kontaktaNVL • utbildningspolitik |Finland
  22-11-2013

  Johanni Larjanko

  Chefredaktör.

 • voksnes læring |Norden
  23-07-2013

  Huvudkoordinator

  Antra Carlsen
  Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 • vuxnas lärande |Norge
  23-07-2013

  Administrativ koordinator

  Administrativ koordinator