kvalitet • Kvalitetsutvalget i Fleksibel utdanning Norge på senteret VilVite i Bergen under lanseringen av kvalitetsveilederen. Fra venstre Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Gjermund Eikli, Norsk Nettskole, Mette Villand Reichelt, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, og Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI.
  fleksibel læring |Norge
  27-02-2017

  Inspirasjonsbok for noen – lærebok for andre

  Nordens første kvalitetsveileder for nettundervisning.

 • |
  07-12-2015

  Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilanne on hyvä

  Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä.

 • |
  07-12-2015

  Suomi ottaa käyttöön lukuvuosimaksut Euroopan ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille

  Suomalaiset korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

 • |Finland
  02-12-2015

  Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

  En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

 • |Finland
  02-12-2015

  Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

  De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Kvalitetssäkring av högre utbildning

  I promemorian lämnas förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

 • forskning |Sverige
  13-03-2015

  Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

  Går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet?

 • kompetensutveckling |Norge
  27-10-2014

  Norjalaisille opettajille lisää osaamista

  Lærerløftet on Norjan hallituksen strategia, jonka tavoitteena on tuoda kouluihin lisää osaamista sekä parantaa opettajien ja opetuksen laatua.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-10-2014

  Norske lærere skal lære mer

  Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

 • |Norden
  27-11-2013

  Kvalitetsnettverket - medlemmer og rapport

  Nettverkets medlemmer og lenke til rapporten - Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring

 • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring