larande i arbetslivet • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

  Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Effekten av fristående examina

  Det finländska systemet med fristående yrkesexamina höjer examinandens yrkeskompetens och stärker ställningen på arbetsmarknaden också i ekonomiskt svåra tider.

 • flexibelt lärande |Finland
  15-04-2015

  Ungdomsverkstäder får stort understöd

  Regionförvaltningsverket har beviljat 1,7 miljoner euro till ungdomsverkstäder i Sydvästra Finland.

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  14-04-2015

  Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

  Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

 • |Sverige
  14-04-2015

  Yrkesvux hotat

  Just nu lever yrkesutbildningen i Säffle med en stor osäkerhet på grund av minskade statliga anslag.

 • kompetensutveckling |Finland
  14-04-2015

  Taitaja 2015 -kisasta jättitapahtuma

  Taitaja 2015 -kisat järjestetään tänä vuonna Turussa.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-04-2015

  En ny yrkesutbildning som skulle ge nya jobb

  Nu behövs en yrkesskola med mycket fysisk träning, psykologi, strategi och konfliktlösning.

 • kompetensutveckling |Norden
  26-03-2015

  Kompetanse sett fra arbeidslivet

  Dagene 18 - 20. mars 2015 avholdt et nytt NVL-nettverk, om kompetanse sett fra arbeidslivet, sitt første møte i Køge i Danmark.

 • |Danmark
  24-03-2015

  Boom af elever på gymnasiale erhvervsuddannelser

  Godt 500 flere unge i Region Sjælland har i år søgt ind på en gymnasial uddannelse.

 • kompetensutveckling |Danmark
  24-03-2015

  Praktikpladser på vej til flygtninge

  De første praktikpladser er på vej til flygtninge i Aalborg.

 • |Danmark
  23-03-2015

  „Hraðar er ekki alltaf betra“

  „Hraðar er ekki alltaf betra“- þegar kemur að því að fá innflytjendur og flóttamenn til starfa.

 • Jakob Nielsen-Arendt
  |Danmark
  23-03-2015

  ”Nopeampi ei aina ole parempi”

  ”Nopeampi ei aina ole parempi” – kun kyse on maahanmuuttajien ja pakolaisten työllistämisestä.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Fler ska nappa på yrkesprogram

  De elever som väljer ett yrkesprogram ska känna sig säkra på att de kan läsa in högskolebehörighet utan krångel.

 • |Danmark
  20-03-2015

  ”Hurtigere er ikke altid bedre”

  ”Hurtigere er ikke altid bedre” - når det drejer sig om at få indvandrere og flygtninge i job skriver professor og programleder Jacob Nielsen Arendt fra Kora.

 • Egede Simonsen
  distansutbildning |Grönland
  18-03-2015

  Studerende på distancen

  I Grønlands sydligste by Nanortalik bor Egede Simonsen.

 • vägledning |Sverige
  18-03-2015

  En effektivare sfi

  Igår lämnade regeringen propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen.

 • Marie Svensson (s) är kommunalråd och ordförande för Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden i Eskilstuna.
  |Sverige
  17-03-2015

  Nytt YH-center ska hjälpa företagen med kompetens

  En mångmiljonsatsning på YH-utbildningar ska se till att näringslivets kompetensförsörjning tryggas.

 • |Norge
  13-03-2015

  Derfor dropper de yrkesfag

  De hör till en minoritet. Allt fler unga väljer yrkesfag.

 • |Norge
  11-03-2015

  Vil ha fond for lærlinger

  Arbeiderpartiet vil at alle bedrifter i en bransje skal betale inn penger til et fond for lærlinger.

 • |Sverige
  06-03-2015

  Yrkesprogrammen fortsätter backa

  Intresset för att gå ett yrkesförberedande program på gymnasiet fortsätter att minska.

 • |Finland
  27-02-2015

  Hyvä koulutuspohja auttaa sopeutumaan muutoksiin

  OAJ:n toinen varapuheenjohtaja Päivi Koppanen on seurannut Oriveden tilannetta tarkkaan. Hän varoittaa opettajien lomautuksista.

 • |Sverige
  26-02-2015

  Kvalitet i utbildningen viktigt

  Sveriges ingenjörer menar att kvalitén på den högre utbildningen är viktigast.

 • |Sverige
  26-02-2015

  "Oavsett vad kommer jag att fortsätta. Jag bara kör"

  Maria Omar tog sig ur utanförskap och hittade kraften att skapa sitt eget jobb.

 • |Sverige
  24-02-2015

  Sociala företag ger fler jobb

  På Unitis får personer med funktionsnedsättning och andra som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att göra nytta och känna gemenskap på en arbetsplats.

 • vägledning |Sverige
  23-02-2015

  En inkluderande jobbpolitik

  I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin.

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Regjeringen vil ha flere lærlinger

  Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015.

 • |Finland
  20-02-2015

  Sociala medier har blivit en del av arbetet

  En femtedel av arbetstagarna i Finland använder sociala medier i sitt arbete.

 • |Finland
  20-02-2015

  Sosiaalisesta mediasta on tullut osa työtä

  Viidesosa suomalaisista palkansaajista käyttää sosiaalista mediaa työssään.

 • |Norge
  20-02-2015

  Flere bør velge fagskole

  Det norske utdanningssystemet har en godt gjemt hemmelighet: Fagskolene.

 • |Sverige
  19-02-2015

  Ras för yrkeselever i högskolan

  Andelen yrkeselever som får högskolebehörighet har minskat dramatiskt.

 • |Sverige
  16-02-2015

  Öka satsningarna på yrkesutbildning för vuxna

  Flera varningsflaggor har höjts över att den åldrande befolkningen kommer göra en mindre del av befolkningen ansvariga för försörjningsbördan.

 • flexibelt lärande |Danmark
  13-02-2015

  Sprogsvage indvandrere går glip af danskkurser

  Over halvdelen af indvandrerne i Danmark læser så dårligt dansk, at de har svært ved at få job og klare sig i hverdagen.

 • |Sverige
  13-02-2015

  Folkhögskolorna hjälper invandrare etablera sig

  Under våren drar Gotlands folkhögskola igång en ny utbildning, en etableringskurs för nyanlända invandrare.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Satsa på Yrkesvux och höj status på yrkesutbildningarna

  Bättre matchning och mer fokus på yrkesutbildningar.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Skräddarsydd kurs ska få företagare att starta eget

  Folkuniversitetet erbjuder en ny skräddarsydd utbildning för egenföretagare.

 • |Danmark
  11-02-2015

  Erhvervsuddannelser bløder fortsat prestige

  Erhvervsuddannelser får lavere og lavere anseelse blandt danskerne, viser ny Momentum-undersøgelse.

 • Margaretha Allen leder utvecklingsprojektet Lärande på arbetsplats i Norden.
  flexibelt lärande |Norden
  26-01-2015

  Idéutbyte ska locka till yrkesutbildningar

  Hur gör de andra nordiska länderna för att lära ut yrkeskunskaper på arbetsplatserna?

 • |Finland
  19-01-2015

  Att jobba som folkbildare – frihet till priset av lön och trygghet

  Inge Ekholm hör till den växande grupp människor som jobbar deltid och pusslar med olika uppdrag för att få det att gå ihop.

 • |Danmark
  12-01-2015

  Danmarks bedste lærlinge og elever hædret

  Eliten af elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne er blevet kåret ved DM i Skills 2015 efter tre hektiske konkurrencedage.

 • |Danmark
  27-10-2014

  AOT ja opintojen hyväksiluku ammattikoulutuksessa

  Tanskalainen koulutuksen arviontilaitos EVA on selvittänyt, millaisia opintoja ammattikoulutukseen hakeutuvat aikuiset saavat hyväksiluetuksi AOT:n eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin kautta.

 • Professor Gestur Guðmundsson stiller sig kritisk overfor den islandske regerings planer om at begrænse ældre elevers muligheder for videregående uddannelse.
  flexibelt lärande |Island
  24-10-2014

  Ønsker regeringen at afskaffe de unges privilegium?

  Professor Gestur Guðmundsson stiller sig kritisk overfor den islandske regerings planer om at begrænse ældre elevers muligheder for videregående uddannelse.

 • |Danmark
  22-10-2014

  Raunfærnimat og mat til styttingar starfsnáms

  Í niðurstöðum nýrrar könnunar sem EVA – námsmatsstofnunin í Danmörku hefur gert kemur fram að þegar fullorðnir sækja um starfsnám í framhaldi af mati á raunfærni til styttingar á námi, veitir raunfærnimatið þeim fyrst og fremst styttingu á grunnnáminu og starfsnámshluta námsins.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • |Danmark
  24-09-2014

  Realkompetencevurdering og merit på erhversuddannelser

  En ny undersøgelse fra EVA viser, at når voksne mennesker søger ind på en erhvervsuddannelse og gennem realkompetencevurderinger vil afkorte uddannelsens forløb, får de især merit i forhold til grundforløbet og praktikken i deres nye uddannelse.

 • |Danmark
  15-09-2014

  Kaksikielisille suunnitellut ammattikoulutukset hyödyllisiä mutta alihyödynnettyjä

  Lyhyitä AMU-ammattikoulutuksia on jo vuosien ajan ollut mahdollista suorittaa myös erityisesti kaksikielisille opiskelijoille suunnitelluilla kursseilla.

 • |Danmark
  15-09-2014

  Sérstök aðlögun á framvindu AMU námskeiða fyrir tvítengda er árangursrík en ekki notuð

  Um árabil hefur verið mögulegt fyrir tvítyngda þátttakendur að fylgja sérstaklega aðlagaðri framvindu í námskeiðum.

 • Dick Gustavsson
  flexibelt lärande språk |Åland
  04-09-2014

  Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

  I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke

  Der har i en årrække været mulighed for at tosprogede kursister kan følge særligt tilrettelagte kursusforløb. Til trods for gode erfaringer, blev tilbuddet i 2013 kun anvendt af 4 % af kursisterne.

 • |Sverige
  29-04-2014

  Kansallinen työssä oppimisen komitea perustettu uutta perehdyttämistyömuotoa varten

  Ruotsin hallitus on asettanut työssäoppimiskomitean työn, opiskelun ja perehdyttämisen vuorotteluun perustuvan työmuodon (yrkesintroduktion) puitteissa. Komitean tehtävänä on edistää työmarkkinaosapuolten työtä pitkäikäisten, kestävien rakenteiden luomisessa jäsenneltyä työssä oppimista varten. Lisäksi komitean on määrä osaltaan kehittää tällaisen oppimisen edellytyksiä.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

  Regeringen har tillsatt en kommitté för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Kommitténs uppdrag är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna. Den ska också bidra till att utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

 • |Finland
  19-02-2014

  Över 20 miljoner euro till arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för unga

  Med satsningen kör programmet för arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för unga igång. Målgruppen är unga under 25 år som inte avlagt examen efter grundstadiet.

 • |Norden
  03-01-2014

  Lär om lärande på arbetsplatser

  Norden behöver säkra kvaliteten på lärlings- och praktikplatser och öka andelen elever som fullföljer utbildningen på gymnasienivå. Därför startar ett treårigt projekt som ska stimulera erfarenhetsutbyte och dialog om kvalitet i lärande på arbetsplatser. Projektet arrangerar Mötesplatser i Norden och det första hölls 13-14 november 2014 i Stockholm.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Yhteiskuntavastuu kehittyy

  Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

  Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

 • |Norge
  26-11-2013

  Uusi hallitus tukee ja laajentaa perustaito-ohjelmaa

  Norjan uusi hallitus esittää tarkistetussa talousarviossaan, että työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelmaa (BKA) laajennetaan ja vahvistetaan.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Samfélagsábyrgð undir þróun

  Í Samtökum um samfélagsábyrgð, CSR Grænland er nú hugað að þema næsta árs sem er menntun og aðlögun á vinnumarkaði. Til undirbúnings var haldin námsstefna 5. nóvember sl. fyrir stærri fyrirtæki innan samtakanna þar sem haldnir voru fyrirlestrar og verkstæði um aðlögun á vinnumarkaði.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Ráðning lærlinga við framhaldsskóla

  Til þess að auðvelda umskiptin frá skóla og út í atvinnulífið hefur sænska ríkisstjórnin skapað nýja ráðningarleið fyrir lærlinga á framhaldsskólastigi, framhaldsskólalærlingaráðningu. Hugmyndin er að með því að tengja starfsmenntun betur við vinnumarkaðinn fái fleiri ungmenni atvinnutækifæri að skólagöngunni lokinni.

 • |Norge
  25-11-2013

  Ný ríkisstjórn eflir og útvíkkar BKA –áætlunina

  Nýja ríkisstjórnin í Noregi leggur til í endurskoðuðu frumvarpi til fjárlaga að útvíkka og efla áætlunina um grunnleikni í atvinnulífinu (basiskompetanse i arbeidslivet, BKA).

 • Ingibjörg Hafstað underviser udenlandske ansatte i en af Reykjavíks svømmehalle.
  integration språk |Island
  20-11-2013

  Sprogundervisning på arbejdspladsen

  Ingibjörg Hafstað indførte begrebet islandsk på arbejdspladsen og har undervist immigranter af over 100 nationaliteter i islandsk.

 • |Grönland
  20-11-2013

  CSR i udvikling

  CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 • |Sverige
  20-11-2013

  Lärlingsanställning i gymnasieskolan

  För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning, gymnasielärlingsanställning. Tanken är att genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet.

 • |Norge
  20-11-2013

  Ny regjering styrker og utvider BKA-programmet

  Den nye regjeringen i Norge foreslår i sitt reviderte statsbudsjett å utvide og styrke program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

 • Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
  lika möjligheter yrkesutbildning |Europa
  17-10-2013

  Lång lärlingstradition ger unga jobb

  Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB).

 • I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra.
  fortbildning livslångt lärande |Sverige
  05-09-2013

  Arbetsplatslärande ger känsla av sammanhang

  Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning.

 • |Grönland
  25-06-2013

  Kursusarrangement fra Socialpædagogisk Seminarium

  30 deltagere fra rundt om kysten i Grønland der arbejder med personer der har ADHD og autisme, har gennemført et kursus om ADHD og autisme arrangeret af Socialpædagogisk Seminarium, Kompetenceudviklingscenter i Ilulissat.

 • |Grönland
  25-06-2013

  Meeqqerivitsialak i gang med efter- og videreuddannelse af ansatte på landsplan

  Meeqqerivitsialak ”den gode dagsinstitution” har været i gang med den tredje og sidste proces i etableringen til børneinstitutioner i Grønland, hvilket er efter- og videreuddannelse af ansatte på førskoleområdet.

 • |Grönland
  21-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Island
  21-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Finland
  21-05-2013

  Kompetensutvecklingen på arbetsplatserna präglas av mångfald

  Komptensutvecklingen på företagen har blivit allt flexiblare. Detta framgår av en survey som gjorts av Finlands Näringsliv EK. Enligt surveyn utvecklar företagen kompetensen hos sin personal mest genom utbildningar som inte leder till examen, genom introduktion och handledning samt genom olika utbildningsevenemang.

 • |Grönland
  23-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Island
  26-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • |Island
  26-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Norge
  26-02-2013

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Finland
  26-02-2013

  Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

  Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren. Största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats där man hela tiden kan lära sig nya saker.

 • |Norden
  30-01-2013

  Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

  Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den nordiska modellen i en ny tid, är huvudtemat för det svenska ordförandeskapsåret, och syftar på hur samarbetet mellan de nordiska länderna kan utvecklas i en tid med stora förändringar i omvärlden.

 • |Norge
  30-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2011

  Vuxenpedagogik (2004-2009)

  Deltagere og aktiviteter i Forskernetværket

 • |
  01-08-2008

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  Bjarne Wahlgren, 2009
  Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager
  til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i
  en arbejdssituation.