kvalitetsmodell  • kompetensutveckling validering |Norden
    10-05-2013

    Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

    Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.