kursbevis • |Grönland
  26-11-2013

  Yhteiskuntavastuu kehittyy

  Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Samfélagsábyrgð undir þróun

  Í Samtökum um samfélagsábyrgð, CSR Grænland er nú hugað að þema næsta árs sem er menntun og aðlögun á vinnumarkaði. Til undirbúnings var haldin námsstefna 5. nóvember sl. fyrir stærri fyrirtæki innan samtakanna þar sem haldnir voru fyrirlestrar og verkstæði um aðlögun á vinnumarkaði.

 • |Grönland
  20-11-2013

  CSR i udvikling

  CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 • |Grönland
  26-09-2013

  Mere hjælp til trænerkurser og lederudvikling

  Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Air Greenland har efter 8 måneders pause indgået en ny aftale frem til slutningen af 2014. Air Greenland vil atter støtte sporten i Grønland, hvor sponsorpengene er på 1,5 mio. DKK. Formålet med det er blandt andet at gå aktivt ind i og støtte op om trænerkurser og lederudvikling.

 • |Island
  03-02-2011

  Nýjar tillögur: Réttur til að endurmeta einkunnir

  Fram til þessa hafa nemendur ekki átt kost á því að fá einkunnir endurmetnar ef þeir hafa verið óánægðir með mat kennara. Í nýju skólalögunum er ákvæði sem gerir kennurum skylt að breyta einkunnum ef þær eru greinlega ekki réttar og það þarf ekki að taka langan tíma. . Í skýrslunni Réttar einkunnir eru betri en háar einkunnir – Tillögur um endurmat á einkunnum (SOU 2010:96) er lagt til að nemandi sem ekki fær einkunn sem fær einkunn endurmetna af kennara getur fengið hana endurmetna af rektor.

 • |Finland
  31-01-2011

  Uusi lakiesitys: oppilaille mahdollisuus pyytää arvosanan uudelleenharkintaa

  Tähän asti oppilaat eivät ole voineet pyytää arvosanoihinsa oikaisua, jos he ovat olleet tyytymättömiä opettajan arvioon. Koululakiin on lisätty kohta, jonka mukaan opettajalla on velvollisuus muuttaa arvosana, mikäli se on selkeästi väärä. Mietinnössä, jonka otsikko on ”Oikeat arvosanat ovat parempia kuin korkeat arvosanat” esitetään, että oppilas, jonka arvosanaa opettaja ei suostu muuttamaan, voi pyytää rehtoria harkitsemaan uudelleen arvosanan oikeellisuutta.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nytt förslag: Rätt till omprövning av betyg

  Elever har tidigare inte kunnat få sina betyg omprövade om de varit missnöjda med lärarens bedömning. I skollagen har införts en skyldighet för läraren att ändra ett betyg om det är uppenbart oriktigt och det kan ske snabbt och enkelt. I betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg (SOU 2010:96) föreslås att en elev, som inte får sitt betyg ändrat av läraren, ska kunna få betyget omprövat av rektorn.