lagstiftning • |Finland
  23-03-2015

  Koulutussäästöt hylättiin

  Hallituksen esitys lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamisesta on rauennut eduskunnassa.

 • |Finland
  20-03-2015

  Skolbesparingar förkastades

  Regeringens proposition om att förnya finansieringen av gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen har fallit i riksdagen.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering

  Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

 • |Finland
  14-11-2014

  Ny yrkeshögskolelag i Finland 1 januari 2015

  Den nya yrkeshögskolelagen i Finland träder i kraft den 1 januari 2015.

 • |Grönland
  25-06-2013

  Meeqqerivitsialak i gang med efter- og videreuddannelse af ansatte på landsplan

  Meeqqerivitsialak ”den gode dagsinstitution” har været i gang med den tredje og sidste proces i etableringen til børneinstitutioner i Grønland, hvilket er efter- og videreuddannelse af ansatte på førskoleområdet.

 • |Island
  25-06-2013

  Kvalifikasjonsnivåer

  Med lov om universitet, videregående skoler og voksenopplæring er fullført utdanning innen for det formelle skolesystemet knyttet til aktuelt nivå.

 • |Island
  26-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Finland
  25-02-2013

  EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

  Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

 • |Island
  21-02-2013

  EQM gæðavottun

  Nú hafa allar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi sem sinna fræðslustarfi gengið í gegnum gæðavottun og fengið viðurkenningu samkvæmt gæðakerfinu EQM. EQM stendur fyrir European Quality Mark eða Evrópska gæðamerkið og er gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum.

 • |Norge
  21-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • folkbildning jämställdhet |Danmark
  28-11-2012

  Reformbølge ruller over Danmark

  Den ene reform af centrale velfærdsområder afløser den næste i Danmark i disse år. Fælles for dem er, at de skal øge antallet af danskere på arbejdsmarkedet og begrænse de offentlige udgifter. Politikerne har udvist så stor handlekraft, at økonomiske eksperter mener, målet nu er nået. Nye reformer bør vente til konjunkturerne bliver bedre.

 • |Island
  26-03-2012

  Ný lög um alþýðufræðslu með athugasemdum

  Ríkisþing Dana samþykkti nokkrar breytingar á lögum um alþýðufræðslu í júní i 2011. Nú hafa lögin verið gefin út í

 • |Finland
  26-03-2012

  Uusi kansansivistyslaki kommentein täydennettynä

  Tanskan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2011 joukon muutoksia vapaata sivistystyötä koskevaan lakiin. Uusi laki

 • |Danmark
  22-03-2012

  Den nye folkeoplysningslov med kommentarer

  Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Nu udkommer den nye folkeoplysningslov i

 • |Finland
  27-02-2012

  Kiinnostus aikuiskoulutustukea kohtaan nousussa

  Yhä useammat aikuisopiskelijat käyttävät mahdollisuutta rahoittaa opintonsa elokuussa 2010 uudistetulla aikuiskoulutustuella. Lakiuudistus korotti aikuiskoulutustukea keskimäärin 40 %. Viime vuonna aikuiskoulutustukea sai noin 11 000 henkilöä keskimäärin 1295 euroa kuussa.

 • |Island
  27-02-2012

  Áhugi á styrkjum til framhaldsfræðslu eykst

  Fullorðnum sem eru í námi og notfæra sér námsstyrk til framhaldsfræðslu fjölgar, en reglur um sjóðinn voru endurnýjaðar í ágúst 2010. Við endurskoðunina voru reglurnar rýmkaðar og styrkir til framhaldsfræðslu hækkuðu að meðaltali um 40 prósent. Á síðasta ári nýttu um það bil 11.000 manns sér styrki til framhaldsfræðslu og fengu að meðaltali úthlutað 1.295 evrum á mánuði.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Intresset för vuxenutbildningsstödet ökar

  Allt flera vuxenstuderande utnyttjar möjligheten att finansiera sina studier med vuxenutbildningsstödet som förnyades från och med augusti 2010. Den nya lagstiftningen förbättrade villkoren för vuxenutbildningsstödet och höjde det i medeltal med 40 procent. I fjol fick ca 11000 personer vuxenutbildningsstöd som var i medeltal 1295 euro per månad.

 • |Island
  19-12-2011

  Málefni innflytjenda flytjast yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið

  Frá og með byrjun ársins 2012 flytjast málefni innflytjenda flytjast frá innanríkisráðuneytinu yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið. Flutningurinn grundvallast á ósk finnsku ríkisstjórnarinnar um að fleiri innflytjendur verði virkir á opnum vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-12-2011

  Maahanmuuttajien kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriölle

  Maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät asiat siirtyvät sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 alusta lukien. Muutoksen taustalla on hallituksen halu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet

  Integrationsfrågorna överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet från och med ingången av 2012. Överföringen har sin bakgrund i regeringens vilja att effektivisera invandrarnas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

 • |Finland
  21-11-2011

  Taloudelliset sanktiot eivät näytä edistävän sosiaaliavustuksien saajien työllistymistä

  - uusi tanskalaistutkimus toteaa.

 • |Island
  21-11-2011

  Ekki dugar að beita fjárhagslegum refsingum til þess að koma atvinnulausum í vinnu

  Sýnir ný könnun frá rannsóknastofnum sveitarfélaganna (d.Anvendt kommunal forskning).

 • |Danmark
  17-11-2011

  Økonomiske sanktioner ser ikke ud til at få kontanthjælpsmodtagere i job

  - viser en ny undersøgelse fra AKF -Anvendt kommunal forskning.

 • |Finland
  27-09-2011

  Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan

  Suomessa astui voimaan uusi kotouttamislaki syyskuun alussa. Lakiuudistuksen avulla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

 • |Finland
  27-09-2011

  Hallitus vaihtoon parlamenttivaalien jälkeen

  Tanskassa pidettiin parlamenttivaalit 15. syyskuuta. Vaalitulos viittaa siihen, että hallitus tulee vaihtumaan.

 • |Island
  26-09-2011

  Væntingar um nýja ríkisstjórn í kjölfar kosninga

  Danir gengu til þingkosninga þann 15. september sl. Niðurstöður kosninganna gefa til kynna að ný ríkisstjórn taki við völdum.

 • |Island
  26-09-2011

  Bæta á ráðgjöf við upphaf aðlögunar innflytjenda

  Ný lög um innflytjendur gengu í gildi í Finnlandi í byrjun september. Nýju lögunum er einkum ætlað að bæta ráðgjöf í upphafi aðlögunar til að auðvelda innflytjendum að fara fyrr út á vinnumarkaðinn.

 • |Danmark
  20-09-2011

  Regeringsskifte på vej efter folketingsvalg

  Der var valg til Folketinget d.15.september. Valgets resultat peger på et regeringsskifte.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Vägledningen i invandringens första skede förbättras

  Finland fick en ny integrationslag i början av september. Med den nya lagen vill man särskilt förbättra vägledningen i invandringens första skede och påskynda sysselsättningen av invandrare.

 • |Finland
  22-06-2011

  Opettajien ja lastentarhanopettajien laillistamismenettely

  Ruotsalaisten koulujen vaatimustaso nousee. Vuonna 2012 käyttöön otettava opettajien laillistamismenettely merkitsee, että vain laillistetuilla opettajilla on mahdollisuus vakinaiseen työsuhteeseen ja oikeus antaa arvosanoja.

 • |Island
  21-06-2011

  Skilríki fyrir kennara og leikskólakennara

  Nú verða kröfur um menntun kennara auknar. Kennaraskilríki verða innleidd í upphafi ársins 2012 og það hefur í för með sér að aðeins kennarar með full réttindi verða fastráðnir og þeir einir mega gefa einnkunn.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Legitimation för lärare och förskollärare

  Nu höjs kraven i den svenska skolan. Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg.

 • |Finland
  30-01-2009

  Uusi toisen asteen koulutusta koskeva laki hyväksytty

  Althing on hyväksynyt lakiesityksen, joka sisältää huomattavia muutoksia toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin.

 • |Finland
  30-01-2009

  Lakiesitys aikuiskoulutuksesta

  Islannin hallitus jätti parlamentille, Althingille, esityksen aikuiskoulutuslaiksi 9. joulukuuta 2008.

 • |Island
  29-01-2009

  Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu

  Þann 1. janúar 2009 tóku ný lög um mismunun og aðgengileika gildi í Noregi. Nú er það á ábyrgð vinnustaða og fræðsluaðila að ganga úr skugga um að fötlun sé ekki til trafala.

 • |Island
  29-01-2009

  Ný lög um fullorðinsfræðslu

  Gildandi lög um fullorðinsfræðslu voru samþykkt árið 1976. Þau teljast vart mjög gömul en síðan þau voru samþykkt hefur margt breyst hvað varðar nám og menntun.

 • |Finland
  29-01-2009

  Vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjiminen kiellettiin

  Vuoden 2009 alusta Norjassa astui voimaan uusi syrjintä- ja esteettömyyslaki. Tästä lähin on työpaikkojen ja oppilaitosten vastuulla varmistaa, että alentunut toimintakyky ei estä työssäkäyntiä ja opiskelua.

 • |Finland
  29-01-2009

  Uusi laki aikuisten oppimisesta

  Norjan nykyinen aikuiskoulutuslaki on vuodelta 1976. Se ei ole laiksi kovin vanha, mutta sen voimassaoloaikana oppiminen ja koulutus ovat muuttuneet merkittävästi.

 • |Island
  28-01-2009

  Lög um framhaldsskóla

  Ný lög um framhaldsskóla, sem Alþingi samþykkti á 135. löggjafarþingi, fela í sér veigamiklar breytingar á skipulagi náms

 • |Island
  28-01-2009

  Lög um framhaldsfræðslu

  Fyrir alþingi Islands var lagt frumvarp til laga um framhaldsfræðslu þann 9. Desember 2008.

 • |Danmark
  28-01-2009

  Lov om videregaende skoler

  Ny uddannelseslov som blev vedtaget i Althinget indebær omfattende ændringer i uddannelses plan for

 • |Danmark
  28-01-2009

  Lov om voksenundervisning

  For Islands Althing var stillet et lovforslag den 9. Desember 2008.

 • |Norge
  27-01-2009

  Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne

  Fra 1. januar 2009 gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge. Nå er det arbeidsplassene og utdanningsinstitusjonenes ansvar å legge til rette for at funksjonshemming ikke skal være en hindring.

 • |Norge
  27-01-2009

  Ny lov om voksnes læring

  Dagens lov om voksenopplæring ble vedtatt i 1976. Den er ikke så gammel, men i løpet av dens levetid har mye endret seg når det gjelder læring og utdanning.

 • |Norge
  04-09-2008

  Ny nordisk trygdeportal

  Trygdemyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om en nettportal. Portalen gir informasjon om trygderegler for personer som bor,

 • |Island
  18-06-2008

  Nýr norrænn upplýsingavefur um tryggingamál

  Yfirvöld tryggingamála á Norðurlöndunum, hafa tekið höndum saman og opnað sameiginlegan upplýsingavef. Vefurinn geymir upplýsingar um

 • |Finland
  18-06-2008

  Uusi pohjoismainen sosiaaliturvaportaali

  Pohjoismaiden sosiaaliturvaviranomaiset ovat luoneet yhdessä uuden verkkosivuston. Portaalissa on tietoa toiseen Pohjoismaahan muuttaville,

 • |Norge
  13-06-2008

  Ny nordisk trygdeportal

  Trygdemyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om en nettportal. Portalen gir informasjon om trygderegler for personer som bor,