maangkulturell • ​Maroun Aoun.
  innovation |Sverige
  21-11-2014

  Fler idéer föds i blandad miljö

  Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

 • En inriktning för vuxenvägledning vore önskvärd inom de olika utbildningsalternativen som erbjuds i de Nordiska länderna idag, tycker Ann-Christine Ringström.
  mångkulturell vägledning |Sverige
  30-12-2013

  Den som vägleder andra måste se sig själv

  För att kunna förstå och hjälpa andra måste du först känna dig själv. Det är utgångspunkten i en rapport som ska fungera som verktyg för vuxenvägledare i Norden som bemöter människor från många olika kulturer.

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |
  22-04-2013

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

 • |Sverige
  16-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Finland
  26-03-2013

  Materiaalia pohjoismaisesta ohjauskonferenssista nyt verkossa

  Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden alalla ja muuttuvilla työmarkkinoilla, 14. - 15. maaliskuuta, Göteborg, Ruotsi

 • |Island
  26-03-2013

  Norræn ráðstefna náms- og starfsráðgjafa

  Gögn um ráðstefnuna hafa nú verið birt á heimasíðunni.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nordisk Vägledningskonferens

  Dokumentation nu på webben.

 • |Island
  17-12-2012

  Heimsskauta menntaráðstefna í Nunavut

  Stjórnvöld í Nunavut og Grænlandi hafa í sameiningu staðið að heimsskauta menntaráðstefnu fyrir frumbyggja á Norðurskautinu. Í ár var ráðstefnan haldin í Nunavut og stóð hún í fjóra daga frá 26. Til 30. nóvember. Samstarfið hafa Eva Aariak forsætisráðherra Nunavug og Palle Christiansen mennta- og vísindamálaráðherra grænlensku heimastjórnarinnar leitt og sá síðastnefndi setti ráðstefnuna í ár.

 • |Finland
  17-12-2012

  Arktisen alueen kansojen koulutuskonferenssi Iqaluitissa

  Kanadan Nunavut-territorio ja Grönlanti järjestivät 26–30. marraskuuta Kanadan Iqaluitissa arktisen alueen alkuperäiskansoille suunnatun koulutusaiheisen konferenssin. Konferenssin järjestivät yhteistyössä Nunavutin pääministeri Eva Aariak ja Grönlannin itsehallinnon koulutus- ja tutkimusministeri Palle Christiansen, joka myös avasi konferenssin.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Circumpolar Uddannelseskonference i Nunavut

  Nunavut sammen med Grønland har taget initiativet til Circumpolar Uddannelseskonference for oprindelige arktiske folk og har værtskabet i år, som blev afholdt i Iqaluit i 4 dage, fra den 26. til den 30. november. Samarbejdet er sket gennem Nunavut regeringsleder Eva Aariak og Nalaakkersuisoq for Uddannelse og Forskning, Palle Christiansen, hvor sidstnævnte stod for åbningen af konferencen.

 • |Island
  24-04-2012

  Laganám fyrir grænlenskar kringumstæður við AAU

  Í samstarfi Háskólands á Grænlandi, Ilisimatusarfik i Nuuk mun háskólinn í Álaborg bjóða upp á nýtt laganám sem varðar grænlenskar kringumstæður. Til grundvallar liggur nýr fimm ára samstarfssamningur á milli háskólanna tveggja eða fram til 2017.

 • |Finland
  19-04-2012

  Aalborgin yliopisto käynnistää Grönlantiin erikoistuvan oikeustieteen koulutuksen

  Aalborgin yliopisto käynnistää yhteistyössä Nuukissa sijaitsevan Ilisimatusarfikin kanssa uuden oikeustieteellisen koulutusohjelman, jossa keskitytään erityisesti Grönlannin olosuhteisiin. Koulutusohjelman taustalla on yliopistojen välinen viisivuotinen yhteistyösopimus, joka jatkuu vuoteen 2017 asti.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Jurafag til grønlandske forhold i AAU

  I samarbejde med Ilisimatusarfik i Nuuk opretter Aalborg Universitet en ny jura uddannelse med fokus på grønlandske forhold. Det er på baggrund af en ny 5-årig samarbejdsaftale mellem de to universiteter, som løber frem til 2017.

 • högre utbildning mångkulturell |Norge
  16-11-2011

  Mangfoldig kultur!

  Det sies at hvis man vil ta pulsen på hva som skjer i Island så bør man stå grytidlig opp og rusle til nærmeste utendørs svømmebasseng, sette seg godt til rette i den varmeste ”heitur pottur” (små bassenger hvor varmen er 34-42°C) og lytte godt etter. Fordi det er her – i landets ”heitir pottar” at dagen startes for mange, det stedet hvor livet går videre.

 • |in English
  16-11-2011

  Dear Reader

  At the beginning of this millenium (in November 2001), the Universal Declaration on Cultural Diversity was unanimously adopted by UNESCO. The then Director-General Koïchiro Matsuura voiced hopes that the declaration would ”one day acquire as much force as the Universal Declaration of Human Rights”. Once again, UNESCO emphasised how crucial it is to have a functioning intercultural dialogue and how necessary it is for the different cultures to understand and respect one another.

 • |Finland
  16-11-2011

  Hyvä lukija,

  vuosituhannen alussa (marraskuussa 2001) Unesco hyväksyi yksimielisesti kulttuurista moninaisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen. Silloinen pääjohtaja Koïchiro Matsuura esitti toiveenaan, että julistus saisi ennen pitkää samanlaista painoarvoa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistus. Unesco korosti jälleen, kuinka ratkaisevassa asemassa kulttuurien välinen toimiva vuoropuhelu on, ja kuinka välttämätöntä on, että eri kulttuurit myös ymmärtävät ja kunnioittavat toisiaan.

 • jämställdhet mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Mångfald i regnbågens alla färger

  Kulturell mångfald handlar om så mycket mer än etnicitet, menar Regnbågsfyrens ordförande Lina Antman. Hon berättar att det inte är utan anledning som regnbågen är en viktig symbol inom HBT-rörelsen.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Teorier om mångfald mötte verkligheten

  Det är så gott som standard för en organisation att hävda att man arbetar för mångfald och jämställdhet. Orden används flitigt i styrdokument och verksamhetsplaner. Men det är inte sällan bara tomma ord och i verkligheten ser det ofta annorlunda ut, konstaterar Torbjörn Messing och Pirjo Lahdenperä vid Mälardalens högskola. Under två år har de drivit projektet Jämbredd som har utbildat personal och chefer i mångfald.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Vägledning ska basera sig på respekt för individen

  Beklagligt många vägledningstjänster är riktade till medborgarna – inte skapade tillsammans med dem. Enligt utredningen ”Voice of Users”, som NVL publicerade i augusti i år, skulle medborgarna delta mycket aktivare i utformandet av kunskaps-, informations- och vägledningstjänster om de bara gavs bättre möjligheter till det. Att stärka den dialogen är viktigt oberoende av kulturell bakgrund, säger Raimo Vuorinen, doktor i pedagogik och något av en guru inom vägledning.

 • internationalisering mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Kära läsare

  I början av millenniet (november 2001) antog UNESCO enhälligt en Allmän förklaring om kulturell mångfald. Den dåvarande generaldirektör Koïchiro Matsuura hyste förhoppningar om att förklaringen en dag skulle få samma genomslagskraft som FN:s mänskliga rättigheter. Återigen poängterade UNESCO hur avgörande det är att dialogen mellan de olika kulturerna fungerar och hur nödvändigt det är att de olika kulturerna dessutom förstår och respekterar varandra.

 • |Island
  25-05-2011

  Fjölmenning styrkt

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið í Finnlandi úthlutaði 650 000 evrum, ríkisstyrkjum til þess að auka á menningarlega fjölbreytni og vinna gegn kynþáttamisréttir auk þess að aðlaga innflytjendur með aðstoð lista og menningar.

 • |Finland
  23-05-2011

  Monikulttuurisuuden tukemiseen 650 000 euroa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 650 000 euroa valtionavustuksina monikulttuurisuuden tukemiseen, rasismin vastaiseen työhön sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Suurimpia avustusten saajia olivat Suomessa asuvien venäjänkielisten yhdistykset ja monikulttuurista taidetoimintaa järjestävä Kassandra ry.

 • |Sverige
  18-05-2011

  Kulturell mångfald får stöd

  Undervisnings- och kulturministeriet delade ut 650 000 euro i statsunderstöd för att främja kulturell mångfald och arbete mot rasism samt för att integrera invandrare med hjälp av konst och kultur.

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  08-05-2011

  Nordisk folkbildning ska gå i dialog med resten av världen

  I ett europeiskt och globalt perspektiv har Norden mycket att erbjuda, men också en hel del att lära sig. Inom utbildningen handlar det om att ge och få, att föra en ständig dialog. Det är Eeva-Inkeri Sirelius grundbudskap när hon med sin långa erfarenhet av internationellt samarbete inom folkbildningen tittar på Nordens roll inom vuxenutbildningen.

 • forskning kortutbildade |Sverige
  15-02-2011

  Ur utanförskapet skapas eget lärande

  De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.

 • internationalisering näringsliv |Sverige
  11-12-2009

  Föreningen som är Nordens portvakt

  Alla undersökningar som gjorts efter kriget visar att Finland är mest nordiskt inriktat bland de fem nordiska länderna. En undersökning som gjordes i år bland tusen finskspråkiga finländare gav som resultat att Norden är mycket betydelsefull för finnarna.

 • invandrare mångkulturell |Danmark
  13-03-2007

  Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen

  Demokrati og invandrerpolitik i Island

 • |Island
  01-03-2007

  Stefna landsins í útlendingamálum

  Landsstjórnin á Álandi hefur skipað nefnd til þess að marka stefnu í málefnum útlendinga. Verkefni nefndarinnar er að leggja drög að

 • |Island
  01-03-2007

  Eru innflytjendur verðmætir?

  Tveir dagar eru helgaðir þessari umfjöllun í Drammen í mars

 • |Finland
  26-02-2007

  Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää maakunnan integraatiopoliittisia strategioita.

 • |Finland
  26-02-2007

  Onko maahanmuuttajilla arvoa?

  Kaksipäiväinen konferenssi Drammenissa maaliskuussa

 • |Norge
  26-02-2007

  Kulturelt mangfold - i hele 2008

  Kulturelt mangfold kommer ikke av seg selv, sa kulturminister Trond Giske da han lanserte året for Kulturelt mangfold 2008

 • |Norge
  26-02-2007

  Har innvandrere verdi?

  To dager er viet dette spørsmålet i Drammen i mars.

 • |Finland
  02-11-2006

  Hallitus hyväksyi maahanmuuttopoliittisen ohjelman

  Hallitus hyväksyi 19. lokakuuta hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tarkoituksena on

 • |Sverige
  30-10-2006

  Regeringen godkände ett invandrarpolitiskt program

  Den 19 oktober, godkände regeringen det invandrarpolitiska programmet. Regeringen vill aktivt främja sysselsättningsinriktad invandring med