las- och skrivkunnighet • Foto: Caroline Freiholtz
  läs- och skrivkunnighet |Sverige
  30-03-2015

  Lättlästa romaner behövs även för vuxna

  Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

 • På denna världskarta syns det hur läskunnigheten ser ut i världen. Ju rödare, desto färre kan läsa och skriva. Forskaren Qarin Franker presenterar.
  läs- och skrivkunnighet lika möjligheter |Sverige
  17-06-2014

  Eldsjälar lyste upp mörka siffror om läskunnighet

  Stockholm är en av Europas mest segregerade städer och läs- och skrivsvårigheter går i arv. Turligt nog finns många eldsjälar som vill förändra detta. Under en vecka i juni talade forskare, bibliotekarier, pedagoger och förläggare på den öppna konferensen ”Literacy for all” på Hallunda bibliotek söder om Stockholm.

 • - Vi har sett mange gode eksempler på bruk av BKA-midler i virksomhetene. Spesielt de som retter det inn mot videre fagbrevopplæring, sier seniorrådgiver Anne K. Eggen Lervik i Hovedorganisasjonen Virke i dette intervjuet.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2013

  Med arbeidsplassen som læringsarena

  En halv milliard kroner har den norske staten brukt for å styrke lesing, skriving, regning og digital kompetanse hos voksne de siste sju årene. I 2014-budsjettet er det foreslått nye millioner. Tiltaket er kjent under tre bokstaver, BKA, som betyr «basiskompetanse i arbeidslivet». Det overordnede formålet med programmet er å hindre at de med svake ferdigheter skal falle ut av arbeidslivet. Med bedre basiskompetanse kan de også få tilgang til mer opplæring og utdanning.

 • |Danmark
  30-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

 • |
  08-10-2012

  Nordisk konferens 2012 - Den profesjonelle alfabetiseringslæreren

  19.-21. september 2012, Sandefjord Park Hotell
  Alfabetiseringskonferansen er et ledd i det nordiske alfaråds arbeid og er knyttet til formålsparagrafen for rådet og til de styringsdokumentene som hvert år urarbeides i tilknytning til den overordnede virksomhetsplan for  NVL.

 • |
  04-10-2012

  Nordisk konferens 2012 - tabeller

  Nordisk konferens 2012 - tabeller

 • |
  07-10-2010

  Nordisk konferens 2010

  Nordisk konferens 2010

 • |
  04-08-2009

  Formål/syfte

  Formål/syfte

 • |
  09-12-2008

  Nordiska alfabetiserings-konferenser

  Nordiska alfabetiserings-konferenser

 • |
  03-11-2008

  Lenker

  Lenker

 • |
  03-11-2008

  Læringsressurser

  Læringsressurser

 • forskning |
  03-11-2008

  Forskning/artikler

  Ett angeläget område för Alfarådet är att få kunskap om den nordiska forskningen rörande vuxnas alfabetisering och lågutbildades utbildningssituation. Alfarådet har via ett utskick till universitet och högskolor, gjort en första inventering av vetenskapliga arbeten inom detta område.

 • |
  03-11-2008

  Tidligere årsplaner og konferanser

  Tidligere årsplaner og konferanser

 • |
  03-11-2008

  Medlemmar

  Medlemmar

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • |
  30-08-2007

  Alfarådet

  Alfarådet