innovation • kompetenceudvikling voksnes læring |Grønland
  03-07-2017

  Innovativ voksenlæring

  En konferanse om personlig og organisatorisk læring og forandring

 • integration languages |Færöerne
  12-06-2017

  Language, Inclusion and Labour Markets

  In what ways can adult education and learning contribute to better inclusion in society and to labour market integration?

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Sverige
  24-05-2017

  Voksenlæreren og innovation

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

 • voksenuddannelse livslang læring motivation |Danmark
  20-05-2017

  Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017

  Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

 • |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

 • forskning motivasjon |
  22-06-2016

  Resultat

  Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
  involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

 • innovasjon |Norden
  26-05-2016

  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

  "Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende."
  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016 for Validering

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • IKT kompetens |Norden
  07-12-2015

  Tulevaisuus, osaaminen ja teknologia

  Kiinnostava webinaari luo katsauksen tulevaisuuden osaamiseen ja älykkyyteen.

 • |Finland
  30-10-2015

  Innovative learning opportunities for immigrants

  New opportunities for self-motivated and hobby-based learning are being developed for asylum seekers and native Finns in the Learning Spaces project launched by University of Eastern Finland.

 • Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
  flexibelt lärande |Finland
  14-10-2015

  Kortare steg mellan tanke och handling 

  Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

 • flexibelt lärande |Sverige
  30-09-2015

  Att fiska på svenska

  Kan man lära sig svenska genom att fiska?

 • kompetensutveckling |Norden
  21-05-2015

  Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

  På konferencen blev der diskuteret, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

 • |Danmark
  20-05-2015

  Spil til at afklare realkompetencer i 3.sektor – sjov, let og samtidig seriøs måde at arbejde på.

  Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR - Program for Realkompetence - udviklet et analogt spil, der kan bruges til at afklare realkompetencer.

 • |Norden
  18-05-2015

  Discussion Forum at the Design Factory

  Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

 • |Sverige
  11-05-2015

  När folkhögskolan överraskade folket

  Fler än vanligt hade kontakt med Bollnäs Folkhögskola i fredags.

 • flexibelt lärande |Danmark
  28-04-2015

  ”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla

  Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Verkefnið „Cold Hawaii“ er sérstakt tilboð til námshvatningar fyrir þá sem búa við strendur Danmerkur

  "Cold Hawaii" handhafi fræðsluverðlauna VUC 2015.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Projekt ”Cold Hawaii” et særligt motiverende uddannelsestilbud i ”vandkants” Danmark

  Cold Hawaii vinder VUCs uddannelsespris 2015.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-04-2015

  En ny yrkesutbildning som skulle ge nya jobb

  Nu behövs en yrkesskola med mycket fysisk träning, psykologi, strategi och konfliktlösning.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-03-2015

  Kaikki mukaan digitalisoitumiseen

  Digitalisoituminen lisääntyy jatkuvasti pohjoismaisissa yhteiskunnissa.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-03-2015

  Alla blir digitala

  Nordiskt seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015 i Köpenhamn.

 • hållbar utveckling |Sverige
  26-03-2015

  Hållbar utveckling i praktiken

  Det lokala påverkar det globala.

 • Hilde Tonne
  |Norge
  23-03-2015

  Osaava työvoima = parempi tuottavuus

  Osaaminen on avain innovaatioihin, sanoo Telenorin konsernijohtaja ja NHO:n tuottavuuspaneelin jäsen Hilde Tonne.

 • |Norge
  20-03-2015

  Kompetent arbeidskraft = økt produktivitet

  Kunnskap er nøkkelen til både Kunnskap er nøkkelen til innovasjon, sier Hilde Tonne.

 • |Finland
  17-03-2015

  Informaatioteknologian avulla 2 miljardin säästöt yhteiskunnassa

  Dekaani Pekka Neittaanmäki on laatinut selvityksen, jonka mukaan julkishallinnon toiminnoissa olisi saavutettavissa jopa 2 miljardin euron säästöt mm. toimintoja tehostamalla.

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • baskunskaper |Åland
  09-02-2015

  Tankar i grått

  Utanför fönstret piskar regnet, den snö som bidrog med lite ljus smälter undan och isen som gjort vägarna hala till och från, är än en gång på väg bort.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Þátttaka í klösum og netum felur í sér samstarf sem leiðir til virðisauka og nýskapandi lausna

  Stjórn rannsókna og nýsköpunar hefur framkvæmt greiningu sem leiðir í ljós að klasar og net eiga ríkan þátt í nýsköpun og færniþróun innan fyrirtækja.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Deltagelse i klynger og netværk ger værdiskabelse og innovative løsninger

  Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse der viser, at klynger og netværk bidrager markant til virksomheders innovation og kompetenceudvikling.

 • |Sverige
  28-01-2015

  Hunden lyssnar alltid

  När matte läser lyssnar hunden.

 • distansutbildning |Sverige
  20-01-2015

  Framtidens lärande på agendan

  Idag, tisdag 20:e januari har Media Evolution ordnat en innovationsprocess som identifierat utmaningar och konkretiserat idéer till framtidens lärande.

 • |Sverige
  18-12-2014

  Flippat klassrum på folkhögskolekurs

  Ulrika Knutsson, Åsa folkhögskola och re:flexredaktionen förklarar mer om begreppet Flippat klassrum i två filmer. [ se filmerna... ]

 • ​Maroun Aoun.
  innovation |Sverige
  21-11-2014

  Fler idéer föds i blandad miljö

  Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

 • glesbygd |Norden
  14-11-2014

  Ø-samarbeid i Østersjøen

  Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder.

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • Stjernesweateren fra Guðrun&Guðrun har vakt opsigt over hele verden, og også Hertuginden af York er begejstret. Her er Hertuginden i selskab med skuespillerinden Sofie Gråbøl i forbindelse med optagelser af tv-serien Forbrydelsen.
  kompetensutveckling innovation |Færöerne
  01-10-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • |Danmark
  24-09-2014

  Socialøkonomiske virksomheder – nyt udspil fra ministeriet

  Et nyt fælles udspil fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet skal skabe flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

 • hållbar utveckling |Færöerne
  27-08-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • |
  20-08-2014

  Karolinska börjar med öppna online-kurser

  Sverige - För första gången ansluter sig ett svenskt lärosäte till världens övriga universitet och börjar ge så kallade Massive Open Online Courses. Kurserna, som är öppna för vem som helst att delta i, är gratis och får ofta tusentals deltagare.

 • |Norden
  06-08-2014

  Innovationskonferansen 2012

  – En ny insikt var den att Nordens uppgift kunde vara att leda processer, det är den typens kompetens vi ska satsa på, vi ska inte tävla med Indien eller Kina som har skickliga ingenjörer och annat yrkesfolk. I diskussionerna kom det också fram att det i det sammanhanget...

 • innovation vuxnas lärande |Island
  27-06-2014

  Hvad er Biophilia for noget?

  Guðrún Bachmann fra Islands Universitet forklarer idéen bag Björks og Nordens projet
  – Man har længe vidst at videnskab og kunst støtter hinanden, sagde Guðrún Bachmann. – Kunstens synsvinkel åbner for større forståelse af mange af videnskabens elementer – og omvendt. Björk fører det længere hen ad vejen. Hun vil give kreativiteten en central rolle i hvordan børn lærer.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • innovation vuxnas lärande |Norden
  20-06-2014

  Magien ligger i konteksten

  Biophilia er skabt i en islandsk kontekst med Bjørk som hovedperson, og det skaber en helt særlig aura omkring resultatet, der i Island er blevet til en stor ting. Spørgsmålet er, hvordan Biophilia kan bruges i andre sammenhænge, siger Hans Mikkelsen om det islandske projekt Biophilia Education, der blev præsenteret på konferencen Nordiske Broer.

 • innovation motivation |Norden
  19-06-2014

  Aktive borgere eller passive forbrugere?

  Geoff Mulgan citerede Michael Young som under efterkrigstiden var en banebryder indenfor britiske uddannelsesorganisationer som Open University, Open Colleges og University of the Third Age. – Hans idé var at trække uddannelsen ud fra universiteternes højborge og genskabe den, ikke mindst for voksne og ældre mennesker.

 • innovation hållbar utveckling |Norden
  18-06-2014

  Den nødvendige bæredygtighed

  Hvis alle verdens mennesker vil leve som amerikanske statsborgere, har vi brug for 5 jordkloder. Og hvis vi alle vil leve som EU-borgere, har vi brug for 3 jordkloder. Vi har brugt en tredjedel

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm.
  innovation motivation |Norden
  03-06-2014

  Kan nordisk ø-samarbejde fremme lokal udvikling?

  NVL deltager i år på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Norden i Fokus og inviterer til debat om øernes muligheder for udnytte deres særlige vilkår som grundlag for eksperimenterende kompetenceudvikling, der på én gang kan dække lokale behov og tiltrække folk udefra.

 • |Norden
  28-05-2014

  Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen - suoratoistona!

  Konferenssivalmistelut ovat loppusuoralla. Ilmoittautumisajan loppuessa konferenssiin oli tullut reilu 200 ilmoittautumista eri puolilta Pohjolaa. Monet ihmiset ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan seurata konferenssia reaaliaikaisesti, joten päätimme esittää keynote-puheet suoratoistona.

 • |Norden
  28-05-2014

  Norrænar brýr í ævinámi - með streymi!

  Undirbúningur undir ráðstefnuna er á lokastigi. Þegar skráningu lauk höfðu rúmlega 200 manns hvaðanæva af Norðurlöndum skráð sig til þátttöku. Fleiri hafa látið í ljósi áhuga á að fylgjast með og til þess að mæta þörfum þeirra hefur verið ákveðið að senda erindi aðalfyrirlesara í sameinuðum fundi í beinni útsendingu með streymi.

 • |Norden
  28-05-2014

  Nordiske broer i livslang læring - streaming!

  Forberedelser for konferansen er i sluttstadiet. Når registrering ble lukket hadde litt over 200 personer fra hele Norden registrert sin deltakelse. Flere har visst interesse for å kunne følge med konferansen og derfor har vi besluttet at key-note forelesninger vil bli streamet.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Norrænir lista- og vísindamenn í fremstu röð þróa Biophiliu

  Á formennskuárinu 2014 óskuðu íslensk stjórnvöld eftir samstarfi við hin Norðurlöndin um frekari þróun Biophiliu kennsluverkefnisins. Staðbundin samstarfsnet verða sett á öllum Norðurlöndum, þ.m.t. Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Eminente Nordiske kunstnere og forskere utvikler Biophilia

  Under islandsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2014 ønsket islandske myndigheter samarbeid med de andre nordiske landene om utvikling av Biophilia utdanningsprosjektet. Lokale samarbeidsnettverk blir etablert i alle de nordiske landene og på Åland, Færøyene og Grønland.

 • |Norge
  25-03-2014

  Vain mukiinmenevä innovoija

  Norja on ”kohtuullinen” innovoija. Näin kuuluu”Innovaatiounionin tulostaulu”-nimisen EU-raportin tuomio. Norja pääsi tulostaulussa sijalle 17 ja suoriutuu edelleen innovaatiorintamalla EU:n keskiarvoa heikommin.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Yrittäjyydelle entistä suurempi rooli peruskoulussa

  Yrittäjyyskasvatus otettiin Färsaarilla mukaan peruskoulun opinto-ohjelmaan muutama vuosi sitten. Toistaiseksi kokemukset ovat olleet myönteisiä oppimistulosten kannalta. Niinpä opetusministeri Bjørn Kalsø solmi hiljattain Färsaarten Yrittäjyystalon kanssa uuden yhteistyösopimuksen.

 • |Norge
  25-03-2014

  Aðeins miðlungsgóð í nýsköpun

  Norðmenn eru nýskapandi í hófi. Þetta kemur fram í skýrslu Evrópusambandsins Innovation Union Scoreboard for 2014. Norðmenn eru fyrir neðan meðallag þjóða í ESB í mælingum um nýsköpun, eru í 17 sæti.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Aukin áhersla á brautryðjandastarf í grunnskólanum

  Brautryðjandastarf var kynnt sem hluti af námi í grunnskólanum fyrir nokkrum árum síðan. Árangurinn fram til þessa hefur falið í sér jákvæð áhrif á námið og því hefur Bjørn Kalsø, menntamálaráðherra tekið frumkvæði að því að endurnýja samninginn við Framkvæmdahúsið.

 • |Norge
  25-03-2014

  Bare middels bra på innovasjon

  Norge er en "moderat" innovatør. Det er dommen i EU-rapporten "Innovation Union Scoreboard for 2014". Fremdeles rangerer Norge under EU-snittet på innovasjonsmålingen på 17 plass.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Øget fokus på entreprenørskab i folkeskolen

  Intreprenørskab blev introduceret som en del af undervisningen i folkeskolen for nogle år siden. Idet erfaringerne hidtil har været gunstige for elevers læring, har undervisningsministeren, Bjørn Kalsø, taget initiativ til en ny samarbejdsaftale med Iværksætterhuset.

 • Deltagere i et StartUp arrangement for iværksættere, afholdt i Hvannasund på Færøerne.
  innovation motivation |Færöerne
  24-03-2014

  Iværksættere er nøglen til fremtiden

  Vores fornemste opgave er, at iværksætterne opnår succes. Og aktive deltagere er en forudsætning for et vellykket kursus, siger Rani Nolsøe, direktør for Íverksetarahúsið, et færøsk iværksætterhus med hovedkontor i Klaksvík og en innovationsafdeling i Torshavn.

 • |Danmark
  26-02-2014

  Danir bestir í nýsköpun í ESB – en lélegastir í að nýta hana í vöxt og störf

  Rannsóknir Gallup í Evrópu sýna að Danir eru meðal þeirra þjóða sem bera af hvað varðar hæfni til að finna upp á nýjum vörun, vinnuferlum og aðferðum við markaðsfærslu. Samkvæmt upplýsingum úr vikuritinu A4 leiða nýsköpunaraðgerðirnar þó ekki til viðunandi vaxtar og nýrra starfa.

 • |Danmark
  25-02-2014

  Tanska EU:n paras innovaatioissa - mutta huono muuntamaan niitä kasvuksi ja työpaikoiksi

  Gallup Europen tekemä tutkimus osoittaa, että Tanska on EU-maista paras uusien tuotteiden, työprosessien ja markkinointikeinojen kehittäjä. Ugebrevet A4 -verkkojulkaisun mukaan innovointi ei kuitenkaan näy riittävässä määrin kasvuna ja uusina työpaikkoina.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3B: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil fokusere på interkulturell kommunikasjon, læring og entreprenørskap. I denne sesjon vil vi høre om, for/imot, den nordiske velferdsstaten og se nærmere på dilemmaet om hvordan regioner og utkantsområder kan utvikle seg

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3A: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil gi en fordypet innsikt i Biofilia-metoden med eksempler på hvordan den kan utvikles og brukes i voksnes læring. Metoden innebærer kreativitet som forskningsmetode og styrker samarbeid mellom vitenskap, kultur og utdanning.

 • |Danmark
  19-02-2014

  Danmark bedst i EU til innovation – men dårlige til at omsætte det til vækst og job

  Undersøgelse fra Gallup Europe viser at Danmark ligger i front i EU når det gælder evnen til at finde på nye produkter, arbejdsprocesser og markedsføring. Ifølge Ugebrevet A4 bliver de innovative fordele dog ikke i tilstrækkelig grad omsat til vækst og job.

 • Der stor vægt på viden og indblik i selve håndværket, samt håndværket som kunstnerisk udtryk.
  |Færöerne
  19-02-2014

  Kreativitet og innovation i centrum i ny erhvervsuddannelse

  Ny håndværkeruddannelse som tilvirkerassistent indenfor beklædningsindustrien starter op på Teknisk Skole i Torshavn i august 2014.

 • Petter Madegård og Jakob Balslev
  innovation folkbildning |Danmark
  31-12-2013

  Forretningsmæssige vinkler på kreativ idé åbner nye muligheder

  Cinema dell’Arte blev i efteråret 2013 danmarksmester i ’entreprenørskab for kreative brancher’. Præmien bestod blandt andet i et forløb, hvor der blev set på den kreative idé med nye øjne, fra en forretningsmæssig vinkel. Jakob Balslev, medstifter af Cinema dell’Arte, fortæller om mulige gevinster ved sammenkoblingen af kreative idéer med forretningsmæssige tilgange.

 • Margot Wikström ledde kursen i mathantverk som avslutades i november.
  innovation motivation |Finland
  04-12-2013

  Andra bullar 4: Jag bakar in vågors brus och vindens sus

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar. Detta är den fjärde och sista delen.

 • |Danmark
  28-11-2013

  Nyt center for offentlig innovation

  Regeringen har sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO besluttet at oprette et Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter i hele den offentlige sektor, samt inspirere medarbejdere i kommuner regioner og i staten til i højere grad at lære af hinanden.

 • |
  26-11-2013

  Kan innovation læres?

  Seminaret indgår også som en første del i et nordisk samarbejde mellem Bornholm, Gotland og Åland.

 • |
  26-11-2013

  Universitetens roll i Norden

  En konferens för de nordiska universitetens strategiska ledning inom akademia och administration 21 – 23 augusti 2013 på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors skärgård.

 • |
  26-11-2013

  CO-CREATE 2013 Conference

  CO-CREATE 2013 invites into trans-disciplinary dialogue researchers in the fields of organization theory, management science, service research, law, design research, and learning sciences, as well as in computer science and engineering.

 • |
  26-11-2013

  Changing the Trajectory - Quality for Opening up Education

  In 2014 EFQUEL will join forces with the LINQ 2014 Conference to create a mega event for Quality and Innovation in education and learning.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Uusi julkisen alan innovaatiokeskus

  Tanskan hallitus on päättänyt perustaa julkisen alan innovaatiokeskuksen yhdessä ammattiliittojen keskusjärjestöjen sekä kunta- ja aluehallinnon liittojen kanssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa kaikesta julkisella sektorilla tehtävästä innovaatiotoiminnasta ja tiedottaa siitä sekä innoittaa kuntien, aluehallinnon ja valtion työntekijöitä oppimaan toisiltaan entistä enemmän.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ný miðstöð fyrir nýsköpun í opinbera geiranum

  Danska ríkisstjórnin hefur í samstafi við bandalag háskólamanna, danska héraðssambandið, stéttarfélag opinberra starfsmanna (FTF), Samband danskra sveitarfélaga (KL) og sambandi opinberra starfsmanna (OAO) ákveðið að stofna til Miðstöðvar fyrir nýsköpun í opinbera geiranum. Miðstöðin á að safna og miðla reynslu innan opinbera geirans og veita starfsfólki sveitarfélaga og ríkisins innblástur við nýsköpunar verkefni og til þess að nýta sér reynslu annarra.

 • VUC:s nybyggda studiehus har såväl öppna ytor som mer stillsamma utrymmen där de studenter som behöver kan dra sig tillbaka och koncentrera sig.
  flexibelt lärande innovation |Danmark
  22-11-2013

  I moderna klassrum är kommunikationen tredimensionell

  En lärare står vid sin kateder och eleverna sitter på rad, vända mot läraren men med ryggarna mot varandra. Så har den traditionella klassrumssituationen sett ut under de senaste seklen. Problemet med detta är att kommunikationen blir tvådimensionell och bara sker mellan läraren och den elev som för tillfället räcker upp handen. De andra eleverna blir inte delaktiga i samtalet.

 • |
  10-11-2013

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  I forkant av konferansen ble de medvirkende grundig presentert på NVLs hjemmeside. Nå i etterkant av konferansen legger vi til en grundig dokumentasjon i form av rapporter, intervjuer, presentasjoner og videopresentasjoner og alle spørsmål og kommentarer som ble til under konferansen og som kan skape et grunnlag for en videre diskusjon om temaet Innovasjon i voksnes læring.

 • |
  10-11-2013

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  Takket være entusiastiske deltakere, høy kvalitet på innledninger og presentasjoner, et meget bra kulturelt innslag og et godt gjennomført arrangement, ble Innovasjonskonferansen 2012 en stor suksess.

 • |Danmark
  26-09-2013

  ”Kan innovation læres?”

  ”Få inspiration til at skabe læring, motivation og anvende redskaber, der fremmer entreprenørskab og innovation”. Seminar på Bornholm d.3. oktober.

 • Torunn Gjelsvik
  innovation distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  Innovation and challenge – 20 years of online education in Norway

  During the spring of 2013 the Norwegian Association for Distance Education (NADE) conducted the project “Innovation and challenge”, exploring the contribution of the Norwegian online schools to pedagogical development from 1995 to 2015. Despite Norway’s long history in the international field of distance education, the position of the online schools often remains little known. Hopefully, the report on this project, which NADE released in June, will help broaden the perspective.

 • |Færöerne
  25-06-2013

  Ny forskningspark åbnet i Torshavn

  Fredag den 31. maj åbnede forskningsparken, der bærer navnet “Granskingarsetrið Inova”. Inova, som står for innovation og nytænkning, er ramme for tværvidenskabelig og erhvervsorienteret forskning.

 • vägledning innovation |Norge
  09-06-2013

  People-centered with a passion for learning

  After an hour together with Anna Kirah a metaphor from the Bible strucks me: Sarepta’s jar. It never turns empty.

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • |
  22-04-2013

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |
  25-02-2013

  Árangursríkt ár fyrir NVL

  Niðurstöður af starfsemi NVL árið 2012 sýna fram á virkt og árangursríkt samstarf á sviði fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum.

 • |Finland
  25-02-2013

  NVL:llä menestyksekäs vuosi

  NVL:n vuoden 2012 toiminnan tulokset kertovat menestyksekkäästä ja aktiivisesta aikuisten oppimisen pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

 • |Norge
  30-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Danmark
  30-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Finland
  29-01-2013

  Sivistysliitot kieltä kehittämässä

  Norjan sivistysliitot haluavat tehdä toimintaansa näkyvämmäksi – ja näyttää maailmalle, että niiden järjestämillä kursseilla opiskelee vuosittain puoli miljoonaa osallistujaa.

 • |Finland
  29-01-2013

  40 miljoonaa kruunua työpaikkojen ja oppilaitosten yhteisille innovaatiohankkeille

  Tanskan hallitus on varannut 40 miljoonaa kruunua innovaatiohankkeisiin, jotka edistävät yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen ja ammatillisten korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 • |Norge
  28-01-2013

  Fræðslusamböndin veðja á tungumál

  Norsku fræðslusamböndin eru stórhuga, þau vilja verða betri og sýna heiminum fram á að hálf milljón manns sækja námskeið á þeirra vegum ár hver.

 • |
  28-01-2013

  40 milljónir til nýsköpunar í fyrirtækjum og menntun

  Danska ríkisstjórnin hefur ráðstafað 40 milljónum danskra króna til þess að styðja nýsköpun sem eflir miðlun þekkingar á milli einkarekinna fyrirtækja og opbinberra stofnana, starfsmenntaháskóla og starfsmenntastofnana.

 • |Norge
  28-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Danmark
  28-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |
  17-12-2012

  Afhending gæðaverðlauna Leonardo da Vinci 2012

  Verðlaun fyrir fyrirmyndaverkefni innan starfsmenntaáætlunar Leonardo da Vinci 2012, féllu í skaut Furuboda samtakanna í Åhus, sænska félags náms- og starfsráðgjafa og sænska fyrirtækisins SKF Sverige AB.

 • |
  17-12-2012

  Verkefnið Food Observatory – er „living lab“ á sviði þjónustu

  Verkefnið Food Observatory – er „living lab“ á sviði þjónustu

 • |Finland
  17-12-2012

  Vuoden 2012 Leonardo da Vinci -laatupalkinnon voittajat valittu

  Vuoden 2012 Leonardo da Vinci -laatupalkinnon saajiksi on valittu Åhusissa toimiva Furuboda-yhdistys, Ruotsin opinto- ja uraohjaajien yhdistys sekä SKF Sverige AB. Palkinto myönnetään erityisen hyvin toteutetuille Leonardo-ohjelmaan kuuluville harjoittelu- ja vaihtohankkeille.

 • |Finland
  17-12-2012

  Food Observatory -hanke: palvelualan ”elävä laboratorio”

  Food Observatory -hanke: palvelualan ”elävä laboratorio”

 • |Danmark
  12-12-2012

  Projektet Food Observatory – et ’living lab’ på serviceområdet

  Projektet Food Observatory – et ’living lab’ på serviceområdet

 • |Sverige
  10-12-2012

  Leonardo da Vinci kvalitetspris 2012 utdelat

  Föreningen Furuboda i Åhus, Sveriges Vägledarförening och SKF Sverige AB utsågs till vinnare när 2012 års Leonardo da Vinci kvalitetspris delades ut till särskilt väl genomförda praktik- och utbytesprojekt inom Leonardo-programmet.

 • internationalisering |Europa
  29-11-2012

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012.
  Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

 • |Finland
  22-11-2012

  Torshavnin bootcampissa pohdittiin pohjoismaisen meriteollisuuden innovaatiokykyä

  Pelastavatko yliopisto-opiskelijat meriteollisuuden tulevaisuuden? Tätä kysymystä käsiteltiin Torshavnissa pidetyssä innovaatioworkshopissa, johon osallistui 18 opiskelijaa Färsaarilta, Islannista, Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsissa. Workshopissa keskusteltiin ja kilpailtiin meriteollisuusalan tärkeän haasteen ratkaisemisesta.

 • |
  19-11-2012

  Æfingabúðir í Þórshöfn beina sjónum að færni til nýsköpunar í norrænum sjávarútvegi

  Verður framtíð sjávarútvegs borgið með aðstoð háskólastúdenta? Spurningin var meginviðfangsefni fundar 18 nema frá Færeyjum, Íslandi, Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð í nýsköpunarsmiðju í Þórshöfn á Færeyjum þar sem rætt var um samkeppnishæfni og keppt í lausnum á viðfangsefnum í sjávarútvegi.

 • |Danmark
  15-11-2012

  Bootcamp i Torshavn sætter fokus på innovationsevnen i den nordiske marineindustri

  Kommer universitetsstudernede til at redde marineindustriens fremtid? Det spørgsmål var i centrum da 18 studerende fra Færøerne, Island, Danmark, Finland, Norge og Sverige mødtes til en innovationsworkshop i Torshavn for at diskutere og konkurrere om at løse en presserende udfordring i marineindustrien.

 • |
  26-09-2012

  Evrópumeistarar í þriðja skipti

  Hópur nemenda frá Sjómannaskólanum í Vestmanna urðu „Winners of the Winners“ þegar þeir unnu keppnina sem ber heitið: European Business Game-finale (EBG), og haldin var í Slóvakíu í lok júní 2012.

 • |
  26-09-2012

  ”HF MusT” – er námsleið ætluð ungu fólki sem sameinar tónlist, leiklist og nám í menntaskóla

  Námsleiðin er í samstarfi á milli símenntunarmiðstöðvarinnar á Norður Jótlandi í Álaborg, Tónlistarskólans fyrir rytmíska tónlist (Den Rytmiske i Nordkraft) og Leikhússins: Det Hem’lige Teater, sem eru allar virkar á sviði menningar og menntunar í Álaborg. Námið fer fram á óhefðbundinn hátt að hluta til í menningarmiðstöðinni Kulturcentret Nordkraft og að hluta til í leikhúsinu Det Hem’lige Teater.

 • |Finland
  26-09-2012

  Färsaarille jo kolmas Euroopan-mestaruus

  Vestmannan kalastusalan oppilaitoksen oppilasryhmä voitti tämän vuoden European Business Game -kilpailun finaalin, joka pidettiin Slovakiassa kesäkuussa 2012.

 • |Finland
  26-09-2012

  HF MusT – uusi nuorisoasteen koulutus yhdistelee musiikkia, teatteria ja lukio-opintoja

  Pohjois-Jyllannin Aalborgissa alkava koulutusohjelma toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuu joukko vahvoja koulutus- ja kulttuurialan toimijoita alueelta: aikuiskoulutuskeskus ja lukio, kulttuurikeskus Den rytmiske i Nordkraft ja teatteri Det Hem’lige Teater. Koulutus toteutetaan epäperinteisissä puitteissa, osin kulttuurikeskus Nordkraftissa ja osin He’mlige Teaterin tiloissa.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Europamestre for tredje gang

  En gruppe elever fra Fiskeriskolen i Vestmanna blev “Winners of the Winners” da de vandt årets European Business Game-finale (EBG), som blev holdt i Slovakiet sidst i juni 2012

 • |Danmark
  26-09-2012

  ”HF MusT” - en ungdomsuddannelse der kombinerer musik, teater og gymnasial uddannelse

  Et samarbejde mellem VUC&HF Nordjylland i Ålborg, Den Rytmiske i Nordkraft og Det Hem’lige Teater, alle er stærke Ålborg aktører indenfor kultur og uddannelse. Uddannelsen gennemføres i utraditionelle rammer dels i Kulturcentret Nordkraft og dels på Det Hem’lige Teater.

 • |Finland
  29-08-2012

  Raportti maahanmuuttajayrittäjyyden edistämisen kansainvälisistä hyvistä käytänteistä

  Tanskalainen maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskus on julkaissut uuden raportin, johon sisältyy kartoitus alan ulkomailla toteutetuista onnistuneista hankkeista ja hyvistä käytänteistä.

 • |
  29-08-2012

  Skýrsla um alþjóðleg fyrirmyndar verkefni um hvatningu íbúa af erlendu bergi brotnu til að stofna fyrirtæki

  Nýsköpunarmiðstöð núbúa í Danmörku hefur nýlega birt skýrslu með kortlagningu af frumkvæði og fyrirmyndarverkefnum sem snúast um stofnun fyrirtækja íbúa af öðrum þjóðernum í öðrum löndum en Danmörku.

 • kompetensutveckling innovation |Danmark
  22-08-2012

  Otte grunde til at lykkes

  Danske kunstnere skaber udvikling og innovation og bidrager til et bedre arbejdsmiljø i organisationer og virksomheder. De er klædt på til opgaven af uddannelsesforløbet Kunstgreb, som er ét af godt 20 uddannelsesinitiativer, en gruppe nordiske forskere har analyseret for at identificere, hvad der kendetegner velfunderede projekter inden for efteruddannelse i Norden.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Rapport om international best practice i forhold etnisk erhvervsfremme

  Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

 • |
  24-07-2012

  Innovation

  Kreativitet, innovation og entreprenørskab bliver stadig vigtigere begreber i diskussionen om at fremme samfundsmæssig bæredygtig vækst og udvikling og bevare de nordiske landes velfærdssystemer. Nordisk Ministerråd (NMR) har sat begreberne på dagsordenen både indenfor forskning, uddannelse og erhverv.

 • |
  10-07-2012

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  ​Takket være entusiastiske deltakere, høy kvalitet på innledninger og presentasjoner, et meget bra kulturelt innslag og et godt gjennomført arrangement, ble Innovasjonskonferansen 2012 en stor suksess.

 • |
  04-07-2012

  Nordisk Innovationskonferens 2012

  På denne side finnes innhold fra Innovationskonferensen 2012 i Oslo.

 • |Finland
  26-06-2012

  Onnistunut innovaatiokonferenssi!

  Innostuneet osallistujat, korkealaatuiset puheet ja alustukset, mainio kulttuuriohjelmaja ja sujuvat järjestelyt tekivät vuoden 2012 innovaatiokonferenssista suurmenestyksen.

 • |
  25-06-2012

  Árangursrík ráðstefna um nýsköpun!

  Þökk sé eldmóði þátttakendanna, gæða fyrirlestra og kynninga og frábærra menningaratriða auk góðrar skipulagningar og framkvæmd á viðburðinum var ráðstefnan um nýsköpun 2012 afar árangursrík.

 • |Sverige
  25-06-2012

  En vellykket Innovasjonskonferanse!

  Takket være entusiastiske deltakere, høy kvalitet på innledninger og presentasjoner, et meget bra kulturelt innslag og et godt gjennomført arrangement, ble Innovasjonskonferansen 2012 en stor suksess.

 • Francesco Avvisati,
  |
  20-06-2012

  Hvorfor innovasjon?

  Francesco Avvisati, analytiker från OECD:s center för pedagogisk forskning och innovation (CERI)
  Paul Chaffey, administrativ direktör för näringslivsföreningen Abelia i Norge

 • |
  19-06-2012

  Vad innebär innovation?

  Konferensens andra block inleddes av Anssi Tuulenmäki, forskningsledare vid Design Factory vid Aalto-universitetet i Finland. Han ståtar även med titeln Chief Innovation Activist som han hittat på själv och kring hans nacke hänger en lapp med texten ”Official Licence to Act Differently”.

 • innovation |
  19-06-2012

  Konferansen åpner

  Innovation – stora drömmar och små steg

  Varför är det skönt att kyssas? Blir man bättre i matematik om man får tugga tuggummi medan man löser uppgifterna? Varför kan kvinnor göra flera saker på samma gång och män bara en?

 • |
  18-06-2012

  Anssi Tuulenmaki: "dream audit and protohyping"

  Anssi Tuulenmaki: "Dream audit and protohyping - do we build learning environments where people or adult learners are allowed to think big enough and small enough at the same time?"
  Key Note at Innovasjonskonferansen 2012 i Oslo av Anssi Tuulenmaki, Chief Innovation Activist & Reasearch Manager, Aalto University School of Science and Technology, Design Factory in Finland
  Opptak/Redigering - Marius Reymert

 • |
  18-06-2012

  Hvordan å innovere?

  Innovation – men hur? – Vi ska inte utbilda det nordiska folket i hur de blir innovatörer utan bygga innovationsfabriker över hela landet, sade Kaj Mickos, som var första talare på innovationskonferensens andra dag. Mickos är professor i innovationsteknik vid Mälardalens Högskola i Sverige och grundläggare av Innovation Plant.

 • innovation |
  14-06-2012

  Konferanseavslutning

  Konferanseavslutning

 • |
  14-06-2012

  Intervjuer med deltakere

  Intervjuer med deltakere

 • kompetensutveckling |Danmark
  12-06-2012

  Kompetanseutvikling av voksenlæraren: Danmark 2012

  Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK- Nationalt center for kompetenceudvikling og NVL’s arbejde, og det er et aktuelt tema i den daglige praksis på VEU center Selandia.

 • |
  24-05-2012

  Sameiginlegt átak um frumkvöðla, rannsóknir og nýsköpun

  Saab Dynamics, sveitarfélagið Karlskoga og háskólinn í Örebro sameinast um aðgerðir til þess að efla frumkvöðla, rannsóknir og nýsköpun. Samstarfsyfirlýsing var undirrituð við upphaf umfangsmikillar þróunarvinnu.

 • |Finland
  24-05-2012

  Kevään viimeinen DISTANS-verkoston ja Nordinfon webinaari

  Distansin ja Nordinfon kevään 2012 viimeinen webinaari järjestetään 29. toukokuuta samaan aikaan ja samassa paikassa kuin aikaisemmat. Webinaari alkaa 13:00 CET (11:00 Islannin aikaa, 14:00 Suomen aikaa).

 • |Island
  24-05-2012

  Aukin sveigjanleiki og betra samhengi í námi á háskólastigi

  Í nýrri skýrslu frá danska ráðuneytinu fyrir rannsóknir, nýsköpun og háskólamenntun er greinagott yfirlit yfir æðra nám í danska menntakerfinu. Þá eru einnig lagðar fram margar tillögur um til hvaða aðgerða Menntamálaráðuneytið þarf að grípa til þess að stuðla að þróa ennþá betra samhengi í æðri menntun.

 • |Finland
  24-05-2012

  Yhteinen panostus yrittäjyyteen, tutkimukseen ja innovaatioihin

  Saab Dynamics, Karlskogan kunta ja Örebron yliopisto toteuttavat yhteisen hankkeen, jossa yhdistyvät yrittäjyys, tutkimus ja innovaatiot. Organisaatiot ovat aloittaneet laajan kehitystyön allekirjoittamalla aiejulistuksen.

 • |Finland
  24-05-2012

  Lisää joustavuutta ja yhtenäisyyttä korkeakoulutukseen

  Tutkimuksesta, innovaatioista ja korkeakoulutuksesta vastaavan ministeriön tuore selvitys luo monipuolisen katsauksen Tanskan korkeakoulutusjärjestelmään. Lisäksi selvitys esittää joukon konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla opetusministeriö voi tukea korkeakoulutusjärjestelmän kehittämistä entistä yhtenäisemmäksi.

 • |Island
  24-05-2012

  Síðasta vefstofa DISTANS og Nordinfo vorið 2012

  Síðasta vefstofa Distans og Nordinfo vorið 2012 verður haldin 29. maí á sama stað og tíma og áður eða kl. 13:00 CET (11:00 á Íslandi og 14:00 í Finnlandi). Þema vorsins hefur verið nýsköpun í námi og kennslu.

 • |Norge
  24-05-2012

  Vårens siste DISTANS og Nordinfo webinar

  Det siste webinar som Distans og Nordinfo arrangerer våren 2012 blir holdt den 29. mai på samme plass og tid som før eller kl. 13:00 CET (11:00 i Island og 14:00 í Finland). Årets tema er innovasjon i læring og undervisning.

 • |
  23-05-2012

  Valgfrie innovative aktiviteter

  Valgfrie innovative aktiviteter

 • |Danmark
  15-05-2012

  Større fleksibilitet og mere sammenhæng i de videregående uddannelser

  En ny redegørelse fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser giver et meget godt overblik over det danske videregående uddannelses system og en række konkrete bud på, hvad Uddannelsesministeriet skal arbejde på for at understøtte udviklingen mod et endnu mere sammenhængende videregående uddannelsessystem.

 • |
  14-05-2012

  Aker Solutions

  Aker Solutions

 • |
  14-05-2012

  Storify - Innovationskonferanse 2012

  Storify - Innovationskonferanse 2012

 • |Sverige
  09-05-2012

  Gemensam satsning på företagande, forskning och innovation

  Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet gör en gemensam satsning på företagande, forskning och innovation. En avsiktsförklaring har undertecknats som start på ett omfattande utvecklingsarbete.

 • innovation |
  04-05-2012

  Bakgrunn - Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

  Nordisk innovasjon i voksnes læring

  En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.
  Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.

 • |
  04-05-2012

  Sesjoner Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

  ”Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling”

  Sesjoner den 5. juni kl. 11.00 – 13.45

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 1 - Innovative national and regional policies; impact on the structures and practices

  Chair:

  Jouni Kangasniemi is a senior adviser at the Finnish Ministry of Education and Culture (unit for adult education policy).

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 2 - Innovativ partnerskap mellom offentlige og private virksomheter og utdannelse – effekt og innvirkning på praksis og læring

  Chair:

  Mette Abrahamsen, Projektchef Tænkentanken DEA, MPA, Cand. mag. Dansk og Informationsvidenskab.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 3 - Innovative læringsmiljøer – utfordringer og muligheter for læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelsesstrukturer etc

  Chair:

  Björn Garefelt, arbetar på Folkbildningsrådet med omvärlds- och folkbildningspolitiska frågor. Engagerad i folkbildningens gemensamma framtidsarbete, Folkbildningens Vägval & Vilja, vilket mynnar ut i ett gemensamt folkbildningspolitiskt dokument under 2012.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 4 - Medarbeiderdreven innovasjon – læring på arbeidsplassen

  Chair:

  Steen Høyrup er lektor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet, og leder af forskningsprogrammet "Organisation og Læring" under instituttet. Arbejder internationalt i det europæiske forskernetværk EDI: Employee-driven innovation and workplace learning. Forskningsinteresser er innovation, herunder medarbejderdreven innovation, og arbejdspladslæring.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 5 - Innovative pedagogy, didactics and learning – learning about and through innovative learning processes

  Chair:

  Niels Henrik Helms, director of the Knowledge Lab, University of Southern Denmark, SDU

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 6 - Innovativ kompetanseutvikling av ledere, formidlere og lærere

  Chair:

  Peter Hanke, deler sin gerning mellem klassisk musikudøvelse, forskning i lederskab, undervisning i executive education og entrepreneurship til ære for kunstens udfoldelse både indenfor og udenfor det konventionelle kulturliv.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 7 - Innovasjon – IKT, sosiale medier og læring

  Chair:

  Torhild Slåtto, er daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF).

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 8 - Innovasjon – for samfunn med velferd og bærekraft

  Chair:

  Seniorrådgiver Anne Skomedal, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet, Norge

  Det norske formandskab lægger vægt på, at nordisk samarbejde om entreprenørskab, innovation og kreativitet ses i en bred sammenhæng med andre temaer, som er vigtige for at dække fremtidens kompetencebehov.

 • |Finland
  24-04-2012

  Pohjoismaiset innovaatiot aikuisten oppimisessa

  Luova ajatus ei ole kovin arvokas, ellei sitä voida soveltaa käytäntöön. Idean innovatiivisuus ilmentyy vasta sen hyötyarvossa. Pedagogiikan alalla on kautta aikojen keksitty hyviä ideoita, joista ei kuitenkaan ole seurannut muutoksia. Toisinaan kuitenkin onnistumme - keksimme idean ja onnistumme toteuttamaan sen sillä tavoin että uutuudesta tulee vakiintunut ja pidetty ratkaisu.

 • |Island
  24-04-2012

  Norræn nýsköpun í fullorðinsfræðslu

  Skapandi hugsun er lítils virði ef hún gagnast engum. Sköpunin fær fyrst notið sín í gagnseminni. Góðar hugmyndir hafa sífellt sprottið fram án þess að þær hafi leitt til breytinga á kennsluháttum. Stöku sinnum lukkast okkur – við hugsum, við hrindum í framkvæmd og lánast á þann hátt að nýjung festist í sessi og verður eftirsótt.

 • |Island
  24-04-2012

  Háskólasamstarf í Norður-Atlantshafssvæðinu

  Fjórir háskólar á NORA-svæðinu hafa hug á að koma á sameiginlegu, þverfaglegu mastersnámi í stjórnun.

 • |Finland
  19-04-2012

  Yliopistoyhteistyötä Pohjois-Atlantin alueella

  Neljä Pohjois-Atlantin alueen yliopistoa suunnittelee yhteistä monitieteellistä johtamisen maisteriohjelmaa.

 • |Norge
  18-04-2012

  Nordisk innovasjon i voksnes læring

  En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Universitetssamarbejde i Nordatlanten

  Fire universiteter i NORA-regionen vil etablere en fælles, tværfaglig masteruddannelse i management.

 • |Finland
  26-03-2012

  Innovaatiokonferenssi 4.–5. kesäkuuta Oslossa

  Pohjoismaiden ministerineuvosto (NMR) on nostanut luovuuden, innovaatiot ja yrittäjyyden kärkipaikalle tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän asialistalla ja järjestää Norjan puheenjohtajakaudella konferenssin aiheesta 4. – 5. kesäkuuta Oslossa.

 • |Island
  26-03-2012

  Ráðstefna um nýsköpun dagana 4.-5. júní 2012 í Osló

  Norræna ráðherranefndin (NMR) hefur sett sköpun, nýsköpun og frumkvöðlahátt á dagskrá á sviði rannsókna, menntunar og viðskipta og á formennskuári Norðmanna býður NMR til ráðstefnu um þemað dagana 4.-5.júní 2012.

 • |Island
  26-03-2012

  FM (Færeyjameistaramót ) 2012 skóla í frumkvöðlahætti

  Frumkvöðlaháttur – sem beinist að sköpun og nýsköpun er samþættur hluti af námsskrá fyrir grunnskóla. Árangur þess frumkvæðis er Færeyjameistaramót ungra frumkvöðla í 9. og 10. bekk, með stórkostlegri úrslitakeppni sem haldin var í Norræna húsinu í Þórshöfn 1. mars 2012.

 • |Island
  26-03-2012

  Metnaðarfull dönsk stefna um nýsköpun

  Danska ríkisstjórnin hefur hrint í framkvæmd ferli sem á að leiða til útgáfu á fyrstu, sameinuðu og metnaðarfullu stefnunni um nýsköpun á haustdögum.

 • |Finland
  26-03-2012

  Koulut kilpailevat yrittäjyystaidoissa

  Yrittäjyystaidot, joissa painottuvat erityisesti luovuus ja innovatiivisuus, on Färsaarilla sisällytetty peruskoulun uusiin opetussuunnitelmiin. Yksi seuraus tästä on 9. ja 10. luokkien oppilaille suunnattu yrittäjyyskilpailu, jonka näyttävä finaali järjestettiin 1. maaliskuuta Torshavnissa, Pohjolan talossa.

 • |Finland
  26-03-2012

  Kunnianhimoinen tanskalainen innovaatiostrategia

  Tanskan hallitus on käynnistänyt prosessin, jonka tarkoituksena on saada aikaan maan ensimmäinen kokonaisvaltainen ja kunnianhimoinen innovaatiostrategia ensi syksynä.

 • |Danmark
  23-03-2012

  Konference om innovation, d.4.-5. juni 2012 i Oslo

  Nordisk Ministerråd (NMR) har sat kreativitet, innovation og entreprenørskab på dagsordenen inden for forskning, uddannelse og erhverv, og under det norske formandskab inviterer NMR nu til en konference om temaet d.4.-5.juni 2012.

 • |Danmark
  22-03-2012

  Ambitiøs dansk innovationsstrategi

  Den danske regering har værksat en proces der skal føre frem til landets første, samlede og ambitiøse innovationsstrategi i efteråret.

 • |Danmark
  21-03-2012

  FM (Færømesterskab) 2012 for skoler i entreprenørskab

  Iværksættelse – som sætter fokus på kreativitet og innovation – er blevet en integreret del i folkeskolens nye undervisningsplaner. Et resultat af dette initiativ var årets FM-finale for unge iværksættere fra 9. og 10. klasse, som blev holdt med et brag af en finale i Nordens Hus i Torshavn 1. marts 2012.

 • |Finland
  27-02-2012

  Innovaatiokonferenssi 4. – 5. kesäkuuta Oslossa

  Luovuudesta, innovatiivisuudesta ja yrittäjähenkisyydestä on tulossa yhä keskeisempiä käsitteitä luotaessa kestävää yhteiskunnallista kasvua ja pysyviä malleja pohjoismaisten hyvinvointijärjestelmien käyttöön.

 • |Island
  27-02-2012

  Ráðstefna um nýsköpun dagana 4.-5. Júní 2012 i Osló

  Sköpunargáfa, nýsköpun og frumkvöðlaháttur leika sífellt mikilvægari hlutverk í öllu er lítur að því að eflingu á sjálfbærum vexti samfélagsins og þróun haldgóðra líkana fyrir velferðarkerfin á Norðurlöndum. Æ oftar heyrast spurningar eins og : „Hvernig er hægt að tryggja að nýsköpun gagnist öllum en ekki aðeins úrvali skapandi einstaklinga?“ „Hindranir og tækifæri –varðandi kennslufræði, stjórnmál og skipulag – til þess að hrinda af staðnýskapandi og sjálfbærri þróun? Og þær eru ræddar.

 • |Danmark
  24-02-2012

  Konference om innovation, d.4.-5. juni 2012 i Oslo

  Kreativitet, innovation og entreprenørskab bliver stadig vigtigere begreber i forhold til at fremme samfundsmæssig bæredygtig vækst og udvikling af holdbare modeller for de nordiske landes velfærdssystemer. Spørgsmål som: ”Hvordan sikre at innovation skabes af og bliver til gavn for alle og ikke kun en kreativ elite?” ”Barrierer og muligheder - pædagogisk, menneskeligt, politisk og organisatorisk for at skabe innovative og bæredygtige udviklinger?” er stadig aktuelle og til debat.

 • innovation internationalisering |Norge
  01-02-2012

  Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

  Formannskapet i Nordisk Ministerråd er i 2012 i Norges hender. Tittelen på formannskapsprogrammet er «Velferdsstaten i et nordisk perspektiv» og utdanningsprogrammet følger opp under tittelen «Velferd i praksis».

 • |Finland
  30-01-2012

  Pohjoismainen innovaatiokonferenssi 4. - 5. kesäkuuta 2012

  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Norjan puheenjohtajuusvuonna 2012 pohjoismaisen innovaatioaiheisen konferenssin Oslossa 4. - 5. kesäkuuta.

 • |Danmark
  30-01-2012

  Norræn ràðstefna um nýsköpun dagana 4. og 5. júní 2012

  Norræna ráðherranefndin (NMR) og Norræna tengslanetið um nám fullorðinna (NVL) bjóða til norrænnar ráðstefnu um nýsköpun á formennskuári Norðmanna 2012 í Osló 4. og 5. júní.

 • |Danmark
  30-01-2012

  Nordisk Konference om Innovation d.4. og d.5. juni 2012

  Nordisk ministerråd (NMR) og Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL) inviterer under det norske formandskab 2012 til en nordisk konference om Innovation i Oslo d.4. og 5.juni.

 • |Island
  30-01-2012

  Dönsku alþýðufræðslusamtökin, DFS, ræða þróun og ný markmið

  Dönsku alþýðufræðslusamtökin kynntu á nýársfagnaði sínum þann 6. janúar sl. tillögur að nýrri stefnumótun fyrir

 • |Island
  30-01-2012

  Aukið samstarf á milli starfsmenntaskóla og fyrirtækja

  Niðurstöður könnunar frá þankabankanum DEA benda til þess að nánara samstarf á milli starfsmenntaskóla og lítilla og meðalstórra fyrirtækja geti eflt nýsköpun og vöxt.

 • |Finland
  30-01-2012

  Dansk folkeoplysnings samråd keskustelee kehityksestä ja uusista tavoitteista

  Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) esitteli 6. tammikuuta uuden

 • |Finland
  30-01-2012

  Lisää yhteistyötä ammattioppilaitosten ja yritysten välille

  Ajatushautomo DEA:n tutkimus viittaa siihen, että ammattioppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen voi lisätä innovaatioita ja kasvua.

 • |Danmark
  25-01-2012

  Dansk folkeoplysnings samråd, DFS, diskuterer udvikling og nye mål

  Dansk folkeoplysnings samråd præsenterede på deres nytårskur 6.januar et forslag til ny strategi. Formålet er bl.a. at

 • |Danmark
  25-01-2012

  Øget samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder

  En undersøgelse fra tænketanken DEA peger på, at et stærkere samspil mellem erhvervsskoler og små og mellemstore virksomheder kan øge innovation og vækst.

 • |Finland
  21-11-2011

  Kokit inspiroituvat slowfood-festivaaleilla

  Kaksi grönlantilaista kokkia osallistuu Ranskassa järjestettävään vuosittaisille slowfood-festivaaleille, jotka tänä vuonna pidetään 18–20. marraskuuta. Tapahtuma tarjoaa kokeille inspiraatiota grönlantilaisissa kaupoissa myytävien elintarvikkeiden jalostamiseen.

 • |Finland
  21-11-2011

  Pohjoismainen innovaatiokonferenssi 2012

  4. –5 kesäkuuta Oslossa.

 • |Finland
  21-11-2011

  iNova suunnittelee tiedepuiston perustamista

  iNOVA-yhdistys perustettiin 31. lokakuuta 2011, ja sen tarkoituksena on perustaa tiedepuisto Torshavniin. Nimi iNOVA viittaa uutta luovaan ajatteluun ja innovatiivisuuteen. Aloitteen hankkeeseen on tehnyt yritys P/F Fiskaaling, jonka toimialana on kalankasvatus ja alan kehitys- ja tutkimustyö.

 • |Island
  21-11-2011

  Norræn ráðstefna um nýsköpun 2012

  4. -5. júní, Osló, Noregi