kvalitetssakring • |Island
  20-06-2007

  Gæðaverðlaun fyrir nám með námssamningum til Are Oy

  Menntamálaráðuneytið í Finnlandi hefur veitt verktaka- og fasteignafyrirtækinu Are Oy gæðaverðlaun fyrir nám með námssamningum. Verðlaunin eru að upphæð 5.00 evrur.

 • |Finland
  19-06-2007

  Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Are Oy:lle

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys Are Oy:lle. Laatupalkinnon arvo on 5 000 euroa.

 • |Sverige
  19-06-2007

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Are Oy

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2007 till entreprenad- och fastighetsserviceföretaget Are Oy. Kvalitetspriset är värt 5 000 euro.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Tavoitteena ensiluokkainen koulutusjärjestelmä

  Islannin uusi sinipunahallitus on asettanut tavoitteeksi, että maan koulutusjärjestelmä – esikoulusta yliopistoon – nousee maailman parhaimmistoon.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  Menntakerfi í fremstu röð

  Í sáttmála nýrrar ríkisstjórnar kemur fram að stjórnin setur sér það markmið að allt menntakerfi þjóðarinnar, frá leikskóla til háskóla, verði í fremstu röð í heiminum.

 • |Norge
  30-05-2007

  Første rangs utdanningssystem

  Den nye blå – røde regjeringen i Island har satt seg som mål at nasjonens utdanningssystem, fra forskole til universitet blir blant verdens beste.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • |Finland
  01-02-2007

  Laatu-uudistusta arvioitiin

  Norjassa käyttöön otettu laadunvarmistusjärjestelmä ei saanut erityisen hyvää arvosanaa 23.1. julkistetussa arvioinnissa. Toistaiseksi

 • |Norge
  31-01-2007

  Kvalitetsreformen har vært opp til eksamen

  Kvalitetssikringssystemet som er etablert fikk ikke beste karakter, foreløpig kan det ikke sies å gi noen synlige effekter på kvalitetsutviklingen, sier evalueringen av Kvalitetsreformen. Den ble lagt fram 23. januar.

 • |Island
  21-12-2006

  Gæðaverðlaunin 2006 fyrir starfsmenntun

  Hlaut starfsmenntastofnunin í Lapplandi, velferðarsviðið, Miðstöð námssamninga í Åbo hlaut heiðursútnefningu.
  Menntamálaráðuneytið í

 • |Island
  21-12-2006

  Gæðaverðlaun til fullorðinsfræðslu veitt í fyrsta sinn

  Fjórir fullorðinsfræðsluaðilar hlut verðlaunin í ár; Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto (Medborgarinstitutet i Parkano),

 • |Finland
  15-12-2006

  Nuorten työllistymiseen tarvitaan yhteistyötä

  Nuoret pääsevät nykyisin mukaan työelämään yhä myöhemmin. Nuorten työllistymisen helpottamiseen on ehdotettu lääkkeeksi muun muassa

 • |Finland
  13-12-2006

  Vuoden 2006 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

  Lapin ammattiopiston hyvinvointialalle, kunniamaininta Turun Oppisopimustoimistolle.

 • |Finland
  13-12-2006

  Ensimmäiset kansalaisopistojen laatupalkinnot jaettu

  Vuonna 2006 laatupalkinnon sai neljä kansalaisopistoa: Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto, Tampereen työväenopisto ja Tornion kansalaisopisto. Laatupalkinnon suuruus on 30 000 euroa.

 • |Sverige
  13-12-2006

  Kvalitetspriset 2006 för yrkesutbildning

  gick till Lapplands yrkesinstituts välfärdsområde, Åbo läroavtalsbyrå fick hedersomnämnande.

 • |Sverige
  13-12-2006

  De första kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

  Fyra medborgarinstitut fick priset år 2006; Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto (Medborgarinstitutet i Parkano), Tampereen työväenopisto (Arbetarinstitutet i Tammerfors) och Tornion kansalaisopisto (Medborgarinstitutet i Torneå). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro.

 • |Island
  05-11-2006

  Danmörk er í fyrsta sæti námslanda

  Könnun sem gerð var á vegum fyrirtækisins Cirius sýnir að 73% aðspurðra námsmanna settu Danmörku í fyrsta sæti þegar þeir áttu að velja land

 • |Finland
  02-11-2006

  Tanska ykkösvaihtoehto opiskelijavaihtoon lähteville

  Tuoreen tutkimuksen mukaan 73 % Tanskassa opiskelevista vaihto-opiskelijoista piti Tanskaa ykkösvaihtoehtonaan kohdemaata valitessaan.

 • |Danmark
  31-10-2006

  Danmark er førstevalg som studieland

  En undersøgelse foretaget af Cirius viser at 73% af de studerende havde Danmark som førstevalg når de skulle vælge studieland. De vigtigste

 • |Finland
  29-09-2006

  ”Oppimista tapahtuu vaivihkaa”

  Tanskan valtion laadun ja osaamisen kehittämiskeskus on järjestänyt päiväseminaarin oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisestä.

 • |Finland
  29-09-2006

  DialogWeb 6/2006

  on ilmestynyt. Teemana on  Laatu ja opitun tunnustaminen. www.dialogweb.net

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Danmark
  29-09-2006

  Kvalitet i voksnes læring – spot på professionel identitet og institutionskultur

  På et debatmøde om kvalitet og kvalitetskriterier i voksnes læring med spot på professionel identitet og institutionskultur holdt Jørgen Gleerup, lektor fra Syddansk Universitet et oplæg der satte perspektiv. Mødet fandt sted d. 22. september på Odense Fagskole og var arrangeret af det nationale kvalitetsnetværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL i samarbejde med Odense Fagskole.

 • |Finland
  29-09-2006

  Hyvä lukija!

  Opitun tunnustaminen ja oppimisen laadunvarmennus ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita sekä yleisen koulutusjärjestelmän että elinikäisen oppimisen, aikuiskoulutuksen ja yleissivistyksen osalta. Nämä käsitteet ovat myös tämänkertaisen DialogWebin keskiössä.

 • |in English
  29-09-2006

  Dear Reader!

  Validation of learning and quality assurance of learning are very topical issues at the moment, whether it be with regard to the formal education system, lifelong learning, adult education, or general knowledge. They are also the most central concepts of this issue of DialogWeb.

 • |Island
  28-09-2006

  Raunfærnimat og gæðastjórnun

  er þema 6. tölublaðs af DialogWeb. Lesið meira á www.dialogweb.net

 • |Sverige
  28-09-2006

  Validering och kvalitetssäkring

  är tema för nr 6/2006 av DialogWeb. Läs mer i www.dialogweb.net.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  28-09-2006

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  Arbejdsmarkedet har i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af komptenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det har efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud har kommet på markedet.

 • kvalitetssäkring validering |Danmark
  28-09-2006

  Kære læser!

  Validering af kompetancer og kvalitetsikring af læring er varme emner i dag, om det så gælder almene uddannelsesformer, livslang læring, voksenuddannelse eller generel læring. Disse to emner udgør også temaet for dette nummer af DialogWeb.

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Sverige
  27-09-2006

  Kvaliteten – fokus i vuxnas lärande

  Under åren 2004- 2006 lades det ner mycket resurser på att kartlägga och systematisera kvalitetsarbetet i vuxenutbildningen i Sverige. Vuxnas lärande äger rum på många arenor och alla dessa omfattas av de tre dokument kring lärande och kvalitet, som nu finns som vägledning och inspiration för kvalitetsarbetet. Men hur stort praktiskt värde har då detta arbete haft för verksamheten?

 • kvalitetssäkring vägledning |Sverige
  26-09-2006

  Små steg och enkla verktyg behövs i kvalitetsarbetet

  Ett enhetligt och enkelt sätt att mäta kvalitet efterlyser Sari Summanen som är rektor för medborgarinstitutet i Nilsiä i Norra Savolax. I en vetenskaplig studie har hon undersökt kvalitetsarbetet i sexton medborgar- och arbetarinstitut i samma region.

 • |
  23-06-2006

  Grip sjansen!

  Grip sjansen!

 • |
  21-06-2006

  Nordisk konferens 2006

  Nordisk konferens 2006

 • |
  09-03-2005

  Kvalitetssäkring

  Kvalitetssäkring