kvalitetssakring • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för

 • |Island
  30-04-2008

  Sarkomaa: Sveitarfélögin vinni saman að auknum gæðum menntunar

  Sari Sarkomaa, menntamálaráðherra Finnlands hvetur sveitarstjórnir í Finnlandi til samstarfs um að bæta gæði menntunar og tryggja þjónustuna.

 • |in English
  29-04-2008

  Quality in Adult Learning

  Exchange of Nordic-European experiences

 • |in English
  29-04-2008

  Quality in Adult Learning

  Exchange of Nordic-European experiences

 • |in English
  25-04-2008

  Quality in Adult Learning

  Exchange of Nordic-European experiences

 • |Finland
  23-04-2008

  Sarkomaa: Kuntarajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan koulutuksen laadun parantamiseksi

  Opetusministeri Sari Sarkomaa kannustaa kuntia kuntarajat ylittävään yhteistyöhön koulutuksen laadun parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi.

 • |Sverige
  23-04-2008

  Sarkomaa: Samarbete över kommungränserna behövs för att förbättra utbildningens kvalitet

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa uppmuntrar kommunerna att samarbeta över kommungränserna för att förbättra utbildningens kvalitet och för att trygga servicen.

 • |in English
  15-04-2008

  Dear Reader,

  the theme of this month’s DialogWeb is quality. Increasing demands are being placed on learning and education. We want better pedagogical quality, broader accessibility and a higher degree of usability. The participants in today’s learning arenas are extremely flexible and increasingly prefer new electronic learning resources to old-fashioned printed textbooks.

 • |Finland
  15-04-2008

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWebin teemana on laatu. Oppimiseen ja koulutukseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Oppimiselta halutaan korkeampaa pedagogista laatua ja parempaa saavutettavuutta sekä käytettävyyttä. Koulutusalan toimijat ovat aiempaa joustavampia ja käyttävät yhä enemmän uusia sähköisiä oppimisvälineitä vanhanaikaisen painetun kirjan sijaan.

 • högre utbildning kompetensutveckling |Danmark
  14-04-2008

  Et reality-tjek giver ny viden om udbytte

  Den nye viden, vi erhverver os gennem kurser og videreuddannelse, skal gerne sætte sig varige spor i vores daglige praksis. Ofte er det med den ambition, mange tager hul på et uddannelsesforløb. Men en lang række faktorer spiller ind på, om det lykkes. En såkaldt efterhængende evaluering kan kaste lys over, i hvilken grad det lærte rent faktisk inddrages i den daglige praksis

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  14-04-2008

  Professional Standard of the Adult Educator in Estonia

  Talvi Märja professor emeritus of Tallinn University says that the strength of adult education in Estonia lies in the possibility for adult educators to complete a qualification course and acquire professional certificates. The question of quality in adult education became actual in Estonia in the second half of the nineties through the work of the Association of Estonian Adult Educators Andras (AEAE), professor Märja says.

 • IKT kompetens vuxenutbildning |Norge
  14-04-2008

  Kjære leser

  Temaet for denne utgaven av Dialog er kvalitet. Til hele læringsfeltet stilles det stigende krav. Vi skal ha bedre pedagogisk kvalitet, tjenligere tilgjengelighet og høyere grad av anvendbarhet. Spillerne på dagens arena er klart fleksible, de anvender i stigende grad nye elektroniske læremidler fremfor den gammeldags trykte lærebok.

 • livslångt lärande vägledning |Norge
  14-04-2008

  Partnerskap for karriereveiledning

  I de tre norske fylkene Akershus, Finnmark og Telemark, har man de siste årene foretatt en utprøving av regionale partnerskapsmodeller for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Dette er gjort i regi av Utdanningsdirektoratet. Tiltaket innebærer et samarbeid om utdannings- og yrkesveiledning mellom ulike partnere som kommune, fylkeskommune, arbeids- og velferdsetaten (NAV), universiteter/høyskoler og partene i arbeidslivet lokalt.

 • distansutbildning IKT kompetens |Finland
  14-04-2008

  Innehåll och utseende går hand i hand

  Det är viktigt att strategier för nätbaserat lärande utvecklas och att nätbaserade läromedel granskas, men till en del har man överproblematiserat kravet på kvalitet. Det anser Ronny Holmström som är verksamhetsledare för lärcentret Navigare på Åland. Han sitter med i landskapsregeringens kommitté för utveckling och samordning av nätbaserad undervisning på Åland, den s.k. NätBas-kommittén, som publicerade sin slutrapport i början av februari i år.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Danmark
  09-04-2008

  Brug af kvalitetsindikatorer

  For at øge kvaliteten i voksenlæring arbejder mange uddannelsescentre rundt omkring Island målbevidst på området, selvom der ikke befindes nogen systematiske krav om og kontrol med kvalitet indenfor voksenuddannelse i Island. Centrene arbejder bl.a. efter retningslinjer fra Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbejdslivets oplæringscenter).

 • flexibelt lärande kvalitetssäkring |Norge
  09-04-2008

  Torhild Slåtto

  Utdanning og opplæring er mer enn noe annet en nøkkel til sunn samfunnsutvikling. Det er faktisk også en nøkkel til profesjonalitet og kvalitet.

 • folkbildning kvalitetssäkring |Sverige
  09-04-2008

  Ökad delaktighet mått på kvalitet

  Kvalitet i folkbildningen handlar om att möta medborgarsamhällets krav. Ingen lätt match konstaterar Jyrki Ijäs som är generalsekreterare för Finlands Folkhögskolförening.

 • folkbildning kvalitetssäkring |Sverige
  09-04-2008

  Stort intresse för ambitiös kvalitetsutveckling inom folkbildningen

  I dagarna presenterar Folkbildningsrådet i Sverige sin rapport Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen 2007. Det sker i kölvattnet av den svenska regeringens folkbildningsproposition 2006 som ledde till en rad olika kvalitetsprojekt både inom studieförbund och på folkhögskolor. De täcker många olika angreppssätt på kvalitetsarbete.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  07-04-2008

  Kvalitetsprojekt tar kompetenta sjökaptener i hamn

  På Åland har det av ESF och Landskapsregeringen finansierade projektet ”Sjökaptener i hamn” just kört i gång. Syftet är att utforma och utpröva ett system som ökar förutsättningarna för vuxna studerande inom professionsutbildningar att fullfölja sina högskolestudier och ta ut sin examen. Det gynnar både anställningsbarheten och utbildningskvaliteten.

 • |Finland
  31-03-2008

  Englanninkielinen julkaisu ammattikoulutuksen laatutyöstä Tanskassa

  “The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” on englanninkielinen esite, jossa esitellään Tanskassa ammattikoulutuksessa tehtävää laatutyötä.

 • |Finland
  31-03-2008

  NVL-konferenssi aikuisten oppimisen laadusta

  Mitä on laatu aikuisten oppimisessa? Aikuisten oppimisen, sen organisointitavan ja tulosten tärkeys on korostunut entisestään elinikäisen

 • |Island
  31-03-2008

  Gæði í danskri starfsmenntun – á ensku

  “The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” er kynningarhefti á ensku sem segir frá vinnu með gæði í danskri starfsmenntun.

 • |Island
  30-03-2008

  NVL-ráðstefna um gæði í fullorðinsfræðslu

  Hvað einkennir gæði í fullorðinsfræðslu?

 • |Danmark
  26-03-2008

  Kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser – på engelsk

  “The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” er et præsentationshæfte, der på engelsk fortæller om arbejdet med kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

 • |Norge
  26-03-2008

  Konferanse om kvalitet i voksnes læring

  Hva kjennetegner kvalitet i voksnes læring?

 • |
  11-02-2008

  Nordisk konferens 2008

  Nordisk konferens 2008

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • |Norge
  14-12-2007

  Boldic Award til Vitus Bering Danmark

  Energibevisste lastebilsjåfører får pris for læringsinnsats

 • |Norge
  14-12-2007

  Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?

  Er du opptatt av spørsmålet, bør du sette av 14. og 15. mai. NVL inviterer til konferanse om temaet kvalitet i voksnes læring i Nynäshamn utenfor Stockholm.

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • |Sverige
  14-12-2007

  Kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa har delat ut kvalitetsprisen för medborgarinstitut. Tre medborgarinstitut fick priset år 2007; Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto och Helsingfors lärocentral för de vuxna (Helsingin aikuisopisto). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro. Specialtemat för år 2007 kvalitetspris var medborgarinstitutens språkutbildning.

 • |in English
  15-11-2007

  Dear Reader!

  It is easy to see that quality in adult education is a high priority in the Nordic countries. To us it is self-evident that adult education must maintain a high standard. Quality assurance comes in a variety of guises, ranging from assessment based mainly on course questionnaires to more elaborate systems seeking to evaluate the effects of education on, for instance, actual competence (reell kompetens).

 • |Finland
  15-11-2007

  Hyvä lukija!

  On helppoa todeta, että aikuiskasvatusalan laatutyötä pidetään tärkeänä meillä Pohjoismaissa. Pidämme itsestään selvänä, että aikuiskoulutuksen tulee olla korkealaatuista. Laatujärjestelmiä on monenlaisia: Jotkin perustuvat lähinnä kurssipalautteisiin, kun taas monimutkaisemmat järjestelmät pyrkivät arvioimaan myös koulutuksen vaikutuksia esimerkiksi osaamiseen.

 • kvalitetssäkring utbildningspolitik |
  14-11-2007

  Quality in Estonian non-formal education

  Free education is not an ordinary product that can be measured in clear-cut terms. There are no objective criteria that can prove one education centre giving better quality of education than another one. The problem is that a lot depends on the aims and intentions of the learner. Different kinds of education reach different aims. For example: it might be better to use a hammer to get nails into a wall instead of a computer, while other things can be achieved with a computer.

 • demokrati kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetsindsats puster nyt liv i demokratiet

  Øget dialog og refleksion er uomgængeligt, når man starter en kvalitetsudviklingsproces. Og når såvel alle medarbejdere som kursister, virksomhedskunder og bestyrelse engageres i arbejdet, starter man samtidig en inspirerende demokratiseringsproces, lyder erfaringen fra voksenuddannelsescentret VUC Fyn & Fyns HF-kursus

 • flexibelt lärande kvalitetssäkring |Sverige
  13-11-2007

  Hjälplinor för vuxenstuderande – för kvalitet i självstudier

  På Åland har det under fyra år pågått ett EU-finansierat projekt, Flex-learn - system för flexibel vuxenutbildning. Projektets målsättning har varit att utveckla ett system för flexibla vuxenstudier på Åland. I realiteten fanns inget befintligt system att utveckla utan ett nytt system har utarbetats. Projektet systembygge går under namnet Öppna gymnasieskolan.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.

 • kvalitetssäkring yrkesutbildning |Sverige
  13-11-2007

  Sol, kraftvärme och kvalitet

  Det går inte att tillämpa någon vanlig ISO-certifiering för våra kurser, säger verksamhetsansvarige Tommy Birgersson vid KY-utbildningen i Härnösand. Vi bygger ett kvalitetssäkringssystem samtidigt som vi utformar utbildningen.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Norge
  13-11-2007

  Kvalitet i livslang læring og individuelle utdanningsløp

  Som institusjoner for livslang læring (LLL) har universitetene fått endrede roller og oppgaver. Dette må få konsekvenser også for institusjonenes arbeid med kvalitet. Vi må ta hensyn til et langt bredere og mer mangfoldig spekter av studentbehov, og utvikle og endre våre tjenester og vår praksis med det for øye. Vi må ta tak i nye oppgaver og videreutvikle andre, så som veiledningstjeneste, akkreditering av tidligere læring, og ulike varianter av fleksible og individuelle utdanningsprogram.

 • kvalitetssäkring yrkesutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Skräddarsydd utbildning ger kvalitet

  I entreprenad- och fastighetsserviceföretaget Are Oy får nästan var tionde anställd yrkesutbildning via ett läroavtal. Detta är en medveten utbildningsstrategi från ledningens sida eftersom det både underlättar nyrekrytering och garanterar att personalen, som till största delen är montörer, får en yrkeskunskap som är up-to-date. I läroavtalsutbildningen finns det dessutom en inbyggd kvalitetskontroll.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Kära läsare

  Det är lätt att konstatera att kvalitetsarbete i relation till vuxenutbildning är en prioriterad fråga i våra nordiska länder. Att utbildning för vuxna ska hålla god kvalitet ses som en självklarhet. Systemen kan vara av olika slag, allt från att i huvudsak förlita sig på kursvärderingar till mera avancerade system som även försöker bedöma effekterna t.ex. i relation till ökad reell kompetens.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Kvalitet i vuxenutbildning – stora ord men med vilket innehåll?

  Många kvalitetssystem är idag inriktade på att ställa upp lätt mätbara mål och att i relation till detta ange en viss procentsiffra som gräns för vad som ska räknas som hög eller låg kvalitet. I sådana fall, hävdar jag, att vi bygger system som är tämligen innehållslösa.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Sverige
  11-10-2007

  Destination Åland – kvalitet till varje pris

  -Vår största utmaning är att utveckla Åland som destination och bli ett attraktivt resmål i den internationella konkurrensen. För samma pengar och tid som man åker färja till Åland flyger man med lågprisflyg till storstäderna i Europa. I framtiden ska turisterna komma även om priserna fördubblas, säger Annica Jansson VD vid Ålands turistförbund.

 • |in English
  03-10-2007

  In English

  In English

 • |Island
  28-09-2007

  Ný lög um fullorðinsfræðslu?

  Nefndinni sem falið var að meta hlutverk fræðslusamtaka í að miðlað þekkingu skilaði einróma áliti í september.

 • |Island
  28-09-2007

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um ráðgjöf í fullorðinsfræðslu

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um ráðgjöf í fullorðinsfræðslu í Stokkhólmi þann 21. nóvember.
  Á Norðurlöndunum öllum fara nú fram bæði

 • |Finland
  28-09-2007

  Lähes kaikki työkykyiset islantilaiset kuuluvat työvoimaan

  OECD:n tilastojen mukaan 91,1 % 15–64-vuotiaista islantilaisista oli viime vuonna työssä tai haki työtä. Tämä tarkoittaa, että Islannissa suurempi osuus väestöstä kuin missään muualla kuuluu työvoimaan, eli työllisiin tai aktiivisiin työnhakijoihin.

 • |Finland
  28-09-2007

  Islantiin uusi NVL-koordinaattori

  Opettaja ja matkailupäällikkö Anna Vilborg Einarsdóttir aloittaa Islannin NVL-koordinaattorina 1. lokakuuta.

 • |Finland
  28-09-2007

  Uraohjauksen työtavat: pohjoismainen näkökulma

  CFL ja NVL kutsuvat Teidät aikuisten ura- ja opinto-ohjaajien konferenssiin, joka pidetään Tukholmassa 21. marraskuuta.
  Pohjoismaissa

 • |Finland
  28-09-2007

  Uusi laki aikuisten oppimisesta?

  Sivistysliittojen (studieforbund) roolia tiedon välittäjinä arvioinut työryhmä esitti syyskuussa yksimielisen kantansa.

 • |Finland
  28-09-2007

  Nordplus Kehys 2008-2011 -ohjelman aloituskonferenssiin

  Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston laajin koulutus- ja tutkimusalan ohjelma. Nordplus-ohjelmaan osallistuu Pohjoismaissa joka

 • |Island
  28-09-2007

  Nordplus

  Nordplus styrkjaáætlunin er viðamesta áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði menntunar og rannsókna. Á hverju ári njóta rúmlega

 • |Island
  28-09-2007

  Menntun færniráðgjafa

  Hæfni til að vinna við raunfærni í félagsstörfum

 • |Island
  28-09-2007

  Verkfæri til að meta raunfærni

  Samband alþýðufræðsluaðila hefur um margra ára skeið unnið með raunfærni og m.a. átt drjúgan þátt í samvinnu um þróun á rafrænum lausnum

 • |Island
  28-09-2007

  „Allt sem þú getur telur“ – bæklingur um mat á raufærni

  Í tilefni af Sorø-fundinum gáfu Samband alþýðufræðsluaðila í Danmörku (DFS) og danska Íþróttasambandið (DGI) í sameiningu út bækling sem

 • |Island
  28-09-2007

  Fundur á Sorø um raunfærnimat og alþýðufræðslu

  Danski menntamálaráðherrann, Bertel Haarder tók þá í hinum hefðbundna, árlega Sorø-fundi sem þetta ár fjallaði um

 • |Island
  28-09-2007

  Gagngerar breytingar gerðar og miklar fjárveitingar til fullorðinsfræðslunnar í Danmörku

  Á næstunni munu niðurstöður samningaviðræðnanna um breytingar og úrbætur á fullorðinsfræðslunni í Danmörku vera lagðar fram. Markmið vinnunnar er að styrkja sviðið til þess að auðvelda fræðslustofnununum að mæta þörfum borgaranna.

 • |Island
  28-09-2007

  Helene Valgreen hlýtur Ráðgjafaverðlaunin árið 2007 – ómissandi eldhugi

  Helene Valgreen hlýtur Ráðgjafaverðlaunin í ár, hún hefur síðan 2003 stýrt ráðgjafaverkefni í samtökum lýðháskóla.

 • |Island
  28-09-2007

  Ráðstefnur um fullorðinsfræðslu í haust

  Flexfundir 2007, 10. -11.  október – Fullorðinsfræðsla sem liður í  byggðaþróun
  Ráðstefna CFL hefur að þessu

 • |Island
  28-09-2007

  Raunfærnimat

  Raunfærnimatsráðinu hefur verið falið það hlutverk að innleiða og stjórna tilraunaverkefni þar sem meta á raunfærni að minsta kosti 500 til 1000 manns sem hafa aflað sér starfsréttinda utan Svíþjóðar.

 • |Island
  28-09-2007

  Frumvarp til fjárlaga 2008

  Í frumvarpinu er lagt til að lögð verði sérstök áhersla á að lesa, skrifa og reikna og er áætlað að verja til þess samtals 900 milljónum SEK, eða rúmlega 8,5 milljörðum íslenskra króna á kjörtímabilinu.

 • |Finland
  28-09-2007

  Opitun tunnustamisen oppaita ja ohjaajia koulutetaan

  DGI (Danmarks Gymnastik- och Idrætsforeninger) ja DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) tehostavat työtään kolmannen sektorin opitun

 • |Finland
  28-09-2007

  Työkalu opitun tunnustamiseen

  Dansk Folkeoplysnings Samråd on työskennellyt useiden vuosien ajan määrätietoisesti opitun tunnustamisen saralla. Liitto on muun muassa

 • |Finland
  28-09-2007

  Kaikki osaaminen lasketaan – esite opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla

  Sorø-tapaamisen yhteydessä Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS, Tanskan vapaan sivistystyön keskusliitto) julkaisi yhdessä Danske Gymnastik- &

 • |Sverige
  28-09-2007

  Sorø-tapaamisen aiheena opitun tunnustaminen ja vapaa sivistystyö

  Opetusministeri Bertel Haarder isännöi elokuussa perinteistä Sorøn kaupungissa pidettävää tapaamista, jossa tänä vuonna

 • |Finland
  28-09-2007

  Suuria muutoksia ja reilu panostus aikuis- ja lisäkoulutukseen

  Hallituksen vuonna 2004 perustaman aikuis- ja lisäkoulutustyöryhmän työn tuloksia esitellään pian. Työryhmän tavoitteena on kehittää aikuis-

 • |Finland
  28-09-2007

  Vuoden 2007 ohjauspalkinnon sai Helene Valgreen – korvaamaton tulisielu!

  Vuoden opinto- ja uraohjauspalkinnon saaja on johtanut Folkehøjskolernes Foreningin (Tanskan kansanopistoyhdistys) ohjaushanketta vuodesta

 • |Finland
  26-09-2007

  Kuulovammaiset työntekijät tarvitsevat tukea

  Joka kymmenennellä työntekijällä on kuulon alenema.

 • |Finland
  26-09-2007

  Aikuiskasvatusaiheisia konferensseja syksyllä 2007

  Flexmöten 2007, 10 – 11. lokakuuta – aikuiskasvatus alueellisen kehityksen strategiana
  Aikuiskoulutus yhteistyössä –

 • |Finland
  26-09-2007

  Opitun tunnustamisen valtuuskunnalle pilottihanke

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on saanut tehtäväksi toteuttaa pilottihankkeen jonka tavoitteena on ainakin 500–1000 henkilön ulkomailla hankitun ammattitaidon tunnustaminen.

 • |Finland
  26-09-2007

  Hallituksen budjettiesitys: mittava panostus perustaitoihin

  Budjettiesityksessä ehdotetaan hallituskaudelle mittavaa 900 miljoonan kruunun panostusta perustaito-opetukseen.

 • |Finland
  26-09-2007

  NTT:n raportti valmistumassa

  NVL:n tulevaisuuden osaamisen aivoriihi saa pian työnsä päätökseen ja julkaisee syksyllä raporttinsa.

 • |Island
  25-09-2007

  OECD: Efnahags og framfarastofnuninni kemur fram að menntunarstig ungra Finna er það hæsta í heimi

  Í nýlegri skýrslu um menntamál frá OECD, Efnahags og framfarastofnuninni kemur fram að menntunarstig ungra Finna er það hæsta í heimi – en þörf er á frekari framlögum til fræðslu fyrir þá sem eru á vinnumarkaði.

 • |Island
  25-09-2007

  Samið um skipulag nýs atvinnu- og iðnaðarráðuneytis

  Nýju ráðuneyti atvinnu- og iðnaðaramála sem áætlað er hefji starfsemi í upphafi árs 2008 er ætlað viðamikið hlutverk á sviði nýsköpunar-,

 • |Island
  25-09-2007

  Þankabanki NVL lýkur störfum sínum með útgáfu skýrslu.

  Þankabanki NVL um færni til framtíðar lýkur störfum sínum með útgáfu skýrslu. Þau munu kynna skýrslu sína á námstefnum sem haldnar verða á Norðurlöndunum öllum.

 • |Island
  25-09-2007

  Tíundi hver launþegi hefur skerta heyrn

  Í rannsókn sem gerð var við Tækni og náttúrufræðiháskólann í Noregi (NTNU, ViLL), leiðir í ljós að heyrnaskertir njóta mismikils stuðnings frá samstarfsmönnum og stjórnendum.

 • |Island
  25-09-2007

  Nánast allir vinnufærir Íslendingar á vinnumarkaði

  Samkvæmt tölum Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD frá síðasta ári var 91,1% Íslendinga á aldrinum 15-64 ára í vinnu eða að leita að

 • |Island
  25-09-2007

  Nýr fulltrúi Íslands í NVL

  Anna Vilborg Einarsdóttir kennari og ferðamálafræðingur hefur störf sem íslenskur fulltrúi í NVL þann 1. okt. nk.

 • |Finland
  25-09-2007

  Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu

  Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema  Suomen innovaatio-, yritys- ja

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |Finland
  19-09-2007

  OECD: Education at a Glance

  OECD:n vertailuraportti: Nuorten suomalaisten koulutustaso lähestyy maailman kärkeä

 • |
  04-09-2007

  Sverige

  Sverige

 • |
  04-09-2007

  Europa

  Europa

 • |
  04-09-2007

  Island

  Island

 • |
  04-09-2007

  Norge

  Norge

 • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring

 • |
  30-08-2007

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

  Nordiskt expertnätverk för validering (Valideringsnätverk)

 • |
  29-06-2007

  Finland

  Finland

 • |
  29-06-2007

  Danmark

  Danmark