jamlikhet • |Finland
  29-01-2015

  En ny modell för finansieringen av folkbildningen i Finland

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag till en ny modell för finansieringen av folkbildningen.

 • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • |Danmark
  26-09-2013

  Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

  Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

 • |Finland
  21-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Island
  20-05-2013

  Aðgengi að alþýðumenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur birt rannsókn um aðgengi að lýðskólum og alþýðufræðslu. Aðgengi hreyfihamlaðra og fólks sem á við námsörðugleika að stríða var kannað sérstaklega.

 • |Finland
  20-05-2013

  Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tutkimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • För en del studenter som inte skulle våga räcka upp handen i en föreläsningssal med 200 personer kan det ha varit bra att kommunicera via text, säger Fredrik Hanell
  distansutbildning jämställdhet |Sverige
  15-04-2013

  Facebook kan öka blyga studenters lärande

  Sociala medier kan vara bra lärmiljöer för fria diskussioner. För blyga studenter kan det vara lättare att ställa frågor över nätet än i en föreläsningssal med 200 personer. Det såg forskaren Fredrik Hanell när han studerade en Facebookgrupp för blivande förskollärare.

 • distansutbildning |NVL
  26-03-2013

  Webinar – «utdanning i utkantene»

  Webinaret finner sted 11. april kl 13.00 - 14.00 CET.

 • |Finland
  26-03-2013

  Webinaari aiheesta "koulutus syrjäseuduilla"

  11. huhtikuuta klo 13.00-14.00 CET

 • |Island
  26-03-2013

  Vefstofa – menntun á jaðarsvæðunum

  11. apríl kl. 13.00-14.00 CET

 • |Norge
  20-03-2013

  Webinar – «utdanning i utkantene»

  Webinaret finner sted 11. april kl 13.00 - 14.00 CET.

 • |NVL
  26-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Finland
  25-02-2013

  Koulutus luo kehitystä – Distans-verkoston uusi raportti

  Vuosien 2011 ja 2012 aikana Distans-verkosto on NVL:n toimeksiannosta kartoittanut, miten tietotekniikkaa ja joustavaa oppimista voidaan hyödyntää opiskelumotivaation lisäämiseksi, uusien oppimismahdollisuuksien luomiseksi ja koulutustason nostamiseksi Pohjolan syrjäseudulla.

 • |Island
  25-02-2013

  Á næstunni verður umbótum á starfsmenntaskólanum og menntaskólanum hrint í framkvæmd.

  Unglingar á Færeyjum sem sækja um nám í framhaldsskóla frá 15. mars nk. sækja um annaðhvort nýtt bóknám eða nýtt starfsnám. Nám eftir umbætur hefst í ágúst 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä

  Nuorisoasteen koulutuspaikkaa tämän vuoden maaliskuussa hakevat nuoret hakevat joko lukiokouluun tai uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Molemmat uudistukset astuvat voimaan syyslukukauden alussa elokuussa 2013.

 • |Island
  21-02-2013

  Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013

  Mímir-símenntun stendur að skipulagningu og framkvæmd norrænnar ráðstefnu ABF- i Norden árið 2013þ

 • |Norge
  21-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Island
  21-02-2013

  Menntun leið til byggðaþróunar ný skýrsla frá Distans netinu

  Á árunum 2011 og 2012 var Distans-netinu falið af NVL, að kortleggja hvernig hægt er að nýta upplýsingatækni og sveigjanlegt nám til þess að hvetja til náms, opna ný tækifæri og hækka menntunarstig í dreifbýlum jaðarbyggðum á Norðurlöndunum.

 • |Norge
  21-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Finland
  30-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • |Finland
  29-01-2013

  Suomi sai kansalliskielistrategian

  Suomella on kaksi kansalliskieltä – suomi ja ruotsi. Valtioneuvoston ensimmäinen kansalliskielistrategia koskee suomea ja ruotsia äidinkielenä, toisena kansalliskielenä ja maan yhteisinä kielinä maahanmuuttajille. Tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

 • |Island
  28-01-2013

  Stefna fyrir þjóðtungu Finna mótuð

  Í Finnlandi eru tvær þjóðtungur, finnska og sænska. Stefnumótunin er sú fyrsta sinnar tegundar og lýtur að bæði finnsku og sænsku sem móðurmáli, eins og aðrar þjóðtungur og sameiginleg tungumál landsins fyrir innflytjendur. Framtíðarsýnin er að tvær þjóðtungur verði í Finnlandi, og bæði tungumálin sjáist, heyrist og hljóti viðurkenningu.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • folkbildning jämställdhet |Danmark
  28-11-2012

  Reformbølge ruller over Danmark

  Den ene reform af centrale velfærdsområder afløser den næste i Danmark i disse år. Fælles for dem er, at de skal øge antallet af danskere på arbejdsmarkedet og begrænse de offentlige udgifter. Politikerne har udvist så stor handlekraft, at økonomiske eksperter mener, målet nu er nået. Nye reformer bør vente til konjunkturerne bliver bedre.

 • |Island
  23-10-2012

  Færeyska verður jöfn öðrum Norðurlandatungumálum

  Samkvæmt nýjum samningi veitir færeyska sömu réttindi og önnur Norðurlandatungumál til aðgangs í háskólanám í Danmörku.

 • |Finland
  23-10-2012

  Fääri tasa-arvoiseksi muiden pohjoismaisten kielten kanssa

  Uuden sopimuksen myötä fäärin kieli asetetaan samalle viivalle kuin muut pohjoismaiset kielet tanskalaisiin korkeakouluihin pyrittäessä.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog

  Ny aftale giver det færøske sprog de samme rettigheder, som andre nordiske sprog har, i forbindelse med adgang til højere uddannelse i Danmark.

 • |Finland
  29-08-2012

  Opiskelumahdollisuudet uhattuina haja-asutusalueilla

  Kansalaisopistot ovat Suomen suurin vapaan sivistystyön järjestäjä. Opistoissa on toteutettu paljon yhdistämisiä 2000-luvulla, minkä vuoksi koulutustarjonta on epätasaisesti jakautunut maan eri osissa.

 • |Island
  29-08-2012

  Námstækifærum í strjálbýli fækkar

  Borgarastofnanir eru stærstu alþýðufræðsluaðilarnir í Finnlandi. Fjölmargar stofnanir voru sameinaðar á síðasta áratug. Það hefur leitt til þess að framboð menntunar er mismunandi eftir landshlutum.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Studiemöjligheter i glesbygderna hotade

  Medborgainstituten är den största anordnaren av folkbildningen i Finland. Instituten har genomfört många sammanslagningar under 2000-talet, vilket har lett till att utbudet av utbildningen har blivit ojämlikt fördelat i olika delar av landet.

 • |Finland
  26-06-2012

  Työryhmä laatii toimintasuunnitelman nuorten intressien ajamiseksi

  Islannin hyvinvointiministeri Guðbjartur Hannesson ja opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir ovat nimittäneet yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä on luoda toimintasuunnitelma 18-35-vuotiaille nuorille.

 • |Finland
  26-06-2012

  Sopimus kehitysvammaisten koulutuksesta

  12. kesäkuuta Reykjavikin elinikäisen oppimisen keskus ja vammaisten oppimiskeskus allekirjoittivat sopimuksen

 • |Finland
  26-06-2012

  Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi

  Koulutustilillä tarkoitetaan aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoa, jossa rahoitus osoitetaan yksilöille. Tavoitteena on lisätä yksilöiden moninaisten koulutuksellisten tarpeiden huomioimista koulutusten suunnittelussa ja vahvistaa heidän omaa sitoutumistaan elinikäiseen oppimiseen.

 • |Island
  25-06-2012

  Samráðshópur um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks

  Velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson og Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra hafa skipað sameiginlega samráðshóp um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks á aldrinum 18-35 ára.

 • |Island
  25-06-2012

  Samningur um símenntun fyrir fatlaða

  Þann 12. júní sl. var undirritaður samningur Námsflokka Reykjavíkur og Fjölmenntar og um fjölbreytta símenntun fyrir

 • |Sverige
  25-06-2012

  Lögð hafa verið fram drög að menntareikningum

  Menntareikningar eru ein leið til fjármögnunar á námi fullorðinna, þar sem fjármagni er veitt til einstaklinga. Markmiðið er að beina athyglinni að fjölbreytilegum námsþörfum einstaklinga,hvað varðar skipulag námstilboða og efla hlutdeild í ævimenntun.

 • |Norge
  25-06-2012

  Arbeidsgruppe om handlingsplan for de unges interesser

  Islands velferdsminister Guðbjartur Hannesson og utdannings- og kulturminister Katrín Jakobsdóttir har utnevnt en felles arbeidsgruppe som skal skape handlingsplan for unge i alderen 18 – 35 år.

 • |Norge
  25-06-2012

  Kontrakt om videreutdanning for funksjonshemmede

  Den 12. juni ble en kontrakt om varierte tilbud for funksjonshemmede underskrevet på vegne av Reykjaviks

 • |Sverige
  25-06-2012

  Alternativ för utbildningskonton har skissats upp

  Utbildningskonton är en finansieringsmodell för vuxenutbildning där finansieringen riktas till individer. Målet är att fästa uppmärksamhet vid individens mångsidiga utbildningsbehov vid utbildningsplaneringen och stärka individens eget engagemang för livslångt lärande.

 • |Island
  24-05-2012

  Ný námstækifæri fyrir fatlaða

  Fimm starfsmenntaháskólar fá aukin fjárframlög til þess að bæta tækifæri fatlaðra til starfsmenntunar. Sænska ríkisstjórnin hefur falið yfirvöldum að hrinda í framkvæmd tilraunaverkefni með því markmiði að bæta aðgengi fatlaðra að menntun við starfsmenntaháskóla.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusia opiskelumahdollisuuksia vammaisille

  Viisi Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvaa koulutusohjelmaa saa lisätukea parantaakseen vammaisten opiskelumahdollisuuksia. Ruotsi hallitus on antanut koulutuksista vastaavalle virastolle tehtäväksi toteuttaa kokeilun, jonka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutusten esteettömyyttä.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

  Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen har givit myndigheten i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt, i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning.

 • |Island
  24-04-2012

  Ráðleggingar um beitingu félagsmiðla í kennslu

  Finnska menntamálastofnunin hefur gefið út ráðleggingar um beitingu félagsmiðla í kennslu. Markmiðið er að nemendur fái jöfn tækifæri til þess að notfæra sér félagsmiðla sem þátt í borgarafærni í upplýsingasamfélagi.

 • |Finland
  19-04-2012

  Opetushallitukselta suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä

  Opetushallitus on antanut suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä. Suosituksilla edistetään oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia oppia sosiaalisen median käyttöä osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja.

 • |Sverige
  16-04-2012

  Rekommendation om sociala medier i undervisningen

  Utbildningsstyrelsen har gett en rekommendation om användning av sociala medier i undervisningen. Syftet är att främja jämlika möjligheter för elever att lära sig att använda sociala medier som en del av medborgarkompetenserna i informationssamhället.

 • |Island
  19-12-2011

  Internetþjónusta til stuðnings við ævinám

  Internetþjónusta fyrir námsmenn er rafræn menntamiðstöð og þar sem framvegis verður boðið upp á þjónustu fyrir bæði íbúa sem og fræðslu- og menntunaraðila allt frá grunnskóla til framhaldsfræðslu. Aðgengileg heimasíða þar sem hægt er að sækja þjónustu í tengslum við nám, inntökuskilyrði, og starfsferil samkvæmt þeim tækifærum sem felast eiga í ævimenntun.

 • |Island
  19-12-2011

  „Poverty walks? í Kaupmannahöfn með heimilislausa sem leiðsögumenn

  Í tengslum við 2010 sem ár fátæktar í ESB hrinti Fonden af stað verkefninu UDENFOR (utan við) þar sem boðið er upp á upplifun sem beinir sjónum að útskúfun og jaðarhópum.

 • |Finland
  19-12-2011

  Verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista

  Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät jatkossa kaikki sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti. Luvassa on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella.

 • |Finland
  19-12-2011

  ”Poverty walks” – Kööpenhaminan kävelykierroksilla oppaina kodittomat

  EU:n köyhyyden vastaisen teemavuoden 2010 yhteydessä UDENFOR-hankkeessa käynnistettiin uusi toimintamuoto, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota sosiaaliseen syrjäytyneisyyteen.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Webbtjänst som stöd för livslångt lärande

  Webbtjänst för lärande är ett elektroniskt bildningscenter som i fortsättningen erbjuder tjänster som gäller såväl medborgare som anordnare av utbildning och undervisning, från förskoleanmälan till vuxenutbildning. En lätthanterlig webbplats med tjänster i anslutning till studier, antagning, inlärning och karriärplanering enligt principen om livslångt lärande utlovas.

 • |Danmark
  15-12-2011

  ”Poverty walks” i København med hjemløse som guider

  I forbindelse med EU’s fattigdomsår i 2010 igangsatte Fonden projekt UDENFOR et oplevelsestilbud, der sætter fokus på social udstødelse og marginalisering.

 • |in English
  16-11-2011

  Dear Reader

  At the beginning of this millenium (in November 2001), the Universal Declaration on Cultural Diversity was unanimously adopted by UNESCO. The then Director-General Koïchiro Matsuura voiced hopes that the declaration would ”one day acquire as much force as the Universal Declaration of Human Rights”. Once again, UNESCO emphasised how crucial it is to have a functioning intercultural dialogue and how necessary it is for the different cultures to understand and respect one another.

 • |Finland
  16-11-2011

  Hyvä lukija,

  vuosituhannen alussa (marraskuussa 2001) Unesco hyväksyi yksimielisesti kulttuurista moninaisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen. Silloinen pääjohtaja Koïchiro Matsuura esitti toiveenaan, että julistus saisi ennen pitkää samanlaista painoarvoa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistus. Unesco korosti jälleen, kuinka ratkaisevassa asemassa kulttuurien välinen toimiva vuoropuhelu on, ja kuinka välttämätöntä on, että eri kulttuurit myös ymmärtävät ja kunnioittavat toisiaan.

 • internationalisering mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Kära läsare

  I början av millenniet (november 2001) antog UNESCO enhälligt en Allmän förklaring om kulturell mångfald. Den dåvarande generaldirektör Koïchiro Matsuura hyste förhoppningar om att förklaringen en dag skulle få samma genomslagskraft som FN:s mänskliga rättigheter. Återigen poängterade UNESCO hur avgörande det är att dialogen mellan de olika kulturerna fungerar och hur nödvändigt det är att de olika kulturerna dessutom förstår och respekterar varandra.

 • |Island
  27-09-2011

  Kennsla í dönsku aðlögum þörfum hvers Grænlendings í Óðinsvéum

  Í Grænlendingahúsinu í Óðinsvéum fer fram ókeypis einstaklingsmiðuð kennsla í dönsku fyrir Grænlendinga sem búa í borginni, í samstarfi við færniþróunarmiðstöð fyrir dönskukennslu. Markmið kennslunnar er að bæta dönskukunnáttu Grænlendinga sem búa og nema í Óðinsvéum.

 • |Finland
  27-09-2011

  Odensessa grönlantilaiset saavat räätälöityä tanskan opetusta

  Tanskan Odensessa sijaitsevassa Grönlanti-talossa (Det Grønlandske Hus) tarjotaan grönlantilaisille yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa ilmaista yksilöllistettyä tanskan opetusta. Opetuksen lähtökohtana on parantaa Odensessa asuvien ja opiskelevien grönlantilaisten tanskan kielen taitoa.

 • |Danmark
  21-09-2011

  Undervisning i dansk tilpasses for hver grønlænder i Odense

  På Det Grønlandske Hus i Odense er der i samarbejde med en lokal kompetence center undervisning i dansk, som er gratis, på individuelt niveau for grønlændere i Odense. Voksenundervisningen tager udgangspunkt i forbedring af danskkundskab for grønlændere der bor og studerer i Odense.

 • |Finland
  25-05-2011

  Uudet opetussuunnitelmat

  Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti 16.5. päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat.

 • |Island
  17-05-2011

  Nýjar námsskrár

  Mennta- og menningarmálaráðherra staðfesti þann 16. maí nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nye læreplaner

  Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

 • forskning motivation |Sverige
  08-05-2011

  ”Jämlikhet är bäst för alla”

  Är den nordiska välfärdsmodellen förlegad eller en förebild för andra länder? Enligt den omtalade boken ”Jämlikhetsanden” är det jämlikhetsnivån som är avgörande – inte vägen dit.

 • |Finland
  28-02-2011

  Uusi hyvinvointiministeriö

  Islantiin perustettiin hyvinvointiministeriö 1. tammikuuta 2011.

 • |Island
  25-02-2011

  Um velferðarráðuneytið

  Velferðarráðuneytið tók formlega til starfa 1. janúar 2011 samkvæmt lögum um breytingu á Stjórnarráð Íslands sem samþykkt voru á Alþingi 9. september 2010.

 • |Norge
  25-02-2011

  Velferdsministeriet

  Velferdsministeriet ble opprettet den 1. januar 2011 etter lov om forandring på Islands regjeringskontor som ble vedtatt på Althinget 9. september 2010.

 • forskning motivation |Danmark
  15-02-2011

  Hvad har du gjort for fællesskabet i dag?

  Frivillige kræfter må nødvendigvis tænkes målrettet ind i en lang række af velfærdens kerneydelser som eksempelvis folkeskolen, daginstitutioner og ældreomsorg, hvis såvel budgetter som antallet af hænder skal række i de kommende årtier. Det mener Knud Aarup, der er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. Denne udvikling vil samtidig kunne styrke fællesskabet og mindske den stigende ulighed i samfundet

 • |Island
  03-02-2011

  Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa

  Unglingar sem útskrifast úr framhaldsskóla – af sérstökum námsbrautum fyrir þroskahefta nemendur – öðlast ekki rétt til áframhaldandi náms. Að komast út á vinnumarkaðinn er ekki auðvelt fyrir unglinga almennt og það reynist þroskaheftum sérstaklega örðugt.

 • |Finland
  31-01-2011

  Työelämähanke kehitysvammaisille

  Kehitysvammaiset nuoret, jotka suorittavat toisen asteen tutkinnon eritysopetuksessa, eivät tällä hetkellä saa kelpoisuutta opintojen jatkamiseen. Työelämään pääsy on vaikeaa nuorille ylipäätään, mutta kehitysvammaisille nuorille se on erityisen vaikeaa.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

  Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt.

 • |Island
  27-04-2010

  Tillaga um endurskoðun á fjárframlögum til alþýðufræðslunnar

  Grundvöllurinn að fjárveitingunum mun í framtíðinni einnig vera kerfi sem byggir á hlutfall hins opinbera af raunverulegum kostnaði. Lagt er til að fjárframlög til fræðslustarfsemi sem nýtur stuðnings frá hinu opinbera verði aukin til muna.

 • |Finland
  21-04-2010

  Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

  Valtionrahoituksen pääasiallisena muotona olisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin perustuva laskennallinen järjestelmä. Sen sijaan esitetään, että vapaan sivistystyön valtionosuustunteja esitetään lisättäväksi merkittävästi.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen

  Utgångspunkten för finansieringen skulle också i fortsättningen vara ett system med kalkylerade statsandelar som grundar sig på faktiska kostnader. Det föreslås att den statsstödda utbildningsvolymen inom folkbildningen skulle ökas markant.

 • forskning internationalisering |
  12-04-2010

  Learning against Poverty

  In Estonia the risk groups threatened by poverty are unemployed persons, disabled persons and elderly persons.

 • invandrare jämställdhet |Danmark
  13-10-2009

  Kvinder hjælper kvinder

  Lever man det meste af tilværelsen inden for familiens egne fire vægge, og taler og forstår man kun ganske lidt dansk, er det svært at orientere sig om mulighederne i samfundet og de forventninger, der stilles fra fx skoler og daginstitutioner til børn og forældre. I flere danske byer forsøger såkaldte bydelsmødre at skabe kontakt til de mest isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

 • |Finland
  30-03-2009

  Aikuiskoulutus, täydennyskoulutus ja jatkokoulutus – myös vammaisille ja vajaakuntoisille?

  Tanskalainen vammaisten tasa-arvokeskus on julkaissut raportin siitä, miten aikuiskoulutuksessa voidaan tukea vajaakuntoisia.

 • |Island
  29-03-2009

  Fullorðinsfræðsla, endur- og símenntun – einnig fyrir einstaklinga með skerta hreyfigetu?

  Miðstöð jafnréttis fyrir fatlaða hefur gefið út nýja skýrslu um hvernig hægt er með fullorðinsfræðslu, endur- og símenntun er hægt að styðja hreyfiskerta einstaklinga.

 • |Danmark
  25-03-2009

  Voksen-, efter- og videreuddannelse – også for mennesker med funktionsnedsættelse?

  Center for Ligebehandling af Handicappede har udgivet ny rapport om, hvordan VEU kan støtte mennesker med funktionsnedsættelse

 • |Finland
  27-02-2009

  Uusi hanke raivaa kehitysvammaisille tilaa työmarkkinoilta

  Tanskan kehitysvammaisten ja heidän omaistensa maanlaajuinen yhdistys LEV kertoi helmikuussa järjestetyssä konferenssissa KLAP-hankkeestaan, jonka tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten osallistumismahdollisuuksia.

 • |Island
  27-02-2009

  Rýmri vinnumarkaður, verkefni um vinnu fyrir þroskahefta

  Danska félagið LEV – landssamband þroskaheftra og aðstandenda þeirra, kynntu á ráðstefnu í ferbrúar, verkefnið: Skapandi, langtímavinnuskipulag (KLAP- Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning). Það er tilraun til að bæta úrræði þroskaheftra til þátttöku á vinnumarkaði.

 • |Danmark
  25-02-2009

  Et mere rummeligt arbejdsmarked et projekt om arbejde til udviklingshæmmede

  Foreningen LEV – landsforeningen for udviklingshæmmede og deres pårørende fremlagde på en konference i februar, hvordan de med projektet KLAP- Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning, vil forsøge at bedre udviklingshæmmedes muligheder for at deltage.

 • |Island
  29-01-2009

  Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu

  Þann 1. janúar 2009 tóku ný lög um mismunun og aðgengileika gildi í Noregi. Nú er það á ábyrgð vinnustaða og fræðsluaðila að ganga úr skugga um að fötlun sé ekki til trafala.

 • |Finland
  29-01-2009

  Vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjiminen kiellettiin

  Vuoden 2009 alusta Norjassa astui voimaan uusi syrjintä- ja esteettömyyslaki. Tästä lähin on työpaikkojen ja oppilaitosten vastuulla varmistaa, että alentunut toimintakyky ei estä työssäkäyntiä ja opiskelua.

 • |Norge
  27-01-2009

  Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne

  Fra 1. januar 2009 gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge. Nå er det arbeidsplassene og utdanningsinstitusjonenes ansvar å legge til rette for at funksjonshemming ikke skal være en hindring.

 • baskunskaper IKT kompetens |
  09-12-2008

  How 102 000 people learned to use the Internet

  On the 17th October 2008 the XII Adult Education Forum took place in Estonia. Alar Ehandi, leader of the project “Look@World”, gave a presentation about the legendary project which within one and a half years gave Internet skills to 102 000 people.

 • |Island
  27-11-2008

  Aukin alþýðumenntun fyrir fatlaða

  Á næstu fjórum árum verður aukalega 15 milljónum varið til þátttöku fatlaðra í alþýðumenntun.. Fjármagnið kemur úr ríkissjóði.

 • |Finland
  26-11-2008

  Lisää kansansivistysvaroja vammaisille

  Tanskan valtio suuntaa lisää varoja vammaisten vapaaseen sivistystyöhön. Seuraavan neljän vuoden ajalle on varattu yhteensä 15 miljoonaa kruunua lisärahaa.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Mere folkeoplysning til handicappede

  Over de næste fire år vil der blive afsat yderligere 15 mio. kr. til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Pengene kommer fra satspuljen.

 • |Finland
  30-09-2008

  Ikääntyvät syrjäytyvät tietoyhteiskunnasta

  Yli 65-vuotiailla norjalaisilla ei ole riittävästi internetin käyttämiseen tarvittavaa tietoa. Tämä käy ilmi hallinto- ja uudistusministeriön teettämästä tuoreesta tutkimusraportista, jossa tutkittiin ikääntyvien laajakaistan käyttöä.

 • |Norge
  24-09-2008

  Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet

  Seniorene, særlig de over 65 år, mangler tilstrekkelig kunnskap til å komme på Internet. Dette går frem av en ny rapport om eldres bruk av bredbånd som er laget på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

 • |Norge
  24-09-2008

  Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet

  Seniorene, særlig de over 65 år, mangler tilstrekkelig kunnskap til å komme på Internet. Dette går frem av en ny rapport om eldres bruk av bredbånd som er laget på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

 • |Norge
  04-09-2008

  Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge

  Loven vil gi personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering. Loven inneholder også en tilgjengelighetsdel som gir en

 • |Finland
  01-09-2008

  Aikuisopiskelijan viikon teemana moninaisuus

  Vuosittainen aikuisten oppimisen viikko järjestetään Norjassa 1.–8. syyskuuta.

 • |Island
  28-08-2008

  Fjölbreytileiki einkennir viku símenntunar í Noregi

  1.- 8. september verður Vika símenntunar fyrir fullorðna um gervallan Noreg. Þema ársins er fjölbreytileiki, með öðrum orðum að það er pláss fyrir alla og tækifærin eru óteljandi!