kompetensutveckling • competence development languages |Norden
  16-08-2019

  Description of teachers' competence

  in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

 • kompetensutveckling demokrati innovation |Norden
  23-04-2019

  Handbok

  Lärandecirklar i nordisk kontext

 • innovation kompetenceudvikling integration |Norden
  02-04-2019

  Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

  Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

 • kompetensutveckling |Norden
  17-10-2018

  Kompetanse sett fra arbeidslivet

  Viksomhetsplan 2017

 • integration kompetenceudvikling |Norden
  24-09-2018

  Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

  Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og

 • kompetensutveckling språk |Norden
  24-09-2018

  Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

  i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

 • osaamisen kehittäminen aikuiskoulutus |Norden
  27-08-2018

  Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

  Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia

 • competence development |Norden
  06-02-2018

  Evaluation of transformative learning circles

  The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

 • distance education competence development |Norden
  27-12-2017

  Silent learners - a guide

  We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

 • kompetenceudvikling |Norden
  11-12-2017

  Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

  NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

 • integration rural area competence development innovation |Norden
  10-11-2017

  To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

  ”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

 • integration yderområder kompetenceudvikling innovation |Norden
  10-11-2017

  To-Do: En vej til integration af nyankomne?

  ”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
  av själva utvecklingsarbetet.”

 • competence development adult education |Norden
  26-09-2017

  The Adult Educator’s Competences and Competence Development

  This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

 • kompetenceudvikling vuxnas lärande |Norden
  07-09-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • kompetenceudvikling |Island
  14-06-2017

  Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses

  Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

 • kompetensutveckling |Norden
  16-05-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

 • livslang læring erhvervsliv kompetenceudvikling |Færöerne
  03-05-2017

  Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet

  Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

 • erhvervsliv |Norden
  13-03-2017

  Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?

  Vad hände med Poul Nielsons förslag?

 • kompetanseutvikling |Norden
  10-03-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29. mars 2017.

 • kompetensutveckling |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket Kompetens sett från arbetslivet göra 2017.

 • |Norden
  27-10-2015

  Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?

  Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

 • |Norden
  27-10-2015

  Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna

  I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.

 • |Norden
  27-10-2015

  Implementation of National Qualification Frameworks

  MAKING LEARNING VISIBLE IN THE NORDIC COUNTRIES

 • |Norden
  15-06-2015

  Folkemøde på Bornholm - uddannelse vigtigere end skattelettelser

  ”Kompetencemæssigt og vækstmæssigt klarer Danmark sig ikke godt nok i forhold til andre lande. Det er meget alvorligt, og der er derfor behov for investeringer i uddannelse”.

 • kompetensutveckling |Norden
  25-05-2015

  Læring mellen uddannelse og arbeidliv: Keynotes

  Keynotes från konferensen Læring medlem uddannelse og arbeidsliv, Odense 5 maj 2015

 • Foto: Pexels
  kompetensutveckling |Norge
  06-05-2015

  Nå er det yrkesfaglærernes tur

  Fra høsten innføres en stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU), praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-y) eller treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL).

 • kompetensutveckling |Sverige
  28-04-2015

  Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

  Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Opettajien tietotekniikkataidoissa suuria eroja

  Opettajien tietoteknisissä taidoissa on hälyttävän suuria eroja.

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

  Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 • kompetensutveckling |Island
  28-04-2015

  Islannin työmarkkinat 2015–2017

  Työmarkkinavirastolta raportti tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Status og utsikter på islandsk arbeidsmarked 2015-2017

  Arbeidsmarketsdirektoratet har gitt ut rapport om status og utsikter på arbeidsmarkedet

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Validering av generell kompetanse

  Pilotprosjekt for gjennomføring av validering av generell kompetanse fullført.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Brýn þörf fyrir færni til að takast á við fjölmenningu

  Áfangaskýrsla um mat á Færni til að takast á við fjölmenningu er tilbúin.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Stort behov for mangfoldkompetanse

  Den første delrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold er klar.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  Þriðji hver kennari án réttinda.

  Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  En av tre lärare är obehörig

  Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Mikill munur á færni kennara við beitingu upplýsingatækni

  Það er gríðarlega mikill munur á þekkingu kennara hvað varðar upplýsingatækni.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Stora skillnader i lärarnas digitala kompetenser

  Det finns alarmerande stora skillnader mellan lärarnas kunskaper i informationsteknik.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Áhrif sjálfstæðra prófa

  Finnska kerfið fyrir sjálfstæð próf eflir starfsfærni próftakans og styrkir stöðu á vinnumarkaði einnig á tímum niðursveiflu í hagkerfinu.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Effekten av fristående examina

  Det finländska systemet med fristående yrkesexamina höjer examinandens yrkeskompetens och stärker ställningen på arbetsmarknaden också i ekonomiskt svåra tider.

 • kompetensutveckling |Danmark
  21-04-2015

  Danmarks største skoleprojekt skydes i gang

  242 skoler, 10.000 fagprofessionelle og 79.000 elever går nu i gang med det største skoleudviklingsprojekt i kølvandet på reformen.

 • kompetensutveckling |Finland
  21-04-2015

  Tuhat opettajaa pelaa mobiilipeliä Areenalla

  Joensuun Areenalle kokoontuu tuhat opettajaa pelaamaan mobiilipeliä.

 • |Norge
  16-04-2015

  Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning

  God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere.

 • kompetensutveckling |island
  15-04-2015

  Bli proffs på vuxnas lärande!

  'European e-training for Adult Educators' er kursen for dig der ønsker at øge din viden om voksenuddannelse i Europa

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  14-04-2015

  Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

  Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

 • kompetensutveckling |Finland
  14-04-2015

  Taitaja 2015 -kisasta jättitapahtuma

  Taitaja 2015 -kisat järjestetään tänä vuonna Turussa.

 • distansutbildning |Sverige
  01-04-2015

  15 000 lärare läser mooc-kurser i betyg och bedömning

  Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-03-2015

  Allir nýta sér upplýsingatæknina

  Hvaða þýðingu hefur það fyrir íbúana?

 • kompetensutveckling |Norden
  27-03-2015

  Kaikki mukaan digitalisoitumiseen

  Digitalisoituminen lisääntyy jatkuvasti pohjoismaisissa yhteiskunnissa.

 • kompetensutveckling |Europa
  26-03-2015

  Europeisk fortbildning satsar på pedagoger

  En kurs som riktar sig till dig som jobbar praktiskt inom folkbildningen, som vill få nya kontakter och möjlighet att reflektera över och få ny fart i ditt dagliga jobb.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-03-2015

  Alla blir digitala

  Nordiskt seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015 i Köpenhamn.

 • kompetensutveckling |Norden
  26-03-2015

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

  Dagana 18. -20. mars 2015 hélt nýtt tengslanet innan NVL um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins sinn fyrsta fund í Köge i Danmörku.

 • kompetensutveckling |Norden
  26-03-2015

  Kompetanse sett fra arbeidslivet

  Dagene 18 - 20. mars 2015 avholdt et nytt NVL-nettverk, om kompetanse sett fra arbeidslivet, sitt første møte i Køge i Danmark.

 • kompetensutveckling |Danmark
  24-03-2015

  Praktikpladser på vej til flygtninge

  De første praktikpladser er på vej til flygtninge i Aalborg.

 • flexibelt lärande |Færöerne
  23-03-2015

  Námstilboð á framhaldsskólastigi fyrir unglinga með sérþarfir

  Ungu fólki með sérþarfir gefst nú í fyrsta skipti tækifæri til þess að sækja um nám við sérsniðna námsbraut við menntaskólann í Kambsdal.

 • kompetensutveckling |Finland
  23-03-2015

  Nýjum námsbrautum með sérhæfingu komið á

  Langar námsleiðir með sérhæfingu eru ætlaðar háskólamenntuðum með reynslu af vinnumarkaði.

 • flexibelt lärande |Færöerne
  23-03-2015

  Uusi toisen asteen koulutus erityisnuorille

  Erityisopetusta tarvitsevilla nuorilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakeutua heitä varten suunniteltuun toisen asteen koulutukseen, joka järjestetään Kambsdalin toisen asteen oppilaitoksessa.

 • kompetensutveckling |Finland
  23-03-2015

  Uudet erikoistumiskoulutukset käynnistyvät

  Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista koulutusta, joka on suunnattu työkokemusta jo hankkineille korkeakoulutetuille henkilöille.

 • kompetensutveckling |Finland
  20-03-2015

  Nya specialiseringsutbildningar kör igång

  Specialiseringsutbildningar är långvariga utbildningar som riktar sig till högskoleutbildade med erfarenhet inom arbetslivet.

 • flexibelt lärande |Færöerne
  20-03-2015

  Gymnasialt uddannelsestilbud til unge med særlige udfordringer

  Unge mennesker med særlige udfordringer har nu for første gang mulighed for at søge ind på et særligt tilrettelagt studieprogram på gymnasieskolen i Kambsdal.

 • flexibelt lärande |Finland
  19-03-2015

  Ungdomsverkstäder sysselsätter allt fler med yrkesexamen

  Det blir allt vanligare att unga med en yrkesexamen söker sig till ungdomsverkstäder för att få hjälp att komma vidare i livet.

 • flexibelt lärande |Finland
  19-03-2015

  Oppipoikamalli nykyaikaan

  Kilpailu työpaikoista edellyttää opiskelijoilta vankan ammattiosaamisen lisäksi kansainvälistymisosaamista ja ymmärrystä eri maiden työskentelykulttuureista.

 • kompetensutveckling |Norge
  10-03-2015

  Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter

  Vox har sendt anbefalinger om kartleggingsverktøy for voksne med svake grunnleggende ferdigheter til Kunnskapsdepartementet.

 • kompetensutveckling |Finland
  06-03-2015

  Kiinnostus aikuiskouluttajien ulkomaanjaksoihin säilyi

  Ensimmäisten hakemustietojen mukaan Suomessa jätettiin 34 aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushakemusta juuri päättyneellä Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella.

 • kompetensutveckling |Norge
  06-03-2015

  Kan vi utdanne oss til inkompetanse?

  Verden produserer nå flere doktorgrader enn noensinne.

 • flexibelt lärande |Danmark
  04-03-2015

  Virksomheder efteruddanner i stor stil medarbejdere på onlinekurser

  Det skal være slut med at rive kostbare dage ud af arbejdskalenderen for at sidde på skolebænken i en fjern campus langt væk fra bopælen.

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Regjeringen vil ha flere lærlinger

  Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015.

 • flexibelt lärande |Færöerne
  20-02-2015

  Nefndarálit um menntun fyrir unga með sérþarfir

  Í mörg ár hefur skort á skipulögð námstilboð fyrir unglinga með sérþarfir á Færeyjum.

 • kompetensutveckling |Færöerne
  20-02-2015

  Betænkning om uddannelse til unge med særlige udfordringer

  I mange år har organiserede skoletilbud til unge med særlige udfordringer været en stor mangelvare på Færøerne.

 • flexibelt lärande |Færöerne
  20-02-2015

  Mietintö nuorten erityisopetustarjonnasta

  Färsaarilla ei ole juurikaan ollut tarjolla nuorille suunnattua erityisopetusta tai -koulutusta.

 • kompetensutveckling |Finland
  19-02-2015

  Joka toinen yliopistolla on aikuisopiskelija

  Joka toinen yliopistolla on aikuisopiskelija

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • kompetensutveckling |Norge
  11-02-2015

  Stipend skal gi ukvalifiserte i skolen pedagogisk utdanning

  Den som mangler, men er kvalifisert til, pedagogisk utdanning, skal nå kunne søke stipend for å utdanne seg til fullt kvalifisert lærer.

 • forskning |Finland
  09-02-2015

  Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

  Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Företag utan strategier för att hantera kunskapsklyftor

  Framtidens arbetsplatser kommer att vara de mest diversifierade vi någonsin sett och morgondagens medarbetare har andra förväntningar än dagens arbetstagare.

 • kompetensutveckling |Sverige
  02-02-2015

  Nya yrken växer fram

  Kravanalytiker, apputvecklare och akupressör är tre av de drygt 70 nya yrkesbenämningar som dykt upp i Arbetsförmedlingens register de senaste fem åren.

 • kompetensutveckling |Island
  30-01-2015

  Koulutushanke käyntiin Reykjavikin Breidholtissa

  Reykjavikiin kuuluvassa kaupunginosassa Breidholtissa toteutetaan kokeiluhanke, jonka päätavoitteena on nostaa islantilaisen työvoiman koulutustasoa ja lisätä paikallisia palveluita.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Menntun núna í Breiðholti

  Meginmarkmið tilraunaverkefnisins Menntun núna i Breiðholti er að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og efla þjónustu í nærumhverfi.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

  Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  To rapporter om voksenlæring publisert

  Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Þátttaka í klösum og netum felur í sér samstarf sem leiðir til virðisauka og nýskapandi lausna

  Stjórn rannsókna og nýsköpunar hefur framkvæmt greiningu sem leiðir í ljós að klasar og net eiga ríkan þátt í nýsköpun og færniþróun innan fyrirtækja.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Deltagelse i klynger og netværk ger værdiskabelse og innovative løsninger

  Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse der viser, at klynger og netværk bidrager markant til virksomheders innovation og kompetenceudvikling.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2015

  Teachers want more learning

  Teachers in adult primary and secondary education want further professional development and education.

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  Unikt kompetansprosjekt i Telemark

  100 bedrifter skal lære hvordan de lykkes digitalt gjennom Telemark Online.

 • Begejstrede studerende på den færøske vejlederuddannelse. Fra venstre Maud Næss, Óli Wolles og Maiken Skarðenni.
  kompetensutveckling högre utbildning |Færöerne
  07-01-2015

  Vejlederuddannelse på Færøerne – nordisk samarbejde i praksis

  Efter hver eneste undervisningssession kan jeg tage på arbejde og anvende noget af det, som jeg har lært, siger Maiken Skarðenni.

 • kompetensutveckling |Island
  22-12-2014

  Aktiver evnene – alle evner

  Islands arbeidsmarkedsdirektorat, Forbudet for arbeidsuføre og Islands forbund for utviklingshemmede har initiert samarbeidsprosjekt for å skape arbeid for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.

 • kompetensutveckling |Finland
  22-12-2014

  2,2 miljoner vuxna deltog i icke-formella studier i Finland år 2013

  De flesta deltagarna inom den icke-formella utbildningen deltog i folkbildningen, där bruttoantalet studerande var ca. 1,7 miljoner och nettoantalet studerande ca. 950 000 år 2013.

 • |Finland
  01-12-2014

  Systemet med fristående examen förnyas

  En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har kommit med förslag hur systemet med fristående examina borde utvecklas.

 • |Europa
  27-11-2014

  Study on Analysis of Adult Learning Policies and their Effectiveness in Europe - 2nd Consultation Document

  Effective adult learning policies can lead to a number of positive outcomes including:

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-10-2014

  Norjalaisille opettajille lisää osaamista

  Lærerløftet on Norjan hallituksen strategia, jonka tavoitteena on tuoda kouluihin lisää osaamista sekä parantaa opettajien ja opetuksen laatua.

 • Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Sverige
  20-10-2014

  Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

  Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • kompetensutveckling |Finland
  06-10-2014

  Kunskapskedjan i skick i Finland

  Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt är tjänstemännens och verksamhetsområdets sakkunnigas syn på ändringar, mål och nödvändiga åtgärder inom de närmaste åren i fråga om förvaltningsområdets verksamhetsmiljö.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-10-2014

  Norske lærere skal lære mer

  Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

 • Stjernesweateren fra Guðrun&Guðrun har vakt opsigt over hele verden, og også Hertuginden af York er begejstret. Her er Hertuginden i selskab med skuespillerinden Sofie Gråbøl i forbindelse med optagelser af tv-serien Forbrydelsen.
  kompetensutveckling innovation |Færöerne
  01-10-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Dåliga ekonomiska tider sätter krokben för ungdomsgarantin

  Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar i Finland.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Vuxenutbildningsstödet allt populärare

  Allt flera arbetstagare förbättrar sin yrkeskompetens med hjälp av ett speciellt vuxenutbildningsstöd.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Kansallinen panostus osaamisen parantamiseksi

  OECD esitteli viime torstaina raporttinsa Skills Strategy Action plan for Norway.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Aðgerðir til þess að bæta færni

  OECD kynnti á fimmtudaginn Aðgerðaáætlun fyrir færniþróun í Noregi.

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer Skills Strategy.
  kompetensutveckling |Norge
  08-09-2014

  Nasjonal satsing på økt kompetanse

  OECD presenterte i torsdags Skills Strategy Action plan for Norway.

 • hållbar utveckling |Færöerne
  27-08-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • |Åland
  06-08-2014

  Seminarium: 25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?

  25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?
  Utbildnings- och kulturavdelningen ordnar i samarbete med NVL Distans ett seminarium kring IT i undervisningen för vuxna. Seminariet syftar till att skapa en diskussion med beslutsfattare om användning av IKT och digitala möjligheter i utbildningssektorn på Åland.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  20-06-2014

  Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

  Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor svensk industri i efterkrigstiden. Det samme skete i andre europæiske land hvor man brugte

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • |Færöerne
  28-05-2014

  Lög um raunfærnimat samþykkt á Lögþinginu

  2. maí 2014 var frumvarp um mat á raunfærni samþykkt á Lögþinginu í Færeyjum. Lögin, sem eru rammalöggjöf, spanna yfir þverfaglegt og breitt svið menntunar, í framhaldsskólum, starfsmenntaskólum og háskólum.

 • |Færöerne
  27-05-2014

  AOT-kehyslaki hyväksyttiin Färsaarten parlamentissa

  Färsaarten parlamentti hyväksyi 2. toukokuuta 2014 lakiesityksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AOT). Laki, joka on kehyslaki, kattaa laajan valikoiman eri koulutussektoreihin kuuluvia koulutuksia, kuten toisen asteen opinnot, erilaiset ammattiopinnot ja yliopisto-opinnot.

 • |Færöerne
  21-05-2014

  Lov om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget

  2. mai 2014 blev et lovforslag om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget. Loven, som er en rammelov, omfatter et tværsektorelt og bredt spektrum af uddannelser så som gymnasiale-, erhvervs- og universitetsuddannelser.

 • |Danmark
  30-04-2014

  Sjónum beint að þróun færni kennara til þess að vinna með mismunandi einstaklinga

  Danska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja 64 milljónum DKR til endurmenntunar kennara ungs fólks og fullorðinna veturinn 2014-2015. Fagfélagsnefndin sem kemur að færniþróun þeirra sem starfa á þessu sviði hefur afmarkað fimm vegvísa sem eiga að mynda ramma fyrir skiptingu styrkjanna.

 • |Finland
  29-04-2014

  Suomalaiskouluissa päteviä opettajia

  Yli 95 % perusopetuksen luokanopettajista ja 97 % lukion lehtoreista oli muodollisesti kelpoisia tehtäväänsä kevätlukukaudella 2013. Ammattikoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä kelpoisten osuus oli jonkin verran pienempi.

 • |Danmark
  29-04-2014

  Opettajille täydennyskoulutusta heterogeenisten opiskelijaryhmien opettamiseen

  Hallitus on myöntänyt 64 miljoonaa Tanskan kruunua nuoriso- ja aikuiskoulutussektorin opettajien täydennyskoulutukseen vuosiksi 2014 – 2015. Nuoriso- ja aikuiskoulutusalan osaamisen kehittämistyöryhmä on määritellyt viisi suuntaviivaa varojen jakamista ohjaamaan.

 • |Finland
  25-04-2014

  Kompetenta lärare i de finländska skolorna

  Mer än 95 procent av klasslärarna inom den grundläggande utbildningen och 97 procent av gymnasielektorerna var formellt behöriga för sin uppgift under vårterminen 2013. Inom yrkesutbildningen och folkbildningen var andelen något lägre.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Fokus på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med differentieret kursistgruppe

  Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014-2015. Partsudvalget for kompetenceudvikling på området har identificeret fem pejlemærker, som skal danne ramme for fordelingen af midlerne.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Island
  25-02-2014

  Koulutukseen liittyvä kokeiluhanke meneillään Islannin lounaisosassa

  Bifröstin korkeakoulu johtaa hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa väestön koulutustasoa Islannin lounaisosassa. Hanke on osa työmarkkinakeskusjärjestöjen rahoittamaa kampanjaa, jolla pyritään nostamaan islantilaisen työvoiman koulutustasoa.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2A: Utdanning - arbeidsliv

  Denne workshopen vil sette fokus på utvikling av kompetanse og kunnskap på tvers av utdanning og arbeidsliv. Innledningsvis vil fokus være på introduksjon om læringsprosesser i, og transfer mellom, utdannelse og arbeid.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Finland
  29-01-2014

  Nytt nationellt center för utbildningsutvärdering

  Det nya centret har till uppgift att producera information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och för utvecklandet av utbildningen. Centret kommer att genomföra utvärderingar i anslutning till utbildning och till utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet samt utvärderingar av inlärningsresultat.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Hvad er din kurs for at komme ud på arbejdsmarkedet?

  Dette og andre spørgsmål bliver stillet adskillige gange for tiden, hvor vejledere fra ALS (arbejdsformidlingskontoret), rejser ud til hver krog af Færøerne for at komme i personlig kontakt med de arbejdsløse. ALS tilbyder vejledningssamtaler omkring kompetenceudvikling, arbejdsmuligheder og det at søge arbejde.

 • |Finland
  29-01-2014

  Ný miðstöð námsmats

  Verkefni nýju miðstöðvarinnar felast meðal annars í því að taka saman upplýsingar fyrir þá sem móta menntastefnu og vinna að þróun menntunar. Miðstöðin á að meta menntun, starfsemi fræðsluaðila og háskóla auk þess að meta námsárangur.

 • |Finland
  29-01-2014

  Uusi kansallinen koulutuksen arviointikeskus

  Uuden arviointikeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskus tulee toteuttamaan koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja sekä oppimistulosten arviointeja.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Mikä on sinun reittisi työmarkkinoille?

  Tätä ja paljon muutakin kysellään, kun Färsaarten työnvälitystoimisto ALS:in ohjaajat kiertävät saaren joka kolkassa tapaamassa työttömiä henkilökohtaisesti. ALS:in tarjoamissa ohjauskeskusteluissa puhutaan osaamisen kehittämisestä, työmahdollisuuksista ja työnhausta.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Aktuel forskning og erfaringer med voksen- og efteruddannelse

  Den 12. december 2013 afholdt Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) den årlige Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området i samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og NVL. På konferencen mødes forskere og praktikere for at udveksle aktuel viden og konkrete erfaringer inden for VEU-området.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Ráðstefna um rannsóknir og reynslu af fullorðinsfræðslu og símenntun

  Þann 12. desember 2013 héldu Miðstöð færniþróunar (NCK) í Danmörku, í samstarfi við menntamálaráðuneytið, námsmatsstofnunina og NVL árlega ráðstefnu um fullorðinsfræðslu og símenntun. Á ráðstefnunni hittast fræðimenn og starfandi til þess að skiptast á því sem efst er á baugi á sviði rannsókna og reynslu á sviði fullorðinsfræðslu.

 • |Norden
  07-01-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

  Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 • |Finland
  03-01-2014

  Finland: Fyra miljoner euro till kompetensprogrammet för unga vuxna

  Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i statsunderstöd till 56 anordnare av utbildning till så kallad uppsökande och stödande verksamhet, med vilken man vill nå ut till unga vuxna och understöda avläggandet av examen.

 • |
  26-11-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Målgruppen er voksenundervisere, lærere, forskere, studerende, myndigheder, og alle, som interesserer sig for integration og grundlæggende literacitet for voksne. 

 • |
  26-11-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Målgruppen er voksenundervisere, lærere, forskere, studerende, myndigheder, og alle, som interesserer sig for integration og grundlæggende literacitet for voksne. 

 • |
  26-11-2013

  Framgångsfaktorer i lyckade utbildningsprojekt

  NVL Sverige och Skolverket inbjuder till ett praktiskt seminarium på temat ”Framgångsfaktorer i lyckade utbildningsprojekt”.

 • |
  26-11-2013

  Kompetenceudvikling på arbejdspladsen

  Målet med seminaret er at åbne for en nordisk dialog med arbejdsmarkedets partnere, høre om situationen i landene og hvordan udfordringerne mødes i de forskellige lande.

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Yhteiskuntavastuu kehittyy

  Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Symposiumi aikuisten peruslukutaidosta

  Alfarådet-lukutaitoverkoston kokoontumisen yhteydessä Färsaarilla järjestettiin 28.10. symposiumi peruslukutaidosta ja kotoutumisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 eri alojen ammattilaista.

 • |
  26-11-2013

  Innland eller utkant? - kompetanse for lokalsamfunnsutvikling i Hedmark og Oppland

  Er du opptatt av opplæring, næringsutvikling og lokalsamfunn? Bli med på en spennende regional

 • |Danmark
  26-11-2013

  Ohjaus ja aiemmin opitun tunnustaminen tanskalaisissa vankiloissa – esimerkkejä ja suosituksia

  NCK on Tanskan kriminaalihuoltoviraston toimeksiannosta kartoittanut käytänteitä ja laatinut kartoituksen perusteella malleja vankien opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) tueksi.

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Samfélagsábyrgð undir þróun

  Í Samtökum um samfélagsábyrgð, CSR Grænland er nú hugað að þema næsta árs sem er menntun og aðlögun á vinnumarkaði. Til undirbúnings var haldin námsstefna 5. nóvember sl. fyrir stærri fyrirtæki innan samtakanna þar sem haldnir voru fyrirlestrar og verkstæði um aðlögun á vinnumarkaði.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Málþing um grunnleikni fullorðinna í læsi

  Í tengslum við heimsókn norræna læsisráðsins (Alfarådet) til Færeyja þann 28. September sl. var haldið málþing um grunnleikni í læsi og aðlögun. Um 60 manns sóttu þingið.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ráðgjöf og staðfesting færni í dönskum fangelsum – dæmi og ráðleggingar

  NCK hefur að beiðni dönsku fangelsismálastofnunarinnar kortlagt fræðslustarfsemi og á grundvelli þess lagt fram tillögur um hvernig rétt sé að haga ráðgjöf og mati á raunfærni fanga. Kortlagningin nær einnig til símenntunar og færniþróunar starfsfólks stofnananna.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |Grönland
  20-11-2013

  CSR i udvikling

  CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Symposium om grundlæggende literacitet for voksne

  I forbindelse med Alfarådets besøg på Færøerne 28. oktober blev der afholdt et symposium om grundlæggende literacitet og integrationsspørgsmål. Omkring 60 deltagere fra diverse sektorer var til arrangementet.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

  NCK har som opgave for Kriminalforsorgen kortlagt praksis og på den baggrund opstillet modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå. Kortlægningen og analyserne omfatter også efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i institutionerne.

 • kompetensutveckling |Sverige
  19-11-2013

  Uusi raportti urakehitysasioista

  Tärkeitä, mielekkäitä ja hauskoja työtehtäviä. Hyvät työolot ja tulevaisuudennäkymät. Mutta huonot uramahdollisuudet.

 • |Finland
  19-11-2013

  Nám með stuðningi frá atvinnuleysistryggingasjóði auðveldar ráðningu

  Valfrjálst nám með stuðningi frá atvinnuleysistryggingasjóði auðveldar ráðningu. Hálfu ári eftir að námi lauk hafa rúmlega 60 prósent þeirra sem lögðu stund á nám fengið atvinnu. Valfrjálst nám leiðir til betri árangurs en til dæmis vinnumarkaðsmenntun.

 • kompetensutveckling |Finland
  19-11-2013

  Työttömyysetuudella tuettu opiskelu edistää työllistymistä

  Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu parantaa merkittävästi työllistymistä. Kun opiskelujaksosta on kulunut puoli vuotta, reilut 60 prosenttia työttömyysetuuksilla opiskelleista on saanut työpaikan. Tulokset ovat paremmat kuin esimerkiksi työvoimakoulutuksessa.

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Verksamhetsplan 2013

  Verksamhetsplan 2013

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  kompetensutveckling integration |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • |Sverige
  22-10-2013

  Karriär i fokus för ny rapport

  Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

 • |Finland
  22-10-2013

  Studier med arbetslöshetsförmån bidrar till att få arbete

  Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån förbättrar sysselsättningen markant. Om ett halvt år efter studieperioden har drygt 60 procent av dem som studerat med arbetslöshetsstöd fått ett jobb. Frivilliga studier ger bättre resultat än till exempel arbetsmarknadsutbildningen.

 • kompetensutveckling |
  26-09-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  NVL 2013

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Mandag den 28. oktober, Torshavn.

 • |Grönland
  26-09-2013

  Mere hjælp til trænerkurser og lederudvikling

  Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Air Greenland har efter 8 måneders pause indgået en ny aftale frem til slutningen af 2014. Air Greenland vil atter støtte sporten i Grønland, hvor sponsorpengene er på 1,5 mio. DKK. Formålet med det er blandt andet at gå aktivt ind i og støtte op om trænerkurser og lederudvikling.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

  Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

  En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

 • |Finland
  26-09-2013

  Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

  Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 • Kompetencerne på Færøerne er tæt forbundet med havet og med fiskeri. Fleksibilitet er en nødvendighed på et lille arbejdsmarked som det færøske.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Færöerne
  09-09-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • |in English
  27-08-2013

  8 Success Factors now in five languages

  The booklet on 8 Success Factors - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society, originally in Swedish, has been popular and applied in various setting to evaluate projects, operations and programs . To meet the needs of our readers it has been translated to Danish, English, Greenlandic and Icelandic.

 • |NVL
  27-08-2013

  Lærerkompetanse

  Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

 • |Finland
  27-08-2013

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 • |Finland
  27-08-2013

  På spaning efter framtidens kompetensbehov

  Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetanseutvikling

  Hva slags kompetanser trenger vi i Norden for å kunne utvikle et bærekraftig samfunn som er godt å leve i for alle? Det er et tidløst spørsmål og må stilles på nytt og på nytt.
  Et svar er forsøkt gitt i den rapporten Framtidens Kompetenser utgitt av Nordisk Tänketank om framtidens kompetenser.

 • |Grönland
  25-06-2013

  Kursusarrangement fra Socialpædagogisk Seminarium

  30 deltagere fra rundt om kysten i Grønland der arbejder med personer der har ADHD og autisme, har gennemført et kursus om ADHD og autisme arrangeret af Socialpædagogisk Seminarium, Kompetenceudviklingscenter i Ilulissat.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Mere og bedre voksen og efteruddannelse

  - er et af elementerne i regeringens Vækstplan DK.

 • |Færöerne
  21-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |Færöerne
  20-05-2013

  Mikill áhugi á fjarnámi

  „Fjarlestrardepilin“ (Miðstöð fjarmenntunar) i Vági á syðstu ey Færeyja hóf starfsemi fyrir mánuði síðan með tilboði um tólf námsleiðir. Nú eru námsleiðirnar sem miðstöðin býður upp á orðnar 27 og þær eru frá Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Englandi.

 • |Finland
  20-05-2013

  Etäopiskelu kiinnostaa monia

  Färsaarten eteläisimmällä saarella Vágissa aloitti kuukausi sitten toimintansa etäopintokeskus. Alkuun valikoimissa oli 12 eri koulutusohjelmaa, mutta tällä hetkellä keskuksen kautta voi hakeutua jo 27 eri koulutusohjelmaan, joita järjestävät Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa sijaitsevat oppilaitokset.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

  Färsaarten opetusministeriö on ilmoittanut, että opinto- ja uraohjaus on yksi sen painopistealueista vuonna 2013. Färsaarten yliopiston uusi ohjauksen maisteriohjelma toteutetaan osa-aikaisena monimuotokoulutuksena.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".