maangkulturella moten  • mångkulturell vägledning |Norden
    11-05-2013

    Mångkulturella möten i professionell vägledning

    Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.