media • |Grönland
  27-08-2013

  Ældre i Maniitsoq bliver fortrolige med tablets

  Ældreforbundet i Maniitsoq har etableret projektet Senior-Surf, som har til formål at gør ældre borgere mere fortrolige med at bruge IT teknologi og samtidig skal unge mennesker fra lokalsamfundet stå for oplæring af brugen af udstyrene. Det har en forbindelse med bærdygtighedsprojekterne i Qeqqata Kommunea (kommunen i Vestgrønland) og forbundet har arbejdet på at skaffe fem computertablets og en stationær computer. Velux Fonden har bidraget med 27.000 kr. til projektet.

 • flexibelt lärande folkbildning |Danmark
  24-04-2013

  Sociale medier flytter internetkommunikation fra passiv modtagelse til aktiv dialog og skaber nye magtcentre

  De sociale medier åbner internettets ’sande natur’ og ændrer grundlæggende kommunikationsformen i samfundet. Det siger Marianna Fridjonsdottir, der til daglig rådgiver virksomheder og institutioner om brugen af sociale medier.

 • För en del studenter som inte skulle våga räcka upp handen i en föreläsningssal med 200 personer kan det ha varit bra att kommunicera via text, säger Fredrik Hanell
  distansutbildning jämställdhet |Sverige
  15-04-2013

  Facebook kan öka blyga studenters lärande

  Sociala medier kan vara bra lärmiljöer för fria diskussioner. För blyga studenter kan det vara lättare att ställa frågor över nätet än i en föreläsningssal med 200 personer. Det såg forskaren Fredrik Hanell när han studerade en Facebookgrupp för blivande förskollärare.

 • |Island
  19-12-2011

  Breytingar á DialogWeb

  Útgáfu á veftímariti NVL DialogWeb, verður breytt frá og með janúar 2012.

 • |Finland
  19-12-2011

  DialogWeb muuttuu

  NVL:n verkkojulkaisu DialogWeb muuttuu tammikuussa 2012.

 • |Sverige
  16-12-2011

  DialogWeb förändras

  NVL:s webbpublikation DialogWeb förändras från och med januari 2012.

 • |Finland
  21-11-2011

  Sosiaalinen media tärkeä yhteisöllisyyden luoja kunnissa

  Kunnat käyttävät sosiaalista mediaa erityisesti yhteisöllisyyden luomisen ja markkinoinnin välineenä. Jopa 67 % Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnista arvioi sosiaalisen median olevan joko erittäin tai melko tärkeä yhteisöllisyyden kannalta. Sosiaalista mediaa markkinointivälineenä pitää erittäin tai melko tärkeänä jopa 73 % kyselyyn vastanneista kunnista. Eniten sosiaalista mediaa työssään hyödyntää kuntien nuorisotoimi.

 • |Island
  21-11-2011

  Félagsmiðlar mikilvægir fyrir samheldni í sveitarfélögum

  Sveitarfélögin nýta sér félagsmiðla einkum til þess að auka samheldni og til markaðssetningar. Stór hluti þeirra eða 67 % þeirra sem tóku þátt í könnun sambands finnskra sveitarfélaga taldi að félagslegir miðlar væru mikilvægir eða afar mikilvægir fyrir samheldni. Alls töldu 73 prósent þessara sveitarfélaga að félagslegir miðlar væru mikilvæg verkfæri til markaðssetningar.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Sociala medier viktiga för gemenskapen i kommunerna

  Kommunerna använder sociala medier framför allt för att skapa gemenskap och som marknadsföringsverktyg. En så stor andel som 67 procent av dem som besvarade Kommunförbundets enkät om sociala medier ansåg att de var synnerligen eller ganska viktiga för gemenskapen. Rentav 73 procent av dessa kommuner anser att de sociala medierna är synnerligen eller ganska viktiga som marknadsföringsverktyg.

 • |Finland
  29-03-2011

  Distans-webinaareja ja symposiumeja

  Vuodeksi 2011 NVL:n temaattinen verkosto Distans on suunnitellut viiden webinaarin sarjan. Webinaareja järjestetään

 • |Island
  29-03-2011

  Distans netið stendur fyrir vefnámskeiðum og málþingum árið i 2011

  Árið 2011 hefur Distans, þemabundið tengslanet NVL, um upplýsingatækni skipulagt röð fimm vefnámskeiða sem öll hefjast

 • |Norge
  29-03-2011

  Distans webinarer og symposier

  I år 2011 har Distans, NVLs tematiske nettverk, planlagt en serie med fem webinarer klokken 13:00 skandinavisk tid,

 • |Finland
  15-12-2010

  Distans-verkoston webinaarit ja symposiumit vuonna 2011

  Distans on NVL:n temaattinen IKT-verkosto, jonka tavoitteena on edistää kokemusten vaihtoa tietoteknisten metodien ja työkalujen käytöstä aikuiskoulutuksessa oppimismahdollisuuksien lisäämiseksi.

 • |Island
  11-12-2010

  Distans heldur vefnámskeið og málþing 2011

  Distans er þemanet um upplýsingatækni og markmið með störfum þess er: Að greiða fyrir miðlun reynslu af aðferðum og verkfærum upplýsingatækni í fullorðinsfræðslu – til þess að auðvelda aðgengi að námi.

 • |Norge
  11-12-2010

  Distans webinarer og symposier i 2011

  Distans er NVLs tematiske nettverk for IKT og målet for deres arbeid er: Å legge til rette for erfaringsutveksling om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen – for betre tilgang til læring.

 • folkbildning innovation |Norden
  24-07-2010

  Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

  I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

 • |in English
  12-05-2010

  Dear Reader!

  Spring is in the air. The question is: Will you go out into the sun or stay indoors, seated at the computer?

 • |Finland
  12-05-2010

  Hyvä lukija!

  Kevättä on ilmassa. Kysymys kuuluu: menetkö ulos auringonpaisteeseen vai jäätkö sisään istumaan tietokoneen ääressä?

 • IKT kompetens livslångt lärande |
  12-05-2010

  How to grow the virtual capital of civil society?

  Estonia makes too modest use of the possibilities of the Internet for developing its civil society, concluded the seminar of non governmental organizations, organized by Estonian e-Governance Academy (eGA).

 • flexibelt lärande folkbildning |Norge
  12-05-2010

  Kjære leser!

  Det er vår i luften. Spørsmålet er: Skal du ut i solen eller blir du sittende inne foran datamaskinen?

 • folkbildning IKT kompetens |Norge
  11-05-2010

  Sosiale medier + folkeopplysning = Sant?

  En arbeidsgruppe i NVL har i vinter dukket ned i den store vrimmelen som kalles sosiale medier. På vegne av nettverket NORDINFO har representanter for Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet og Voksenopplæringsforbundet utviklet og gjennomført en liten surveyundersøkelse blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. Og hva fant man der?

 • folkbildning IKT kompetens |Danmark
  11-05-2010

  Unge får nyt perspektiv på sociale medier

  Unge er rutinerede brugere af sociale medier, og for nogle bliver et højskoleophold stedet, hvor de får sat nye perspektiver på Facebook og YouTube som vigtige redskaber i demokratiets tjeneste. De opdager både mediernes muligheder og begrænsninger og foretrækker ofte dialogen ansigt til ansigt om politik og samfundsforhold

 • flexibelt lärande folkbildning |Sverige
  10-05-2010

  Interagerande i kunskapssökandet

  Är folkbildningen i traditionell mening utdöd nu när det går att få svar på sina frågor genom att googla? Nej, i stället måste vi se möjligheterna i möten över nätet, hävdar Ingemar Svensson som just nu undersöker hur man kan använda sociala medier i folkbildningen.

 • folkbildning invandrare |Sverige
  10-05-2010

  Handarbetets virtuella vitrin

  Bloggen Opistosta Käsin har hjälpt lärarna att se på sitt arbete på ett nytt sätt. Den ger dem också en möjlighet att visa för en större publik hur roligt det är att handarbeta och hur fina arbeten man kan åstadkomma på en kurs inom den fria bildningen.

 • innovation vuxenutbildning |Sverige
  10-05-2010

  Sociala medier lockar

  Åland är inget undantag när det gäller den explosionsartade användningen av sociala medier. Många enskilda användare finns sedan tidigare och nu söker sig även företag, kursarrangörer, politiker och organisationer ut via denna kanal. Vad är det egentligen som ligger bakom succén? Under året har det åländska näringslivets takorganisation, Ålands Handelskammare, blivit synlig på Facebook. Möt Daniel Dahlén, som blev VD för organisationen innan han själv fyllt trettio år.

 • folkbildning innovation |Danmark
  10-05-2010

  Traditioner i ny udgave – Strikkeklub på Facebook

  735 medlemmer har en færøsk Facebook strikkeklub, der siden januar 2009 har været stedet, hvor færøske piger og kvinder med strikning som fælles interesse flittigt har udvekslet strikkeopskrifter, erfaringer og nyttige tips.

 • |Island
  29-03-2010

  Fréttasendingar fyrir fullorðna innflytjendur

  Norska sjónvarpsstöðin TV2 hóf útsendingu á fréttum fyrir fullorðna innflytjendur þann 15. mars. sl. Tilboðið beinist einkum að innflytjendunum en einnig þeim norskukennurum sem kenna þessum hópi.

 • |Finland
  29-03-2010

  Uutislähetyksiä aikuisille maahanmuuttajille

  Norjan TV2 aloitti maahanmuuttajille suunnatut uutislähetykset 15. maaliskuuta. Uutiset on tarkoitettu sekä maahanmuuttajille että maahanmuuttajien norjanopettajille.

 • |Norge
  25-03-2010

  Nyhetssendinger for voksne innvandrere

  TV2 startet opp egne nyhetssendinger for voksne innvandrere 15.mars. Dette er ment å være et tilbud til både innvandrere selv, men også norsklærere som driver norskopplæring for denne gruppen.

 • |Europa
  01-08-2008

  The international journal of continuing education and lifelong learning (IJCELL)

  INTERNATIONELLT

 • |
  05-08-2005

  Kontakta oss

  NVL har landskoordinatorer i alla nordiska länder och kontaktpersoner i de självstyrande områden. Kontaktuppgifter till dem, samt NVL:s huvudkoordinator, administrativa koordinator och webbredaktören hittar du på denna sida.

  Länk till kontaktsidan