kompetanseutvikling • |
  01-06-2016

  Nordisk innspill-konferanse om læring i og for arbeidslivet

  Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdannings­systemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive

 • |
  27-11-2015

  Prosjektmuligheter, Nordplus Voksen og Erasmus


 • kompetensutveckling |Island
  28-04-2015

  Islannin työmarkkinat 2015–2017

  Työmarkkinavirastolta raportti tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Status og utsikter på islandsk arbeidsmarked 2015-2017

  Arbeidsmarketsdirektoratet har gitt ut rapport om status og utsikter på arbeidsmarkedet

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Validering av generell kompetanse

  Pilotprosjekt for gjennomføring av validering av generell kompetanse fullført.