innovation • voksnes læring kompetenceudvikling |Grønland
  03-07-2017

  Innovativ voksenlæring

  En konferanse om personlig og organisatorisk læring og forandring

 • integration languages |Færöerne
  12-06-2017

  Language, Inclusion and Labour Markets

  In what ways can adult education and learning contribute to better inclusion in society and to labour market integration?

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  24-05-2017

  Voksenlæreren og innovation

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

 • livslang læring motivation voksenuddannelse |Danmark
  20-05-2017

  Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017

  Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

 • |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

 • forskning motivasjon |
  22-06-2016

  Resultat

  Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
  involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

 • innovasjon |Norden
  26-05-2016

  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

  "Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende."
  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • IKT kompetens |Norden
  07-12-2015

  Tulevaisuus, osaaminen ja teknologia

  Kiinnostava webinaari luo katsauksen tulevaisuuden osaamiseen ja älykkyyteen.

 • |Finland
  30-10-2015

  Innovative learning opportunities for immigrants

  New opportunities for self-motivated and hobby-based learning are being developed for asylum seekers and native Finns in the Learning Spaces project launched by University of Eastern Finland.

 • Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
  innovation flexibelt lärande |Finland
  14-10-2015

  Kortare steg mellan tanke och handling 

  Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

 • flexibelt lärande |Sverige
  30-09-2015

  Att fiska på svenska

  Kan man lära sig svenska genom att fiska?

 • kompetensutveckling |Danmark
  21-05-2015

  Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

  På konferencen blev der diskuteret, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

 • |Danmark
  20-05-2015

  Spil til at afklare realkompetencer i 3.sektor – sjov, let og samtidig seriøs måde at arbejde på.

  Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR - Program for Realkompetence - udviklet et analogt spil, der kan bruges til at afklare realkompetencer.

 • |Norden
  18-05-2015

  Discussion Forum at the Design Factory

  Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

 • |Sverige
  11-05-2015

  När folkhögskolan överraskade folket

  Fler än vanligt hade kontakt med Bollnäs Folkhögskola i fredags.

 • flexibelt lärande |Danmark
  28-04-2015

  ”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla

  Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Verkefnið „Cold Hawaii“ er sérstakt tilboð til námshvatningar fyrir þá sem búa við strendur Danmerkur

  "Cold Hawaii" handhafi fræðsluverðlauna VUC 2015.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Projekt ”Cold Hawaii” et særligt motiverende uddannelsestilbud i ”vandkants” Danmark

  Cold Hawaii vinder VUCs uddannelsespris 2015.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-04-2015

  En ny yrkesutbildning som skulle ge nya jobb

  Nu behövs en yrkesskola med mycket fysisk träning, psykologi, strategi och konfliktlösning.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-03-2015

  Kaikki mukaan digitalisoitumiseen

  Digitalisoituminen lisääntyy jatkuvasti pohjoismaisissa yhteiskunnissa.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-03-2015

  Alla blir digitala

  Nordiskt seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015 i Köpenhamn.

 • hållbar utveckling |Sverige
  26-03-2015

  Hållbar utveckling i praktiken

  Det lokala påverkar det globala.

 • Hilde Tonne
  |Norge
  23-03-2015

  Osaava työvoima = parempi tuottavuus

  Osaaminen on avain innovaatioihin, sanoo Telenorin konsernijohtaja ja NHO:n tuottavuuspaneelin jäsen Hilde Tonne.

 • |Norge
  20-03-2015

  Kompetent arbeidskraft = økt produktivitet

  Kunnskap er nøkkelen til både Kunnskap er nøkkelen til innovasjon, sier Hilde Tonne.

 • |Finland
  17-03-2015

  Informaatioteknologian avulla 2 miljardin säästöt yhteiskunnassa

  Dekaani Pekka Neittaanmäki on laatinut selvityksen, jonka mukaan julkishallinnon toiminnoissa olisi saavutettavissa jopa 2 miljardin euron säästöt mm. toimintoja tehostamalla.

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • baskunskaper |Åland
  09-02-2015

  Tankar i grått

  Utanför fönstret piskar regnet, den snö som bidrog med lite ljus smälter undan och isen som gjort vägarna hala till och från, är än en gång på väg bort.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Þátttaka í klösum og netum felur í sér samstarf sem leiðir til virðisauka og nýskapandi lausna

  Stjórn rannsókna og nýsköpunar hefur framkvæmt greiningu sem leiðir í ljós að klasar og net eiga ríkan þátt í nýsköpun og færniþróun innan fyrirtækja.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Deltagelse i klynger og netværk ger værdiskabelse og innovative løsninger

  Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse der viser, at klynger og netværk bidrager markant til virksomheders innovation og kompetenceudvikling.

 • |Sverige
  28-01-2015

  Hunden lyssnar alltid

  När matte läser lyssnar hunden.

 • distansutbildning |Sverige
  20-01-2015

  Framtidens lärande på agendan

  Idag, tisdag 20:e januari har Media Evolution ordnat en innovationsprocess som identifierat utmaningar och konkretiserat idéer till framtidens lärande.

 • |Sverige
  18-12-2014

  Flippat klassrum på folkhögskolekurs

  Ulrika Knutsson, Åsa folkhögskola och re:flexredaktionen förklarar mer om begreppet Flippat klassrum i två filmer. [ se filmerna... ]

 • ​Maroun Aoun.
  innovation |Sverige
  21-11-2014

  Fler idéer föds i blandad miljö

  Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

 • glesbygd |Norden
  14-11-2014

  Ø-samarbeid i Østersjøen

  Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder.

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • Stjernesweateren fra Guðrun&Guðrun har vakt opsigt over hele verden, og også Hertuginden af York er begejstret. Her er Hertuginden i selskab med skuespillerinden Sofie Gråbøl i forbindelse med optagelser af tv-serien Forbrydelsen.
  innovation kompetensutveckling |Færöerne
  01-10-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • |Danmark
  24-09-2014

  Socialøkonomiske virksomheder – nyt udspil fra ministeriet

  Et nyt fælles udspil fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet skal skabe flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

 • hållbar utveckling |Færöerne
  27-08-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • |
  20-08-2014

  Karolinska börjar med öppna online-kurser

  Sverige - För första gången ansluter sig ett svenskt lärosäte till världens övriga universitet och börjar ge så kallade Massive Open Online Courses. Kurserna, som är öppna för vem som helst att delta i, är gratis och får ofta tusentals deltagare.

 • |Norden
  06-08-2014

  Innovationskonferansen 2012

  – En ny insikt var den att Nordens uppgift kunde vara att leda processer, det är den typens kompetens vi ska satsa på, vi ska inte tävla med Indien eller Kina som har skickliga ingenjörer och annat yrkesfolk. I diskussionerna kom det också fram att det i det sammanhanget...

 • innovation vuxnas lärande |Island
  27-06-2014

  Hvad er Biophilia for noget?

  Guðrún Bachmann fra Islands Universitet forklarer idéen bag Björks og Nordens projet
  – Man har længe vidst at videnskab og kunst støtter hinanden, sagde Guðrún Bachmann. – Kunstens synsvinkel åbner for større forståelse af mange af videnskabens elementer – og omvendt. Björk fører det længere hen ad vejen. Hun vil give kreativiteten en central rolle i hvordan børn lærer.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • innovation vuxnas lärande |Norden
  20-06-2014

  Magien ligger i konteksten

  Biophilia er skabt i en islandsk kontekst med Bjørk som hovedperson, og det skaber en helt særlig aura omkring resultatet, der i Island er blevet til en stor ting. Spørgsmålet er, hvordan Biophilia kan bruges i andre sammenhænge, siger Hans Mikkelsen om det islandske projekt Biophilia Education, der blev præsenteret på konferencen Nordiske Broer.

 • innovation motivation |Norden
  19-06-2014

  Aktive borgere eller passive forbrugere?

  Geoff Mulgan citerede Michael Young som under efterkrigstiden var en banebryder indenfor britiske uddannelsesorganisationer som Open University, Open Colleges og University of the Third Age. – Hans idé var at trække uddannelsen ud fra universiteternes højborge og genskabe den, ikke mindst for voksne og ældre mennesker.

 • hållbar utveckling innovation |Norden
  18-06-2014

  Den nødvendige bæredygtighed

  Hvis alle verdens mennesker vil leve som amerikanske statsborgere, har vi brug for 5 jordkloder. Og hvis vi alle vil leve som EU-borgere, har vi brug for 3 jordkloder. Vi har brugt en tredjedel

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm.
  innovation motivation |Norden
  03-06-2014

  Kan nordisk ø-samarbejde fremme lokal udvikling?

  NVL deltager i år på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Norden i Fokus og inviterer til debat om øernes muligheder for udnytte deres særlige vilkår som grundlag for eksperimenterende kompetenceudvikling, der på én gang kan dække lokale behov og tiltrække folk udefra.

 • |Norden
  28-05-2014

  Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen - suoratoistona!

  Konferenssivalmistelut ovat loppusuoralla. Ilmoittautumisajan loppuessa konferenssiin oli tullut reilu 200 ilmoittautumista eri puolilta Pohjolaa. Monet ihmiset ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan seurata konferenssia reaaliaikaisesti, joten päätimme esittää keynote-puheet suoratoistona.

 • |Norden
  28-05-2014

  Norrænar brýr í ævinámi - með streymi!

  Undirbúningur undir ráðstefnuna er á lokastigi. Þegar skráningu lauk höfðu rúmlega 200 manns hvaðanæva af Norðurlöndum skráð sig til þátttöku. Fleiri hafa látið í ljósi áhuga á að fylgjast með og til þess að mæta þörfum þeirra hefur verið ákveðið að senda erindi aðalfyrirlesara í sameinuðum fundi í beinni útsendingu með streymi.

 • |Norden
  28-05-2014

  Nordiske broer i livslang læring - streaming!

  Forberedelser for konferansen er i sluttstadiet. Når registrering ble lukket hadde litt over 200 personer fra hele Norden registrert sin deltakelse. Flere har visst interesse for å kunne følge med konferansen og derfor har vi besluttet at key-note forelesninger vil bli streamet.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Norrænir lista- og vísindamenn í fremstu röð þróa Biophiliu

  Á formennskuárinu 2014 óskuðu íslensk stjórnvöld eftir samstarfi við hin Norðurlöndin um frekari þróun Biophiliu kennsluverkefnisins. Staðbundin samstarfsnet verða sett á öllum Norðurlöndum, þ.m.t. Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi.

 • På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.
  |Island
  22-05-2014

  Eminente Nordiske kunstnere og forskere utvikler Biophilia

  Under islandsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2014 ønsket islandske myndigheter samarbeid med de andre nordiske landene om utvikling av Biophilia utdanningsprosjektet. Lokale samarbeidsnettverk blir etablert i alle de nordiske landene og på Åland, Færøyene og Grønland.

 • |Norge
  25-03-2014

  Vain mukiinmenevä innovoija

  Norja on ”kohtuullinen” innovoija. Näin kuuluu”Innovaatiounionin tulostaulu”-nimisen EU-raportin tuomio. Norja pääsi tulostaulussa sijalle 17 ja suoriutuu edelleen innovaatiorintamalla EU:n keskiarvoa heikommin.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Yrittäjyydelle entistä suurempi rooli peruskoulussa

  Yrittäjyyskasvatus otettiin Färsaarilla mukaan peruskoulun opinto-ohjelmaan muutama vuosi sitten. Toistaiseksi kokemukset ovat olleet myönteisiä oppimistulosten kannalta. Niinpä opetusministeri Bjørn Kalsø solmi hiljattain Färsaarten Yrittäjyystalon kanssa uuden yhteistyösopimuksen.

 • |Norge
  25-03-2014

  Aðeins miðlungsgóð í nýsköpun

  Norðmenn eru nýskapandi í hófi. Þetta kemur fram í skýrslu Evrópusambandsins Innovation Union Scoreboard for 2014. Norðmenn eru fyrir neðan meðallag þjóða í ESB í mælingum um nýsköpun, eru í 17 sæti.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Aukin áhersla á brautryðjandastarf í grunnskólanum

  Brautryðjandastarf var kynnt sem hluti af námi í grunnskólanum fyrir nokkrum árum síðan. Árangurinn fram til þessa hefur falið í sér jákvæð áhrif á námið og því hefur Bjørn Kalsø, menntamálaráðherra tekið frumkvæði að því að endurnýja samninginn við Framkvæmdahúsið.

 • |Norge
  25-03-2014

  Bare middels bra på innovasjon

  Norge er en "moderat" innovatør. Det er dommen i EU-rapporten "Innovation Union Scoreboard for 2014". Fremdeles rangerer Norge under EU-snittet på innovasjonsmålingen på 17 plass.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Øget fokus på entreprenørskab i folkeskolen

  Intreprenørskab blev introduceret som en del af undervisningen i folkeskolen for nogle år siden. Idet erfaringerne hidtil har været gunstige for elevers læring, har undervisningsministeren, Bjørn Kalsø, taget initiativ til en ny samarbejdsaftale med Iværksætterhuset.

 • Deltagere i et StartUp arrangement for iværksættere, afholdt i Hvannasund på Færøerne.
  innovation motivation |Færöerne
  24-03-2014

  Iværksættere er nøglen til fremtiden

  Vores fornemste opgave er, at iværksætterne opnår succes. Og aktive deltagere er en forudsætning for et vellykket kursus, siger Rani Nolsøe, direktør for Íverksetarahúsið, et færøsk iværksætterhus med hovedkontor i Klaksvík og en innovationsafdeling i Torshavn.

 • |Danmark
  26-02-2014

  Danir bestir í nýsköpun í ESB – en lélegastir í að nýta hana í vöxt og störf

  Rannsóknir Gallup í Evrópu sýna að Danir eru meðal þeirra þjóða sem bera af hvað varðar hæfni til að finna upp á nýjum vörun, vinnuferlum og aðferðum við markaðsfærslu. Samkvæmt upplýsingum úr vikuritinu A4 leiða nýsköpunaraðgerðirnar þó ekki til viðunandi vaxtar og nýrra starfa.

 • |Danmark
  25-02-2014

  Tanska EU:n paras innovaatioissa - mutta huono muuntamaan niitä kasvuksi ja työpaikoiksi

  Gallup Europen tekemä tutkimus osoittaa, että Tanska on EU-maista paras uusien tuotteiden, työprosessien ja markkinointikeinojen kehittäjä. Ugebrevet A4 -verkkojulkaisun mukaan innovointi ei kuitenkaan näy riittävässä määrin kasvuna ja uusina työpaikkoina.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3B: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil fokusere på interkulturell kommunikasjon, læring og entreprenørskap. I denne sesjon vil vi høre om, for/imot, den nordiske velferdsstaten og se nærmere på dilemmaet om hvordan regioner og utkantsområder kan utvikle seg

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3A: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil gi en fordypet innsikt i Biofilia-metoden med eksempler på hvordan den kan utvikles og brukes i voksnes læring. Metoden innebærer kreativitet som forskningsmetode og styrker samarbeid mellom vitenskap, kultur og utdanning.

 • |Danmark
  19-02-2014

  Danmark bedst i EU til innovation – men dårlige til at omsætte det til vækst og job

  Undersøgelse fra Gallup Europe viser at Danmark ligger i front i EU når det gælder evnen til at finde på nye produkter, arbejdsprocesser og markedsføring. Ifølge Ugebrevet A4 bliver de innovative fordele dog ikke i tilstrækkelig grad omsat til vækst og job.

 • Der stor vægt på viden og indblik i selve håndværket, samt håndværket som kunstnerisk udtryk.
  |Færöerne
  19-02-2014

  Kreativitet og innovation i centrum i ny erhvervsuddannelse

  Ny håndværkeruddannelse som tilvirkerassistent indenfor beklædningsindustrien starter op på Teknisk Skole i Torshavn i august 2014.

 • Petter Madegård og Jakob Balslev
  folkbildning innovation |Danmark
  31-12-2013

  Forretningsmæssige vinkler på kreativ idé åbner nye muligheder

  Cinema dell’Arte blev i efteråret 2013 danmarksmester i ’entreprenørskab for kreative brancher’. Præmien bestod blandt andet i et forløb, hvor der blev set på den kreative idé med nye øjne, fra en forretningsmæssig vinkel. Jakob Balslev, medstifter af Cinema dell’Arte, fortæller om mulige gevinster ved sammenkoblingen af kreative idéer med forretningsmæssige tilgange.

 • Margot Wikström ledde kursen i mathantverk som avslutades i november.
  innovation motivation |Finland
  04-12-2013

  Andra bullar 4: Jag bakar in vågors brus och vindens sus

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar. Detta är den fjärde och sista delen.

 • |Danmark
  28-11-2013

  Nyt center for offentlig innovation

  Regeringen har sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO besluttet at oprette et Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter i hele den offentlige sektor, samt inspirere medarbejdere i kommuner regioner og i staten til i højere grad at lære af hinanden.

 • |
  26-11-2013

  Kan innovation læres?

  Seminaret indgår også som en første del i et nordisk samarbejde mellem Bornholm, Gotland og Åland.

 • |
  26-11-2013

  Universitetens roll i Norden

  En konferens för de nordiska universitetens strategiska ledning inom akademia och administration 21 – 23 augusti 2013 på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors skärgård.

 • |
  26-11-2013

  CO-CREATE 2013 Conference

  CO-CREATE 2013 invites into trans-disciplinary dialogue researchers in the fields of organization theory, management science, service research, law, design research, and learning sciences, as well as in computer science and engineering.

 • |
  26-11-2013

  Changing the Trajectory - Quality for Opening up Education

  In 2014 EFQUEL will join forces with the LINQ 2014 Conference to create a mega event for Quality and Innovation in education and learning.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Uusi julkisen alan innovaatiokeskus

  Tanskan hallitus on päättänyt perustaa julkisen alan innovaatiokeskuksen yhdessä ammattiliittojen keskusjärjestöjen sekä kunta- ja aluehallinnon liittojen kanssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa kaikesta julkisella sektorilla tehtävästä innovaatiotoiminnasta ja tiedottaa siitä sekä innoittaa kuntien, aluehallinnon ja valtion työntekijöitä oppimaan toisiltaan entistä enemmän.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ný miðstöð fyrir nýsköpun í opinbera geiranum

  Danska ríkisstjórnin hefur í samstafi við bandalag háskólamanna, danska héraðssambandið, stéttarfélag opinberra starfsmanna (FTF), Samband danskra sveitarfélaga (KL) og sambandi opinberra starfsmanna (OAO) ákveðið að stofna til Miðstöðvar fyrir nýsköpun í opinbera geiranum. Miðstöðin á að safna og miðla reynslu innan opinbera geirans og veita starfsfólki sveitarfélaga og ríkisins innblástur við nýsköpunar verkefni og til þess að nýta sér reynslu annarra.

 • VUC:s nybyggda studiehus har såväl öppna ytor som mer stillsamma utrymmen där de studenter som behöver kan dra sig tillbaka och koncentrera sig.
  flexibelt lärande innovation |Danmark
  22-11-2013

  I moderna klassrum är kommunikationen tredimensionell

  En lärare står vid sin kateder och eleverna sitter på rad, vända mot läraren men med ryggarna mot varandra. Så har den traditionella klassrumssituationen sett ut under de senaste seklen. Problemet med detta är att kommunikationen blir tvådimensionell och bara sker mellan läraren och den elev som för tillfället räcker upp handen. De andra eleverna blir inte delaktiga i samtalet.

 • |
  10-11-2013

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  I forkant av konferansen ble de medvirkende grundig presentert på NVLs hjemmeside. Nå i etterkant av konferansen legger vi til en grundig dokumentasjon i form av rapporter, intervjuer, presentasjoner og videopresentasjoner og alle spørsmål og kommentarer som ble til under konferansen og som kan skape et grunnlag for en videre diskusjon om temaet Innovasjon i voksnes læring.

 • |
  10-11-2013

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  Takket være entusiastiske deltakere, høy kvalitet på innledninger og presentasjoner, et meget bra kulturelt innslag og et godt gjennomført arrangement, ble Innovasjonskonferansen 2012 en stor suksess.

 • |Danmark
  26-09-2013

  ”Kan innovation læres?”

  ”Få inspiration til at skabe læring, motivation og anvende redskaber, der fremmer entreprenørskab og innovation”. Seminar på Bornholm d.3. oktober.

 • Torunn Gjelsvik
  distansutbildning innovation |Norge
  13-08-2013

  Innovation and challenge – 20 years of online education in Norway

  During the spring of 2013 the Norwegian Association for Distance Education (NADE) conducted the project “Innovation and challenge”, exploring the contribution of the Norwegian online schools to pedagogical development from 1995 to 2015. Despite Norway’s long history in the international field of distance education, the position of the online schools often remains little known. Hopefully, the report on this project, which NADE released in June, will help broaden the perspective.

 • |Færöerne
  25-06-2013

  Ny forskningspark åbnet i Torshavn

  Fredag den 31. maj åbnede forskningsparken, der bærer navnet “Granskingarsetrið Inova”. Inova, som står for innovation og nytænkning, er ramme for tværvidenskabelig og erhvervsorienteret forskning.

 • innovation vägledning |Norge
  09-06-2013

  People-centered with a passion for learning

  After an hour together with Anna Kirah a metaphor from the Bible strucks me: Sarepta’s jar. It never turns empty.

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • |
  22-04-2013

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |
  25-02-2013

  Árangursríkt ár fyrir NVL

  Niðurstöður af starfsemi NVL árið 2012 sýna fram á virkt og árangursríkt samstarf á sviði fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum.

 • |Finland
  25-02-2013

  NVL:llä menestyksekäs vuosi

  NVL:n vuoden 2012 toiminnan tulokset kertovat menestyksekkäästä ja aktiivisesta aikuisten oppimisen pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.