konferenser och seminarer  • NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.
    vägledning |Norden
    26-12-2013

    Nordisk Väglednings konferens 2013

    Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.