innovation • |Island
  21-11-2011

  Matreiðslumenn sækja innblástur í slowfood-hátíð

  Í næstu viku verður haldið árleg hátíð í slowfood í Frakklandi (18.-20. nóvember) og þá munu tveir matreiðslumenn sækja sér innblástur til þess að auðga úrval matvöru í grænlenskum matvöruverslunum.

 • |Island
  21-11-2011

  iNova á frumkvæði að vísindagarði

  Þann 31. október 2011 var félagið iNOVA stofnað með markmiði að reka vísidnagarða í Þórshöfn, í Færeyjum. Nafn félagsins iNOVA stendur fyrir nýja hugsun og nýsköpun. Það er fyrirtækið P/F “Fiskaaling” – fyrirtæki sem rekur fiskeldi auk þess að sinna þróun og rannsóknum á sviði fiskiræktar – sem átti frumkvæðið.

 • |
  18-11-2011

  Voksenpædagogikkens aktuelle og fremtidige potentialer og dilemmaer

  - Voksenpædagogisk træf 2011

  Det fremgik af danske, finske og engelske oplæg og den efterfølgende debat, at mange oplever et behov for at genvække interessen for den almene voksenpædagogik. De senere år har der været

 • |Sverige
  17-11-2011

  Nordisk Innovationskonferens 2012

  4 -5 juni, Oslo, Norge

 • |Danmark
  17-11-2011

  Kokke henter inspiration fra slowfood-festival

  I næste uges årlige slowfood-festival i Frankrig (18.-20. november) vil to kokke fra Grønland deltage og hente inspiration til hvordan de kan berige de grønlandske madvarer fra butikker.

 • |Danmark
  17-11-2011

  iNova tager initiativ til etablering af forskningspark

  Den 31. oktober 2011 blev foreningen iNOVA etableret med det formål at drive en forskningspark i Torshavn. Navnet iNOVA står for nytænkning og innovation. Det er virksomheden P/F “Fiskaaling” – en virksomhed der arbejder med fiskeopdræt samt udvikling og forskning indenfor aquakultur – som er initiativtager.

 • forskning innovation |Danmark
  03-10-2011

  Energibesparelser til søs – fra forskning til business

  Det startede med forskning og en interesse i skibes dybgang og i energibesparelser. Seks år senere har GreenSteam udviklet sig til en virksomhed med engagerede og højtuddannede ingeniører og forskere, der har udviklet et praktisk og anvendeligt energibesparende system, hvor kombinationen af avanceret teknik og fornuftige principper om sejllads og olieforbrug udgør løsningen.

 • |Norden
  28-09-2011

  Att våga vara en asfaltsväxt

  Att våga vara en asfaltsväxt

 • |Norden
  28-09-2011

  ”Lita på processen!”

  ”Lita på processen!”

 • |
  28-09-2011

  Korta intervjuer med konferensdeltagare

  Korta intervjuer med konferensdeltagare

 • kompetensutveckling |
  27-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements A

  Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011.
  - Skriftlige noter fra sektor grupper: Væsentligt, at der findes en lang folkehøjskolelæreruddannelse og mulighed for gentagende/tilbagevendende

 • kompetensutveckling |
  27-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Sverige 2011

  Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011. - Keynotes

  Maria Marquard, Sia Hovmand Sørensen, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Århus Universitet præsenterede en kortlægning af formelle kompetencekrav til voksenlærere og uddannelsesmuligheder for voksenlærere i de nordiske lande. Centrale pointer var bl.a.
  • Der stilles generelt høje formelle

 • |Finland
  27-09-2011

  Oppimispeli optimoi rakennusprosessien ongelmanratkaisua

  Oppimispeli ’Benspænd’ on kehitetty auttamaan tulevia arkkitehtejä, insinöörejä, rakennusmestareita ja muita ammattilaisia ymmärtämään rakennusprosessien monimutkaisuutta sekä yhteistyön ja hyvän suunnittelun tärkeyttä.

 • |Island
  26-09-2011

  Fræðsluspilið ”Benspænd” (Fæti brugðið fyrir) hámarkar lausn vandamála í byggingarferli

  Fræðsluspilið ’Benspænd’ var samið með því markmiði að kenna arkitektum, verkfræðingum, byggingarstjórum og iðnaðarmönnum að meta mikilvægi góðra samskipta, skipulags og flækjustig byggingarferla.

 • kompetensutveckling |Norge
  20-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements B

  Oslo 7. september 2011 -

  Opsamling på diskussioner i grupper
  Gruppe 1 og 2.
  Kompetencebehov: ...

 • |Danmark
  20-09-2011

  Læringsspillet ”Benspænd” optimerer problemløsning i byggeprocesser

  Læringsspillet ’Benspænd’ er udviklet med det formål at klæde fremtidens arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere på til at forstå værdien af samarbejde, god planlægning og kompleksiteten i byggeprocesser.

 • kompetensutveckling |Norge
  16-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Norge 2011

  Oslo 7. september 2011 -

  Plenumoplæg

  Anne Skomedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og repræsentant i rådgivningsgruppen for voksnes læring (SVL), åbnede seminaret og lagde vægt på:

 • |Island
  06-09-2011

  Þróun skapandi aðferða til þess að þjálfa þjálfarana

  Á árunum 2011 og 2012 er unnið að alþjóðlegu Grundtvig verkefni sem ber heitið „Development of Innovative methods of training the trainers“.

 • |Finland
  05-09-2011

  Development of innovative methods of training the trainers

  Vuosina 2011–2012 toteutettavan, monenvälisen Grundtvig-hankkeen otsikko on “Development of Innovative methods of training the trainers”. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi aikuisopettajien täydennyskoulutusmetodi.

 • |Danmark
  05-09-2011

  Development of innovative methods of training the trainers

  I 2011 og 2012 et Grundtvig Multilateralt projekt med titlen “Development of Innovative methods of training the trainers”.

 • |Finland
  25-08-2011

  Hyvä lukija,

  tämän numeron teemana on kulttuuriperintö. Sana ”perintö” antaa ymmärtää, että puhe on kulttuurista ja tietoudesta, jonka saamme aiemmalta sukupolvelta ja annamme vuorostamme seuraavalle. Perintö ei kuitenkaan missään nimessä ole vain osa menneisyyttä vaan kyse on yhtä paljon oman aikamme ymmärtämisestä ja siihen vaikuttamisesta.

 • |in English
  25-08-2011

  Dear Reader

  The theme for this issue is Cultural heritage. The word ”heritage” implies culture and knowledge that is passed down to us by a previous generation and passed on to the next one. However, heritage is more than just part of our past: it has just as much to do with understanding and influencing the present.

 • folkbildning innovation |Sverige
  25-08-2011

  Kära läsare

  Tema för detta nummer är kulturarv. Ordet ”arv” implicerar att det handlar om kultur och kunskap som vi får av en tidigare generation och ger vidare till följande. Men det handlar absolut inte bara om en del av det förflutna utan lika mycket om att förstå och påverka samtiden.

 • innovation kvalitetssäkring |Norge
  25-08-2011

  Fra ull til gull

  Det er mange skatter som en hel nasjon rår over. Kulturarven spenner vidt, språk, litteratur, natur, brukskunst. Hvis vi ønsker å holde arven i live og føre den videre til kommende generasjoner, må vi være innovative. Tenke nytt, nye måter å behandle råvarer på, for å få fram nye produkter.

 • innovation |Norden
  01-08-2011

  Kreativitet og innovation

  - Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
  Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

  Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

 • |
  21-07-2011

  Vuxenpedagogik 2010-2012

  NVL’s arbejde med voksenpædagogik har siden 2006 haft et særligt fokus på kvalitet gennem kompetenceudvikling af voksenlærere. Arbejdet er foregået i forskellige faser og med forskelligt indhold.

 • |Finland
  28-04-2011

  PISA estää innovatiivista ajattelua koulutusjärjestelmässä

  Tämä johtopäätös esitetään uudessa, kattavassa tutkimuksessa, jossa on tutkittu luovuutta, innovaatioita ja yrittäjyyttä Pohjoismaiden koulutusjärjestelmissä. Yrittäjähenkisemmällä pedagogiikalla voitaisiin esim. vähentää opintojen keskeyttämistä, joka on ongelma useissa pohjoismaissa.

 • |Island
  28-04-2011

  PISA kemur í veg fyrir nýsköpun í menntakerfinu

  Þetta er ein af niðurstöðunum í nýrri, umfangsmikilli rannsókn á sköpunargáfu, nýsköpun og frumkvöðlastarfi í norrænum menntakerfum. Kennslufræði sem byggir á frumkvöðlahugsun getur dregið úr brottfalli en það er vandamál sem nokkrar norrænu þjóðanna kljást við.

 • |Island
  27-04-2011

  „Með þekkingu skal land byggja, hugmyndir að vexti í Danmörku“

  Í bæklingi frá Bandalagi háskólamanna í Danmörku eru lagðar fram tillögur um nýja vaxtarstefnu, með nokkrum raunverulegum uppástungum sem byggja á þeim áskorunum sem blasa við dönsku þjóðinni í hnattvæddum heimi.

 • |Danmark
  27-04-2011

  PISA hæmmer nytænkning i uddannelsessystemet

  Det er en af konklusionerne i en ny omfattende undersøgelse af kreativitet, innovation og entreprenørskab i de nordiske uddannelsessystemer. En mere entreprenøriel pædagogik kan blandt andet modvirke de problemer med studiefrafald som nogle af de nordiske lande kæmper med.

 • |Finland
  27-04-2011

  ”Tiedolla maata rakennetaan – ideoita Tanskan kasvun evääksi”

  Akateemisten alojen ammattiliiton AC:n puheenvuorossa esitetään ehdotus uudeksi kasvupolitiikaksi, joka perustuu maan nykyisiin haasteisiin. Järjestö esittää konkreettisia ehdotuksia Tanskan leipäpuiksi globalisoituneessa maailmassa.

 • |Danmark
  20-04-2011

  ”Med viden skal land bygges. Ideer til vækst i Danmark”

  I en pjece fra Akademikernes Centralorganisation-AC, beskrives på baggrund af de udfordringer Danmark står et forslag til en ny vækstpolitik med en række konkrete bud på, hvad Danmark skal leve af i en globaliseret verden.

 • forskning |in English
  05-04-2011

  An interview with Vígdis Finnbogadóttir

  Nordic cooperation will continue to be carried out in the Scandinavian languages, states the Declaration on a Nordic Language Policy. The policy is based on all Nordic residents having the right to acquire at least four languages: in addition to their mother tongue, they have a right to learn a language essential to society, a Scandinavian language, and a language of international importance.

 • forskning |Finland
  05-04-2011

  Hyvä lukija,

  pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään vastaisuudessakin skandinaavisia kieliä. Näin todetaan pohjoismaisessa kielipolitiikassa, jonka lähtökohtana on, että jokaisen pohjoismaalaisen tulisi oppia ainakin neljä kieltä. Äidinkielen lisäksi heillä tulee olla oikeus oppia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli, jokin skandinaavinen kieli ja yksi laajasti kansainvälisesti käytetty kieli.

 • forskning innovation |Danmark
  04-04-2011

  Nytænkning skal gøre nordiske sprog cool blandt unge

  Når unge i Norden mødes, slår de hurtigt over i engelsk. Det nordiske sprogfællesskab er kraftigt på retur.

 • forskning språk |
  31-03-2011

  Estonia's experience - new languages to be learned in childhood

  Nearly a quarter of Estonia's population speaks only Russian. This is for Estonian society some kind of problem, because for the Russian speaking people it is somewhat harder to find a good job in Estonia, because the entrepreneurs in this country prefere workers skilled in both Estonian and Russian. For only Russian speaking people it is also difficult to monitor the Estonian media and to listen to social and political life in Estonia.

 • |Island
  01-03-2011

  Samfélags miðlar gætu leyst vandamál innflytjenda í Svíþjóð

  Rannsóknarverkefni sem fjármagnað er frá ESB í fjölmiðlatækni við Södertörns háskólann sýnir fram á að hægt er að nýta samfélags miðla til þess að auka þátttöku innflytjenda í sænsku samfélagi.

 • |Island
  01-03-2011

  Tilrauna- og þróunarstarfsemi innan iðnmenntunar

  Tilrauna- og þróunarstarfsemi á sviði iðn- og starfsmenntunar var kynnt á Rannsókna og þróunar- (FoU) rástefnunni sem haldin var í DGI-Byen í Kaupmannahöfn dagana 7. og 8. febrúar 2011.

 • |Finland
  28-02-2011

  Kokeiluja ja kehitystä ammattikoulutuksessa

  Ammattikoulutussektorin kokeilu- ja kehitystoimintaa esteltiin Tanskan opetusministeriön yhdeksännessä kokeilu- ja kehityskonferenssissa, joka järjestetiin 7. – 8. helmikuuta 2011 Kööpenhaminassa.

 • |Sverige
  28-02-2011

  Sosiaaliset mediat voivat ratkaista integraatio-ongelmia

  Södertörnin korkeakoulussa toteutettava EU-rahoitteinen tutkimushanke osoittaa, että sosiaaliset mediat voisivat lisätä maahanmuuttajien osallistumista ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

 • |Island
  28-02-2011

  ”Þekking & Vöxtur” (Viden & Vækst)

  er titill rannsóknarstefnu Færeyinga sem samþykkt var af Rannsóknarráði þann 28. Janúar 2011

 • |Danmark
  24-02-2011

  ”Viden & Vækst”

  er titlen på Færøernes overordnede forskningspolitik, som blev vedtaget af Forskningspolitisk Komité den 28. januar 2011.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

  Ett EU-finansierat forskningsprojekt i medieteknik vid Södertörns högskola visar att sociala medier skulle kunna få invandrare mer delaktiga i det svenska samhället.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Forsøg og udvikling i erhvervsuddannelserne

  Forsøgs- og udviklingsarbejde i erhvervsuddannelserne blev præsenteret på den 9. FoU-konference som blev afholdt i DGI-Byen i dagene 7. og 8. februar 2011.

 • |Island
  03-02-2011

  Tengslanet auðveldar einstaklingum aðgang

  Fólk sem tekur þátt í skipulögðum tengslanetum finnst þau oft vera mikil uppspretta sjálfstrausts, nýrra hugmynda og þekkingar. En hins vegar eiga vinnuveitendur og fyrirtæki oft örðugt með að tileinka sér þá þekkingu sem einstaklingarnir hafa í farteskinu.

 • |Finland
  31-01-2011

  Verkostoitumisesta suurta hyötyä yksilöille

  Organisoituihin verkostoihin kuuluvat yksilöt kokevat usein verkostot tärkeänä voimavarana, joka antaa itsevarmuutta, uusia ideoita ja osaamista. Sen sijaan työnantajat ja organisaatiot eivät o le yhtä hyviä käyttämään hyväkseen yksilöiden osaamista. Tällaisiin johtopäätöksiin Mats Holmquist päätyi työtieteen alan tohtorinväitöskirjassaan, joka esiteltiin lokakuussa Luulajan teknillisessä yliopistossa.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nätverk en stor tillgång för individen

  Individer som deltar i organiserade nätverk upplever dem ofta som en stor resurs som ger självförtroende, nya idéer och kunskap. Däremot är arbetsgivare och organisationer mindre bra på att ta tillvara den kunskap individerna får med sig. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling i arbetsvetenskap av Mats Holmquist, ”Lärande nätverk – en social oas i utvecklingsprocess” som lades fram i oktober vid Luleå tekniska universitet.

 • |Island
  15-12-2010

  Sigurvegarar i keppni NVL um fyrirmyndarverkefni í nýsköpun

  Á ráðstefnu sem bar yfirskriftina „Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis - forsøgs- og udviklingskonference på

 • |Island
  15-12-2010

  Tæknistudd kennsla fyrir einhverfa unga - er "nýsköpun á sviði unglingakennslu"

  Danska námsmatsstofnunin EVA hefur metið AspIT námið, sem er sérstaklega hönnuð námsleið fyrir þátttakendur með Asperger heilkenni.

 • |Finland
  14-12-2010

  NVL:n ”innovatiivinen best practice” -kilpailun voittajat palkittiin

  Palkinnot jaettiin konferenssissa, joka käsitteli käytäntöön perustuvaa tietoa ja tietoon perustuvaa käytäntöä

 • |Finland
  14-12-2010

  Autististen nuorten IT-koulutus – ”uutta luova innovaatio nuorisokoulutusjärjestelmässä”

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut Asperger-henkilöille suunnitellun AspIT-koulutuksen, jonka on kehittänyt AspIT osaamiskeskus.

 • |Danmark
  10-12-2010

  Vindere af NVL’s konkurrence om ”innovativ best practice” kåret

  På konferencen ”Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis - forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området” som

 • |Danmark
  10-12-2010

  IT-uddannelse for unge med autisme - en ”innovativ nyskabelse indenfor ungdomsuddannelsessystemet”

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har evalueret AspIT uddannelsen, en særligt tilrettelagt IT uddannelse for deltagere med Asbergers syndrom.

 • |Finland
  25-11-2010

  Tutkimus muokkaa tulevaisuutta

  Hallituksen tutkimuspoliittinen neuvonantajaryhmä on valmistanut katsauksen Ruotsin tutkimusjärjestelmästä. Ryhmän tutkimusraportissa esitetään joukko ehdotuksia, jotka liittyvät mm. koulutukseen, tutkijoiden rekrytointiin, tutkijoiden urapolkuihin, tutkimuksen täsmärahoitukseen ja ruotsalaisen tutkimuksen tason nostamiseen.

 • |Island
  25-11-2010

  Rannsóknir móta framtíðina

  Sænska ríkisstjórnin fól rannsóknarnefnd að veita ráðgjöf um rannsóknir. Nefndin hefur gert úttekt á sænska vísindasamfélaginu og leggur í skýrslu sinni fram fjölmargar tillögur sem varða m.a. menntun, ráðningu fræðimanna, starfsframa vísindamanna, fjárveitingar til rannsókna og hvernig auka má gæði sænskra rannsókna.

 • |Sverige
  21-11-2010

  Forskning formar framtiden

  En Forskningsberedning med uppgift att fungera som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska har gjort en översyn av det svenska forskningssystemet och lägger i rapporten ett antal förslag som bland annat gäller utbildning, forskarrekrytering, forskares karriärvägar, riktade forskningssatsningar och hur kvaliteten på svensk forskning kan höjas.

 • |Finland
  27-09-2010

  ”Aikuispedagoginen kehitysverkosto” perustettu

  Verkoston tarkoituksena on:
  • Säilyttää nuorten ammattilaisten kiinnostus aikuispedagogiikkaan
  • Olla mukana

 • |Island
  27-09-2010

  Tengslaneti um þróun fullorðinsfræðslu komið á laggirnar

  Hópur ungs fólks hefur komið á tengslaneti með það að markmiði að
  • Viðhalda áhuga fagfólks á sviði

 • |Danmark
  23-09-2010

  Etableringen af ”Netværk for Voksenpædagogisk Udvikling”

  En gruppe yngre mennesker har oprettet netværket med bl.a. det formål, at
  • Fastholde unge professionelles

 • folkbildning innovation |Norden
  24-07-2010

  Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

  I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

 • |Island
  24-05-2010

  Nýsköpunar efnisskrá velferðarinnar 2010

  Hvernig verður unnt að viðhalda velferðinni í framtíðinni?

 • |Island
  24-05-2010

  Góðar hugmyndir og innblástur í starf menntunar fyrir unglinga

  Danska menntamálaráðuneytið hefur nýlega gefið út blað þar sem komið er á framfæri upplýsingum og hugmyndum úr fyrirlestrum og vinnustofum á árlegri Tilrauna- og þróunarráðstefnu ráðuneytisins sem haldin var í janúar sl.

 • |Finland
  24-05-2010

  Hyvinvoinnin innovaatiojulkaisu 2010

  Kuinka yhteiskunnan hyvinvointi säilytetään tulevaisuudessa?

 • |Finland
  24-05-2010

  Hyviä ideoita ja inspiraatiota nuorten koulutukseen

  Tanskan opetusministeriön tuoreessa lehdessä ruoditaan vaikutelmia ja ideoita tammikuussa pidetyn vuotuisen kehityskonferenssin alustuksista ja workshopeista.

 • |Danmark
  19-05-2010

  Velfærdens innovationskatalog 2010

  Hvordan fastholde velfærden i samfundet i fremtid?

 • |Danmark
  19-05-2010

  Gode ideer og inspiration til arbejdet med uddannelser for unge

  Undervisningsministeriet har netop udgívet en avis, der formidler indtryk og ideer fra oplæg og workshops på ministeriets årlige Forsøgs- og udviklingskonference (FoU-konferencen), som blev afholdt i januar.

 • innovation vuxenutbildning |Sverige
  10-05-2010

  Sociala medier lockar

  Åland är inget undantag när det gäller den explosionsartade användningen av sociala medier. Många enskilda användare finns sedan tidigare och nu söker sig även företag, kursarrangörer, politiker och organisationer ut via denna kanal. Vad är det egentligen som ligger bakom succén? Under året har det åländska näringslivets takorganisation, Ålands Handelskammare, blivit synlig på Facebook. Möt Daniel Dahlén, som blev VD för organisationen innan han själv fyllt trettio år.

 • folkbildning innovation |Danmark
  10-05-2010

  Traditioner i ny udgave – Strikkeklub på Facebook

  735 medlemmer har en færøsk Facebook strikkeklub, der siden januar 2009 har været stedet, hvor færøske piger og kvinder med strikning som fælles interesse flittigt har udvekslet strikkeopskrifter, erfaringer og nyttige tips.

 • |Finland
  15-04-2010

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWebin numeron innoittajana on parhaillaan meneillään oleva Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. EU:n 27 jäsenmaan lisäksi teemavuoteen osallistuvat myös Norja ja Islanti. Lue DialogWebistä, miltä Pohjoismaiden tilanne tällä hetkellä näyttää ja mitä sen parantamiseksi tehdään.

 • |in English
  15-04-2010

  Dear Reader,

  this issue of DialogWeb is inspired by the European Year of Combating Poverty and Social Inclusion 2010. As well as the 27 member countries of the EU, Norway and Iceland are participating in the theme year. This issue’s articles describe the current situation in the Nordic region and efforts being made to improve it.

 • innovation vuxnas lärande |Sverige
  12-04-2010

  Kära läsare,

  det här numret av DialogWeb inspireras av det pågående europeiska året mot fattigdom och social utestängning. Utöver de 27 EU-staterna deltar även Norge och Island i temaåret. Läs om hur det ser ut i Norden idag och vad som görs för att förbättra situationen.

 • innovation lika möjligheter |Danmark
  12-04-2010

  Nytænkning øger udsatte borgeres mulighed for job

  En ny type virksomheder åbner døren til arbejdsmarkedet for mennesker, der i mange år har været henvist til pension. Ved fx at sikre tegnsprogstolkning i et køkken eller bygge en virksomhed op om de særlige kompetencer, mennesker med autisme besidder, får marginaliserede grupper mulighed for at blive del af arbejdsstyrken. Center for Socialøkonomi hjælper udviklingen på vej. Det kan uddannelsesinstitutionerne også

 • |Island
  01-03-2010

  ”Mobication” – nýtt danskt módel sem á að viðhalda forskoti í samkeppni

  Nýtt módel sem sameinar menntun, félagslegt öryggi og sveigjanleika.

 • |Finland
  01-03-2010

  ”Mobication” – uusi tanskalainen työelämämalli pyrkii säilyttämään Tanskan kilpailukyvyn

  Uusi malli yhdistää koulutuksen sosiaaliturvaan ja joustavuuteen.

 • |Danmark
  24-02-2010

  ”Mobication” – ny dansk model skal bevare konkurrenceevne

  Ny model kombinerer uddannelse med sociale sikkerhed og fleksibilitet.

 • hållbar utveckling innovation |Norge
  10-02-2010

  På sporet av bærekraftige framtider

  Det er straks to måneder siden lysene slukket og verdens fokus på København var over for denne gang. Politikerne lykkes ikke med å få til en forpliktende klimaavtale på COP15. Betyr det at fokuset på klima blant folk også er over? Daglig leder i Stiftelsen Idébanken Kai Arne Armann tror ikke det.

 • |Island
  01-02-2010

  Þróun og nám í gegnum sveigjanleg starfsmannasamtöl

  Í Danmörku hefur miðstöð færni- og gæðaþróunar SCKK, tekið saman drög að sveigjanlegum starfsmannasamtölum.

 • |Finland
  01-02-2010

  MUS-työkalu auttaa kehityskeskustelussa

  Tanskan valtiollinen osaamisen ja laadun kehittämiskeskus SCKK on kehittänyt joustavan MUS-konseptin.

 • |Danmark
  25-01-2010

  Udvikling og læring gennem fleksible medarbejderudviklingssamtaler – MUS

  SCKK, statens center for kompetence og kvalitetsudvikling, har udarbejdet et fleksibelt MUS-koncept.

 • |Finland
  15-12-2009

  Oppimis- ja dialogifoorumi

  Oppimis- ja dialogifoorumin tarkoituksena on tukea oppimisympäristöjä kaikkialla yhteiskunnassa. Foorumi haluaa

 • |Island
  11-12-2009

  Náms- og samskiptavettvangur

  Með náms- og samskiptavettvanginum er ætlunin að styrkja nám á öllum sviðum samfélagsins. Vettvanginum er ætlað að

 • |Danmark
  11-12-2009

  Lære- og dialogforum

  Lære- og Dialogforum ønsker at understøtte læringsmiljøer alle steder i samfundet. Lære- og dialogforum vil medvirke

 • |Island
  23-11-2009

  Þörf er gagngerri endurskoðun á rannsókna- og nýsköpunaráætlun Finna

  Þetta kemur fram í alþjóðlegu mati sem birt var í október. Alþjóðlegt mat á rannsókna- og nýsköpunaráætlun Finna var framkvæmt af hópi alþjóðlegra sérfræðinga sem hafa starfað undir stjórn prófessors Reinhilde Veugelers.

 • |Island
  23-11-2009

  Nýsköpunarmiðstöðvar við átta háskóla

  Ákveðið hefur verið að byggja upp nýsköpunarmiðstöðvar við átta háskóla í Svíþjóð. Miðstöðvarnar eiga að styðja nytsemi rannsókna með gæðatryggðri ráðgjöf um meðal annars, einkaleyfi, starfsleyfi og samningagerð. Verkefninu er einnig ætlað að vinna með vísindamönnum við fræðasetur sem ekki tengjast neinni nýsköpunarmiðstöð.

 • |Finland
  23-11-2009

  Kahdeksaan yliopistoon innovaatiokonttorit

  Uudet innovaatiokonttorit aiotaan perustaa kahdeksaan yliopistoon. Konttorien on tarkoitus tukea tutkimustulosten hyödyntämistä antamalla esimerkiksi patentteja, lisenssejä ja tilaustyönä tehtävää tutkimusta koskevia neuvoja. Konttorit palvelevat myös niiden yliopistojen tutkijoita, joissa ei ole omaa innovaatiokonttoria.

 • |Sverige
  17-11-2009

  Innovationskontor vid åtta universitet

  Vid åtta universitet ska nya innovationskontor byggas upp. Kontoren ska stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och kontraktsforskning. I uppdraget ingår även att arbeta mot forskare på de lärosäten som inte har ett eget innovationskontor.

 • |Finland
  09-11-2009

  Suomalainen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on suurten uudistusten tarpeessa

  Näin todetaan laajassa kansainvälisessä arvioinnissa, joka julkistettiin lokakuussa. Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin on tehnyt professori Reinhilde Veugelersin johdolla toiminut laaja kansainvälinen arviointiryhmä.

 • |Sverige
  09-11-2009

  Finländska forsknings- och innovationssystemet i behov av stora reformer

  Detta konstateras i en omfattande internationell utvärdering som offentliggjordes i oktober. Den internationella utvärderingen av det finländska forsknings- och innovationssystemet har gjorts av en stor grupp internationella experter som arbetat under ledning av professor Reinhilde Veugelers.

 • |Island
  29-09-2009

  Finnar fá nýsköpunarháskóla

  Nú er unnið ötullega að undirbúningi hins nýja Aalto - háskóla eftir að ný lög um háskóla hafa tekið gildi.

 • |Finland
  23-09-2009

  Suomi saa innovaatioyliopiston

  Aalto-yliopiston valmistelu on saanut vauhtia uuden yliopistolain astuttua voimaan. Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto luo teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan korkeakouluista uuden tiede- ja taideyhteisön. Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2009

  Finland får ett innovationsuniversitet

  Förberedningen av det nya Aalto-universitetet har fått fart i och med att den nya universitetslagen trätt i kraft. Aalto-universitetet bildas av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. Det skall skapa ett nytt forskar- och konstnärssamhälle inom teknik, ekonomi och konstindustri och dra nytta av sin mångdisciplinära och mångkonstnärliga karaktär. Målet är att universitetet hör till de bästa universiteten i världen före år 2020.

 • |Finland
  22-06-2009

  Yliopistoja, tiedettä ja innovaatioita koskeva strategia

  Kaksi asiantuntijaryhmää – toinen islantilainen, toinen ulkomaisista asiantuntijoista koottu – esitteli 26. toukokuuta raporttinsa Islannin yliopistojen ja islantilaisen tutkimuksen tulevaisuudesta.

 • |Island
  22-06-2009

  Stefna í menntun, vísindum og nýsköpun

  Tveir hópar sérfræðinga, annar innlendur og hinn skipaður erlendu sérfræðingum skiluðu þann 26. maí sl. skýrslum um framtíð háskóla og rannsókna á Íslandi.

 • |Norge
  22-06-2009

  Strategi for universitet, vitenskap og innovasjon

  To ekspertgrupper, en islandsk og en sammensatt av utenlandske eksperter presenterte den 26. mai, sine rapporter om fremtiden for universiteter og forskning i Island.

 • |Island
  26-05-2009

  Menntamálaráðuneytið kynnir frumkvöðlamenntun

  Frumkvöðlamenntunin á rætur að rekja til árangurs af frumkvöðlaherferð menntamálaráðuneytisins og felur í sér tilboð til

 • |Finland
  24-05-2009

  Opetusministeriö käynnistää pioneerikoulutuksen

  Pioneerikoulutus sai alkunsa opetusministeriön Pioneerikampanjasta, ja se on suunnattu kaikille opettajille ja