inkludering • baskunskaper invandrare |Sverige
  12-09-2022

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

  The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

 • utdanning i fengsel integrering |Norge
  26-06-2017

  Bækkalokket kor

  Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor.

 • integrering næringsliv |
  22-06-2017

  Dr. Lisa Kings

  Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

 • integrering næringsliv |Norden
  22-06-2017

  Karen Lund

  Lektor ph.d. - DPU/Århus Universitet, Danmark

 • næringsliv integration |Norden
  22-06-2017

  Mette Høgh

  formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

 • integrering næringsliv |Norge
  22-06-2017

  Sveinn Aðalsteinnson

  direktør, Arbeidslivets utdanningssenter, Island

 • integration |Norden
  22-06-2017

  Helen Rönnholm

  näringspolitisk expert på Svensk Handel

 • integrering næringsliv |Norge
  22-06-2017

  Roger Bjørnstad

  sjeføkonom, LO Norge

 • integration kompetensutveckling |Finland
  25-04-2017

  New pedagogic models

  - for integration and inclusion of adults in work-life and civic society

 • integrering |Norden
  18-04-2017

  Anna Kahlson

  Anna Kahlson skal lede paneldebatten på dag 1 på konferansen.

 • basiskompetanse leseferdighet |
  23-03-2017

  Workshop 1 - grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

  Kompetanse plus - Norge, Integrationsprogram i Danmark ...

 • basiskompetanse forskning |Norge
  23-03-2017

  Jan-Paul Brekke

  Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

 • demokrati integrering voksnes læring |Norden
  07-03-2017

  Invitasjon - Voksnes læring og inkludering

  Konferansen er en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd, og finner sted i Bergen 13.-14. november 2017.

 • |Norge
  29-04-2014

  Uusi suurkäräjäilmoitus elinikäisestä oppimisesta ja syrjäytymisestä tekeillä

  Hallitus haluaa kehittää uuden, yhtenäisen politiikan auttaakseen aikuisia, joiden perustaidot ovat heikot. Kolme ministeriötä – opetusministeriö, lapsi-, tasa-arvo- ja inkluusioministeriö sekä työ- ja sosiaaliministeriö – laativat nyt yhdessä elinikäistä oppimista ja syrjäytymistä koskevan suurkäräjäilmoituksen.

 • |Norge
  25-04-2014

  Ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

  Regjeringen vil utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. Tre departementer, Kunnskapsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, skal nå samarbeide om en ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.