

  Kontakta oss

  NVL har landskoordinatorer i alla nordiska länder och kontaktpersoner i de självstyrande områden. Kontaktuppgifter till dem, samt NVL:s huvudkoordinator, administrativa koordinator och webbredaktören hittar du på denna sida.

  Länk till kontaktsidan

 • |
  05-08-2005

  Basinformation om NVL

  Här hittar du information om NVL:s arbetsområden, aktiviteter - t.ex. nationella seminarier, NVL:s nätverk med mera.