laskunnighet • |Finland
  29-01-2013

  Lukutaito- ja viestintäopetus työpaikoilla

  Hallituksen ja yhtenäisyyslistapuolueen solmimaan vuoden 2012 budjettisopimukseen sisältyi 25 miljoonan kruunun

 • |Island
  28-01-2013

  Lestur og samskipti í fyrirtækjum

  Liður í samkomulagi dönsku ríkisstjórnarinnar við Enhedslisten var að 25 milljónum danskra króna yrði varið til að

 • |Danmark
  28-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten blev der afsat 25 millioner kroner til en

 • |Finland
  25-05-2011

  Konferenssi aikuisten lukivaikeuksista poiki paljon aloitteita Grönlannissa

  Nuukissa pidettiin maaliskuussa pohjoismainen konferenssi aikuisten luku- ja kirjoitusvaikeuksista. Konferenssin jälkeen aihe on ollut erityishuomion kohteena koko Grönlannissa.

 • |Finland
  25-05-2011

  Uudet opetussuunnitelmat

  Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti 16.5. päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat.

 • |Island
  24-05-2011

  Margskonar framtak víðsvegar um Grænland að lokinni ráðstefnu um lestrar- og ritunarfærni fullorðinna

  Í kjölfar norrænu ráðstefnunnar um lestrar- og ritunarfærni fullorðinna í Nuuk í mars beinast sjónir að sviðinu um landið gervallt.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Mange initiativer i hele Grønland efter konferencen om voksnes læse- skrivefærdigheder

  I kølvandet på den nordiske konference om voksnes læse- og skrivefærdigheder i Nuuk i marts måned er der fokus på området i hele landet.

 • |Island
  17-05-2011

  Nýjar námsskrár

  Mennta- og menningarmálaráðherra staðfesti þann 16. maí nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nye læreplaner

  Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

 • |Finland
  28-02-2011

  Yhteistyö aikuisten lukiopetuksen kehittämisessä

  SVL ja NVL järjestävät yhdessä Grönlannin itsehallintoviranomaisten kanssa pohjoismaisen konferenssin aikuisten luku- ja kirjoitusvaikeuksista Nuukissa 22.–23. maaliskuuta.

 • |Island
  28-02-2011

  Samstarf um þróun les- og skriffærni fullorðinna

  SVL og NVL halda í samstarfi við heimastjórn Grænlands ráðstefnu um les- og ritunarfærni fullorðinna í Nuuk 22.-23.mars 9-16.

 • |Danmark
  25-02-2011

  Samarbejde om udvikling af voksnes læse og skrivefærdigheder

  SVL og NVL afholder i samarbejde med Grønlands Selvstyre nordisk konference om voksnes læse og skrivefærdigheder i Nuuk 22.-23.marts 9-16.

 • |Island
  30-08-2010

  Vika símenntunar 2010

  LESTUR er þema ársins, eða lestrarfærni, lestrargleði og lestrarlöngun. Það er tilhlýðilegt að tengja viku símenntunar 2010 við norska Lestrarárið. Bókasöfnin leika mikilvægt hlutverk í átakinu um Lestrarárið. Bókasöfnin eru einnig þátttakendur í viku símenntunar.

 • |Finland
  29-08-2010

  Aikuisten oppimisen teemaviikko 2010

  Tämän vuoden teemana on LUKEMINEN – lukutaito, lukuilo ja lukuinto. Vuoden 2010 aikuisten oppimisen viikko nivoutuu luontevasti kansalliseen lukemisen teemavuoteen. Kirjastoille on uskottu keskeinen rooli teemavuoden järjestelyissä, ja kirjastot ovat myös vahvasti esillä aikuisten oppimisen viikolla.

 • |Norge
  24-08-2010

  Læringsdagene 2010

  LESING er årets tema – altså lesekompetanse, leseglede og leselyst. Det har vært naturlig å koble Læringsdagene 2010 til det nasjonale Leseåret. Bibliotekene er utpekt til å ha en sentral rolle i Leseårssatsingen. Bibliotekene er også sterkt og tydelig representert i de årlige Læringsdagene.

 • kortutbildade läs- och skrivkunnighet |Danmark
  11-12-2007

  Store huller i viden om læseproblemer

  Både det reelle antal af kortuddannede voksne i Norden med læse- og skrivevanskeligheder, spørgsmålet om i hvilken grad læseproblemerne hæmmer de pågældende i deres job eller øvrige virke samt effekten af de mange læse- og skrivekurser for voksne, der bliver udbudt i de nordiske lande, er kraftigt underbelyst, lyder konklusionen i en nordisk undersøgelse.

 • |Finland
  31-08-2007

  Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä

  LENA (Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv) on Nordplus voksenin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on hankkia kokemuksia avuksi luku- ja kirjoituskurssien järjestämiseen yrityksissä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio

  Lukutaidon perusopetukseen kehitetty portfolio tukee opettajien työtä ja dokumentoi pedagogisesti opiskelijan edistymistä.

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrarkennsla fyrir fullorðna

  Lestrarfærnimappan (Alfaportföljen) inniheldur bæði stuðningsefni fyrir þá sem kenna fullorðnum lestur sem og kennslufræðileg skráning á vinnu þátttakendanna.

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum

  LENA – Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum er lítið verkefni sem er fjármagnað af Nordplus voksen áætluninni.

 • |Island
  30-08-2007

  Úrbætur í lestri-, ritun, og upplýsingatækni fyrir fullorðna með litla menntun

  Nýlega kom út skýrsla um norræna forrannsókn á umfangi lesrarörðugleika fullorðinna, einkum þeirra sem minnsta menntun hafa, í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi og Íslandi Þar er að finna yfirlit yfir úrval möguleika sem standa þessum hópi til boða í löndunum öllum sem og lýsing og umfjöllun um einstök lestrar- og ritunarnámskeið.

 • |Finland
  28-08-2007

  Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta

  Tutkimusraportti kartoittaa lukivaikeuksien esiintymistä Pohjoismaiden aikuisväestössä erityisesti vähän koulutettujen keskuudessa.

 • |Norge
  28-08-2007

  Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv

  LENA – Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – er et lite prosjekt finansiert over Nordplus voksen. Hensikten med prosjektet er å samle erfaringer som kan være nyttige for tilbydere av kurs i lesing og skriving i bedrifter. Det er med andre ord den vanskelige kommunikasjonen mellom skole og næringsliv som har fokus i prosjektet.

 • |Sverige
  28-08-2007

  Alfabetisering av vuxna

  Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete.

 • |Danmark
  28-08-2007

  Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

  En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede. Der gives en oversigt over de vigtigste tilbud og tiltag for denne gruppe samt en beskrivelse og diskussion af udvalgte nordiske eksempler på læse- og skrivekurser.

 • |Island
  20-12-2006

  Um lestrarfærni á Netinu

  Símenntunardeild UNESCO’s er meðal þeirra stofnana sem stendur að baki vefs þar sem hægt er að nálgast fjölda kennslumyndbanda, bóka, greina

 • |Finland
  20-12-2006

  Lukutaidon resurssipankki netissä

  Muun muassa Unescon elinikäisen oppimisen instituutti on osallistunut internetissä olevan lukutaitoaiheisen resurssipankin luomiseen.

 • |Danmark
  15-12-2006

  Om læsefærdigheder på nettet

  UNESCO’s institut for Livslang læring er en af dem der står bag en ressourcebank på nettet med e-læring videoer, bøger, artikler og blogs om

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!