intro • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans virksomhetsplan 2015

  Gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk vil Distans bidra til å skape diskusjon om og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring.

 • distansutbildning |
  10-01-2014

  Distans action plan 2014

  NVL Distans action plan 2014: Goals, priorities, partners and activity calendar.

 • distansutbildning |
  02-12-2013

  Distansnätverk

  Målet for nettverket er å øke bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen. For å muliggjøre dette vil vi skape møteplasser for politikere, organisasjoner, prosjekter og nettverk som har utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. Dermed arbeider vi for ett av de overordnede målene for NVL: nemlig å initiere, synliggjøre og øke tverrsektorielt samarbeid for å øke konkurransekraften i arbeidslivet og samfunnet.

 • |
  25-07-2013

  Projekt

  NVL: koordinatorer ansvarar för en kontinuerlig dialog med miljöer genom uppföljning av nätverk och projekt, och samarbete med representanter för Nordplus Voksen. Informationsarbetet innebär spridning av erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedling av projektresultat. NVL:s hemsidor har information om 103 projekt för tillfället, 75 av dessa är Nordplus Voksen projekt och 5 Nordplus Nabo projekt. Projektinformationen är organiserat enligt tematiska rubriker.

 • |
  24-07-2013

  Validering

  Validering

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetansprojekt 2009 - 2012  Nordisk arbetsgrupp för kompetensutveckling insamlar och beskriver exempel om effektiva lösningar och innovation inom kompetensutveckling för ett arbetsliv i förändring. Exempel skall visa: ”Hur kan utbildning och lärande hjälpa individer och företag att tackla förändringar och kriser i samhället och på arbetsmarknaden så att den nordiska välfärdsmodellen bevaras och utvecklas?”

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetanseutvikling

  Hva slags kompetanser trenger vi i Norden for å kunne utvikle et bærekraftig samfunn som er godt å leve i for alle? Det er et tidløst spørsmål og må stilles på nytt og på nytt.
  Et svar er forsøkt gitt i den rapporten Framtidens Kompetenser utgitt av Nordisk Tänketank om framtidens kompetenser.

 • flexibelt lärande |
  24-07-2013

  Flexibilitet i utbildningar

  Flexibilitet i utbildningar

 • kompetensutveckling |
  07-09-2011

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

 • |Norden
  24-07-2010

  Vägledning

  Ständiga omställningsprocesser ställer stigande krav på den enskilda individens förmåga att orientera sig i samhället och arbetslivet. I de nordiska länderna har vägledning blivit ett centralt insatsområde för att möjliggöra livslångt lärande och stöda till utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning och förändring.

 • vägledning |
  30-08-2007

  Nordiskt vägledarnätverk

  Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis.