jamstalldhet • Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
  jämställdhet |Norden
  20-11-2014

  Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

  Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

 • jämställdhet utbildningspolitik |Norden
  15-03-2014

  Utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon

  (14.03.2014)
  Nordisk Ministerråd og nordiske ministrer for likestilling arrangerte i går et åpent møte om utdanning som en vei å gå til likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinners makt. Møtet var et ledd i konferansen til FNs kvinneutvalg. Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister på Island, leder NMRs ministerutvalg for likestilling i 2014.

 • |Norge
  25-06-2013

  100 år med kvinnelig stemmerett

  11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Finland
  25-02-2013

  Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

  Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

 • |Island
  25-02-2013

  Þátttaka í framtíðinni – áskoranir fyrir jafnrétti, lýðræði og aðlögun Ds 2013:2

  Framtíðarnefndin var skipuð árið 2011 til þess að greina hvaða áskoranir Svíar þurfa að takast á við þegar til langs tíma er litið. Í greinargerðinni eru lagðar fram þrjár mikilvægar áskoranir sem blasa við sænsku þjóðinni, jafnrétti, lýðræði og aðlögun. Markmið greinargerðarinnar er að lýsa aðstæðum eins og þær eru í dag og þeim áskorunum sem blasa við á þessum sviðum.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Island
  17-12-2012

  Frá brotthvarfi frá Færeyjum yfir í fólksfjölgun

  Var yfirskrift fjölmenns málþings í byrjun desember um spekilekann „brain drain“ frá svæðinu. Fleiri tækifæri til náms, aukið jafnrétti og alþjóðlegur háskóli voru meðal þess sem talið var nauðsynlegt til að mæta vandanum.

 • |Finland
  17-12-2012

  Väestökadosta väestönkasvuun

  Torshavnissa järjestettiin joulukuun alussa iso keskustelutilaisuus alueen ”brain drain”-problematiikasta. Koulutusmahdollisuuksien ja tasa-arvon lisääminen sekä kansainvälisen yliopiston perustaminen mainittiin esimerkkeinä tärkeistä toimenpiteistä. Keskustelutilaisuus järjestettiin osana Exit Føroyar-kirjan julkistamista.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Fra Exit Færøerne til befolkningsvækst

  Dette var overskriften til et stort debatmøde i Torshavn i starten af december om regionens ‘brain drain’ problematik. Flere uddannelsesmuligheder, mere ligestilling og et internationalt universitet blev nævnt som nødvendige indsatsområder.

 • fängelseutbildning jämställdhet |Sverige
  10-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Man måste börja med att stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterade Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse, då hon talade vid de nordiska fängelseundervisningsdagarna i Tavastehus i mitten av september.

 • fängelseutbildning jämställdhet |Sverige
  09-10-2012

  Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

  Man måste stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterar Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse.

 • |Finland
  21-11-2011

  Yli 70 tuhatta islantilaista osallistui koulutukseen vuonna 2010

  Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 noin 70 200 islantilaista eli 31,4 % väestöstä otti osaa koulutukseen joko jossakin oppilaitoksessa tai muussa koulutusmuodossa.

 • |Island
  18-11-2011

  Rúmlega 70 þúsund manns stunduðu símenntun árið 2010

  Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að árið 2010 sóttu um 70.200 manns á aldrinum 16-74 sér einhvers konar fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, 31,4% landsmanna.

 • |Norge
  18-11-2011

  Over 70 tusen islendinger deltok i utdanning i 2010

  Tall fra Islands statistikk viser at i år 2010 deltok ca. 70.200 personer i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller annen form for utdanning med undervisert eller 31,4 % av beboerne.

 • jämställdhet mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Mångfald i regnbågens alla färger

  Kulturell mångfald handlar om så mycket mer än etnicitet, menar Regnbågsfyrens ordförande Lina Antman. Hon berättar att det inte är utan anledning som regnbågen är en viktig symbol inom HBT-rörelsen.

 • innovation jämställdhet |Danmark
  16-11-2011

  Fortæl de gode historier

  Det er på én gang vigtigt, at medarbejderne afspejler det samfund, de servicerer, og at de udnytter indbyrdes forskellighed til at tænke i nye løsninger, mener man i DSB. Virksomheden blev i år belønnet med en pris for sit årelange strategiske arbejde for at styrke mangfoldigheden på arbejdspladsen.

 • |Island
  06-09-2011

  Stofnun karla komið á laggirnar í Helsinki

  Stofnunin opnar í september og starfsemin snýst eingöngu um karla. Hugmyndin er að þegar karlmaður hefur nám gerir hann það oftast í hópi vina.

 • |Finland
  05-09-2011

  Pelkästään miehille suunnattu opisto aloittaa Helsingissä

  Miessakkiopiston toiminta käynnistyy syyskuussa. Ajatuksena on, että miehet aloit-tavat opiskelun useimmiten kaveriporukassa.

 • |Sverige
  05-09-2011

  Helsingfors får ett institut för män

  Institutet startar i september och vänder sig enbart till män. Tanken är att när en man börjar studera, gör han det oftast tillsammans med ett gäng vänner.

 • |Finland
  25-05-2011

  Iso panostus naisten työympäristöön

  Työympäristövirasto on saanut 20,5 miljoonaa kruunua käytettäväksi erityistoimiin, joilla pyritään estämään naisten syrjäytyminen työelämästä työympäristöön liittyvien ongelmien vuoksi. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa naisten työympäristöstä ja löytämään parempia tapoja rasitusvammariskien havaitsemiseksi valvonnan avulla.

 • |Island
  24-05-2011

  Aukin áhersla á vinnuumhverfi kvenna

  Stofnunin fyrir vinnuumhverfi í Svíþjóð hefur fengið tuttugu og hálfa milljón sænskra króna til þess að þróa og hrinda í framkvæmd aðgerðum sem hamla gegn því að konur hverfi af vinnumarkaði sökum vandamála sem tengjast vinnuumhverfi þeirra. Í verkefninu felst að afla aukinnar þekkingar á vinnuumhverfi kvenna og bæta aðferðir við eftirlit og finna hvað valdið gæti álagsskaða.

 • |Sverige
  17-05-2011

  Stor satsning på kvinnors arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverket har fått 20,5 miljoner kronor för att utveckla och genomföra särskilda insatser i syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget syftar till att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador.

 • |Island
  03-02-2011

  Mikið skortir á jafnræði í háskólum: Þörf er á öflugum pólitískum aðgerðum

  Jafnréttisbónus til kennslustofnana að upphæð samtals 50 milljónum sænskra króna á ári, sérstakt verkefni vísindaráðs og Vinnova til þess að tryggja að fjárveitingar til öflugs rannsóknaumhverfis verði konum ekki í óhag, er meðal tillagna sem lagðar eru fram í skýrslunni Svart á hvítu – um jafnrétti í vísindafélaginu (SOU 2011:1).

 • |Finland
  31-01-2011

  Korkeakoulut liian epätasa-arvoisia: poliittisia voimatoimia vaaditaan

  50 miljoonaa kruunua vuodessa jaettavaksi tasa-arvobonuksen ansainneille oppilaitoksille, erityinen tehtävänanto tutkimusneuvostoille ja innovaatiovirasto Vinnovalle takaamaan, ettei tutkimusrahoituksen suuntaaminen vahvoille tutkimusaloille syrji naisia – siinä muutama ehdotus akateemisen maailman tasa-arvoisuutta koskevasta mietinnöstä.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Högskolan långt ifrån jämställd: kraftfulla politiska åtgärder krävs

  En jämställdhetsbonus till jämställda lärosäten på totalt 50 miljoner kronor per år, ett särskilt uppdrag till forskningsråden och Vinnova för att säkerställa att satsningarna på starka forskningsmiljöer inte missgynnar kvinnor är några av förslagen i betänkandet Svart på vitt - om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1).

 • |Island
  15-12-2010

  Sömu laun fyrir jafngilda vinnu

  Nýtt stjórnarfrumvarp var lagt fram föstudaginn 26. nóvember 2010 ”Likestilling for likelønn”. Frumvarpið er lagt fram í kjölfar vinnu og niðurstöðu sem Launajafnréttisnefndin lagði fram árið 2008.

 • |Finland
  14-12-2010

  Sama palkka samanarvoisesta työstä

  Marraskuun 26. päivänä 2010 hallitus teki uuden suurkäräjäilmoituksen samanpalkkaisuudesta. Ilmoitus on tulosta samapalkkaisuustoimikunnan vuonna 2008 esittämistä johtopäätöksistä.

 • |Norge
  10-12-2010

  Lik lønn for arbeid av lik verdi

  Ny stortingsmelding lagt fram fredag 26. november 2010 ”Likestilling for likelønn”. Meldingen er en oppfølging av det arbeid og de konklusjonene Likelønnskommisjonen la frem i 2008.

 • |Island
  25-05-2010

  Nokkuð skortir á að jafnréttis sé gætti í kennsluefni í samfélagsfræði

  Athugun á kennsluefni í samfélagsfræði leiddi í ljós að nokkuð skortir á jafnréttis sé gætt, einkum í bókunum sem ætlaðar eru framhaldsskólastiginu. Að þeirri niðurstöðu kemst fyrrverandi prófessor í sögu Ann-Sofie Ohlander sem framkvæmdi könnunina fyrir Jafnréttisnefnd skólanna, DEJA.

 • |Finland
  24-05-2010

  Yhteiskuntaopin oppikirjoissa tasa-arvopuutteita

  Yhteiskuntaopin oppimateriaalien tarkastelu tasa-arvonäkökulmasta tuo esiin puutteita varsinkin toisen asteen oppikirjojen osalta. Näin sanoo historian emeritaprofessori Ann-Sofie Ohlander, joka tutki oppikirjoja koulujen tasa-arvodelegaatio DEJA:n toimeksiannosta.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Brist på jämställdhet läromedel i samhällskunskap

  En granskning av läromedel i samhällskunskap visar på brister i jämställdhet, särskilt i böckerna för gymnasiet. Den slutsatsen drar Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, som har genomfört granskningen, på uppdrag av DEJA Delegationen för jämställdhet i skolan.

 • |Island
  29-03-2010

  Framþróun jafnréttismála

  Heimastjórnin á Álandseyjum hefur sett fram markmið, áætlanir um tilteknar aðgerðir, starfsemi og verkefni sem vinna á að í sviði jafnréttismála árið 2010.

 • |Island
  29-03-2010

  Fjárveiting til jafnréttismála innan alþýðufræðslunnar

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita 7 milljónum SEK til alþýðufræðslunnar til sérstaks átaks í jafnréttismálum sem einkum á að beinast að kvenbrautryðjendum. Tvær milljónir eru sérstaklega ætlaðar konum sem tilheyra minnihlutahópum.

 • |Finland
  29-03-2010

  Tasa-arvotyö edistyy

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on määritellyt tasa-arvotyön tavoitteita, konkreettisia toimenpiteitä, toimintamuotoja

 • |Finland
  29-03-2010

  Kansansivistystyön tasa-arvohankkeisiin rahoitusta

  Hallitus on päättänyt antaa Ruotsin kansansivistysneuvostolle tehtäväksi jakaa 7 miljoonaa kruunua kansansivistystyön parissa tehtäville tasa-arvopanostuksille. Erityisesti painotetaan naisten yrittäjyyttä. Kaksi miljoonaa kruunua kokonaissummasta on varattu kansallisten vähemmistöjen naisille.

 • |Sverige
  25-03-2010

  Medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2010

  Regeringen har beslutat att anslå 7 mkr medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Två mkr av medlen är reserverade för insatser riktade till kvinnor från de nationella minoriteterna.

 • |Sverige
  22-03-2010

  Jämställdhetsarbetet framskrider

  Ålands Landskapsregering har fastställt målsättningar, konkreta åtgärder, aktiviteter och projekt för 2010 i relation till jämställdhetsarbetet.

 • |in English
  16-10-2009

  Dear Reader

  Autumn is here, and with it the October issue of DialogWeb. The articles in this issue focus on the strong Nordic women and on their stepsisters. Because that is how the situation can be described.

 • |Finland
  16-10-2009

  Hyvä lukija,

  syksy on saapunut, ja sen myötä myös lokakuun DialogWeb. Tämän numeron artikkelit käsittelevät Pohjoismaiden vahvoja naisia ja heidän siskopuoliaan. Sillä näin tilannetta voidaan kuvata.

 • invandrare jämställdhet |Danmark
  13-10-2009

  Kvinder hjælper kvinder

  Lever man det meste af tilværelsen inden for familiens egne fire vægge, og taler og forstår man kun ganske lidt dansk, er det svært at orientere sig om mulighederne i samfundet og de forventninger, der stilles fra fx skoler og daginstitutioner til børn og forældre. I flere danske byer forsøger såkaldte bydelsmødre at skabe kontakt til de mest isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

 • jämställdhet lika möjligheter |Sverige
  13-10-2009

  Färre yrken och lägre löner – svenska kvinnors lott?

  I slutet av sommaren blossade det upp en debatt kring kvinnors löner och övriga villkor på arbetsmarknaden. Orsaken var att ny lönestatistik från 2008 hade sammanställts. Och den visade på samma skillnader som tidigare.

 • jämställdhet lika möjligheter |Norge
  13-10-2009

  Kjære leser

  Høsten er her, og oktoberutgaven av DialogWeb er et faktum. Artiklene i denne utgaven handler om de sterke nordiske kvinnene, og deres stesøstre. For slik kan situasjonen altså beskrives.

 • jämställdhet motivation |Norge
  12-10-2009

  “Tørr vi, kan vi, vil vi?”

  Noenlunde slik låt første delen av refrenget til en sangtekst som var populær i “Rauðsokkunum” den islandske kvinnebevegelsen i begynnelsen av åttiåra i Island. Den 24. oktober 1975 streiket islandske kvinner, 25.000 samlet seg på torget i Reykjavik.

 • jämställdhet lika möjligheter |
  07-10-2009

  The Estonian State is dependent on women

  Gender segregation is much more apparent in Estonia than in the Nordic countries.

 • |Island
  30-09-2008

  Fullorðinsfræðsluráðið fá fjármuni til þess að hvetja kvenkyns frumkvöðla

  Ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja fjármuni til jafnréttismála í alþýðufræðslunni, með sérstakri áherslu á að jafna

 • |Finland
  30-09-2008

  Ruotsin kansansivistysneuvostolle varoja naisyrittäjyyden edistämiseen

  Hallitus on päättänyt myöntää varoja Folkbildningsrådetille naisten yrittäjyyttä ja tasa-arvoa edistävän vapaan

 • |Sverige
  29-09-2008

  Folkbildningsrådet får medel för satsning på kvinnligt entrepenörsskap

  Regeringen har beslutat att anslå medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med

 • |in English
  20-03-2008

  Women and Employment

  The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

 • |in English
  20-03-2008

  Women and Employment

  The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

 • |in English
  20-03-2008

  Women and Employment

  The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

 • högre utbildning jämställdhet |Norge
  13-03-2008

  Innovative tiltak for å øke kvinneandel

  Norges nest største universitet, NTNU (Norsk teknisk naturvitenskaplig universitet) i Trondheim har satt mål av seg å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Derfor har de laget en egen handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010. Der fremkommer det at NTNU skal aktivt nyttiggjøre seg kvinners kompetanse i den faglige utviklingen.

 • |Island
  28-02-2008

  Svíþjóð gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni

  Árið 2008 gegnir Svíþjóð formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2008 gengur undir heitinu Orkusafnið (s. Kraftsamlingen). Hún beinir sjónum sínum einkum þeim sviðum samstarfs og áskorunum sem Svíþjóð telur að Norðurlöndin og sjálfstjórnarsvæðin eigi að sameinast um.

 • |Finland
  27-02-2008

  Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus Ruotsilla

  Vuonna 2008 Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Ruotsin puheenjohtajuusohjelman ydinajatuksena on pohjoismainen yhteisvoima. Ohjelma keskittyy niihin yhteistyöalueisiin ja haasteisiin, jotka Ruotsin mielestä hoidetaan parhaiten Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden yhteistyöllä.

 • |Sverige
  21-02-2008

  Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

  Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet. Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har vi döpt till Kraftsamling. Det fokuserar på samarbetsområden och utmaningar som Sverige anser att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bäst kan möta gemensamt.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • |Norge
  27-11-2007

  Akademisk likestilling må oppmuntres

  Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.

 • |Finland
  28-03-2007

  Ovatko pojat koulutusyhteiskunnan uusia häviäjiä?

  Tuore nuorisotutkimus viittaa siihen, että uudet syrjäytymisen muodot ovat saamassa jalansijaa tanskalaisessa yhteiskunnassa. ”Tytöt

 • |Finland
  28-03-2007

  Naiset ja miehet epätasa-arvoisia taidemaailmassa

  Nais- ja miestaiteilijoiden edellytykset toimia ammatissaan ovat keskenään hyvin erilaiset. Epätasa-arvoinen suhtautuminen näkyy myös

 • |Island
  26-03-2007

  Munu drengirnir lúta í lægra haldi í menntunarsamfélaginu?

  Niðurstöður nýrra rannsókna á unglingum, benda til þess að nú séu að koma fram nýir minnihlutahópar í dönsku samfélagi: „Stúlkurnar æða fram

 • |Island
  26-03-2007

  Konur og karlar njóta ekki jafnréttis i listum

  Kvenkyns og karlkyns listamenn búa við afar mismunandi aðstæður til þess að iðka list sína og þau eru dæmd á ólíkan hátt þegar verk þeirra

 • |Danmark
  22-03-2007

  Kvinder og mænd er uligestillet i kunstens verden

  Kvindelige og mandlige kunstnere har vidt forskellige betingelser for at udøve deres kunst, og de bliver også bedømt forskelligt når der

 • |Danmark
  22-03-2007

  Er drengene de nye tabere i uddannelsessamfundet?

  Ny forskning i unge peger på at nye og hidtil usete marginaliseringsformer er ved at vinde indpas i det danske samfund: ” Pigerne stormer