internationalisering • |Danmark
  14-12-2008

  Konference: ”Kulturmøde og interkulturelle kompetencer”

  De etniske minoriteter fylder ikke meget i folkeoplysningen i dag. Men det kan der gøres noget ved. Positive og forskelligartede erfaringer gav inspiration til arbejdet med kulturmøde og interkulturelle kompetencer på DFS’ medlemskonference på Kollekolle

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  11-12-2008

  Samarbetsinlärning nyckel till framgång för unga företagare

  I Team Academy i Jyväskylä lär sig studenterna företagsekonomi och marknadsföring genom att grunda egna företag, lära sig av varandra och av sina kunder. I slutet av studierna reser de jorden runt.

 • |Norge
  10-12-2008

  Mangfold som konkurransefordel

  I begynnelsen av desember ble Lørenskog kommune tildelt mangfoldprisen 2008. 11, 2% av de ansatte har minoritetsbakgrunn.

 • |in English
  13-11-2008

  Dear Reader

  As we know, 2008 has been declared the European Year of Intercultural Dialogue. This issue of DialogWeb examines intercultural dialogue in a broad sense. We venture beyond Europe in our scrutiny and take a look at differences in work and organizational cultures.

 • |Finland
  13-11-2008

  Hyvä lukija!

  Kuten tiedämme, vuonna 2008 vietetään Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotta. Tässä DialogWebin numerossa kulttuurienvälistä vuoropuhelua käsitellään laajassa merkityksessä. Mukana on näkökulmia myös Euroopan ulkopuolelta, ja muiden kulttuurierojen lisäksi tarkastelemme eroja työ- ja organisaatiokulttuureissa.

 • internationalisering motivation |Sverige
  12-11-2008

  Kära läsare!

  Som bekant har 2008 proklamerats som det Europeiska året för interkulturell dialog. Det här numret av Dialog Web behandlar interkulturell dialog i vid bemärkelse. Vi begränsar oss inte bara till Europa och vi tittar även på skillnader i arbets- och organisationskultur.

 • internationalisering språk |Norge
  12-11-2008

  Språket gjorde forskjell

  I vinterhalvåret, nå dagene er korte og mørket forsøker seg og stormen raser i Island har mange Islendinger svært ved at forstille seg at det finnes utlendinger som kommer langveis fra og gjerne vil bosette seg her. Unge, velutdannete spesialister som vil bruke sine krefter, være til gagn i det islandske samfunn. Men de er der.

 • internationalisering invandrare |Sverige
  11-11-2008

  Många olika sorters aktiviteter i Sverige

  Europaåret för interkulturell dialog 2008 uppmärksammar Europas unika kulturella mångfald. Det bästa sättet att få en helhetsbild av vad som hänt och fortfarande händer i Sverige får man på Home not Homes hemsida.

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  07-11-2008

  Spegeln bästa hjälpmedlet i internordisk dialog

  Uppfattningen att de nordiska kulturerna är väldigt lika varandra kan orsaka onödiga problem i samarbetet mellan länderna. I Finland har man inom vuxenutbildningen planer på att ordna en kurs i nordiskt samarbete.

 • internationalisering lika möjligheter |Norge
  06-11-2008

  Inspirasjon fra Malaysia

  Når de nordiske landene skal møte sine integreringsutfordringer og skape interkulturell dialog, kan vi lære av prosjekter som foregår på andre siden av kloden?

 • |Sverige
  28-10-2008

  Närmare 23 miljoner kronor till EU-projekt inom yrkesutbildning

  Tio svenska utvecklingsprojekt inom yrkesutbildning har beviljats totalt cirka 22 707 000 kronor. Pengarna kommer från

 • |Finland
  23-10-2008

  Esite säännellyn ammatin harjoittamisesta ulkomailla

  Mahdollisuus toimia yrittäjänä tai palkansaajana missä vain EU/ETA-maassa on kansalaisten perusoikeus. Mutta mitä

 • |Island
  23-10-2008

  Vinna erlendis við löggild störf

  Tækifæri til þess að stofna eigið fyrirtæki eða ráða sig til starfa í öðru landi innan ESB/EES eru grundvallar réttindi

 • |Sverige
  22-10-2008

  Arbete utomlands i ett reglerat yrke

  Möjligheten att starta egen verksamhet eller ta anställning inom vilket EU-/EES-land som helst, är en grundläggande

 • hållbar utveckling internationalisering |
  14-10-2008

  Johanna Helin building a system for development education in Estonia

  Johanna Helin was born and grew up in Finland but has studied and worked in England, Namibia, Guinea and Ghana. Now she lives in Estonia and is helping to advance the system of development education in the country.

 • |Island
  30-09-2008

  Ný aðalskrifstofa Global Platform

  Ný aðalskrifstofa verkefnisins Global Platform, hefur verið opnuð á vegum Alþjóðlega samstarfsins í Kaupmannahöfn, þetta

 • |Finland
  30-09-2008

  Solidaarisuusjärjestö perustaa uuden toimintakeskuksen

  Kansojen välistä yhteistyötä edistävä kansalaisjärjestö Mellemfolkeligt Samvirke perustaa uusiin toimitiloihinsa koulutus- ja toimintakeskuksen, jonka nimeksi tulee Global Platform CPH.

 • |Danmark
  29-09-2008

  Nyt sekretariat Global platform etableres af mellemfolkeligt samvirke

  CPH sker i forlængelse af arbejdet med at udvikle et globalt højskoleprogram, hvor der allerede er tre Global Platforms i

 • |Norge
  04-09-2008

  Ny nordisk trygdeportal

  Trygdemyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om en nettportal. Portalen gir informasjon om trygderegler for personer som bor,

 • |in English
  04-09-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Island
  28-08-2008

  Erfiðara að fyrir fólk með menntun erlendis frá að fá vinnu

  Rúmlega 4000 Finnar leggja á ári hverju stund á nám fyrir utan Finnland með það að markmiði að ljúka háskólaprófi. Sumir ílengjast erlendis að afloknu námi á meðan aðrir snúa aftur tilbaka til Finnlands. Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem lífeyrissjóðirnir gerður reynist þeim sem hafa aflað sér menntunar erlendis erfiðara að fá vinnu í Finnlandi.

 • |Finland
  25-08-2008

  Ulkomailla opiskelleiden työelämään siirtyminen on epävarmempaa

  Vuosittain yli 4 000 suomalaista opintotuen saajaa opiskelee ulkomailla päämääränään korkeakoulututkinto. Osa tutkinnon suorittaneista jää ulkomaille, osa palaa Suomeen. Tutkinnon suorittajan palattua Suomeen työelämään siirtyminen on epävarmempaa kuin kotimaassa opiskelleella, selviää Kelan tutkimuksesta.

 • |Sverige
  25-08-2008

  Svårare för personer som studerat utomlands att få arbete

  Över 4000 finländare studerar årligen utomlands med högskoleexamen som mål. En del blir kvar utomlands efter avlagd examen, en del återvänder till Finland. Enligt Folkpensionsanstaltens undersökning är det svårare för personer som studerat utomlands att få arbete i Finland.

 • |
  01-08-2008

  Att utbilda världsmedborgare

  – nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011
  Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet.
  Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011.

 • |
  01-08-2008

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.
  Ni lande fra Europa og Nordamerika danner udgangspunktet for rapportens behandling af de internationale erfaringer, som bl.a. går på netværksdannelse, mentorordninger, uddannelse og eksportfremme for etniske iværksættere. Danske og nordiske vejledere kan lade sig inspirere af udlandets erfaringer og tilpasse dem egen vejledningspraksis.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Indicators for the information society in the Baltic region

  Action Line 6. Pubished 2005
  The Northern e-Dimension Action Plan - NeDAP - 2005-06 was adopted by the Heads of Government of the Council of the Baltic Sea States during the 5th Baltic Sea States Summit in June 2004, and by the Nordic Council of Ministers in August 2004.
  The action plan is a tangible result of a new cooperation arrangement between the Council of Baltic Sea States, the European Commission and the Nordic Council of Ministers.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:577

 • |
  01-08-2008

  The right to knowledge and development - liberal education in a global context

  Published 2004
  Nordic Folk High School Council International Conference
  in Moshi, Tanzania 26.9.-2.10.2004

  PDF

 • |Finland
  27-06-2008

  Pohjoismaista yhteistyötä oppimisen tutkimuksessa

  Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus on saanut vuosille 2009 – 2011 Nordic Network of National Centres of Excellence statuksen ja rahoituksen.

 • |Sverige
  27-06-2008

  Nordiskt samarbete i forskning av inlärning

  Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009 – 2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence.

 • |Island
  18-06-2008

  Nýr norrænn upplýsingavefur um tryggingamál

  Yfirvöld tryggingamála á Norðurlöndunum, hafa tekið höndum saman og opnað sameiginlegan upplýsingavef. Vefurinn geymir upplýsingar um

 • |Finland
  18-06-2008

  Uusi pohjoismainen sosiaaliturvaportaali

  Pohjoismaiden sosiaaliturvaviranomaiset ovat luoneet yhdessä uuden verkkosivuston. Portaalissa on tietoa toiseen Pohjoismaahan muuttaville,

 • |in English
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Island
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |in English
  17-06-2008

  2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

  More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.

 • |Norge
  13-06-2008

  Ny nordisk trygdeportal

  Trygdemyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om en nettportal. Portalen gir informasjon om trygderegler for personer som bor,

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  15-05-2008

  Från utanförskap till deltagande

  Under halva livet befann jag mig i ett språkligt och kulturellt utanförskap, som inte upphörde förrän jag flyttade till rötterna på Åland.

 • |Island
  30-04-2008

  Alþjóðlegir frumkvöðlar – samstarfsverkefni milli menntunar og atvinnulífs

  Samtökin um menntun ungra verslunarmanna (FUHU), hefur í ár valið að verðlauna verkefni sem er árangur af samstarfssamningi milli VIA University College og fyrirtækinu VELFAC um 25.000.- DKK.

 • |Island
  29-04-2008

  Noreg vantar starfsfólk

  Ríkisstjórnin óskar eftir að auðvelda erlendu vinnuafli innflutning í landið. Það er framlag þeirra til aukins vaxtar í landinu.

 • |Finland
  29-04-2008

  Norja tarvitsee lisää työvoimaa

  Hallitus haluaa tehostaa työperäistä maahanmuuttoa.

 • |Finland
  29-04-2008

  Kansainväliset edelläkävijät – koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöhanke

  Kaupan alan koulutuksen ja tutkimuksen edistämisyhdistys FUHU on myöntänyt 25 000 kruunun palkinnon hankkeelle, joka toteutetaan VIA University Collegen ja VELFAC-nimisen yrityksen yhteistyönä.

 • |Danmark
  25-04-2008

  Internationale frontløbere - samarbejdsprojekt mellem uddannelse og erhverv

  Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU), har i år valgt at præmiere et projekt der er resultat af en samarbejdsaftale mellem VIA University College og virksomheden VELFAC med 25000 kr.

 • |Norge
  23-04-2008

  Norge trenger arbeidskraft

  Regjeringen ønsker å legge til rette for for en effektiv arbeidsinnvandring. Det skal bidra til fortsatt vekst i landet.

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |Island
  20-06-2007

  Ráðgjafanefnd fyrir Hnattvæðingarráðið

  Hnattvæðingarráðið hefur skipað ráðgjafanefnd. Nefndinni hefur verið falið að kanna gæði  skýrslna og gefa ráð um hvernig vinnu ráðsins

 • |Finland
  20-06-2007

  Globalisaationeuvostolle uusi neuvottelukunta

  Globalisaationeuvosto on nimittänyt neuvottelukunnan (advisory board).

 • |Sverige
  19-06-2007

  Globaliseringsrådet har tillsatt ett advisory board

  Gruppen har till uppgift att kvalitetsgranska underlagsrapporter, komma med idéer och förslag till hur rådets arbete bör bedrivas samt

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Fréttabréf með hnattrænu sjónarhorn

  Fimmtudaginn 10. maí kemur fyrsta rafrænt fréttabréf Hnattvæðingaráðsins út. Það inniheldur m.a. upplýsingar um fundi ráðsins, ráðstefnur,

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Ný evrópsk úrvalsmenntun

  Ný sameiginleg menntun innan ferðaþjónustu gerir nemendum fært að vinna hvar sem er í heiminum.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Uusi eurooppalainen huippukoulutusohjelma

  Uusi yhteiseurooppalainen matkailualan johtamisohjelma valmistaa opiskelijoita kansainväliseen uraan.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Globaali uutiskirje

  Torstaina 10. toukokuuta ilmestyi Globalisaationeuvoston ensimmäinen sähköinen uutiskirje.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Nyhetsbrev med globalt perspektiv

  Torsdagen den 10 maj är det premiär för Globaliseringsrådets e-nyhetsbrev. Det innehåller bl.a. information om rådets möten, konferenser,

 • |Danmark
  29-05-2007

  Ny europæisk eliteuddannelse

  Fælles europæisk uddannelse i turismemanagement ruster de studerende til international karriere.

 • |Finland
  28-03-2007

  Pohjoismaat aktiivisia ICAE:ssa

  Pohjoismaat toimivat aktiivisesti vapaan sivistystyön kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä ICAE:ssa (the International Council for Adult

 • |Island
  28-03-2007

  Norrænu löndin virk í ICAE

  Fulltrúar Norðurlandanna sinna mikilvægum hlutverkum innan alþjóðasamtaka alþýðufræðsluaðila, the International Council for Adult Education

 • |Island
  28-03-2007

  Finnskt - eistneskt samstarf til þess að þróa fullorðinfræðslu

  Háskólarnir í Åbo, Turun yliopisto, og Tallin, Haapsalu Kolledz, hafa hafið samstarfsverkefni til þess að efla samstarf á milli

 • |Norge
  27-03-2007

  Norden aktive i ICAE

  De nordiske land spiller en aktiv rolle i studieforbundenes og folkeopplysningens globale fellesorganisasjon, the International Council for

 • |Sverige
  27-03-2007

  Finskt - estniskt samarbete för att utveckla vuxenutbildningen

  Universiteten i Åbo, Turun yliopisto, och Tallin, Haapsalu Kolledz, har påbörjat ett samarbetsprojekt för att främja samarbetet mellan vuxenutbildningsorganisationer i Åboland, Finland och Lääne län, Estland.

 • |Island
  01-03-2007

  Fjölmenning - Allt árið 2008

  Fjölmenning verður ekki til að sjálfu sér, sagði menningarmálaráðherra Noregs Trond Giske þegar hann kynnti Fjölmenningu 2008

 • |Island
  01-03-2007

  Hnattvæðingin eflir útflutning á danskri menntun

  Víða um lönd er mikill áhugi á fullorðinsfræðslu að danskri fyrirmynd og Bertil Haarder, menntamálaráðherra hefur verið

 • |Finland
  27-02-2007

  2008 on monikulttuurisuuden vuosi

  Monikulttuurisuus ei toteudu itsestään, totesi kulttuuriministeri Trond Giske julistaessaan vuoden 2008 kulttuurisen

 • |Finland
  27-02-2007

  Globalisaatio edistää tanskalaista koulutusvientiä

  Tanskalainen elinikäisen oppimisen malli on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomailla. Opetusministeri Bertel Haarder on

 • |Danmark
  27-02-2007

  Globalisering fremmer eksport af dansk uddannelse

  Der er stor interesse for den danske model for livslang læring i en række lande, og  undervisningsminister Bertel Haarder

 • |Finland
  01-02-2007

  Tanska kiinnostaa yhdysvaltalaisia opiskelijoita

  Yhä useampi yhdysvaltalainen opiskelija hakeutuu ulkomaille hankkiakseen uutta tietoa ja osaamista. Viiden viime vuoden aikana Tanskaan

 • |Finland
  01-02-2007

  Uusi koulutuksen kansainvälistämisneuvosto

  Opetusministeri Bertel Haarder on päättänyt nimittää uuden koulutuksen kansainvälistämisneuvoston. Neuvoston tehtävänä on

 • |Danmark
  31-01-2007

  Amerikanske studerende vælger Danmark

  Stadig flere amerikanske studerende søger til udlandet for at hente kompetencer og ny viden. I de seneste 5 år er der sket næsten en

 • |Danmark
  31-01-2007

  Nyt råd for internationalisering af uddannelserne

  Undervisningsminister Bertel Haarder har besluttet at nedsætte et nyt råd, rådet for internationalisering af uddannelserne. Rådet skal

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |in English
  26-10-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |Finland
  29-09-2006

  Yritykset taistelevat nuorista kyvyistä

  Mandag Morgenin viikottaisen uutislehden tekemä tutkimus ruotii tulevaisuuden työntekijöiden – tämän päivän nuorten – käsityksiä ja

 • |Island
  29-09-2006

  Baráttan um einvalaliðið

  Samkeppni fyrirtækjanna um ráða til sín besta, mest skapandi og hæfileikaríkasta vinnukraftinn fer sífellt harðnandi. Það fækkar sífellt í

 • |Danmark
  28-09-2006

  Kampen om eliten

  Virksomhedernes talentkamp om at tiltrække den bedste, mest kreative og talentfulde arbejdskraft er i fuld gang. Ungdomsårgangene er blevet