kvalitetssakring • |Sverige
  17-11-2011

  Ny utredning om statligt stödet till folkbildningen

  Regeringen har tillsatt en utredning om det statliga stödet till folkbildningen. Utvärderingen kan ses som ett led i regeringens strävan att säkerhetsställa att kvalitén i folkbildningsverksamheten är fortsatt hög.

 • |Sverige
  16-11-2011

  Skolinspektionen granskar Kriminalvårdens klientutbildning

  | Publicerat 16.11.2011 | Skolinspektionen utför under 2011 en kvalitetsgranskning av klientutbildningen i Sverige. Syftet är att höja kvaliteten på verksamheten.

 • |Island
  24-10-2011

  Gæðamál háskóla á Íslandi

  Ráðstefna um gæðamál háskóla verður haldin í Reykjavík þriðjudaginn 18. október en þar verður nýtt gæðakerfi fyrir íslenska háskóla formlega kynnt. Ráðstefnan er á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, Rannís og gæðaráðs háskólanna, sem stofnað var á síðasta ári.

 • |Island
  24-10-2011

  Virðing fyrir starfsmenntun eykst í Finnlandi

  Miðað við meðaltal íbúa í Evrópu kunna Finnar betur að meta starfsmenntun en aðrir. Samkvæmt nýjustu mælingum Evrópubarómetersins telja 71 % íbúa Evrópu að starfsmenntun njóti virðingar í heimalandi þeirra. Á Möltu eru 92 % íbúanna sama sinnis í Finnlandi 90 % en hlutfallið í Litháen er aðeins 61 %.

 • |Finland
  24-10-2011

  Islantilaisen korkeakoulutuksen laatu

  Tiistaina 18. lokakuuta 2011 järjestettiin konferenssi islantilaisten yliopistojen ja korkeakoulujen laadusta. Konferenssissa esiteltiin uusi korkeakoulutuksen laatujärjestelmä. Konferenssin järjestivät Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, Islannin tutkimuskeskus ja viime vuonna perustettu yliopistojen laatuneuvosto.

 • |Finland
  24-10-2011

  Ammattikoulutusta arvostetaan Suomessa

  Suomalaiset arvostavat ammatillista koulutusta enemmän kuin muut eurooppalaiset keskimäärin. EU:n tuoreen Eurobarometrin mukaan 71 % eurooppalaisista pitää ammatillisen koulutuksen arvostusta kotimaassaan myönteisenä. Maltalaisista näin ajattelee 92 %, suomalaisista 90 %, mutta liettualaisista vain 61 %.

 • |Norge
  19-10-2011

  Kvalitet i universiteter og høyskoler i Island

  En konferanse om kvalitet i universiteter og høyskoler ble holdt i tirsdagen 18. oktober 2011 og der ble ett nytt kvalitetssystem for islandske universiteter og høyskoler presentert. Det var utdannings- og kulturministeriet, Det islandske forskningssenter og Universitetenes Kvalitetsråd, som ble opprettet siste år, som sto for konferansen.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Yrkesutbildningens status hög i Finland

  Finländare värdesätter i genomsnitt yrkesutbildningen högre än andra européer. Enligt EU:s nyaste Eurobarometer anser 71 % av européerna att yrkesutbildningen har hög status i deras hemland. På Malta är 92 % av befolkningen av den här åsikten, i Finland 90 % men i Litauen är andelen endast 61 %.

 • vuxenutbildning yrkesutbildning |
  03-10-2011

  Adult education emptying out the peripheries

  Adult education is usually a motor in developing regional life and enhancing local networks. There are numerous cases to prove this but unfortunately there are exceptions, too. For example in Estonia adult education has made people leave their hometowns for faraway countries. What follows is an example of such a case.

 • |Finland
  27-09-2011

  Kolme virastoa muuttuu kahdeksi

  Hallitus on päättänyt korkeakoulutuksesta vastaaviin virastoihin kohdistuvasta selvityksestä. Selvitys koskee korkeakouluvirastoa (Högskoleverket), korkeakoulujen palveluvirastoa (Verket för högskoleservice) ja kansainvälistä ohjelmatoimistoa (Internationella programkontoret). Tarkoituksena on saada aikaan esitys uudenlaiseksi hallintorakenteeksi.

 • |Island
  26-09-2011

  Þrjár stofnanir verða að tveimur

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera könnun á þeim stofunum sem starfa á sviði háskólamenntunar. Könnunin nær til Háskólastofnunarinnar, Þjónustustofnunar háskólanna og Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins. Í könnuninni er ætlast til að fram komi tillaga um hvaða endurskipulagning hentar best en ekki hvort af henni verður.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Tre myndigheter blir två

  Regeringen har beslutat om en översyn av myndigheterna på högskoleområdet. Översynen berör Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. Utredningsuppdraget innebär att föreslå hur en ny myndighetsstruktur ska genomföras — inte om.

 • |Finland
  22-06-2011

  Indikatorer for voksnes læring (Aikuisten oppimisen indikaattorit)

  NVL-raportti vuodelta 2011

 • |Island
  21-06-2011

  Vísar um fullorðinsfræðslu

  Skýrsla frá NVL, 2011

 • |in English
  21-06-2011

  Portal on European Qualifications Framework

  The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

 • |in English
  21-06-2011

  Portal on European Qualifications Framework

  The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

 • |in English
  20-06-2011

  Portal on European Qualifications Framework

  The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

 • |Norge
  27-05-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  Rapport från NVL, 2011

 • |Finland
  29-03-2011

  200 uutta lehtoria kouluihin ja päiväkoteihin

  Lehtorien määrä ruotsalaisissa kouluissa on laskenut rajusti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1989 kouluissa toimi yhteensä runsaat 1700 lehtoria, mutta vuonna 2008 määrä oli laskenut vajaaseen 200:aan. Ruotsissa lehtorin virka edellyttää lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

 • |Island
  28-03-2011

  200 nýir lektorar í skóla og leikskóla

  Lektorum í sænskum skólum hefur fækkað umtalsvert á síðustu áratugum. Árið 1898 voru rúmlega 1700 lektorar starfandi en árið 2008 voru þeir aðeins tæplega 200.

 • |Sverige
  21-03-2011

  200 nya lektorer i skola och förskola

  Antalet lektorer i svensk skola har sjunkit dramatiskt de senaste årtiondena. 1989 fanns det drygt 1700 lektorer, 2008 var antalet nere i knappt 200.

 • |Island
  03-02-2011

  Skapið góða vinnustaði

  Gæði vinnustaðar felast í einföldum hversdagslegum hlutum sem varðar fólk í fyrirtækinu. Ef gæði vinnustaðarins eru bætt, eyst framleiðslan. Þróunin hefur ennfremur jákvæð áhrif á líðan starfsfólksins.

 • |Finland
  31-01-2011

  Rakenna hyvä työpaikka

  Hyvä työelämän laatu tarkoittaa yksinkertaisia arkisia asioita, jotka tulevat organisaatioissa jokaista vastaan.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Skapa en bra arbetsplats

  En god arbetsplatskvalitet innebär enkla vardagliga saker, som var och en stöter på i organisationen. Om arbetslivets kvalitet utvecklas, förbättras produktiviteten. Utvecklingen har dessutom en positiv inverkan på personalens välbefinnande.

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Norden
  01-01-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

 • |Finland
  25-11-2010

  Tutkimus muokkaa tulevaisuutta

  Hallituksen tutkimuspoliittinen neuvonantajaryhmä on valmistanut katsauksen Ruotsin tutkimusjärjestelmästä. Ryhmän tutkimusraportissa esitetään joukko ehdotuksia, jotka liittyvät mm. koulutukseen, tutkijoiden rekrytointiin, tutkijoiden urapolkuihin, tutkimuksen täsmärahoitukseen ja ruotsalaisen tutkimuksen tason nostamiseen.

 • |Island
  25-11-2010

  Rannsóknir móta framtíðina

  Sænska ríkisstjórnin fól rannsóknarnefnd að veita ráðgjöf um rannsóknir. Nefndin hefur gert úttekt á sænska vísindasamfélaginu og leggur í skýrslu sinni fram fjölmargar tillögur sem varða m.a. menntun, ráðningu fræðimanna, starfsframa vísindamanna, fjárveitingar til rannsókna og hvernig auka má gæði sænskra rannsókna.

 • |Sverige
  21-11-2010

  Forskning formar framtiden

  En Forskningsberedning med uppgift att fungera som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska har gjort en översyn av det svenska forskningssystemet och lägger i rapporten ett antal förslag som bland annat gäller utbildning, forskarrekrytering, forskares karriärvägar, riktade forskningssatsningar och hur kvaliteten på svensk forskning kan höjas.

 • |Island
  27-10-2010

  Könnun á upplýsingamiðlun NVL

  NVL snýr sér til ykkar sem eru áskrifendur að upplýsingum frá tengslanetinu. Við leitum til ykkar um aðstoð við að bæta upplýsingamiðlun okkar.

 • |Finland
  27-10-2010

  Tutkimus NVL:n tiedotusaineistosta

  NVL on laatinut tutkimuskyselyn, joka on suunnattu tiedotusaineistomme lukijoille. Tarvitsemme apuasi, jotta voisimme parantaa tiedotustamme.

 • |Norge
  27-10-2010

  NVLs informasjonsmateriell – en undersøkelse

  NVL henvender seg til deg som abonnerer på vårt informasjonsmateriell. Vi trenger din hjelp for å kunne arbeide bedre med informasjon.

 • |Island
  30-08-2010

  Námsstefna NVL seminar ” Gæði – hvernig?”

  Norræna tengslanetið um nám fullorðinna (NVL) býður til námsstefnu fyrir alla sem hafa áhuga á gæðum og gæðamálum tengdum námi fullorðinna.

 • |Finland
  29-08-2010

  NVL seminaari ”Laatua – miten?”

  Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL järjestää seminaarin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten oppimisen laadusta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

 • |Norge
  24-08-2010

  NVL seminar ”Kvalitet – hvordan?”

  Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) inviterer til seminar for alle som er opptatt av kvalitet og kvalitetsspørsmål knyttet til voksnes læring.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Norden
  25-07-2010

  Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

  I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...

 • kvalitetssikring voksnes læring |Norden
  25-07-2010

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

 • |Island
  24-05-2010

  Samstarf á að efla menntun og byggðaþróun

  Samstarf var meginumræðuefnið á ársfundi rektora starfsmenntaháskólanna.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kumppanuudet edistävät koulutusta ja aluekehitystä

  Kumppanuus pääaiheena ammatillisten korkeakoulujen rehtorikollegion vuosikokouksessa.

 • |Danmark
  18-05-2010

  Partnerskaber skal fremme uddannelse og regional udvikling

  Partnerskaber var hovedemnet på Professionshøjskolernes Rektorkollegiums årsmøde.

 • |Island
  26-04-2010

  „Boð á framtíðina“

  Færni og gæði í ríkinu árið 2020 – áskoranir og sýn

 • |Finland
  26-04-2010

  ”Tervetuloa tulevaisuuteen”

  ”Osaaminen ja laatu vuonna 2020 – haasteita ja visioita”

 • |Danmark
  23-04-2010

  ”Invitation til fremtiden”

  Kompetence og kvalitet i staten anno 2020 – udfordringer og visioner

 • |Island
  29-03-2010

  Ný skólalög – um þekkingu, valfrelsi og öryggi

  Nýtt frumvarp til nýrra skólalaga – um þekkingu, valfrelsi og öryggi (prop. 2009/10:165) hefur verið lagt fram á sænska þjóðþinginu. Skólalögin taka yfir meginhluta skólakerfisins, frá leikskóla til fullorðinsfræðslu. Ríkisstjórnin hefur gert fjölmargar tillögur um breytingar til þess að auka vægi þekkingar, vals og öryggis.

 • |Island
  29-03-2010

  Heildaryfirlit yfir danska menntakerfið

  Sameiginleg rammaviðmið fyrir ævinám veitir heildaryfirlit yfir danska menntakerfið. Meðal nýunga er að rammaviðmiðin

 • |Finland
  29-03-2010

  Uusi koululaki – osaamisen, valinnaisuuden ja turvallisuuden puolesta

  Hallitus on jättänyt valtiopäiville esityksensä uudeksi koululaiksi. Laki kattaa suuren osan koulutussektoria, päiväkodista aikuiskoulutukseen. Hallituksen esitys sisältää paljon muutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä osaamista, valinnaisuutta ja turvallisuutta.

 • |Finland
  29-03-2010

  Yleiskatsaus Tanskan koulutusjärjestelmään

  Yhteinen tanskalainen elinikäisen oppimisen viitekehys antaa yleiskatsauksen Tanskan koko koulutusjärjestelmään.

 • |Danmark
  26-03-2010

  Samlet overblik over det danske uddannelsessystem

  En fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over hele det danske uddannelsessystem. Som noget nyt viser kvalifikationsrammen, hvordan de danske uddannelser ligger i forhold til hinanden.

 • |Sverige
  25-03-2010

  Ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet

  Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) har lämnats till riksdagen. Skollagen gäller stora delar av utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Regeringen föreslår en lång rad ändringar, för att öka fokus på kunskap, valfrihet och trygghet.

 • |Island
  01-03-2010

  Skýrsla um gæði alþýðufræðslunnar í Svíþjóð

  Í skýrslunni er gerð grein fyrir ferlinu við lýsingu á gæðum alþýðufræðslunnar í Svíþjóð sem fram fór á árunum 2007 -

 • |Finland
  01-03-2010

  Kansallinen vapaan sivistystyön laatuselvitys

  Raportissa kuvaillaan kansallisen vapaan sivistystyön laatuselvityksen laadintaa vuosina 2007–2009. Siinä kerrotaan

 • |Sverige
  24-02-2010

  Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen

  Rapporten beskriver processen med den nationella kvalitetsredovisningen 2007 – 2009. En beskrivning ges även av de

 • |in English
  23-11-2009

  Quality in e-learning - what is the message from European researchers?

  The DISTANCE network invites you to participate in an on-line seminar on quality. On December 7th  2009, Time: 12:00 CET

 • |in English
  23-11-2009

  Quality in e-learning - what is the message from European researchers?

  The DISTANCE network invites you to participate in an on-line seminar on quality. On December 7th  2009, Time: 12:00 CET

 • |Island
  23-11-2009

  Gæði fjarkennslu – hver eru skilaboðin frá evrópskum fræðimönnum?

  Distanshópurinn býður til þátttöku í vefnámskeiði um gæði þann 7. desember kl. 11:00 að íslenskum tíma. (12:00, dönskum,

 • |Finland
  21-10-2009

  Konferenssi Huippuvuorilla 2010

  Norgesuniversitetet-yliopisto järjestää 26.–29. huhtikuuta 2010 konferenssin otsikolla Laatu korkeakoulutuksessa.

 • |Island
  21-10-2009

  Svalbarðaráðstefnan 2010

  Noregsháskólinn gengst fyrir ráðstefnu um Gæði í æðri menntun 26.-29.april 2010.

 • |Norge
  15-10-2009

  Svalbardkonferansen 2010

  Norgesuniversitetet arrangerer konferanse om Kvalitet i høgre utdanning 26.-29-april 2010.

 • kompetensutveckling |in English
  29-09-2009

  Quality in Adult and Distance Education

  The NVL’s Distance Group invites you to participate in a one hour discussion on quality in Adult and Distance Education.

 • |in English
  29-09-2009

  Quality in Adult and Distance Education

  The NVL’s Distance Group invites you to participate in a one hour discussion on quality in Adult and Distance Education.

 • |Island
  29-09-2009

  Gæði í fullorðinsfræðslu og fjarnámi

  Distans, NVL hópurinn um fjarkennslu býður upp á klukkustundarlangar samræður um gæði í fullorðinsfræðslu og fjarnámi. 

 • |Island
  29-09-2009

  Umræður um gæði á 10 ára afmæli EVA dönsku matsstofnunarinnar

  Mat á gæðum og gæðatrygging, hvernig gæði eru mæld og bætt er mikilvæg atriði sem nauðsynlegt er að beina athyglinni sífellt að.

 • |Finland
  25-09-2009

  Laadunarviointi-instituutti EVA:n 10-vuotisjuhlakonferenssi

  Laadun arviointi ja varmistus, mittaus ja edistäminen ovat ajankohtaisia aiheita, joita on pohdittava jatkuvasti.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Kvalitet til debat på Dansk evalueringsinstitut EVA’s 10 års jubilæumsmøde

  Vurdering og sikring af kvalitet, hvordan vi måler og fremmer den, er et aktuelt emne, det er nødvendigt at have et kontinuerligt fokus på.

 • |Finland
  31-08-2009

  Vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma arvioitiin

  Tuoreessa tutkimusraportissa arvioidaan hallituksen Kompetensstegen-ohjelmaa, jonka tarkoituksena oli tukea vanhustenhuollon henkilöstön osaamista.

 • |Island
  28-08-2009

  Kemur menntun fólks sem starfar við umönnun fullorðinna – eldri borgurum til góða?

  IMS hefur lagt mat á Færniþróunarverkefnið og dregið niðurstöðurnar saman í nýja skýrslu „Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen“.

 • |Sverige
  25-08-2009

  Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre?

  IMS har utvärderat Kompetensstegen och sammanfattar sina resultat i en ny rapport – Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen.

 • |Finland
  23-06-2009

  Pohjoismainen konferenssi aikuiskoulutuksen laadusta

  Hotelli Loftleidir, Islanti 10.–12. syyskuuta 2009

 • |Sverige
  23-06-2009

  Nordisk Konferens om Kvalitet i Vuxenutbildning

  Island 10-12. september 2009, hotell Loftleidir

 • |Island
  23-06-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í fullorðinsfræðslu

  Íslandi 10-12. september 2009 á hótel Loftleiðum

 • |Finland
  27-04-2009

  Laatu aikuisopiskelussa - pohjoismainen konferenssi

  10.-12 syyskuuta 2009 pidetään Reykjavikissa pohjoismainen konferenssi teemana laatu aikuisopiskelussa. Lauantaina

 • |Sverige
  27-04-2009

  Nordisk konferens om kvalitet i vuxenutbildning i Reykjavik

  Den 10-12 september 2009 äger en nordisk konferens rum på temat kvalitet i vuxenutbildningen.
  Under lördagen

 • |Island
  27-04-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í Reykjavík

  Dagana 10. til 12. september verður haldin ráðgstefna um gæði í fullorðinsfræðslu.
  Á

 • |Finland
  31-03-2009

  Laatu aikuiskoulutuksessa

  10.-12.9.2009, Reykjavik. Kohderyhmänä oppilaitosten johto, yleisen aikuiskoulutuksen pedagogit, maahanmuuttajien

 • |Island
  31-03-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í fullorðinsfræðslu

  Reykjavík 10. – 12. September 2009

 • |Sverige
  31-03-2009

  Nordisk konferens om kvalitet i vuxenutbildning

  Reykjavik 10-12. september 2009

 • |Island
  27-11-2008

  Ný fjárlög – 143,3 milljónir danskra króna til nýrra frumkvæða

  Í nýju fjárlögunum fyrir árið 2009 verður veitt fjármagni til hraðnáms í dönsku, aðstoðar við heimanám, aðstoðarkennara, til verkmenntaskóla og starfsmenntaháskóla. Alls verður 143,3 milljónum danskra króna, jafnvirði tæplega 3, 5 milljarða íslenskra, veitt til nýrra aðgerða sem styðja við markmið Velferðarsamkomulagsins sem er m.a. um að 95% árgangs ljúki námi á framhaldsskólastigi og 50% af hverjum árgangi ljúki námi á háskólastigi.

 • |Island
  27-11-2008

  Gæðaverðlaun fyrir starfsmenntun 2007 til Norður-Karelen og Helsinki

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä og Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti gæðaverðlaun fyrir starfsmenntun 2008. Starfsmenntastofnunin við Centralparkens hlaut heiðurstilnefningu fyrir prófmenntun. Gæðaverðlaunin voru veitt í áttunda skipti og þau voru afhent af Sari Sarkomaa, menntamálaráðherra í Nyslott þann 11. Nóvember s.l

 • |Island
  27-11-2008

  Útnefnt í sænska nemanefnd

  Jan Björklund útnefndi þann 4 nóvember 2008 formann og fulltrúa í sænska nefnd sem starfar að málefnum iðnnema.

 • |Finland
  26-11-2008

  Budjetissa 143,3 miljoonaa kruunua uusiin koulutushankkeisiin

  Vuoden 2009 valtionbudjetissa on varattu rahaa mm. tehostettuun äidinkielenopetukseen, läksynlukutukeen, kouluavustajiin ja toisen asteen sekä korkea-asteen ammattikoulutukseen. Uusilla panostuksilla pyritään saavuttamaan suurimpien puolueiden vuonna 2006 asettama tavoite, että 95 % ikäluokasta suorittaisi toisen asteen nuorisokoulutuksen 50 % toisen asteen jälkeisen jälkeisen tutkinnon.

 • |Finland
  26-11-2008

  Kansallinen oppisopimustoimikunta valittu

  Jan Björklund nimitti 4. marraskuuta Ruotsin kansallisen oppisopimuskoulutustoimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Nationell lärlingskommitté utsedd

  Jan Björklund har den 4 november förordnat ordförande och ledamöter i en Nationell lärlingskommitté.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Ny finanslov – 143,3 millioner kroner til nye initiativer

  I den nye finanslov 2009 bevilges midler til turbodansk, lektiehjælp, undervisnings-assistenter og erhvervsuddannelser og professionshøjskoler. I alt 143,3 millioner kroner til nye initiativer, som kan understøtte Velfærdsaftalens overordnede formål om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 50 procent af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

 • |Finland
  23-11-2008

  Vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Pohjois-Karjalaan ja Helsinkiin

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – Atk-Instituutille. Erityisteemana vuoden 2008 laatupalkintokilpailussa oli työpaikalla tapahtuva oppiminen. Kahdeksannen kerran jaetun laatupalkinnon luovutti opetusministeri Sari Sarkomaa Savonlinnassa 11.11.2008.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Kvalitetspriset för yrkesutbildning 2007 till Norra Karelen och Helsingfors

  Undervisningsministeriet har beviljat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä samt Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti kvalitetspriset för yrkesutbildning 2008. Examensutbildningen vid Centralparkens yrkesinstitut fick hedersomnämnande. Kvalitetspriset beviljades nu för åttonde gången och det överräcktes av undervisningsminister Sari Sarkomaa i Nyslott 11.11.2008.

 • |Island
  30-09-2008

  Samkeppni við Wikipediu

  Í janúar 2009 mun nýtt Stórt norskt fjölfræðisafn koma út á www.snl.no. Aðgangur að fjölfræðisafninu verður ókeypis og gagnvirkur.

 • |Finland
  30-09-2008

  Wikipedia saa kilpailijan

  Norjalaisen tietosanakirjan Store norske leksikonin ilmainen ja interaktiivinen verkkoversio avautuu tammikuussa 2009 osoitteessa www.snl.no.

 • |Norge
  24-09-2008

  Wikipedia får konkurranse

  I januar 2009 vil et nyskapt Store norske leksikon se dagens lys på www.snl.no. Leksikonet blir gratis og interaktivt.

 • |Norge
  24-09-2008

  Wikipedia får konkurranse

  I januar 2009 vil et nyskapt Store norske leksikon se dagens lys på www.snl.no. Leksikonet blir gratis og interaktivt.

 • |Finland
  01-09-2008

  Uusi laki tuo aikuisopiskelijoille oikeuden aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Islannissa hyväksytyssä uudessa laissa säädetään, että opetusministeriö määrittelee, kuinka erilaiset koulutukset ja

 • |Danmark
  27-08-2008

  Real kompetence vurdering for voksne i de nye lov for videreuddannelse

  I den nye lov for videreuddannelse, som for nylig blev vedtaget, er der fastsæt at undervisningsministeren udgiver regler

 • |Island
  27-08-2008

  Raunfærnimat fullorðinna í nýjum lögum um framhaldsskóla

  Í nýsamþykktum lögum um framhaldsskóla, er kveðið á um að menntamálaráðherra gefi út reglur um flokkun og þrepaskiptingu

 • hållbar utveckling kvalitetssäkring |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • |
  17-06-2008

  Nordic – European workshop 2008

  Nordic – European workshop 2008

 • |
  09-06-2008

  Workshops

  Workshops

 • |Island
  27-05-2008

  Gæðaverðlaun til starfsþjálfa Rinnehemmet og heiðurstilnefning til Securitas Ab

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt gæðaverðlaunin árið 2008. Starfsþjálfar Rinnehemmet stofnunarinnar, sem þjónustar þroskahamlaða, hlaut

 • |Finland
  22-05-2008

  Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Rinnekoti-Säätiölle ja kunniamaininta Securitas Oy:lle

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon kehitysvammaisten palveluita tuottavalle