integration • Ni av ti studenter som tar sin utdanning ved Studiesenteret Midt-Troms tar jobb og blir boende i regionen, forteller daglig leder Vidar Gunnberg
  fleksibel læring kompetanseutvikling livslang læring |Norge
  08-02-2021

  Livslang læring viktig for nordområdepolitikken

  «Nord er best. Vinterens flammevirvel, sommernattens mirakel. Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord.» Disse strofene er hentet fra dikteren Rolf Jacobsen sitt dikt «Nord». Stadig flere ser mot nord. Den politiske interessen for nordområdene øker både nasjonalt og internasjonalt.

 • Undervisningsminister Li Andersson
  folkbildning lika möjligheter utbildningspolitik |Finland
  20-01-2021

  Läroplikten utvidgad i Finland

  - Målet är större jämlikhet. Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

 • Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
  hållbar utveckling lika möjligheter motivation |Åland
  26-05-2020

  Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

  Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

 • flexibelt lärande |Norden
  06-11-2019

  Webbinarie: Introduktion till To-Do-metoden

  Webbinarieserie: Introduktion till transformativa lärandecirklar och To-Do-metoden. Del 1 av 3

 • integration invandrare kompetensutveckling |Sverige
  19-06-2019

  Nordisk konferens om inklusion

  Hur stärker vi samverkan med civilsamhället i Norden?

 • |Norden
  19-06-2019

  Inklusion. Fra flygtning til kollega

  En webinarserie i tre dele

 • |
  19-06-2019

  Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

  konferanse i Bergen 13 – 14 november 2017

 • |Norden
  12-06-2019

  Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle

  NMR projekt 2017

 • Mats Halvarsson och Sara Westling går lärlingsutbildningen på Lärvux i Köping. Foto: Marja Beckman
  lika möjligheter |Sverige
  01-05-2019

  Lärlingsutbildning blev rätt väg för Sara och Mats

  Lärlingsutbildning för vuxna innebär att personer med intellektuella funktionsvariationer kan lära sig ett yrke och samtidigt gå i skolan. DialogWeb har varit i Köping och träffat Sara och Mats som uppskattas mycket på sina lärlingsplatser.

 • demokrati innovation kompetensutveckling |Norden
  23-04-2019

  Handbok

  Lärandecirklar i nordisk kontext

 • Foto: Pexels
  kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  26-11-2018

  Nordisk Læringscirkel Lederskab og inklusion

  Læringscirklen skal bidrage til udvikling af nordiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for ledere.

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  24-09-2018

  Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

  Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde.

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  07-08-2018

  Inklusion og voksenlæring

  Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.

 • competence development |Norden
  06-02-2018

  Evaluation of transformative learning circles

  The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

 • |
  04-05-2016

  Validering och integration -webinarium

  "Vilken roll kan folkbildningen ta i validering av demokratisk kompetens? Frågan tas upp till dialog och diskussion i ett webbinarium anordnat av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) torsdag 2 juni kl. 10.00. Utgångspunkten är den rapport en arbetsgrupp med deltagare från den nordiska folkbildningen tagit fram om folkbildningens roll för validering av mer generella kompetenser inom EU kallade nyckelkompetenser. I webbinariet fokuserar vi på demokratisk kompetens. Frågor som ställs är vad menar vi med demokratisk kompetens?  Går det att validera denna kompetens. Hur görs det? Till vilken nytta?  Är det något folkbildningen gör eller kanske borde göra? " 

 • integration validering |Finland
  07-12-2015

  Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

  Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

 • |Finland
  22-09-2015

  Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

  Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

 • |Finland
  22-09-2015

  Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

  Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr.

 • |Sverige
  11-06-2015

  30 miljoner till språkundervisning för asylsökande

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela totalt 30 miljoner kronor till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

 • ​Maroun Aoun.
  innovation |Sverige
  21-11-2014

  Fler idéer föds i blandad miljö

  Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

 • |Finland
  27-10-2014

  Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

  Aikuisia maahanmuuttajia varten luodaan uusi koulutusrakenne, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa peruskoulun oppimäärä.

 • |Finland
  20-10-2014

  Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

  Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  invandrare läs- och skrivkunnighet |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • Dick Gustavsson
  flexibelt lärande språk |Åland
  04-09-2014

  Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

  I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

 • flexibelt lärande invandrare |Sverige
  01-09-2014

  Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

  Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Kotoutumiskurssi kansanopistossa – enemmän kuin pelkkää ruotsin kieltä

  Kistan kansanopistossa maahanmuuttajien kotoutumiskurssi on täydessä vauhdissa. Sekä kurssin 17 osallistujan että opettajien mielestä kurssi on hyvin kehittävä, koska sillä ”oppii muutakin kuin pelkkää ruotsia”.

 • |Sverige
  21-05-2014

  Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska

  På Kista folkhögskola är etableringskursen för invandrare i full gång. Både de 17 deltagarna och lärarna själva tycker att kursen är väldigt utvecklande där man får lära sig ”mer än bara svenska”.

 • |
  26-11-2013

  Integration and Multiculturality in Europe & Kerava

  Integration and Multiculturality: what do they mean in my country and my own work? There will also be examples of methods used in the country / organization.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Miljoona kruunua romaninaisille suunnattuihin hankkeisiin

  Verkkokursseja, tasa-arvotyötä ja opintopiirien vetäjien koulutusta – siinä muutama esimerkki hankkeista, joiden avulla kansanopistot ja sivistysliitot pyrkivät tavoittamaan suuremman määrän romaninaisia. Vapaan sivistystyön valtionapujen jakamisesta vastaava Ruotsin kansansivistysneuvosto (Folkbildningsrådet) jakoi yhteensä miljoona kruunua kuudelle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa romaninaisten mahdollisuuksia elinkeinon tai lisäkoulutuksen hankkimiseen.

 • |Finland
  26-11-2013

  Kotoutuminen Suomessa

  Työ- ja elinkeinoministeriö on ensi kertaa julkaissut raportin, joka toimii kotoutumisen kokonaiskatsauksena. Raportissa on tarkasteltu muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa sekä koulun keskeyttämistä.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Einni milljón sænskra króna veitt í þróunarverkefni með rómakonum

  Vefnámskeið, jafnréttistarf og menntun leiðbeinenda í námsflokkum eru dæmi um verkefni sem lýðskólar og fræðslusambönd fá stuðning við að ná til fleiri rómakvenna. Alþýðufræðsluráðið hefur úthlutað einni milljón sænskra króna til sex verkefna sem eiga að bæta tækifæri rómakvenna til að sjá fyrir sér eða til frekari menntunar.

 • |Finland
  25-11-2013

  Aðlögun í Finnlandi

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið í Finnlandi hefur birt skýrslu þar sem í fyrsta skipti er veitt heildaryfirlit yfir aðlögun í Finnlandi. Í skýrslunni er meðal annars umfjöllun um störf innflytjenda, þátttöku í samfélaginu, húsnæðismál þeirra og brottfall úr námi.

 • Ingibjörg Hafstað underviser udenlandske ansatte i en af Reykjavíks svømmehalle.
  integration språk |Island
  20-11-2013

  Sprogundervisning på arbejdspladsen

  Ingibjörg Hafstað indførte begrebet islandsk på arbejdspladsen og har undervist immigranter af over 100 nationaliteter i islandsk.

 • |Sverige
  20-11-2013

  En miljon till utvecklingsprojekt med romska kvinnor

  Internetkurser, jämställdhetsarbete och utbildning av cirkelledare är exempel på projekt som nu får stöd när folkhögskolor och studieförbund ska nå fler romska kvinnor. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat en miljon kronor till sex projekt som ska förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

 • |Finland
  20-11-2013

  Integration i Finland

  Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som för första gången ger en helhetsöversikt över integrationen i Finland. I rapporten granskas bland annat de inflyttades sysselsättning, delaktighet i samhället, boendeförhållanden, inkomstnivå samt skolavhopp.

 • vägledning |
  19-11-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Maahanmuuttajayrittäjien ohjauksesta hyviä tuloksia

  Vuoden 2013 maahanmuuttajayrittäjyysindeksissä esitellään hyviä esimerkkejä ja tuloksia, joita Tanskan kansallinen maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskus on saavuttanut hankekaudella 2010 - 2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ráðgjöf fyrir frumkvöðla af erlendu bergi brotnu á vegum Eflingar atvinnusköpunar ber ríkan árangur

  Stofnun um eflingu atvinnusköpunar fyrir innflytjendur í Danmörku hefur gefið út yfirlit yfir árangurrík og góð dæmi um fyrirtæki frumkvöðla sem stofnunin hefur átt þátt í að koma á laggirnar á árabilinu 2010-2013.

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  integration kompetensutveckling |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • Hvis man ikke taler færøsk, bliver man temmelig ensom, sigur Kalpana Vijayavarathan fra Indien, der har boet på Færøerne i 23 år. Hun er ansat som adjunkt i engelsk ved Færøernes universitet.
  integration språk |Færöerne
  01-11-2013

  Flersproget dagligdag

  At det er nødvendigt at lære færøsk for at leve og arbejde i det færøske samfund er indiske Kalpana og Sharon enige med danske Dorete om. Men det er ingen nem opgave for et voksent menneske at tilegne sig et fremmedsprog – og på Færøerne er der forskel på modtagelsen af færøsk talt med indisk accent og færøsk talt med dansk accent.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013. Med tal fra Danmarks Statistik og Etnisk Erhvervsfremmes egen dataopsamling, dokumenterer iværksætterindekset hvordan Etnisk Erhvervsfremmes vejledning virker.

 • Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
  flexibelt lärande yrkesutbildning |Åland
  17-10-2013

  Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

  Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  integration invandrare |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • |Norge
  25-06-2013

  100 år med kvinnelig stemmerett

  11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 • Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë.
  integration näringsliv |Åland
  27-05-2013

  Integration ger näring åt turismen

  Konkurrensen om turisterna ökar. Vikten av att erbjuda god service åt besökarna ligger bakom ett spännande trepartssamarbete och en nysatsning på integrationsutbildningen ”Guidekurs för inflyttade”. Utbildningen har skapats efter turistbranschens och näringslivets behov av språkkunniga auktoriserade Ålandsguider med nätverk i andra länder.

 • |Åland
  21-05-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • |Åland
  20-05-2013

  Nýjar aðgerðir fyrir innflytjendur

  Átak með heimsóknum og upplýsingafundum fyrir nýaðflutta. Þetta er meðal þess sem heimastjórnin á Álandseyjum hefur áætlanir um að hrinda í framkvæmd á árinu til þess að bæta aðstæður nýaðfluttra. Þar að auki verður innflytjendum boðið að taka þátt í hátíðarhöldum á sjálfstjórnardaginn á Torginu í Marienhöfn þann 9. júní.

 • |Sverige
  20-05-2013

  Uusia kotouttamistoimia

  Hakevaan toimintaan panostaminen ja maakuntaan vastikään muuttaneille suunnatut tiedotustilaisuudet ovat esimerkkejä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tämänvuotisista uusista toimista, joilla pyritään edistämään tulokkaiden kotoutumista. Ahvenanmaalle vasta muuttaneet kutsutaan myös juhlimaan itsehallintopäivää Maarianhaminan torille 9. kesäkuuta.

 • |Sverige
  30-04-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Finland
  25-02-2013

  Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

  Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

 • |Island
  25-02-2013

  Þátttaka í framtíðinni – áskoranir fyrir jafnrétti, lýðræði og aðlögun Ds 2013:2

  Framtíðarnefndin var skipuð árið 2011 til þess að greina hvaða áskoranir Svíar þurfa að takast á við þegar til langs tíma er litið. Í greinargerðinni eru lagðar fram þrjár mikilvægar áskoranir sem blasa við sænsku þjóðinni, jafnrétti, lýðræði og aðlögun. Markmið greinargerðarinnar er að lýsa aðstæðum eins og þær eru í dag og þeim áskorunum sem blasa við á þessum sviðum.

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • |Sverige
  20-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Finland
  18-12-2012

  Maahanmuutto 2020 -hanke kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta

  Sisäministeriössä on aloitettu Maahanmuutto 2020 -hankkeen valmistelu. Hankkeessa määritellään Suomeen lähitulevaisuudessa suuntautuvaa maahanmuuttoa. Lisäksi hankkeessa asetetaan maahanmuuttoon, kotouttamistoimiin, työllistymiseen ja korkeakouluihin liittyviä tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

 • |Island
  17-12-2012

  Verkefnið Migration 2020 hvetur til umræðna um framtíðina

  Innanríkisráðuneytið hefur innleiðingu stefnu um aðflutning til 2020. Í verkefninu er skilgreining á aðflutningi til Finnlands á næstu árum. Þar að auki eru sett markmið fyrir aðflutning, aðgerða vegna aðflutnings, vinnumarkað og háskóla. Verkefnið er meðal þeirra sem hafa forgang í stjórnarsáttmálanum.

 • |Sverige
  14-12-2012

  Projektet Migration 2020 utmanar till diskussioner om framtiden

  Inrikesministeriet har inlett beredningen av strategin Migrationens framtid 2020. I projektet ges en definition av migrationen till Finland inom den närmaste framtiden. Dessutom uppställs målen för invandringen, integrationsåtgärderna, arbetsmarknaden och högskolorna. Projektet är ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet.

 • integration vägledning |Danmark
  04-10-2012

  Uddannelse og nye beboere i Nordatlanten

  1,8 procent af den færøske befolkning er i de seneste årtier kommet til landet fra fjernere og mere eksotiske egne end de nordiske lande. Og hovedårsagerne til, at de bosætter sig i deres nye, fjerne hjemland er enten arbejde eller parforhold. En god indføring i det nye lands sprog, kultur og samfundsforhold er central for, at de inkluderes i det færøske samfund.

 • |Island
  24-05-2012

  Lýðskólarnir ná góðum árangri við aðlögun

  Símakönnun meðal sextán sveitarfélaga, sem samtök lýðskóla gerðu nýlega, sýna að ráðgjafar í mörgum sveitarfélaganna hafa góða reynslu af því að senda flóttafólk á lýðskóla. Þeim finnst umhverfið á lýðskólunum gjöfult.

 • |Finland
  24-05-2012

  Kansanopistoissa hyviä tuloksia integraatiosta

  Tanskan kansanopistoyhdistyksen 16 kuntaan tekemä soittokierros osoittaa, että monilla kunnilla ja virkailijoilla on hyviä kokemuksia pakolaisten lähettämisestä kansanopistoihin. Kansanopistot koetaan hyödyllisiksi ympäristöiksi.

 • |Danmark
  15-05-2012

  Højskolerne har gode resultater med integration

  En rundringning til 16 kommuner, lavet af Folkehøjskolernes Forening, viser, at mange kommuner og sagsbehandlere har gode erfaringer med at sende flygtninge på højskole. De oplever, at miljøet på højskolen er givtigt.

 • |Island
  19-12-2011

  Málefni innflytjenda flytjast yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið

  Frá og með byrjun ársins 2012 flytjast málefni innflytjenda flytjast frá innanríkisráðuneytinu yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið. Flutningurinn grundvallast á ósk finnsku ríkisstjórnarinnar um að fleiri innflytjendur verði virkir á opnum vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-12-2011

  Maahanmuuttajien kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriölle

  Maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät asiat siirtyvät sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 alusta lukien. Muutoksen taustalla on hallituksen halu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet

  Integrationsfrågorna överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet från och med ingången av 2012. Överföringen har sin bakgrund i regeringens vilja att effektivisera invandrarnas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

 • |Finland
  21-11-2011

  Lisäys: Hallituksen vaihdos aiheutti ministeriömuutoksia aikuiskoulutusalalla

  Viime uutiskirjeessä jäi erehdyksessä mainitsematta, että Tanskan entinen integraatioministeriö on lakkautettu ja sen

 • |Island
  21-11-2011

  Færsla fullorðinsfræðslu á milli ráðuneyta eftir stjórnarskipti – framahald

  Í síðasta fréttabréfi var vegna mistaka, ekki nefnt að ráðuneyti innflytjendamálefna, hefur verið lagt niður og verksvið

 • |Danmark
  17-11-2011

  Ministerielle ændringer på voksenuddannelsesområdet efter regeringsskifte – en tilføjelse

  I sidste nyhedsbrev blev det ved en fejl ikke nævnt, atdet tidligere Integrationsministeriet er nedlagt og ressort

 • integration språk |Danmark
  16-11-2011

  Den vigtige adgang til sprogfællesskabet

  Sproget er en forudsætning for en vellykket integration. Og de 900 udlændinge fra 85 forskellige lande, der er bosat på Færøerne, har mulighed for at få 20 timers gratis undervisning i færøsk.

 • integration internationalisering |Norge
  16-11-2011

  Velkommen inn til Sisa

  Sisa betyr inn på samisk. Og hos SISA er alle velkommen inn. Til tross for vanskelig økonomi og uforutsigbare rammer feiret kultursenteret nettopp fireårsdag. Fire år som møteplass på tvers. - Vi bryr oss ikke om du er same, nordmann, kvæn eller araber, sier SISA-leder John-Tore Martinsen.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Vägledning ska basera sig på respekt för individen

  Beklagligt många vägledningstjänster är riktade till medborgarna – inte skapade tillsammans med dem. Enligt utredningen ”Voice of Users”, som NVL publicerade i augusti i år, skulle medborgarna delta mycket aktivare i utformandet av kunskaps-, informations- och vägledningstjänster om de bara gavs bättre möjligheter till det. Att stärka den dialogen är viktigt oberoende av kulturell bakgrund, säger Raimo Vuorinen, doktor i pedagogik och något av en guru inom vägledning.

 • |Island
  24-10-2011

  Þátttaka í fjölmenningarlegu samfélagi á Norðurlöndunum – vinnuþing um stefnu í menntamálaum

  1. og 2. 12. Vasa í Finnlandi

 • |Island
  24-10-2011

  Sjónum beint að innflytjendum af erlendum uppruna

  Frumkvöðlar af erlendu bergi brotnir hafa nú tækifæri til þess að fá mentor í lið með sér.

 • |Finland
  24-10-2011

  Osallisuus monikulttuurisessa Pohjolassa – koulutuspolitiikan työseminaari

  1.–2.12.2011 Vaasa

 • |Finland
  24-10-2011

  Maahanmuuttajayrittäjät valokeilassa

  Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien on nyt mahdollista saada mentoriksi tanskalaisyrityksen työntekijä tai johtaja.

 • |Sverige
  24-10-2011

  Delaktighet i ett mångkulturellt Norden – arbetsseminarium om utbildningspolicy

  1-2.12.2011, Vasa, Finland

 • |Danmark
  19-10-2011

  Fokus på etniske iværksættere

  Iværksættere med udenlandsk baggrund har nu fået muligheden for at få en mentor blandt ledere og medarbejdere i danske virksomheder.

 • |Finland
  27-09-2011

  Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan

  Suomessa astui voimaan uusi kotouttamislaki syyskuun alussa. Lakiuudistuksen avulla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

 • |Island
  26-09-2011

  Bæta á ráðgjöf við upphaf aðlögunar innflytjenda

  Ný lög um innflytjendur gengu í gildi í Finnlandi í byrjun september. Nýju lögunum er einkum ætlað að bæta ráðgjöf í upphafi aðlögunar til að auðvelda innflytjendum að fara fyrr út á vinnumarkaðinn.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Vägledningen i invandringens första skede förbättras

  Finland fick en ny integrationslag i början av september. Med den nya lagen vill man särskilt förbättra vägledningen i invandringens första skede och påskynda sysselsättningen av invandrare.