metoo  • Karin Bengtsson
    folkbildning jämställdhet |Sverige
    22-01-2018

    Metoo inspirerar folkbildningen

    Hashtaggen #Metoo har spridits över världen och skakat om flera branscher. Folkbildningssektorn är av tradition inkluderande, men är ändå inte befriad från ojämlika strukturer.