livslaangt larande • |Finland
  20-05-2009

  Elinikäisen oppimisen neuvostosta asiantuntijaelin

  Opetusministeriön yhteyteen perustetaan elinikäisen oppimisen neuvosto. Sen tehtävänä on käsitellä koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Elinikäisen oppimisen neuvosto korvaa vuodesta 1985 toimineen aikuiskoulutusneuvoston.

 • |Sverige
  20-05-2009

  Rådet för livslångt lärande blir sakkunnigorgan

  Rådet för livslångt lärande ska inrättas vid undervisningsministeriet. Dess uppgift är att behandla frågor som gäller samverkan mellan utbildning och arbetsliv, förutsättningarna för livslångt lärande och utvecklingen av vuxenutbildningspolitiken. Rådet för livslångt lärande ersätter vuxenutbildningsrådet, som fungerat sedan 1985.

 • livslångt lärande utbildningspolitik |
  12-02-2009

  Who dares to cross boundaries?

  The main topic of conversation in Estonia as elsewhere in the world is currently the financial crisis. Typically to Estonia adult education seems to be the last resource to look for solutions for such problems. The government has set their main hopes on adopting the Euro but in order to meet the criteria another 10 percent of the current state budget will have to be cut.

 • |in English
  23-10-2008

  Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

  11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland

 • |in English
  23-10-2008

  Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

  11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland

 • |in English
  23-10-2008

  Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

  11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland

 • |Finland
  01-09-2008

  Elinikäisen oppimisen viikko 22.–28. syyskuuta

  Elinikäisen oppimisen viikon tavoitteena on lisätä työelämässä tapahtuvaa elinikäistä oppimista ja saada ihmiset

 • |Island
  28-08-2008

  Vika símenntunar 22. – 28. september

  Markmið viku símenntunar er að auka símenntun í atvinnulífinu og hvetja fólk til að leita sér þekkingar alla ævi. Í viku

 • |Danmark
  28-08-2008

  Ugen for livslang læring 22. – 28. september

  Målet med ugen for livslang læring er at forøge livslang læring i arbejdslivet og inspirere folk til at livslang læring. 

 • |Norden
  01-08-2008

  Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  Publicerad 2011
  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

 • |Finland
  28-05-2008

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

  Toukokuussa 22 naispuolista islantilaista pankkialan työntekijää sai päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin. Hanke toteutettiin elinikäisen oppimisen keskus Mimirissä, ja se oli jatkoa viime vuonna loppuneelle yhteiseurooppalaiselle Leonardo-hankkeelle Value of work.

 • |Island
  27-05-2008

  Raunfærnimat er mikil hvatning til frekara náms

  Mímir – símenntun útskrifar þjónustufulltrúa í fjármálafyrirtækjum

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • |Finland
  30-04-2008

  Islannin elinikäisen oppimisen liitto sai uuden puheenjohtajan

  Leikn on Islannin elinikäisen oppimisen toimijoiden yhteisjärjestö, joka perustettiin kolme vuotta sitten. Järjestön puheenjohtajana on

 • |Danmark
  30-04-2008

  Nýr formaður Leiknar, samtaka um fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Leikn er sameiginlegur vettvangur aðila í fullorðinsfræðslu á Íslandi og málsvari þeirra gagnvart stjórnvöldum. Tilgangur samtakanna er að

 • |Island
  30-04-2008

  Styrkir úr starfsmenntasjóði félagsmálaráðuneytisins

  Starfsmenntaráð auglýsti í febrúar sl. eftir umsóknum um styrki til starfsmenntunar í atvinnulífinu. Félagsmálaráðherra úthlutaði sl. föstudag, rúmlega 46 milljónum króna til 19 aðila vegna 32 verkefna, vegna ársins 2008.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Ny formand for Leikn, forbund for livslang læring i Island

  Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke

 • livslångt lärande vägledning |Norge
  14-04-2008

  Partnerskap for karriereveiledning

  I de tre norske fylkene Akershus, Finnmark og Telemark, har man de siste årene foretatt en utprøving av regionale partnerskapsmodeller for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Dette er gjort i regi av Utdanningsdirektoratet. Tiltaket innebærer et samarbeid om utdannings- og yrkesveiledning mellom ulike partnere som kommune, fylkeskommune, arbeids- og velferdsetaten (NAV), universiteter/høyskoler og partene i arbeidslivet lokalt.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Danmark
  09-04-2008

  Brug af kvalitetsindikatorer

  For at øge kvaliteten i voksenlæring arbejder mange uddannelsescentre rundt omkring Island målbevidst på området, selvom der ikke befindes nogen systematiske krav om og kontrol med kvalitet indenfor voksenuddannelse i Island. Centrene arbejder bl.a. efter retningslinjer fra Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbejdslivets oplæringscenter).

 • |Finland
  28-02-2008

  300 miljoonaa kruunua lisärahoitusta ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen

  Työmarkkinaosapuolten ja Islannin hallituksen palkkaneuvottelujen päätteeksi sovittiin toimenpiteistä, jotka lisäävät työvoimaan kuuluvien henkilöiden koulutusmahdollisuuksia.

 • |Island
  26-02-2008

  Ríkisstjórn Íslands veitir 300 millj. króna á tveimur árum, til starfsmenntunar

  Þann 17. febrúar undirritaði ríkisstjórn Íslands samkomulag við aðila vinnumarkaðarins, þ.e. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, um aðgerðir er stuðla að bættri menntun fólks á vinnumarkaði.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Islands regering bevilger et tilskud på 300 millioner IKR til erhvervsuddannelse og livslang læring

  I slutningen af lønforhandlingerne den 17. februar underskrev Islands regering en aftale mellem dem og arbejdsmarkedets parter, dvs. Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation, om handlinger som er med til at styrke uddannelsesmuligheder for folk på arbejdsmarkedet.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Þann 16. nóvember sl. var heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi www.leikn.is opnuð formlega. Á heimasíðunni eru upplýsingar um samtökin og samþykktir þeirra, félagsaðila samtakanna og stjórn. Á heimasíðunni er lokaður samskiptavettvangur, þ.e. innra net fyrir félagsaðilana. Í náinni framtíð verður heimasíðan einnig á ensku.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Frumvarp um símenntun í undirbúningi

  Menntamálaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við undirbúning frumvarps um sérlög fyrir fullorðinsfræðslu/símenntun.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Leikn's nye hjemmeside taget i brug

  Den 16. november blev Leikn's forbund for livslang læring i Island hjemmeside taget i brug. På hjemmesiden findes oplysninger om forbundet, dets vedtægter, forbundets medlemmer og bestyrelse. Der findes også et lukket område for medlemmerne til intern kommunikation. I nærmeste fremtid bliver hjemmesiden tilgængelig på engelsk.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

  Undervisningsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, har besluttet at sætte i gang arbejde omkring forberedelse af et lovforslag om særskilte lov for voksenundervisning/ livslang læring.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa

  Ný sjónvarpsþáttaröð Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa (d. Lær på livet løs) beinir sjónum sínum að fullorðinsfræðslu. Markmiðið með sjónvarpsþáttaröðinni er að upplýsa um möguleika á sí- og endurmenntun og kveikja áhuga að breytingum hjá sérhverjum Dana. Í þáttaröðinni segja nokkrir einstaklingar frá reynslu sinni; hvað varð til þess að þeir sóttu endurmenntunarnámskeið og hvað þeir fengu út úr því.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • |Finland
  31-08-2007

  Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

  Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Danmarks strategi for livslang læring” (Tanskan elinikäisen oppimisen strategia) esittelee hankkeita ja toimia, joilla pyritään turvaamaan maan kilpailukyky ja hyvinvointi globaalitaloudessa. Julkaisun sisältö pohjautuu hallituksen globalisaatiostrategiaan. Julkaisulla pyritään vastaamaan Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamaan kehotukseen esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Lissabon-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • |Island
  30-08-2007

  Dönsk greinargerð: Stefna Dana í símenntun. „Menntun og sífelld færniþróun fyrir alla“ 2007

  Danska menntmálaráðuneytið kynnir í ritinu „Stefna Dana í símenntun“ hvaða áherslur á að leggja og á hvaða sviðum til þess að tryggja samkeppni og velferð í Danmörku í hnattvæddu hagkerfi. Skýrslan byggir á stefnu ríkisstjórnarinnar í alþjóðavæðingu og er svar við hvatningu Evrópuráðsins til aðildarlandanna til að lýsa þeim aðgerðum sem þjóðirnar ætla að grípa til svo þær nái markmiðum Lissabonáætlunarinnar; Menntun 2010.

 • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring

 • |Danmark
  28-08-2007

  National redegørelse ”Danmarks strategi for livslang læring. Uddannelse og livslang opkvalificering for alle” 2007

  Undervisningsministeriet præsenterer i publikationen ”Danmarks strategi for livslang læring” de initiativer og indsatsområder, der skal medvirke til at sikre konkurrenceevne, og velfærd for Danmark i en global økonomi.

 • |Island
  21-06-2007

  Staða fullorðinsfræðslunnar

  Norska þekkingarráðuneytið hefur nýlega gefið út skýrslu um stöðu fullorðinsfræðslunnar í Noregi.

 • |Island
  21-06-2007

  Ný evrópsk heimasíða um góð dæmi um raunfærni

  Leonardo da Vinci áætlunin hefur í tengslum stefnumótun í símenntun fvrir árin 2007 – 2013 skipað vinnuhóp „Transparency, Validation &

 • |Finland
  21-06-2007

  Uusi eurooppalainen verkkosivu välittää opitun tunnustamisen hyviä käytäntöjä

  EU:n tukema Leonardo da Vinci -ohjelma on perustanut työryhmän "Transparency, Validation & Credit transfer" osana eurooppalaisen elinikäisen

 • |Finland
  21-06-2007

  Raportti elinikäisen oppimisen nykytilasta

  Norjan opetusministeriö on julkistanut raportin elinikäisestä oppimisesta Norjassa.

 • |Sverige
  21-06-2007

  Ny europæisk hjemmeside formidler god praksis om realkompetencer

  Det EU-støttede Leonardo da Vinci-program har i forbindelse med den europæiske strategi for livslang læring 2007-2013 nedsat arbejdsgruppen

 • |Norge
  19-06-2007

  Status for livslang læring

  Kunnskapsdepartementet har nylig offentliggjort en tilstandsrapport om livslang læring i Norge.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |in English
  29-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • |in English
  21-11-2006

  Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones

  Lifelong guidance policies in Europe were reviewed during the Finnish EU Presidency in the second half of 2006 within a European conference

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • |Finland
  29-09-2006

  Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

  Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?