lika mojligheter • |Sverige
  20-05-2015

  Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

  Gymnasiesärskolan reformerades 2013.

 • Eric Rousselle.
  internationalisering |Finland
  18-05-2015

  Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

  Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

 • flexibelt lärande |Grönland
  11-05-2015

  Victoria imponerades

  Kronprinsessparet var i Kalmar för att hitta goda exempel på mottagande av nyanlända. Det gjorde de.

 • |Sverige
  05-05-2015

  Ät dig integrerad!

  Lilibet Gustafsson har engagerat sig i att hitta familjer som bjuder hem invandrare på middag.

 • |Sverige
  28-04-2015

  "Integration är egentligen inget märkvärdigt"

  Gamleby folkhögskolas arbete mot rasism, inom projektet Inkludera mera, har gett resultat.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Långtidsarbetslösa bör få gratis yrkesutbildning

  Socialdemokraterna har slagit fast målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

  Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

 • |Danmark
  28-04-2015

  Kansansivistystä pakolaisille

  Tanskan kansansivistysjärjestöjen kattojärjestö DFS:n vuosi- ja edustajakokouksessa 17.4. yksi keskeinen teema oli DFS:n uusi hanke ”kansansivistystä pakolaisille kaikkien parhaaksi”.

 • Bergljót av Skarði, lærer, flankeret af Marika Skipanes fra Togo og Marie Scaplehorn Hansen fra England.
  språk |Færöerne
  27-04-2015

  Den nødvendige nøgle til samfundet

  Piyamon, Sasichon og Xiaomei. Fornavne, der klinger eksotisk i Torshavn, hvor 21 mennesker med anden baggrund end nordisk i sidste måned afsluttede kurset Færøsk sprog og kultur.

 • flexibelt lärande |Norden
  27-04-2015

  Vi måste (digi)tala om framtiden

  Johanni Larjanko bloggar för re:flex om kommande nordiskt seminarium om digital delaktighet. Hur är det för dem som står utanför? De är inte lika utsatta som flyktingar som kommer till Norden, som får stå ut med spott och spe, hotelser och ett hårdnande samhällsklimat. De är inte utanför som arbetslösa med tillvaron nära existensminimum. Men de är utanför på ett liknande sätt. Utan nycklar till samhällets rum. Utan nätverk. Och de vet om det. Marknadsföringen av det digitala är omfattande. Lyckan tycks finnas online. Bara man har rätt apparater och rätt abonnemang. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  27-04-2015

  Ríkisstjórnin tilkynnir um styrk til þess að koma sér fyrir

  Í nýju frumvarpi til fjárlaga koma fram tillögur um fleiri forsendur sem eiga að flýta fyrir og auðvelda nýaðfluttum að fá vinnu eða hefja nám.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

  Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Alþýðufræðsla fyrir flóttafólk

  Á árlegum fulltrúafundi Danska alþýðufræðsluráðsins þann 17. apríl sl. var mikið fjallað um frumkvæði ráðsins að átakinu Alþýðufræðsla fyrir flóttafólk, öllum fyrir bestu.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Folkeoplysning for flygtninge

  På DFS´- Dansk Folkeoplysnings Samråds års- og repræsentantskabsmøde d.17. april var et centralt tema samrådets nye initiativ ”Folkeoplysning for flygtninge til det fælles bedste”.

 • |Finland
  21-04-2015

  Att byta land och skola

  Sedan ett drygt år tillbaka jobbar jag som musiklärare på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet i Tensta nordväst om Stockholm.

 • flexibelt lärande |Finland
  15-04-2015

  Ungdomsverkstäder får stort understöd

  Regionförvaltningsverket har beviljat 1,7 miljoner euro till ungdomsverkstäder i Sydvästra Finland.

 • |Sverige
  13-04-2015

  Sverige mår bra av mer social rörlighet

  Studieförbundet Vuxenskolan ger ut antologin Klassresan, och diskussionen om framtidens Sverige tar fart igen.

 • Foto: Caroline Freiholtz
  läs- och skrivkunnighet |Sverige
  30-03-2015

  Lättlästa romaner behövs även för vuxna

  Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

 • flexibelt lärande |Sverige
  30-03-2015

  Digital vecka på biblioteket

  För fjärde året bjuder Leksands bibliotek in till information och fördjupning kring hur datorer kan användas.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-03-2015

  Alla blir digitala

  Nordiskt seminarium om digital delaktighet 20 maj 2015 i Köpenhamn.

 • kompetensutveckling |Danmark
  24-03-2015

  Praktikpladser på vej til flygtninge

  De første praktikpladser er på vej til flygtninge i Aalborg.

 • |Sverige
  24-03-2015

  Baka en kaka - lär dig svenska

  På utbildningen i svenska för invandrare, SFI, i Uddevalla får eleverna nu lära sig allt om svenska kakor.

 • |Danmark
  23-03-2015

  „Hraðar er ekki alltaf betra“

  „Hraðar er ekki alltaf betra“- þegar kemur að því að fá innflytjendur og flóttamenn til starfa.

 • Jakob Nielsen-Arendt
  |Danmark
  23-03-2015

  ”Nopeampi ei aina ole parempi”

  ”Nopeampi ei aina ole parempi” – kun kyse on maahanmuuttajien ja pakolaisten työllistämisestä.

 • |Danmark
  20-03-2015

  ”Hurtigere er ikke altid bedre”

  ”Hurtigere er ikke altid bedre” - når det drejer sig om at få indvandrere og flygtninge i job skriver professor og programleder Jacob Nielsen Arendt fra Kora.

 • Så här gör man i Kyrkslätt.
  |Finland
  20-03-2015

  Invandrare vill lära sig svenska

  Den första arbiskursen i svenska för invandrare i Kyrkslätt har ett tiotal deltagare.

 • vägledning |Sverige
  18-03-2015

  En effektivare sfi

  Igår lämnade regeringen propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen.

 • Thor talar.
  |Sverige
  17-03-2015

  Ny podd-radio - vågar du lyssna?

  Det verkar som om fenomenet med podd-radio bara växer.

 • |Sverige
  16-03-2015

  Fortsatt hård kritik mot Malmös utbildning i sfi

  Det stormar åter kring kommunens utbildning i svenska för invandrare, sfi.

 • |Sverige
  11-03-2015

  Folkbildning för bättre integration

  Folkbildning för bättre integration

 • |Sverige
  10-03-2015

  Arvika kommun slarvar med vuxenutbildningen

  Arvika kommun hotas av böter om de inte börjar erbjuda lagstadgad vuxenutbildning

 • |Sverige
  03-03-2015

  Folkhögskolan integrerar bra

  Folkhögskolor i utsatta stadsdelar skulle kunna bidra till att motverka diskriminering, segregation och utanförskap, skriver bland andra pedagogikprofessor Per-Olof Thång.

 • |Sverige
  26-02-2015

  "Oavsett vad kommer jag att fortsätta. Jag bara kör"

  Maria Omar tog sig ur utanförskap och hittade kraften att skapa sitt eget jobb.

 • lika möjligheter |Finland
  25-02-2015

  Dövas ställning i vågskålen

  Det var först i början av 1980-talet som man i Finland började erkänna döva personers rätt till ett eget språk och en egen identitet.

 • |Sverige
  24-02-2015

  Sociala företag ger fler jobb

  På Unitis får personer med funktionsnedsättning och andra som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att göra nytta och känna gemenskap på en arbetsplats.

 • |Sverige
  23-02-2015

  Integrationspolitik stavas jämlikhet

  Svensk integrationspolitik skall bygga på jämlikhet slår svenska statsministern fast.

 • |Finland
  20-02-2015

  Allt mångsidigare information om studier

  Portalen Studieinfo.fi innehåller information bl. a. om studiemöjligheter efter grundskolan, finansiering av studierna, vägledningstjänster och invandrarutbildningar.

 • flexibelt lärande |Sverige
  17-02-2015

  Att sy ihop integrationen

  Sy- och stickträffar ska ge nyanlända flyktingar i Valdemarsvik nya och bättre möjligheter att bli en del av det svenska samhället.

 • flexibelt lärande |Danmark
  13-02-2015

  Sprogsvage indvandrere går glip af danskkurser

  Over halvdelen af indvandrerne i Danmark læser så dårligt dansk, at de har svært ved at få job og klare sig i hverdagen.

 • |Sverige
  13-02-2015

  Folkhögskolorna hjälper invandrare etablera sig

  Under våren drar Gotlands folkhögskola igång en ny utbildning, en etableringskurs för nyanlända invandrare.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Skräddarsydd kurs ska få företagare att starta eget

  Folkuniversitetet erbjuder en ny skräddarsydd utbildning för egenföretagare.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering

  Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Mänskliga rättigheter

  På regeringens uppdrag har Folkbildningsrådet fördelat medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna, MR, i samhället.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Rätt bakgrund krävs för att lyckas på dagens arbetsmarknad

  I ett reportage på arbetsmiljöforskning.se intervjuas Gunnar Gillberg, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, som menar att arbetsmarknaden blir allt mer polariserad.

 • Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
  jämställdhet |Norden
  20-11-2014

  Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

  Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

 • Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
  baskunskaper |Finland
  18-11-2014

  Samarbete gynnar unga i riskzonen

  Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

 • |Finland
  27-10-2014

  Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

  Aikuisia maahanmuuttajia varten luodaan uusi koulutusrakenne, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa peruskoulun oppimäärä.

 • |Finland
  20-10-2014

  Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

  Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  läs- och skrivkunnighet invandrare |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • invandrare flexibelt lärande |Sverige
  01-09-2014

  Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

  Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

 • På denna världskarta syns det hur läskunnigheten ser ut i världen. Ju rödare, desto färre kan läsa och skriva. Forskaren Qarin Franker presenterar.
  lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
  17-06-2014

  Eldsjälar lyste upp mörka siffror om läskunnighet

  Stockholm är en av Europas mest segregerade städer och läs- och skrivsvårigheter går i arv. Turligt nog finns många eldsjälar som vill förändra detta. Under en vecka i juni talade forskare, bibliotekarier, pedagoger och förläggare på den öppna konferensen ”Literacy for all” på Hallunda bibliotek söder om Stockholm.

 • Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.
  IKT kompetens lika möjligheter |Sverige
  06-03-2014

  Med samarbete vågar fler använda datorn

  Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Rådslag om folkbildningens digitala utveckling

  Nu fortsätter arbetet med den digitala utvecklingen inom folkbildningen. Under 2014 genomförs rådslag i studieförbund och folkhögskolor för att lyfta frågan. Till stöd finns resurspersoner i studieförbund och folkhögskolor.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Miljoona kruunua romaninaisille suunnattuihin hankkeisiin

  Verkkokursseja, tasa-arvotyötä ja opintopiirien vetäjien koulutusta – siinä muutama esimerkki hankkeista, joiden avulla kansanopistot ja sivistysliitot pyrkivät tavoittamaan suuremman määrän romaninaisia. Vapaan sivistystyön valtionapujen jakamisesta vastaava Ruotsin kansansivistysneuvosto (Folkbildningsrådet) jakoi yhteensä miljoona kruunua kuudelle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa romaninaisten mahdollisuuksia elinkeinon tai lisäkoulutuksen hankkimiseen.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Einni milljón sænskra króna veitt í þróunarverkefni með rómakonum

  Vefnámskeið, jafnréttistarf og menntun leiðbeinenda í námsflokkum eru dæmi um verkefni sem lýðskólar og fræðslusambönd fá stuðning við að ná til fleiri rómakvenna. Alþýðufræðsluráðið hefur úthlutað einni milljón sænskra króna til sex verkefna sem eiga að bæta tækifæri rómakvenna til að sjá fyrir sér eða til frekari menntunar.

 • |Sverige
  20-11-2013

  En miljon till utvecklingsprojekt med romska kvinnor

  Internetkurser, jämställdhetsarbete och utbildning av cirkelledare är exempel på projekt som nu får stöd när folkhögskolor och studieförbund ska nå fler romska kvinnor. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat en miljon kronor till sex projekt som ska förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

 • Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Grønland
  12-11-2013

  Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

  Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 • Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
  yrkesutbildning lika möjligheter |Europa
  17-10-2013

  Lång lärlingstradition ger unga jobb

  Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB).

 • |Island
  26-09-2013

  Større bidrag til voksenopplæring

  I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  invandrare integration |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • |Norden
  24-07-2013

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

 • |Island
  25-06-2013

  Utdanning i fengsler

  På det nylig avsluttede vårsemester deltok 59 fanger i to fengsler på Island registrerte i forskjellige studier ved Sørlandets videregående skole. De innsatte fullførte kurser til totalt 162 studiepoeng.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Finland
  21-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Island
  20-05-2013

  Nýtt stefnumótandi skjal frá alþýðufræðslunni: Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar (Folkbildningens Vägval & Vilja)

  Stefnumótunarskjalið Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar á að varpa ljósi að hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélaginu og hvers sameinuð alþýðufræðsla er megnug. Lýðskólar og fræðslusambönd í allri Svíþjóð tóku þátt í samningu skjalsins.

 • |Island
  20-05-2013

  Aðgengi að alþýðumenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur birt rannsókn um aðgengi að lýðskólum og alþýðufræðslu. Aðgengi hreyfihamlaðra og fólks sem á við námsörðugleika að stríða var kannað sérstaklega.

 • |Finland
  20-05-2013

  Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tutkimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi kansansivistyspoliittinen asiakirja: Kansansivistyksen valinnat ja tahto

  Kansansivistyspoliittisen asiakirjan Folkbildningens Vägval & Vilja (Kansansivistyksen valinnat & tahto) tehtävänä on selventää kansansivistyksen roolia yhteiskunnassa sekä sitä, mitä kansansivistyskenttä kokonaisuutena on valmis tekemään. Asiakirjan laadintatyöhön on osallistunut joukko kansanopistoja ja sivistysliittoja eri puolilta Ruotsia.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • studieavbrott lika möjligheter |Danmark
  29-04-2013

  Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

  - Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.

 • |NR
  23-04-2013

  Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

  Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

 • |Europa
  23-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  Youth unemployment in Europe

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Finland
  22-04-2013

  Pohjoismaiden neuvosto: nuoriin on sijoitettava

  On mahdotonta saavuttaa taloudellista hyötyä säästämällä lapsille ja nuorille suunnattavista varoista, joilla pyritään estämään heidän jäämistään työmarkkinoiden ulkopuolelle.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Island
  22-04-2013

  Norðurlandaráð: Við eigum að fjárfesta í unga fólkinu

  Það getur ekki borgað sig að verja EKKI meiru til barna og unglinga til þess að koma í veg fyrir að þau hafni ekki utan vinnumarkaðar.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Norge
  16-04-2013

  Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

  Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |Island
  25-02-2013

  Síðustu niðurstöður manntalsins

  Við teljumst öll með, „Øll telja við“ er yfirskrift bæklings sem færeyska hagstofan gaf út og sendi inn á öll heimili á Færeyjum um mánaðarmótin janúar/febrúar á þessu ári. Í bæklingnum eru mikilvægar tölfræðiupplýsingar um síðasta manntal en henni svöruðu yfir 98%.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uudesta väestölaskennasta ensimmäisiä tuloksia

  Färsaarten tilastokeskukselta ilmestyi tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa julkaisu “Øll telja við” (Kaikki ovat mukana), joka jaettiin saarten kaikkiin talouksiin. Julkaisussa on tärkeää tietoa uusimmasta väestönlaskennasta, jonka vastausprosentti oli yli 98.

 • |Danmark
  20-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • |Danmark
  30-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

 • |Finland
  29-01-2013

  Lukutaito- ja viestintäopetus työpaikoilla

  Hallituksen ja yhtenäisyyslistapuolueen solmimaan vuoden 2012 budjettisopimukseen sisältyi 25 miljoonan kruunun

 • |Island
  28-01-2013

  Lestur og samskipti í fyrirtækjum

  Liður í samkomulagi dönsku ríkisstjórnarinnar við Enhedslisten var að 25 milljónum danskra króna yrði varið til að

 • |Danmark
  28-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten blev der afsat 25 millioner kroner til en

 • |Åland
  17-01-2013

  Teknik för bättre omsorg

  Tänk dig en interaktiv ”tv-kanal” med program, kurser och utbildningar där du hemifrån inte bara diskuterar ansikte-mot-ansikte med de som som är i sändning, utan också med övriga deltagare. Kanske låter det som en science fiction version på studiecirklar, men det finns redan idag och målgruppen är äldre människor.

 • |Finland
  22-11-2012

  Miten useammat saadaan käyttämään nettiä?

  Kenellä on hauskin, kiinnostavin tai kenties erilaisin idea tietoyhteiskunnan ulkopuolelle jääneiden saamiseksi siihen mukaan? Digidel-kampanja, joka edistää koko väestön osallistumista tietoyhteiskuntaan, haastoi Digidel-teemapäivänä kaikki ideoimaan keinoja, joiden avulla yhä useammat ihmiset tulisivat osallisiksi tietoyhteiskunnasta.

 • |Island
  19-11-2012

  Hvernig fjölgum við notendum Netsins?

  Hver á skemmtilegustu, áhugaverðustu eða ef til vill algerlega öðruvísi hugmynd að því hvernig hægt er að fanga þá sem sem eru utan rafræna samfélagsins? Á Digidel deginum í Svíþjóð var átaki um efnið hrint af stað; verum með í Digidel og segið þið okkur frá ykkar hugmyndum um hvernig við virkjum fleiri til þátttöku í rafrænu samfélagi.

 • fängelseutbildning lika möjligheter |Norge
  13-11-2012

  Studentene lærer også å bli nettlærere

  NVL-symposium, Kautokeino, september 2012: Et trekløver av fagpersoner ved lærerutdanningen på Samisk høgskole forteller engasjert om utvikling av en ny lærerutdanning for de som skal jobbe i 5.-10. klasse. De tre har sittet sammen i arbeidstid og utenfor arbeidstid for å få alle biter godt på plass. De er i gang med en pilot fra og med i høst. Studiet skal være fleksibelt, studentene skal jobbe mye på nett, men også komme på Høgskolen på samlinger.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Hur får vi fler att använda nätet?

  Vem har den roligaste, intressantaste, eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den? På Digideldagen lanserades Utmaningen, gå med i Digidel och bidra med hur ni tror att vi kan få fler digitalt delaktiga i samhället.

 • |Island
  23-10-2012

  Ráðherrar kynna Rétt unga fólksins um allt land

  Um þessar mundir fer fram kynning á Rétt unga fólksins til virkni víðsvegar í Finnlandi. Fimm ráðherrar koma að verkefninu um Rétt unga fólksins, en það hefst í árbyrjun 2013. Markmiðið er að virkja svæðisbundna framkvæmdaaðila til þess að ná markmiðunum og hrinda nauðsynlegum aðgerðum í framkvæmd til þess að verkefnið nái tilætluðum árangri um allt Finnland.

 • |Finland
  22-10-2012

  Ministerit tekevät nuorisotakuuta tunnetuksi

  Vuoden 2013 alusta toteutuvaa nuorisotakuuta tehdään parhaillaan tunnetuksi eri puolilla Suomea viiden ministerin voimin. Tavoitteena on sitouttaa paikalliset toimijat nuorisotakuun tavoitteisiin ja saada siihen tarvittavat toimet rivakasti käyntiin alueilla.

 • |Sverige
  19-10-2012

  Ministrarna gör ungdomsgarantin känd i hela landet

  Ungdomsgarantin presenteras som bäst på olika orter i landet. Fem ministrar engagerar sig för garantin, som genomförs från början av 2013. Syftet är att förbinda de lokala aktörerna att uppfylla målen och snabbt få igång de åtgärder som behövs för ändamålet i regionerna.

 • läs- och skrivkunnighet invandrare |Norge
  31-08-2012

  Alfa og omega

  - Jeg sier det selv, det hjertet er fullt av, renner munnen over med, smiler leder i det nordiske Alfarådet, Helga Arnesen. Hennes hjerte er fullt av morsmål, språklæring og omsorg for analfabeter. Selv om hun ikke liker ordet analfabet. – Hvem vil vel beskrives bare ut i fra det man ikke kan?

 • |Finland
  29-08-2012

  Pohjoismaisuus esillä Göteborgin kirjamessuilla

  Tänä vuonna Göteborgin kirjamessujen teemana on pohjoismainen kirjallisuus. Yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä pohjoismaisten organisaatioiden ja kustantamojen kanssa messujärjestäjät tarjoavat jännittävän ja vaikuttavan tapahtuman, joka on täynnä pohjoismaisia vaikutteita!

 • |Island
  29-08-2012

  Norrænt efni á bókamessunni

  Í ár beinast sjónir að norrænum bókmenntum á Bókamessunni i Gautaborg. Í samstarfi við Norðurlandaráð og Norrænu ráðherranefndina auk fjölda norrænna stofnana og forlaga bjóðum við til spennandi umfjöllunar með norrænni áherslu!

 • |Sverige
  21-08-2012

  Nordiskt på Bokmässan

  I år står den nordiska litteraturen i fokus på Bokmässan. I samarbete med Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet samt en rad nordiska organisationer och förlag bjuder vi in till en spännande temasatsning fylld av nordiska influenser!

 • |Finland
  26-06-2012

  Almedal-viikko järjestetään Gotlannin Visbyssä

  Almedalin poliittinen kesätapahtuma järjestetään tänä vuonna 1.–8. heinäkuuta Visbyssä, Gotlannissa. Almedal-viikko on järjestetty joka vuosi jo yli 40 vuoden ajan. Varhaisvuosien poliittisista puheista on tullut Ruotsin suurin politiikan kohtauspaikka, jonka ydin koostuu valtiopäiväpuolueiden järjestämistä tapahtumista. Eri puolueiden seminaarit ja lehdistötilaisuudet ja Almedalissa pidetyt puheet muodostavat politiikkaviikon perustan, mutta muut tapahtumat ovat vähintään yhtä tärkeitä.

 • |Finland
  26-06-2012

  Kriminaalihuollon aikuiskoulutuksessa kehitettävää

  Vangit, jotka suorittavat aikuisopintoja tuomionsa aikana, ovat tyytyväisiä opiskelumahdollisuuteen. Kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionenin tekemä ensimmäinen vankiloissa tapahtuvan aikuiskoulutuksen tarkastus kuitenkin osoittaa, että kriminaalihuollon on parannettava toimintaansa useilla osa-alueilla, jotta koulutuksen laatu paranisi. Opiskelumotivaation luomista ja ylläpitämistä pitää kehittää, samoin niiden opiskelijoiden tukemista joille opiskelu tuottaa vaikeuksia.

 • |Finland
  26-06-2012

  Työryhmä laatii toimintasuunnitelman nuorten intressien ajamiseksi

  Islannin hyvinvointiministeri Guðbjartur Hannesson ja opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir ovat nimittäneet yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä on luoda toimintasuunnitelma 18-35-vuotiaille nuorille.

 • |Finland
  26-06-2012

  Sopimus kehitysvammaisten koulutuksesta

  12. kesäkuuta Reykjavikin elinikäisen oppimisen keskus ja vammaisten oppimiskeskus allekirjoittivat sopimuksen

 • |Island
  25-06-2012

  Almedalsvikan í Visby, á Gotlandi

  Almedalsvikan fer á þessu ári fram dagana 1. til 8. júlí í i Visby. Vikan hefur verið haldin hátíðleg í rúmlega 40 ár. Viðburður sem hófst á nokkrum ræðum stjórnmálamanna hefur þróast í að verða einn mikilvægasti vettvangur stjórnmálaumræðu í Svíþjóð og kjarni Almedalsvikunnar mynda fulltrúar allra stjórnmálaflokka á sænska þjóðþinginu. Þeir taka þátt í málþingum, blaðamannafundum, og ræðurnar frá Almedalen leggja grundvöll að viðburðinum, en aðrir þættir vikunnar eru ekki síður mikilvægir.

 • |Island
  25-06-2012

  Tækifæri til þróunar á sviði fullorðinsfræðslu í fangelsum

  Fangar sem fá tækifæri til þess að mennta sig eru ánægðir með það. Litið er á nám sem mikilvægt tækifæri til þess að auðvelda þeim að aðlagast samfélaginu að vistinni lokinni. En eftir úttekt sænska Skólaeftirlitsins er ljóst að sænska fangelsismálstofnunin getur gripið til ýmissa aðgerða til bæta gæði menntunarinnar. Efla aðgerðir sem hvetja til náms auk þess að koma á aðstoð fyrir þá sem kljást við námsörðugleika.

 • |Island
  25-06-2012

  Samráðshópur um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks

  Velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson og Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra hafa skipað sameiginlega samráðshóp um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks á aldrinum 18-35 ára.

 • |Island
  25-06-2012

  Samningur um símenntun fyrir fatlaða

  Þann 12. júní sl. var undirritaður samningur Námsflokka Reykjavíkur og Fjölmenntar og um fjölbreytta símenntun fyrir

 • |Sverige
  25-06-2012

  Almedalsveckan i Visby, Gotland

  Almedalsveckan arrangeras i år 1 till 8 juli i Visby på Gotland. Den genomförs årligen och har så gjort i över 40 år. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats och de politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Utvecklingsområden för Kriminalvårdens vuxenutbildning

  Intagna som studerar inom vuxenutbildningen under anstaltstiden är nöjda med möjligheten. Studier ses som viktigt för att få en förändrad livssituation efter anstaltstiden. Men Skolinspektionens första granskning av vuxenutbildningen i anstalt visar att det finns flera områden som Kriminalvården behöver arbeta vidare med i syfte att förbättra utbildningens kvalitet. Motivationsarbetet för studier behöver utvecklas liksom arbetet med att ge stöd till studerande med svårigheter i studierna.

 • |Norge
  25-06-2012

  Arbeidsgruppe om handlingsplan for de unges interesser

  Islands velferdsminister Guðbjartur Hannesson og utdannings- og kulturminister Katrín Jakobsdóttir har utnevnt en felles arbeidsgruppe som skal skape handlingsplan for unge i alderen 18 – 35 år.

 • |Norge
  25-06-2012

  Kontrakt om videreutdanning for funksjonshemmede

  Den 12. juni ble en kontrakt om varierte tilbud for funksjonshemmede underskrevet på vegne av Reykjaviks

 • |Island
  24-05-2012

  Ný námstækifæri fyrir fatlaða

  Fimm starfsmenntaháskólar fá aukin fjárframlög til þess að bæta tækifæri fatlaðra til starfsmenntunar. Sænska ríkisstjórnin hefur falið yfirvöldum að hrinda í framkvæmd tilraunaverkefni með því markmiði að bæta aðgengi fatlaðra að menntun við starfsmenntaháskóla.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusia opiskelumahdollisuuksia vammaisille

  Viisi Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvaa koulutusohjelmaa saa lisätukea parantaakseen vammaisten opiskelumahdollisuuksia. Ruotsi hallitus on antanut koulutuksista vastaavalle virastolle tehtäväksi toteuttaa kokeilun, jonka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutusten esteettömyyttä.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

  Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen har givit myndigheten i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt, i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning.

 • |Island
  24-04-2012

  Staða táknmáls í Svíþjóð

  Menntamálnefnd hefur samþykkt að leggja fram frumvarp um að táknmál njóti jafnræðis á við nútímamál og verði einingabært.

 • |Island
  24-04-2012

  Sænsk þróunarverkefni vekja athygli í Evrópu

  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að kynna fjögur árangursrík sænsk þróunarverkefni innan Leonardo da Vinci áætlunarinna. Meðal verkefna má nefna verkefni Tullängsskólans Spread the Sign og verkefni sænskfinnsku lýðskólanna ProGuide. Markmið beggja er að bæta tækifæri fatlaðra einstaklinga til þess að vera virkir í menntun og á vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-04-2012

  Viittomakielen asema Ruotsissa

  Valtiopäivien opetusvaliokunta on päättänyt yksimielisesti esittää, että viittomakieli asetetaan korkeakouluhaussa samaan asemaan nykykielten kanssa ja että hakija saa siitä lisäpisteitä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Ruotsalaisille kehityshankkeille huomiota Euroopassa

  EU-komissio on huomioinut neljä ruotsalaista Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvaa kehityshanketta esimerkkeinä erityisen onnistuneista hankkeista. Komission mainitsemiin ruotsalaishankkeisiin kuuluvat muun muassa Tullängin koulun Spread the Sign ja ruotsinsuomalaisen kansanopiston ProGuide. Molemmat hankkeet pyrkivät parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työelämään.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Teckenspråkets ställning i Sverige

  Utbildningsutskottet har enat röstat för en motion om att teckenspråk ska likställas med moderna språk och ges meritpoäng.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

  EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

 • |Island
  26-03-2012

  Jafngild framhaldsfræðsla fyrir fatlað fólk

  Mismunandi fræðsluaðilar fá mismunandi stuðning til þess að bjóða upp á framhaldsfræðslu fyrir fatlaða. Fyrir fullorðna er mikilvægt að velja fræðslutilboð við hæfi. Þetta sýna niðurstöður könnunar sem Háskólinn í Linköping gerði að beiðni Sérkennslustofnunarinnar.

 • |Island
  26-03-2012

  Glæða þarf samísku tungumálin

  Öll þrjú samísku tungumálin sem eru töluð í Finnlandi, enaresamíska, skoltasamíska og norðursamíska eiga í hættu við að deyja út. Þetta er niðurstaða vinnuhóps sem fjallað hefur um stöðu samísku tungumálanna. Hópurinn telur að grípa þurfi til ýmissa aðgerða til þess að glæða tungumálin að nýju.

 • |Finland
  26-03-2012

  Tasa-arvoista koulutusta vammaisille aikuisille

  Eri koulutusmuotoja tuetaan eri tavoin tarjoamaan vammaisille aikuisille koulutusta. Aikuisopiskelijoiden on siis syytä valita oikea koulutusmuoto. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jonka Linköpingin yliopisto on tehnyt Ruotsin erityisopetuksesta vastaavan viraston toimeksiannosta.

 • |Finland
  26-03-2012

  Opiskelumotivaatiota lisäävällä kurssilla liian vähän osanottajia

  Suurin osa opiskelumotivaatiota lisäävän kansanopistolinjan käyneistä työttömistä nuorista jatkaa opiskelua tai työllistyy. Kurssilla on kuitenkin aivan liian vähän osanottajia, Ruotsin kansansivistysneuvoston uusi raportti kertoo.

 • |Finland
  26-03-2012

  Työryhmä esittää saamen kielen elvyttämiseksi monipuolisia toimenpiteitä

  Saamen kielten nykytilaa ja elvyttämistä pohtineen työryhmän mukaan kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä - pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame - ovat uhanalaisia. Työryhmän mukaan saamen kielen elpyminen edellyttää useita toimenpiteitä.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Samiska språken ska stimuleras

  Alla de tre samiska språk som talas i Finland -enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska – är utrotningshotade. Detta konstaterar en arbetsgrupp som dryftat de samiska språkens nuvarande situation. Enligt arbetsgruppen krävs det åtskilliga åtgärder för att stimulera språken.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Likvärdig utbildning för vuxna med funktionsnedsättning

  Olika utbildningsformer får olika stöd för att erbjuda vuxna med funktionsnedsättning utbildning. Som vuxenstuderande gäller det alltså att välja rätt utbildningsform. Det visar den studie som Linköpings universitet gjort på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Danmark
  06-03-2012

  Velfærd har eskaleret til en svaghedens klub

  Det personlige ansvar er forsvundet i det moderne danske velfærdssamfund. I dag forventer vi, at staten gør os lykkelige og fjerner enhver lidelse frem for, at vi selv tager ansvaret på os. Der er sat en moralsk deroute i gang, men ingen siger stop, fordi såvel politikere som borgere og den voksende professionelle behandlerindustri har interesser i, at velfærdshjulet fortsætter med at dreje, mener filosof Ole Thyssen.

 • |Finland
  27-02-2012

  Työtori avattiin

  Helmikuussa Islannin työvoimavirasto avasi nuorten, 16–25-vuotiaiden työnhakijoiden työtorin.

 • |Finland
  27-02-2012

  Määräaikainen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan

  15. helmikuuta – 31. toukokuuta 2012 työpaikoilla on mahdollisuus työllistää jopa 1500 rekisteröityä työtöntä työnhakijaa. Kyseessä on työnantajien, kuntien, ammattiyhdistysten ja Islannin valtion yhteinen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan.

 • |Island
  24-02-2012

  Atvinnutorg opnað

  Í febrúar var Atvinnutorg fyrir unga atvinnuleitendur á aldrinum 16-25 ára opnað í Vinnumálastofnun.

 • |Island
  24-02-2012

  Tímabundið átak til að til ráðninga gegn langtímaatvinnuleysi

  Frá 15. febrúar til 31. maí 2012 gefst tækifæri til þess að ráða til starfa allt að 1.500 manns af atvinnuleysisskrá í tengslum við sameiginlegt átak atvinnurekenda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og ríkisins gegn langtímaatvinnuleysi.

 • |Norge
  24-02-2012

  Åpning av arbeidstorg

  Í februar åpnede Arbeidstorg for unge arbeidssøkende mellom 16-25 år i Arbeidsdirektoratet.

 • |Norge
  24-02-2012

  Tidsbestemt kampanje for ansettelse mot langtids arbeidsledighet

  Fra 15. februar til 31. mai 2012 er det mulig at ansette opp til 1.500 registrert arbeidssøkende personer, kampanjen er i samarbeide mellom arbeidsgivere, kommuner, fagforeninger og den islandske staten mot langtidsledighet.

 • |Island
  30-01-2012

  Færeyski atvinnuleysissjóðurinn tekur frumkvæði

  Haustið 2011 hófust aðgerðir til þess að efla færni atvinnuleitenda. Atvinnuleysissjóðurinn breyttist úr því að vera hefðbundinn sjóður yfir í að eiga frumkvæði að og fjármagna mismunandi menntaleiðir.

 • |Island
  30-01-2012

  Persónulegir menntareikningar fyrir fullorðna

  Mennta- og menningarráðuneytið í Finnlandi hefur skipað tvo matsaðila, sem gera eiga tillögur um form og innleiðingu af persónulegum menntareikninga fyrir fullorðna. Með menntareikningunum óskar finnska ríkisstjórnin svara einstaklingsmiðuðum þörfum fullorðinna fyrir nám.

 • |Finland
  30-01-2012

  Färsaarten työttömyyskassa aloitteentekijänä koulutuksen suunnittelussa

  Syksyllä 2011 Färsaarilla käynnistettiin uusia työttömille suunnattuja koulutusohjelmia. Färsaarten työttömyyskassa ALS, joka on aiemmin ollut perinteinen työttömyyskassa, on aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Aikuisille henkilökohtaiset koulutustilit

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kaksi selvityshenkilöä laatimaan esityksen henkilökohtaisen aikuiskoulutustilimallin muodosta ja käyttöönotosta. Henkilökohtaisiin aikuiskoulutustileihin siirtymällä hallitus haluaa tukea yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista.

 • |Sverige
  24-01-2012

  Personliga utbildningkonton för vuxna

  Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt två utredare som skall ge förslag gällande formen för och införandet av ett personligt vuxenutbildningskonto. Med utbildningskonton vill regeringen stödja de vuxnas indiviuduella behov av utbildning.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Den færøske A-kasse er aktiv initiativtager

  I efteråret 2011 blev der sat nye initiativer igang med kompetenceudvilking for arbejdsløse. Fra at være en traditionel A-kasse, er ALS nu en aktiv initiativtager og financieringskilde til diverse uddannelsesførløb.

 • |Island
  19-12-2011

  „A World Worth Living In“ - lokaskýrsla

  Sænska alþýðufræðsluráðið hefur lagt fram lokaskýrslu frá heimsráðstefnunni „A World Worth Living In“ sem haldin var dagana 14. – 17. júní 2011 i Malmö. Stýrihópur alþýðufræðsluráðsins staðfestir m.a. í samantekt sinni að heimsráðstefnan hafi verið árangursrík bæði hvað varðar innihald og skipulag.

 • |Island
  19-12-2011

  Ævimenntun ber vott um pólitískan metnað

  Nýjar tölur sýna fram á að afar fáir lýðskólar veita undanþágur vegna raunfærnimats.

 • |Finland
  19-12-2011

  A World Worth Living In – loppuraportti

  Ruotsin kansansivistysneuvosto on laatinut loppuraportin 14. – 17.6. 2011 Malmössa järjestetystä maailmankonferenssista. Neuvoston johtoryhmä toteaa loppuyhteenvedossaan muun muassa, että maailmankonferenssin sisältö ja järjestelyt onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin.

 • |Finland
  19-12-2011

  Elinikäinen oppiminen poliittisena tavoitteena

  Tuoredeiden tilastojen mukaan vain harvat korkeakoulut lukevat hyväksi opintoja aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

 • |Norge
  15-12-2011

  Livslang læring er en politisk ambisjon

  Ferske tall at svært få høyskoler gir fritak på bakgrunn av realkompetanse.

 • |Sverige
  09-12-2011

  A World Worth Living In - en slutrapport

  Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö. Folkbildningsrådets styrgrupp konstaterar bl.a. i sina sammanfattande slutkommentarer att arrangerandet av världskonferensen sammantaget blev en framgång innehållsmässigt och organisatoriskt.

 • |Finland
  21-11-2011

  Vuoden aikuisopiskelija suorittaa vankilassa jo kolmatta ammattitutkintoa

  Rolf Sagstad suorittaa kolmatta kisällin tutkintoaan Bergenin vankilassa, ja häntä odottaa vakituinen työpaikka kun hän vapautuu ensi vuonna.

 • |Island
  21-11-2011

  Fyrirmynd í námi fullorðinna tekur þriðja sveinsprófið í fangelsi

  Rolf Sagstad er um það bil að ljúka þriðja sveinsprófinu sín í fangelsinu í Bergen. Þegar hann verður laus á næsta ári bíður hans föst vinna.

 • |Norge
  17-11-2011

  Årets læringshelt tar sitt tredje svennnebrev i fengsel

  | Publicerat 17.11.2011 | Rolf Sagstad er i gang med sitt tredje svennebrev i Bergen fengsel, og har fast jobb som venter når han kommer ut neste år.

 • |Norge
  17-11-2011

  Årets læringshelt tar sitt tredje svennnebrev i fengsel

  Rolf Sagstad er i gang med sitt tredje svennebrev i Bergen fengsel, og har fast jobb som venter når han kommer ut neste år.

 • |Island
  24-10-2011

  Þekking og atvinna fyrir ungt fólk

  Í nýjum ríkisstjórnarsáttmála Finna er lögð er mikil áhersla á verkefni til þess að hindra að ungt fólk verði utan veltu á vinnumarkaði og í þar meðtali er einnig menntatrygging.

 • |Finland
  24-10-2011

  Nuoret osaaviksi ja työelämään

  Yksi uuden hallitusohjelman tärkeimmistä toimenpiteistä on yhteiskuntatakuu, jolla pyritään estämään nuorten syrjäytyminen, sekä siihen sisältyvä koulutustakuu.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Kunskap och arbete för unga

  Ett av det nya regeringsprogrammets främsta projekt är samhällsgaranti för att förhindra marginalisering av unga och den utbildningsgaranti som ingår i den.

 • |
  12-08-2011

  Active Learning and Ageing at Work

  Active Learning and Ageing at Work

 • |Finland
  22-06-2011

  Kehitysvammaisille suunnattu korkea-asteen koulutusohjelma

  Gävlen korkeakoulu käynnistää syksyllä 2011 koulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen Ruotsin korkeakoulumaailmassa. Tämä terveyden edistämisen koulutusohjelma on suunniteltu kehitysvammaisille henkilöille.

 • |Island
  21-06-2011

  Háskólamenntun fyrir einstaklinga með skertan þroska

  Haustið 2011 mun háskólinn í Gävle hrinda af stað námi sem einstakt í Svíþjóð.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning

  Hösten 2011 inleder Högskolan i Gävle en satsning som är unik på akademisk nivå i Sverige. Då börjar en högskoleutbildning som är anpassad för studenter med utvecklingsstörning och som förbereder för arbete med hälsa.

 • |Finland
  25-05-2011

  Konferenssi aikuisten lukivaikeuksista poiki paljon aloitteita Grönlannissa

  Nuukissa pidettiin maaliskuussa pohjoismainen konferenssi aikuisten luku- ja kirjoitusvaikeuksista. Konferenssin jälkeen aihe on ollut erityishuomion kohteena koko Grönlannissa.

 • |Island
  24-05-2011

  Margskonar framtak víðsvegar um Grænland að lokinni ráðstefnu um lestrar- og ritunarfærni fullorðinna

  Í kjölfar norrænu ráðstefnunnar um lestrar- og ritunarfærni fullorðinna í Nuuk í mars beinast sjónir að sviðinu um landið gervallt.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Mange initiativer i hele Grønland efter konferencen om voksnes læse- skrivefærdigheder

  I kølvandet på den nordiske konference om voksnes læse- og skrivefærdigheder i Nuuk i marts måned er der fokus på området i hele landet.

 • forskning |in English
  05-04-2011

  An interview with Vígdis Finnbogadóttir

  Nordic cooperation will continue to be carried out in the Scandinavian languages, states the Declaration on a Nordic Language Policy. The policy is based on all Nordic residents having the right to acquire at least four languages: in addition to their mother tongue, they have a right to learn a language essential to society, a Scandinavian language, and a language of international importance.

 • forskning |Finland
  05-04-2011

  Hyvä lukija,

  pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään vastaisuudessakin skandinaavisia kieliä. Näin todetaan pohjoismaisessa kielipolitiikassa, jonka lähtökohtana on, että jokaisen pohjoismaalaisen tulisi oppia ainakin neljä kieltä. Äidinkielen lisäksi heillä tulee olla oikeus oppia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli, jokin skandinaavinen kieli ja yksi laajasti kansainvälisesti käytetty kieli.

 • forskning lika möjligheter |Sverige
  04-04-2011

  En språklig minoritet inom minoriteten

  Vid bussplanen i Mariehamn, alldeles i närheten av Medborgarinstitutet och stadsbiblioteket, ligger ”HandiCampen”.

 • forskning språk |
  31-03-2011

  Estonia's experience - new languages to be learned in childhood

  Nearly a quarter of Estonia's population speaks only Russian. This is for Estonian society some kind of problem, because for the Russian speaking people it is somewhat harder to find a good job in Estonia, because the entrepreneurs in this country prefere workers skilled in both Estonian and Russian. For only Russian speaking people it is also difficult to monitor the Estonian media and to listen to social and political life in Estonia.

 • forskning kortutbildade |Sverige
  15-02-2011

  Ur utanförskapet skapas eget lärande

  De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.

 • |Island
  03-02-2011

  Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa

  Unglingar sem útskrifast úr framhaldsskóla – af sérstökum námsbrautum fyrir þroskahefta nemendur – öðlast ekki rétt til áframhaldandi náms. Að komast út á vinnumarkaðinn er ekki auðvelt fyrir unglinga almennt og það reynist þroskaheftum sérstaklega örðugt.

 • |Island
  01-02-2011

  23 norsk fyrirtæki taka þátt í nemaáætluninni 2011

  Ríkið hefur hrint í framkvæmd nýrri nemaáætlun fyrir fólk sem lokið hefur framhaldsmenntun en er með skerta starfsgetu. Markmiðið með áætluninni er að ná í hæft starfsfólk og veita opinberum stofnunum reynslu til þess að ráða starfsfólk með skerta starfgetu en framhaldsmenntun og aðlaga störfin að þörfum þeirra.

 • |Finland
  31-01-2011

  Työelämähanke kehitysvammaisille

  Kehitysvammaiset nuoret, jotka suorittavat toisen asteen tutkinnon eritysopetuksessa, eivät tällä hetkellä saa kelpoisuutta opintojen jatkamiseen. Työelämään pääsy on vaikeaa nuorille ylipäätään, mutta kehitysvammaisille nuorille se on erityisen vaikeaa.

 • |Finland
  31-01-2011

  23 valtiollista työpaikkaa mukaan vuonna 2011 alkavaan harjoitteluohjelmaan

  Norjan valtio käynnistää uuden harjoitteluohjelman, joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille vammaisille henkilöille. Ohjelman tavoitteena on löytää hyviä työntekijöitä ja kerryttää valtion laitosten kokemusta korkeakoulutettujen vammaisten rekrytoinnista ja työolojen järjestämisestä.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

  Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  23 norske virksomheter med i traineeprogrammet 2011

  Staten setter nå i gang et nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Hensikten med programmet er å få tak i dyktige medarbeidere og å gi statlige virksomheter erfaring med å rekruttere og legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

 • läs- och skrivkunnighet lika möjligheter |Danmark
  11-12-2010

  En ny chance

  Alle kan lære at læse og skrive. Vores tilbud er en ny chance til de mennesker, der ikki fik lært det i folkeskolen. Og succes-raten er næsten 100 procent, siger kvinden, der i 2001 stiftede en færøsk forening for folk, der har læse- og skrivevanskeligheder.

 • |Island
  24-05-2010

  Fullorðinsfræðslunni hrósað

  Okkur mun ekki takast vel með aðlögun án góðrar norskukennslu. Starf ykkar er einstaklega mikilvægt, sagði Audun Lysbakken ráðherra við tæplega 400 kennara og stjórnendur í fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kehuja aikuiskoulutukselle

  Maahanmuuttajien integraatio ei onnistu ilman hyvää norjanopetusta. ”Te teette erittäin tärkeää työtä”, sanoi ministeri Audun Lysbakken lähes 400:sta aikuiskoulutuksen ammattilaisesta koostuvalle joukolle.

 • |Norge
  18-05-2010

  Skryt til voksenopplæringen

  Vi lykkes ikke med integrering uten en god norskopplæring. Dere gjør en særdeles viktig jobb, sa statsråd Audun Lysbakken til nesten 400 lærere og ledere i voksenopplæringen

 • lika möjligheter folkbildning |Sverige
  15-04-2010

  Nyfattigdomen ökar, men välfärden består

  ”Den nordiska välfärdsmodellen” är ett begrepp ute i världen. Här finns ett omfattande socialt skyddsnät, finansierat med höga skatter. Men hur väl stämmer dessa påståenden med verkligheten? Och hur stora är skillnaderna mellan länderna? DialogWeb frågade vd:n Tone Mörk och projektledaren Björn Halvorsen vid Nordens välfärdscenter.

 • lika möjligheter hållbar utveckling |Sverige
  13-04-2010

  För delaktighet och jämlikhet i 90 år

  – Hela settlementets verksamhet är inriktad på att motarbeta social utslagning och fattigdom, säger Ilona Maaperä, rektor för medborgarinstitutet Kalliolan kansalaisopisto. Skolan, som ligger i arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors, är det äldsta settlementmedborgarinstitutet i Finland.

 • |in English
  18-03-2010

  Dear Reader,

  this issue of DialogWeb deals with distance learning provision and the educational opportunities accessible to inhabitants of remote areas.

 • |Finland
  18-03-2010

  Hyvä lukija,

  tässä DialogWebin numerossa käsitellään etäopiskelumahdollisuuksia ja syrjäseudulla asuvien mahdollisuuksia koulutukseen.

 • glesbygd lika möjligheter |Danmark
  15-03-2010

  Kære læser

  Dette nummer af Dialogweb omhandler muligheder for fjernuddannelse og adgang til uddannelse i udkantsområder.

 • glesbygd lika möjligheter |Norge
  15-03-2010

  Læringsmuligheter der du bor!

  Jeg ringer mobilnummeret til Elisabeth Fossmo Lien for å avtale et intervju. I andre enden møter jeg en blid stemme: ”Tror du at du kan ringe meg tilbake om en times tid? Jeg venter på telefon fra veielderen min på fordypningsoppgaven akkurat nå”.

 • distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  08-03-2010

  Samisk virtualskola är populär

  I Finland bor det ungefär 7 000 samer, men av dem bor bara ca hälften i den finska delen av Sápmi eller Sameland. Det samiska utbildningscentret, Sámi oahpahusguovddáš, verkar för att tillgodose samernas utbildningsbehov och trygga den samiska kulturens fortlevnad. Vuxenutbildningen, som är en del av centrets utbud, inbegriper både undervisning i de samiska språken (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska)och yrkesutbildning i samernas traditionella näringsfång, såsom renskötsel och hantverk.

 • |Island
  02-02-2010

  Velferð undir þrýstingi!

  Norðurlandaráð hefur lagt fram lofsvert hnattvæðingarverkefni fyrir 2010 undir yfirskriftinni Norðurlöndin séu

 • |Finland
  01-02-2010

  Hyvinvoinnin haasteet

  Pohjoismaiden neuvosto on käynnistänyt vuoden 2010 ohjelmaansa kuuluvan globalisaatioaloitteen, jonka otsikkona on ”Pohjola kilpailukykyisenä ja ainutlaatuisena hyvinvointialueena – hyvä alue sijoittamiseen, työskentelyyn ja elämiseen”.

 • |Norge
  01-02-2010

  Velferd under press!

  Nordisk Råd har tatt et globaliseringsinitiativ for 2010: ”Norden som konkurransedyktig og unik velferdsregion- en god region å investere, arbeide og leve i”.