livslaangt larande • |Sverige
  12-02-2015

  Lärande förutsätter nyfikenhet

  Nyfikenhet är grundbulten för ett livslångt lärande.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet.
  vuxenutbildning högre utbildning |Island
  28-08-2013

  Uddannelsen styrker livskvaliteten

  Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.

 • |Norge
  25-06-2013

  Flere voksne på kurs

  4. juni ble tallene for studieforbundenes kursvirksomhet i 2012 publisert. Statistikken viser at 7000 flere gikk på kurs i studieforbundene i fjor. Studieforbundet Funkis, med sine 57 medlemsorganisasjoner for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende , har den største økningen av alle. De arrangerte kurs for 6600 flere deltakere i 2012 enn i 2011!

 • livslångt lärande motivation |Finland
  04-04-2013

  Andra bullar 2: Medveten inkompetens är smärtsam

  DialogWebs finländska redaktör deltar i en mathantverksutbildning och delar med sig av sina erfarenheter.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • |Island
  25-02-2013

  Síðustu niðurstöður manntalsins

  Við teljumst öll með, „Øll telja við“ er yfirskrift bæklings sem færeyska hagstofan gaf út og sendi inn á öll heimili á Færeyjum um mánaðarmótin janúar/febrúar á þessu ári. Í bæklingnum eru mikilvægar tölfræðiupplýsingar um síðasta manntal en henni svöruðu yfir 98%.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uudesta väestölaskennasta ensimmäisiä tuloksia

  Färsaarten tilastokeskukselta ilmestyi tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa julkaisu “Øll telja við” (Kaikki ovat mukana), joka jaettiin saarten kaikkiin talouksiin. Julkaisussa on tärkeää tietoa uusimmasta väestönlaskennasta, jonka vastausprosentti oli yli 98.

 • |Danmark
  20-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  19-02-2013

  Första utbildningen för mathantverkare i Finland

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och kommer att berätta om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |Finland
  22-11-2012

  Nonformaaliin aikuiskoulutukseen osallistuvien määrä kasvussa

  Norjan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 työssä olevista norjalaisista 51 % osallistui jonkinlaiseen nonformaaliin koulutukseen. Vuonna 2011 luku oli 48 %.

 • |Island
  19-11-2012

  Fullorðnum sem taka þátt í óformlegri menntun fjölgar

  Tölur frá norsku hagstofunni fyrir árið 2012 sýna að 51 % vinnuaflsins tekur þátt í óformlegu námi á einn eða annan hátt. Fyrir árið 2011 var hlutfallið 48%.

 • |Norge
  15-11-2012

  Andelen voksne som deltar på «ikke-formell» utdanning øker

  Statistisk sentralbyrås tall fra 2012 viser at 51% av de sysselsatte nå deltar i en eller annen type «ikke-formell» utdanning. I 2011 var tallet 48%.

 • |Island
  24-05-2012

  Ráðherrar segja álit sitt á ráðgjöf, færniþróun og ævimenntun

  Á ráðstefnu ráðgjafa í Þórshöfn þann 7. maí sl. þar sem aðalfyrirlesararnir voru úr sérfræðinganeti NVL um náms- og starfsráðgjöf héldu bæði menntamálaráðherra Bjørn Kalsø og atvinnumálaráðherra Johan Dahl erindi. Í erindum sínum beindu báðir ráðherrar athygli að náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna og ævimenntun.

 • |Finland
  24-05-2012

  Ministeritason näkemyksiä ohjauksesta, osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta

  Torshavnissa pidettiin 7. toukokuuta opinto- ja uraohjausalan konferenssi, jonka pääalustajat olivat NVL:n ohjausverkoston jäseniä. Konferenssin avauspuheet pitivät opetusministeri Bjørn Kalsø sekä elinkeinoministeri Johan Dahl. Puheissaan he esittivät visioita aikuiskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

 • |Danmark
  14-05-2012

  Ministre udtaler sig om vejledning, kompetenceudvikling og livslang læring

  Til en vejlderkonference i Torshavn den 7. maj, hvor hovedforelæserne var medlemmer i NVLs vejldernetværk, var åbningstaler fra både undervisningsminister Bjørn Kalsø og erhvervsminister Johan Dahl på programmet. I deres respektive taler var der fokus på visioner omkring vejledning i forhold til voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv.

 • livslångt lärande lika möjligheter |in English
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations – Solidarity and Attitudes

  This is the last article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education in 2012 the European Year for Active Ageing. Here Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr. Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission answer the question on how LLL and training can enhance solidarity between generations and shift attitudes towards older.

 • lifelong learning adult learning |
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations - Education

  This is a second article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. DialogWeb asked Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission if the LLL systems in Europe are capable of providing the education and training necessary to facilitate transitions for adults preparing for a second carrier?

 • adult learning lifelong learning |
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations – Lifelong Learning activities

  DialogWeb was interested in learning about the policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, kindly answered some questions which will be published in a series of three articles here in DialogWeb in April 2012. The first is on Lifelong Learning activities, the second on education and employment and the third on solidarity and attitudes.

 • |Finland
  27-02-2012

  Uusi raportti: Tehokkaita strategioita elinikäiseen oppimiseen Pohjoismaissa

  Lissabonin strategian mukaisesti Pohjoismaat pyrkivät lisäämään väestönsä osallistumista aikuiskoulutukseen. Erityisesti tämä koskee kaksikielistä väestöä sekä henkilöitä, joilla on matala koulutustaso.

 • |Island
  27-02-2012

  Ný skýrsla: Árangursrík stefnumótun í framhaldsfræðslu í norrænu löndunum

  Í samræmi við Lissabon-áætlunina stefna stjórnvöld á Norðurlöndunum að því markmiði að fjölga fullorðnum þátttakendum í framhaldsfræðslu, einkum þeim sem skemmsta menntun hafa og þeim sem eru tvítyngdir.

 • |in English
  27-02-2012

  The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

  Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

 • |in English
  27-02-2012

  The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

  Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

 • |in English
  27-02-2012

  The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

  Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

 • |Danmark
  24-02-2012

  Ny rapport: Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

 • |Europa
  01-02-2012

  Lifelong Learning for All

  he 'Inclusion' network has produced a report on recommendations for a more inclusive and accessible Lifelong Learning Programme and new Education and Training Programme.

  A response to main findings and challenges The recommendations are the result of a review of all the documents produced by the 'Inclusion' network to date as well as an analysis of key external consultations on the LLP and wider EU strategy documents.

 • |Island
  19-12-2011

  Ævimenntun ber vott um pólitískan metnað

  Nýjar tölur sýna fram á að afar fáir lýðskólar veita undanþágur vegna raunfærnimats.

 • |Island
  19-12-2011

  Internetþjónusta til stuðnings við ævinám

  Internetþjónusta fyrir námsmenn er rafræn menntamiðstöð og þar sem framvegis verður boðið upp á þjónustu fyrir bæði íbúa sem og fræðslu- og menntunaraðila allt frá grunnskóla til framhaldsfræðslu. Aðgengileg heimasíða þar sem hægt er að sækja þjónustu í tengslum við nám, inntökuskilyrði, og starfsferil samkvæmt þeim tækifærum sem felast eiga í ævimenntun.

 • |Finland
  19-12-2011

  Elinikäinen oppiminen poliittisena tavoitteena

  Tuoredeiden tilastojen mukaan vain harvat korkeakoulut lukevat hyväksi opintoja aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

 • |Finland
  19-12-2011

  Verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista

  Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät jatkossa kaikki sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti. Luvassa on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella.

 • |Norge
  15-12-2011

  Livslang læring er en politisk ambisjon

  Ferske tall at svært få høyskoler gir fritak på bakgrunn av realkompetanse.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Webbtjänst som stöd för livslångt lärande

  Webbtjänst för lärande är ett elektroniskt bildningscenter som i fortsättningen erbjuder tjänster som gäller såväl medborgare som anordnare av utbildning och undervisning, från förskoleanmälan till vuxenutbildning. En lätthanterlig webbplats med tjänster i anslutning till studier, antagning, inlärning och karriärplanering enligt principen om livslångt lärande utlovas.

 • |Europa
  01-09-2011

  Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England

  Executive summary • September 2011
  Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales
  There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

 • |Finland
  25-05-2011

  Uusi johtaja Unescon elinikäisen oppimisen instituuttiin

  Arne Carlsen, joka tällä hetkellä toimii kansainvälisten asioiden johtajana Aarhuusin yliopistoon kuuluvassa DPU:ssa, siirtyy 1. kesäkuuta johtamaan Hampurissa sijaitsevaa Unescon elinikäisen oppimisen instituuttia.

 • |Island
  24-05-2011

  Nýr stjórnandi fyrir stofnun UNESCO’s fyrir ævimenntun

  Arne Carlsen, sem hefur gegnt stöðu framkvæmdastjóra alþjóðasviðs DPU, Háskólans í Árósum, verður frá 1. júní nk. forstjóri stofnunar UNESCO fyrir ævimenntun í Hamborg.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Ny leder i UNESCO’s Institut for Livslang Læring

  Arne Carlsen, der i dag er International direktør på DPU, Aarhus Universitet, bliver per 1. juni direktør for UNESCO’s Institut for Livslang Læring i Hamborg.

 • |Island
  27-04-2011

  Stefna um æviráðgjöf

  Samstarfshópur um ævilanga ráðgjöf hefur skilað áfangaskýrslu til Henna Virkkunen, menntamálaráðherra. Í áfangaskýrslunni eru tillögur vinnuhópsins um fimm markmið sem hafa ber að leiðarljósi við þróun æviráðgjafar.

 • |Island
  27-04-2011

  Á að tryggja starfsmenntun

  Fagleg, pólitísk nefnd hefur skilað yfirgripsmiklum tillögum um hvernig hægt er að draga úr brottfalli, tryggja fleiri

 • |Finland
  27-04-2011

  Ammattikoulutuksen asialla

  Norjan keskusammattijärjestön LO:n ja työväenpuolueen yhteinen komitea on esittänyt joukon ammattikoulutuksen liittyviä ehdotuksia. Komitean mukaan niillä voitaisiin vähentää opintojen keskeyttämisiä, lisätä oppisopimuspaikkoja ja vahvistaa elinikäisen oppimisen näkökulmaa.

 • |Finland
  27-04-2011

  Elinikäiselle ohjaukselle strategiset tavoitteet

  Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä on luovuttanut väliraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Väliraportti sisältää työryhmän esityksen elinikäisen ohjauksen strategisista tavoitteista.

 • |Sverige
  27-04-2011

  Strategiska mål för livslång handledning

  Samarbetsgruppen kring livslång handledning har överlämnat sin mellanrapport till undervisningsminister Henna Virkkunen. I mellanrapporten ingår arbetsgruppens förslag till fem strategiska mål för att utveckla livslång handledning.

 • livslångt lärande motivation |Sverige
  20-04-2011

  Samarbete motverkar marginalisering av unga

  Det har visat sig (med exempel bl.a. från Finlands recession på 1990-talet) att ungdomsarbetslöshet sätter spår långt in i framtiden med höga arbetslöshetssiffror också länge efter att den ekonomiska tillbakagången är över. Av dem som var unga på 90-talet är fortfarande många utanför arbetslivet och lever bl.a. på invalidpension. Initiativen för att motarbeta arbetslösheten bland unga måste vara framtidsorienterade, satsningen på livslångt lärande ska starta i ungdomsåren.

 • |Norge
  20-04-2011

  Skal sikre yrkesopplæringen

  Et faglig politisk utvalg har avgitt en omfattende forslagsrekke som både skal redusere frafallet i skolen, sikre flere lærlingplasser og forsterke livslang læring-perspektivet.

 • |Europa
  01-12-2010

  Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge

  Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010

  This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

 • |Finland
  25-11-2010

  Aikuisten oppimiselle ensimmäinen oma laitos yliopistossa

  Norjan teknis- luonnontieteelliseen yliopistoon (NTNU) perustettiin 1. lokakuuta aikuisten oppimisen ja neuvontatieteen laitos.

 • |Finland
  25-11-2010

  Uusi laki voimaan

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti päivän mittaisen konferenssin uudesta aikuisten oppimista koskevasta laista 19. marraskuuta.

 • |Island
  23-11-2010

  Í fyrsta skipti sem nám fullorðinna er skipað í eigin deild!

  Þann 1. október  sl. var stofnuð deild fyrir nám fullorðinna og ráðgjafarvísindi  (IVR) við Norska tækni og

 • |Island
  23-11-2010

  Innleiðing nýrra laga

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hélt ráðstefnu 19. nóvember sl. undir yfirskriftinni Samstarf og samstaða um framhaldsfræðslu. Samkvæmt nýjum lögum um framhaldsfræðslu sem tóku gildi 1. október á þessu ári er framhaldsfræðsla skilgreind sem “Hvers konar nám, úrræði og ráðgjöf sem er ætlað að mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki og er ekki skipulagt á grundvelli laga um framhaldsskóla eða háskóla.”

 • |Norge
  23-11-2010

  Ny lov lanseres

  Utdannings- og kulturdepartementet sto for en heldags konferanse om innledningen av ny lov om voksnes læring på Island den 19. november med overskriften: Samarbeide og samhold om voksnes læring. Etter ny lov om voksnes læring som trådte i kraft den 1. oktober 2010, er voksnes læring definert som ” Enhver form for læring, tiltak og veiledning som møter voksne personers, med kort formell utdanning, behov og ikke er organisert i henhold til love om videregående eller høyskoler og universitet.”

 • |Norge
  21-11-2010

  Voksnes læring har fått instituttstatus for første gang!

  1. oktober ble Institutt for for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) ved NTNU etablert.

 • |Island
  26-10-2010

  Stefna um ævilanga ráðgjöf

  Mennta- og menningarmálráðuneytið í Finnlandi hefur skipað í samstarfshóp til þess að vinna að tillögum að stefnu um ævilanga ráðgjöf. Skipun hópsins var undirbúin í samstarfi við atvinnu- og iðnaðarráðuneytið.

 • |in English
  21-10-2010

  Public consultation opened

  A public consultation has been opened to collect European citizens' opinions on the design of the future Education and

 • |in English
  21-10-2010

  Public consultation opened

  A public consultation has been opened to collect European citizens' opinions on the design of the future Education and

 • |Finland
  20-10-2010

  Elinikäisen ohjauksen strategia

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus elinikäisen ohjauksen strategiaksi. Ryhmän asettaminen valmisteltiin yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

 • |in English
  20-10-2010

  Public consultation opened

  A public consultation has been opened to collect European citizens' opinions on the design of the future Education and

 • |Sverige
  20-10-2010

  Strategi för livslång vägledning

  Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp, vars uppgift är att utarbeta ett förslag till strategi för livslång vägledning. Tillsättningen av gruppen förbereddes i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

 • |Danmark
  28-09-2010

  Vigtig konference om Livslang Læring i København

  | Publicerat 28.9.2010 | I dagene 22-24 september 2010 afholdt EU's programkontor for livslang læring en konference i København for at fejre Grundtvig Programmets 10 års jubilæum.

 • livslångt lärande baskunskaper |
  09-09-2010

  Motivated by EU subsidies

  Increasingly more people are motivated to participate in adult education in Estonia because of growing awareness on the one hand and the other key factor is the support of European Social Fund to all larger adult education programs in Estonia, says Andres Pung, head of Vocational and Adult Education Department of Ministry of Education and Research of Estonia.

 • |Island
  31-08-2010

  Tillögur stofnunar starfsmenntaháskóla um sænskan viðmiðaramma (NQF)

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur lagt fram tillögur um sænskan viðmiðaramma um hæfni. Tillögurnar voru sendar til umsagnar þann 26. júní sl. og frestur til að skila inn umsögnum er til 10. september 2010.

 • |Finland
  29-08-2010

  Ammattikorkeakouluviraston esitys tutkintojen viitekehykseksi

  Ruotsin ammattikorkeakouluvirasto on laatinut esityksen kansallisesta tutkintojen viitekehyksestä. Esitys lähti lausuntokierrokselle 23. kesäkuuta, ja lausuntojen on määrä olla valmiina 10. syyskuuta mennessä.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Yh-myndighetens förslag till NQF

  Yh-myndigheten har tagit fram ett förslag till en nationell referensram för kvalifikationer. Förslaget ligger ute på remiss från den 23 juni. Remissvar vill myndigheten ha in senast den 10 september 2010.

 • |Island
  24-05-2010

  Norsk rammaviðmið um færni í fullorðinsfræðslu (NKR)

  Norska ríkisstjórnin hefur boðið aðilum atvinnulífsins og fjölmörgum fulltrúum fræðsluaðila að taka þátt í starfshópi sem ætlað er að semja norskan færniviðmiðaramma, NKR. Markmiðið er að þróa norsk rammaviðmið sem eru í samræmi við evrópsku rammaviðmiðin EQF.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kansallinen elinikäisen oppimisen tutkintojen viitekehys (NKR)

  Norjan hallitus on kutsunut joukon työelämän ja koulutusalan organisaatioita mukaan toimimaan omassa NKR-viiteryhmässä. Tavoitteena on kehittää kansallinen tutkintojen viitekehys, joka on vertailukelpoinen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kanssa.

 • |Norge
  18-05-2010

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

  Regjeringen har invitert partene i arbeidslivet og en rekke aktører på utdanningsområdet til å bidra i en egen referansegruppe for NKR. Målet er å utvikle et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk samt tilpasse dette til det europeiske EQF.

 • |Island
  27-04-2010

  Tillaga um endurskoðun á fjárframlögum til alþýðufræðslunnar

  Grundvöllurinn að fjárveitingunum mun í framtíðinni einnig vera kerfi sem byggir á hlutfall hins opinbera af raunverulegum kostnaði. Lagt er til að fjárframlög til fræðslustarfsemi sem nýtur stuðnings frá hinu opinbera verði aukin til muna.

 • |Finland
  21-04-2010

  Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

  Valtionrahoituksen pääasiallisena muotona olisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin perustuva laskennallinen järjestelmä. Sen sijaan esitetään, että vapaan sivistystyön valtionosuustunteja esitetään lisättäväksi merkittävästi.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen

  Utgångspunkten för finansieringen skulle också i fortsättningen vara ett system med kalkylerade statsandelar som grundar sig på faktiska kostnader. Det föreslås att den statsstödda utbildningsvolymen inom folkbildningen skulle ökas markant.

 • |Island
  29-03-2010

  Heildaryfirlit yfir danska menntakerfið

  Sameiginleg rammaviðmið fyrir ævinám veitir heildaryfirlit yfir danska menntakerfið. Meðal nýunga er að rammaviðmiðin

 • |Finland
  29-03-2010

  Yleiskatsaus Tanskan koulutusjärjestelmään

  Yhteinen tanskalainen elinikäisen oppimisen viitekehys antaa yleiskatsauksen Tanskan koko koulutusjärjestelmään.

 • |Danmark
  26-03-2010

  Samlet overblik over det danske uddannelsessystem

  En fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over hele det danske uddannelsessystem. Som noget nyt viser kvalifikationsrammen, hvordan de danske uddannelser ligger i forhold til hinanden.

 • livslångt lärande yrkesutbildning |Norge
  11-03-2010

  Utdanning for havets helter?

  Islendinger har gjennom alle de århundrer de har bodd på øya der ute i Nord Atlanteren hentet en stor del av sitt levebrød fra havet. Fiskeri har spilt hovedrollen i landets økonomi, dannet grunnlaget for vekst og velferd. Islendingene har måttet kjempe for sine territorialfarvann, og fiskere og sjømenn har lenge blitt betegnet som havets helter. På tross av fiskeriets viktige rolle, finnes det få og lite varierte tilbud om utdanning for sjømenn og fiskere.

 • |Island
  01-03-2010

  ”Nýjar leiðir í menntalandslaginu”

  Samtök lýðskóla og Samband húsmæðra- og handverksskóla, lýsa í heftinu ”Nye stier i uddannelseslandskabet – uddannelse uden om den slagne vej” (Nýjar leiðir í menntalandslaginu – menntun utan alfaraleiðar) góðum dæmum um kennslusamstarf á milli lýðskóla, húsmæðraskóla, handverksskóla og formlega menntakerfisins. Dæmin eru sótt í verkefni sem unnin voru á tímabilinu 2007-2009.

 • |Island
  01-03-2010

  ”Mobication” – nýtt danskt módel sem á að viðhalda forskoti í samkeppni

  Nýtt módel sem sameinar menntun, félagslegt öryggi og sveigjanleika.

 • |Finland
  01-03-2010

  ”Uusia polkuja koulutusmaisemassa” -esite

  Tanskan kansanopistoyhdistyksen ja talous- ja käsityöoppilaitosten yhdistysten esite luettelee hyviä esimerkkejä koulutusyhteistyöstä, jota on tehty kansanopistojen, talous- ja käsityöoppilaitosten sekä formaalin koulutussektorin välillä. Esimerkit ovat peräisin vuosina 2007–2009 toteutetuista kehityshankkeista.

 • |Finland
  01-03-2010

  ”Mobication” – uusi tanskalainen työelämämalli pyrkii säilyttämään Tanskan kilpailukyvyn

  Uusi malli yhdistää koulutuksen sosiaaliturvaan ja joustavuuteen.

 • |Danmark
  24-02-2010

  ”Nye stier i uddannelseslandskabet”

  Folkehøjskolernes forening og foreningen af husholdnings- og håndarbejdsskoler i hæftet ”Nye stier i uddannelseslandskabet – uddannelse uden om den slagne vej” beskrevet eksempler på god praksis for udannelsessamarbejde mellem højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem. Eksemplerne er hentet fra udviklingsinitiativer gennemført 2007-2009.

 • |Danmark
  24-02-2010

  ”Mobication” – ny dansk model skal bevare konkurrenceevne

  Ny model kombinerer uddannelse med sociale sikkerhed og fleksibilitet.

 • |in English
  02-02-2010

  Motivation

  NVL invites to a Nordic Meeting Place 3-4 of June 2010!

 • |in English
  02-02-2010

  Motivation

  NVL invites to a Nordic Meeting Place 3-4 of June 2010!

 • |Sverige
  02-02-2010

  Motivation

  NVL inviterar till ett Nordisk mötesplats 3-4 juni 2010!

 • |Finland
  15-12-2009

  Oppimis- ja dialogifoorumi

  Oppimis- ja dialogifoorumin tarkoituksena on tukea oppimisympäristöjä kaikkialla yhteiskunnassa. Foorumi haluaa

 • |Island
  11-12-2009

  Náms- og samskiptavettvangur

  Með náms- og samskiptavettvanginum er ætlunin að styrkja nám á öllum sviðum samfélagsins. Vettvanginum er ætlað að

 • |Danmark
  11-12-2009

  Lære- og dialogforum

  Lære- og Dialogforum ønsker at understøtte læringsmiljøer alle steder i samfundet. Lære- og dialogforum vil medvirke

 • |in English
  03-12-2009

  Lifelong Learning and Wellbeing

  12th International LLinE Conference, 27-29th January 2010; Tuusula, Finland

 • |in English
  03-12-2009

  Lifelong Learning and Wellbeing

  12th International LLinE Conference, 27-29th January 2010; Tuusula, Finland

 • |in English
  03-12-2009

  Lifelong Learning and Wellbeing

  12th International LLinE Conference, 27-29th January 2010; Tuusula, Finland

 • |Finland
  21-10-2009

  Ghazala ja elinikäinen oppiminen

  Ghazala Naseem (47) on juuri valmistunut Oslon korkeakoulun kaksikielisten aineenopettajien koulutusohjelmasta. Useiden vuosien määräaikaisten opettajanpestien jälkeen hän halusi hankkia tutkinnon, joka antaa työhön muodollisen pätevyyden.

 • |Island
  21-10-2009

  Ghazala leggur stund á ævinám

  Ghazala Naseem (47) hefur nýlega lokið menntun fyrir tvítyngda kennara við HiO. Eftir að hafa starfað við skólann í mörg ár á tímabundnum samningi óskaði hún eftir að ná sér í BA gráðu sem veitir henni formlega hæfni.

 • |in English
  19-10-2009

  Lifelong Learning Infodays 2010

  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) will organise two Infodays on the centralised actions of the Lifelong Learning Programme, for which it is responsible under the 2010 General Call for Proposals.

 • |in English
  19-10-2009

  Lifelong Learning Infodays 2010

  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) will organise two Infodays on the centralised actions of the Lifelong Learning Programme, for which it is responsible under the 2010 General Call for Proposals.

 • |in English
  19-10-2009

  Lifelong Learning Infodays 2010

  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) will organise two Infodays on the centralised actions of the Lifelong Learning Programme, for which it is responsible under the 2010 General Call for Proposals.

 • |Norge
  15-10-2009

  Ghazala praktiserer livslang læring

  Ghazala Naseem (47) har nettopp avsluttet faglærerutdanningen for tospråklige lærere ved HiO. Etter flere år med midlertidige ansettelser i skolen, ønsket hun å få en bachelorgrad som gir en formell kompetanse.

 • |Island
  23-06-2009

  Nærri lætur að þriðji hver Dani taki þátt í endur- eða símenntun

  Það er þrisvar sinnu hærri tala en gildir um meðaltal íbúa í öðrum löndum i ESB. Þetta er niðurstaða nýlegrar könnunar á vegum ESB.

 • |Finland
  22-06-2009

  Vajaa kolmannes tanskalaisista osallistuu aikuiskoulutukseen

  Tämä luku on kolminkertainen verrattuna koko EU:n keskiarvoon, kuten unionin teettämä tuore tutkimus osoittaa.

 • |Danmark
  18-06-2009

  Knap hver tredje voksne dansker tager en voksen- eller efteruddannelse

  Det er tre gange så mange som det samlede tal for EU. Det viser en ny undersøgelse gennemført af EU.

 • |Island
  26-05-2009

  Ráðið fyrir nám allt lífið verður sérfræðiráð

  Koma á ráði fyrir nám allt lífið innan finnska menntamálaráðuneytisins. Verkefni ráðsins verður að fjalla um málefni sem varða samstarf á milli atvinnulífs og menntunar, forsendur náms allt lífið og þróun stefnu í fullorðinsfræðslu. Ráðið á að koma í stað fullorðinsfræðsluráðsins sem hefur starfað síðan árið 1985.

 • |Finland
  20-05-2009

  Elinikäisen oppimisen neuvostosta asiantuntijaelin

  Opetusministeriön yhteyteen perustetaan elinikäisen oppimisen neuvosto. Sen tehtävänä on käsitellä koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Elinikäisen oppimisen neuvosto korvaa vuodesta 1985 toimineen aikuiskoulutusneuvoston.

 • |Sverige
  20-05-2009

  Rådet för livslångt lärande blir sakkunnigorgan

  Rådet för livslångt lärande ska inrättas vid undervisningsministeriet. Dess uppgift är att behandla frågor som gäller samverkan mellan utbildning och arbetsliv, förutsättningarna för livslångt lärande och utvecklingen av vuxenutbildningspolitiken. Rådet för livslångt lärande ersätter vuxenutbildningsrådet, som fungerat sedan 1985.

 • utbildningspolitik livslångt lärande |
  12-02-2009

  Who dares to cross boundaries?

  The main topic of conversation in Estonia as elsewhere in the world is currently the financial crisis. Typically to Estonia adult education seems to be the last resource to look for solutions for such problems. The government has set their main hopes on adopting the Euro but in order to meet the criteria another 10 percent of the current state budget will have to be cut.

 • |in English
  23-10-2008

  Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

  11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland

 • |in English
  23-10-2008

  Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

  11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland

 • |in English
  23-10-2008

  Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

  11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland

 • |Finland
  01-09-2008

  Elinikäisen oppimisen viikko 22.–28. syyskuuta

  Elinikäisen oppimisen viikon tavoitteena on lisätä työelämässä tapahtuvaa elinikäistä oppimista ja saada ihmiset

 • |Island
  28-08-2008

  Vika símenntunar 22. – 28. september

  Markmið viku símenntunar er að auka símenntun í atvinnulífinu og hvetja fólk til að leita sér þekkingar alla ævi. Í viku

 • |Danmark
  28-08-2008

  Ugen for livslang læring 22. – 28. september

  Målet med ugen for livslang læring er at forøge livslang læring i arbejdslivet og inspirere folk til at livslang læring. 

 • |Norden
  01-08-2008

  Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  Publicerad 2011
  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

 • |Finland
  28-05-2008

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

  Toukokuussa 22 naispuolista islantilaista pankkialan työntekijää sai päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin. Hanke toteutettiin elinikäisen oppimisen keskus Mimirissä, ja se oli jatkoa viime vuonna loppuneelle yhteiseurooppalaiselle Leonardo-hankkeelle Value of work.

 • |Island
  27-05-2008

  Raunfærnimat er mikil hvatning til frekara náms

  Mímir – símenntun útskrifar þjónustufulltrúa í fjármálafyrirtækjum

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • |Finland
  30-04-2008

  Islannin elinikäisen oppimisen liitto sai uuden puheenjohtajan

  Leikn on Islannin elinikäisen oppimisen toimijoiden yhteisjärjestö, joka perustettiin kolme vuotta sitten. Järjestön puheenjohtajana on

 • |Danmark
  30-04-2008

  Nýr formaður Leiknar, samtaka um fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Leikn er sameiginlegur vettvangur aðila í fullorðinsfræðslu á Íslandi og málsvari þeirra gagnvart stjórnvöldum. Tilgangur samtakanna er að

 • |Island
  30-04-2008

  Styrkir úr starfsmenntasjóði félagsmálaráðuneytisins

  Starfsmenntaráð auglýsti í febrúar sl. eftir umsóknum um styrki til starfsmenntunar í atvinnulífinu. Félagsmálaráðherra úthlutaði sl. föstudag, rúmlega 46 milljónum króna til 19 aðila vegna 32 verkefna, vegna ársins 2008.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Ny formand for Leikn, forbund for livslang læring i Island

  Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke

 • vägledning livslångt lärande |Norge
  14-04-2008

  Partnerskap for karriereveiledning

  I de tre norske fylkene Akershus, Finnmark og Telemark, har man de siste årene foretatt en utprøving av regionale partnerskapsmodeller for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Dette er gjort i regi av Utdanningsdirektoratet. Tiltaket innebærer et samarbeid om utdannings- og yrkesveiledning mellom ulike partnere som kommune, fylkeskommune, arbeids- og velferdsetaten (NAV), universiteter/høyskoler og partene i arbeidslivet lokalt.

 • livslångt lärande kvalitetssäkring |Danmark
  09-04-2008

  Brug af kvalitetsindikatorer

  For at øge kvaliteten i voksenlæring arbejder mange uddannelsescentre rundt omkring Island målbevidst på området, selvom der ikke befindes nogen systematiske krav om og kontrol med kvalitet indenfor voksenuddannelse i Island. Centrene arbejder bl.a. efter retningslinjer fra Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbejdslivets oplæringscenter).

 • |Finland
  28-02-2008

  300 miljoonaa kruunua lisärahoitusta ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen

  Työmarkkinaosapuolten ja Islannin hallituksen palkkaneuvottelujen päätteeksi sovittiin toimenpiteistä, jotka lisäävät työvoimaan kuuluvien henkilöiden koulutusmahdollisuuksia.

 • |Island
  26-02-2008

  Ríkisstjórn Íslands veitir 300 millj. króna á tveimur árum, til starfsmenntunar

  Þann 17. febrúar undirritaði ríkisstjórn Íslands samkomulag við aðila vinnumarkaðarins, þ.e. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, um aðgerðir er stuðla að bættri menntun fólks á vinnumarkaði.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Islands regering bevilger et tilskud på 300 millioner IKR til erhvervsuddannelse og livslang læring

  I slutningen af lønforhandlingerne den 17. februar underskrev Islands regering en aftale mellem dem og arbejdsmarkedets parter, dvs. Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation, om handlinger som er med til at styrke uddannelsesmuligheder for folk på arbejdsmarkedet.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Þann 16. nóvember sl. var heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi www.leikn.is opnuð formlega. Á heimasíðunni eru upplýsingar um samtökin og samþykktir þeirra, félagsaðila samtakanna og stjórn. Á heimasíðunni er lokaður samskiptavettvangur, þ.e. innra net fyrir félagsaðilana. Í náinni framtíð verður heimasíðan einnig á ensku.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Frumvarp um símenntun í undirbúningi

  Menntamálaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við undirbúning frumvarps um sérlög fyrir fullorðinsfræðslu/símenntun.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Leikn's nye hjemmeside taget i brug

  Den 16. november blev Leikn's forbund for livslang læring i Island hjemmeside taget i brug. På hjemmesiden findes oplysninger om forbundet, dets vedtægter, forbundets medlemmer og bestyrelse. Der findes også et lukket område for medlemmerne til intern kommunikation. I nærmeste fremtid bliver hjemmesiden tilgængelig på engelsk.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

  Undervisningsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, har besluttet at sætte i gang arbejde omkring forberedelse af et lovforslag om særskilte lov for voksenundervisning/ livslang læring.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa

  Ný sjónvarpsþáttaröð Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa (d. Lær på livet løs) beinir sjónum sínum að fullorðinsfræðslu. Markmiðið með sjónvarpsþáttaröðinni er að upplýsa um möguleika á sí- og endurmenntun og kveikja áhuga að breytingum hjá sérhverjum Dana. Í þáttaröðinni segja nokkrir einstaklingar frá reynslu sinni; hvað varð til þess að þeir sóttu endurmenntunarnámskeið og hvað þeir fengu út úr því.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • |Finland
  31-08-2007

  Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

  Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Danmarks strategi for livslang læring” (Tanskan elinikäisen oppimisen strategia) esittelee hankkeita ja toimia, joilla pyritään turvaamaan maan kilpailukyky ja hyvinvointi globaalitaloudessa. Julkaisun sisältö pohjautuu hallituksen globalisaatiostrategiaan. Julkaisulla pyritään vastaamaan Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamaan kehotukseen esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Lissabon-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • |Island
  30-08-2007

  Dönsk greinargerð: Stefna Dana í símenntun. „Menntun og sífelld færniþróun fyrir alla“ 2007

  Danska menntmálaráðuneytið kynnir í ritinu „Stefna Dana í símenntun“ hvaða áherslur á að leggja og á hvaða sviðum til þess að tryggja samkeppni og velferð í Danmörku í hnattvæddu hagkerfi. Skýrslan byggir á stefnu ríkisstjórnarinnar í alþjóðavæðingu og er svar við hvatningu Evrópuráðsins til aðildarlandanna til að lýsa þeim aðgerðum sem þjóðirnar ætla að grípa til svo þær nái markmiðum Lissabonáætlunarinnar; Menntun 2010.

 • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring

 • |Danmark
  28-08-2007

  National redegørelse ”Danmarks strategi for livslang læring. Uddannelse og livslang opkvalificering for alle” 2007

  Undervisningsministeriet præsenterer i publikationen ”Danmarks strategi for livslang læring” de initiativer og indsatsområder, der skal medvirke til at sikre konkurrenceevne, og velfærd for Danmark i en global økonomi.

 • |Island
  21-06-2007

  Staða fullorðinsfræðslunnar

  Norska þekkingarráðuneytið hefur nýlega gefið út skýrslu um stöðu fullorðinsfræðslunnar í Noregi.

 • |Island
  21-06-2007

  Ný evrópsk heimasíða um góð dæmi um raunfærni

  Leonardo da Vinci áætlunin hefur í tengslum stefnumótun í símenntun fvrir árin 2007 – 2013 skipað vinnuhóp „Transparency, Validation &

 • |Finland
  21-06-2007

  Uusi eurooppalainen verkkosivu välittää opitun tunnustamisen hyviä käytäntöjä

  EU:n tukema Leonardo da Vinci -ohjelma on perustanut työryhmän "Transparency, Validation & Credit transfer" osana eurooppalaisen elinikäisen

 • |Finland
  21-06-2007

  Raportti elinikäisen oppimisen nykytilasta

  Norjan opetusministeriö on julkistanut raportin elinikäisestä oppimisesta Norjassa.

 • |Sverige
  21-06-2007

  Ny europæisk hjemmeside formidler god praksis om realkompetencer

  Det EU-støttede Leonardo da Vinci-program har i forbindelse med den europæiske strategi for livslang læring 2007-2013 nedsat arbejdsgruppen

 • |Norge
  19-06-2007

  Status for livslang læring

  Kunnskapsdepartementet har nylig offentliggjort en tilstandsrapport om livslang læring i Norge.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |in English
  21-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • |Finland
  29-09-2006

  Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

  Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?