lika möjligheter • integration validering |Finland
  07-12-2015

  Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

  Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

 • integrering flerkulturell |Sverige
  24-11-2015

  Språket är nyckeln till ökad integration

  Med start i början av nästa år planerar Integrationsforum mot rasism i Trollhättan att starta ett språkcafé i sin lokal vid Drottningtorget.

 • lika möjligheter |Sverige
  30-10-2015

  Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

  Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia.

 • Rosario Ali samordnade utbildningsprojektet Romané Bučá.
  högre utbildning |Sverige
  12-10-2015

  Rosario arbetar för romers utbildning

  I Sverige bor över 50 000 romer. Av dessa har bara runt 30 personer högre utbildning och många har svårt att få arbete.

 • Lena Broo
  fängelseutbildning |Sverige
  07-10-2015

  Gymnasiestudier prioriteras på Sveriges fängelser

  Trots att det generellt är svårt för dömda brottslingar att komma in i ett vanligt liv efter avtjänat straff, ger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning på Kriminalvården, en försiktigt positiv bild av utbildningsvärlden: Den allmänna förståelsen för diagnoser och studiesvårigheter ökar och det är inte alla arbetsgivare som automatiskt avvisar brottsdömda.

 • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • |Sverige
  24-09-2015

  Att växa in i samhället

  I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

 • |Finland
  22-09-2015

  Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

  Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

 • |Finland
  22-09-2015

  Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

  Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr.

 • Sommarskolan i Åre fungerar.
  |Sverige
  25-06-2015

  Folkbildningen som hävstång

  Folkbildning är ett effektivt sätt att integrera nyanlända i Sverige.

 • |Norge
  12-06-2015

  Digitaaliset luokkaerot liian suuret

  Norjan kunta- ja modernisointiministeri Jan Tore Sanner (Høyre-puolue) on sitä mieltä, että digitaaliset luokkaerot ovat liian suuret.

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Norge
  12-06-2015

  Stafræn gjá of breið

  Jan Tore Sanner, ráðherra hægri flokksins fyrir sveitarstjórnamál og nútímavæðingu telur stafræna gjá of breiða.

 • |Norge
  11-06-2015

  Digitalt klasseskille for stort

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det digitale klasseskillet er for stort.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.